son

listen to the pronunciation of son
İngilizce - Türkçe
oğul

Şimdi büyük oğullar babalarından oldukça bağımsızlar. - The elder sons are now quite independent of their father.

O, oğullarına kötü davrandı. - He behaved badly to his sons.

erkek evlat.oğul
son of a gun it kırıntısı
piç oğlu piç
oğlum

Benim bir oğlum ve bir de kızım var. Oğlum New York'ta ve kızım da Londra'da. - I have a son and a daughter. My son is in New York, and my daughter is in London.

Küçük oğlum araba sürebiliyor. - My little son can drive a car.

oğlu

Küçük oğlum araba sürebiliyor. - My little son can drive a car.

Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor. - You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job.

{i} erkek evlât

O, şimdiye kadar sahip olduğumuz tek erkek evlat. - He is the only son that we have ever had.

Tom bana bir erkek evlat gibi. - Tom is like a son to me.

{i} oğul, erkek evlat
evladım
Hazreti İsa
{i} çocuk

Şarkı söyleyen çocuk benim erkek kardeşimdir. - The boy singing a song is my brother.

Orada duran çocuk benim oğlumdur. - The boy standing over there is my son.

Hay Allah
it oğlu it
individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur. - Individual freedom is the soul of democracy.

Guy
{i} adam

İş yerindeki adamların karının seni başka bir kadın için terk ettiğini duyuncaya kadar bekle. - Wait till the guys at work hear that your wife left you for another woman.

Niçin adamları topluyorsunuz? - Why were you picking up guys?

guy
herif

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

Şu herifi tanımıyor musun? - Don't you recognize that guy?

her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

Muhabir: Ona bir kedi yavrusu aldınız mı? - Reporter: Did you buy her a kitten?

him
ona

Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

associate
birleştirmek
friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

gentleman
centilmen

Onun davranışları bir centilmen tavrı değildir. - His manners are not those of a gentleman.

O hiç centilmen değil. - He is not at all a gentleman.

gentleman
beyefendi

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

dude
ahbap

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

TV'nin çocuklar için kötü olduğunu düşünüyor musun? - You think that TV is bad for kids?

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

man
insan

Asya'da bir sürü insan vardır. - There are many people in Asia.

İnsanın iki ayağı vardır. - The man has two feet.

man
erkek

Onun bir sürü erkek arkadaşı var. - She has too many boyfriends.

Kaç tane erkek kardeşin var? - How many brothers do you have?

boy
{i} delikanlı

Bazı delikanlılar tenis oynar diğerleri futbol. - Some boys play tennis and others play soccer.

Parkta bir sürü delikanlı çalışıyor. - A lot of boys are running in the park.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

Beni seven bir arkadaşım var. - I have a friend who loves me.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

boy
erkek çocuk

Tom ve arkadaşları sahilde oturdu ve erkek çocuklarının yüzmesini izledi. - Tom and his friends sat on the beach and watched the boys swimming.

Ağacın altında bazı erkek çocukları var. - There are some boys under the tree.

son of a bitch
piç kurusu
son of a bitch
(Argo) it herif
son of a bitch
(Argo) itoğlu it
son of a bitch
(Argo) fırlama
son of a bitch
(Argo) aşağılık herif
son of a bitch
orospu çocuğu

Ben bir orospu çocuğunun annesiyim. - I'm the mother of a son of a bitch.

son of a bitch
alçak
son of a gun
fırlama
son of a gun
şamata herif
son-in-law
damat

Tom iyi bir damat mı? - Is Tom a good son-in-law?

Senin damat onu ona verdi, zira onun ona çok ihtiyacı vardı. - Your son-in-law gave it to him, for he needed it badly.

individual
özgün
his
onun

Onun adı Tomoyuki Ogura. - His name is Tomoyuki Ogura.

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

me
bana
buddy
arkadaş

Arkadaşım dikkatsizce sürmez. - Buddy doesn't drive carelessly.

Acını hissediyorum, arkadaş. - I feel your pain, buddy.

associate
{i} ortak

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

mate
arkadaş

Tom yirmi altı yaşındayken hayat arkadaşı Mary'yle tanıştı. - Tom met his life mate, Mary, at the age of twenty six.

Tom ve arkadaşları alemlere akıp zil zurna sarhoş oldu. - Tom and his mates went on a pub crawl and all ended up pretty drunk.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
it
o
buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Küçükken, bulutları pamuk şekere benzetirdim. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

Küçük çocukları kaçıran insanlar hakkında duymak kanımı kaynatıyor. - Hearing about people kidnapping little children just makes my blood boil.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

guy
{f} takılmak

Tüm yapmak istediğim siz çocuklarla takılmak. - All I want to do is hang out with you guys.

Fransızca çalışıyor olmalıyım ama siz arkadaşlarla takılmak daha eğlenceli. - I should be studying French, but it's more fun hanging out with you guys.

her
o
him
kendine

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

him
o
individual
fert
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

O gerçekten hoş bir arkadaş fakat ondan hoşlanmıyorum. - He's quite a nice fellow but I don't like him.

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

her
onun

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

buddy
dili arkadaş
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enise
Friend
(isim) Enis
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

associate
bağlı olan
associate
{s} birleşmiş
buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

O bir arkadaştan daha çok bir tanıdık. - She is more an acquaintance than a friend.

O, bir arkadaş değil ama bir tanıdıktır. - He is not a friend, but an acquaintance.

her
dişil onu
her
kendisi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
dişil onun
her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

her
kendine

O, sırrı kendine sakladı. - She kept the secret to herself.

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

her
ondan

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than her.

Siz ondan daha uzun boylusunuz. - You are taller than her.

him
kendi

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

him
onu

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

guy
rezil etmek
man
yönetim

Mike yönetim kurulunda tek erkek. - Mike is the only man on the board.

Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir. - Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels.

my
vay be
my
hayret
associate
birliktelik kurmak
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
tabi
associate
yarı/muhabir üye
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
birlikte
associate
(Ticaret) meslektaş
associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
(Ticaret) ortalı
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
(Matematik) yandaş
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
iş ortağı

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

associate
(Ticaret) katılan
associate
ilişkilendirilmiş
boy
kızan
boy
çocuk garson
boy
uşak
boy
erkek genç
boy
ufaklık
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
(Argo) genç adam
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
yakın arkadaş
fellow
herifçioğlu
fellow
(Argo) delikanlı
fellow
emsal
friend
ayaktaş
friend
can

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

Tom Mary'nin o kadar cana yakın olacağını ummuyordu. - Tom didn't expect Mary to be so friendly.

friend
dostça davranmak
friend
yakın

Konuşacak yakın arkadaşları yok. - He has no close friends to talk with.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

friend
yoldaş
guy
adamcık
guy
gergi kablosu
guy
halat
guy
vento
guy
alaya almak
guy
ip
guy
herifçioğlu
her
kendi

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

his
eril onunki
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
(Tıp) individual
it
cinsel ilişki
kid
genç

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

Ben gençken, bir çocuğun sahip olabileceği en modern şey, bir transistör radyoydu. - When I was young, the hippest thing a kid could own was a transistor radio.

man
mide

Lütfen beni güldürme. Dün bir sürü mekik çektim ve mide kaslarım ağrıyor. - Please don't make me laugh. I did too many sit-ups yesterday and my stomach muscles hurt.

Hiç kimse boş mideyle vatansever olamaz. - No man can be a patriot on an empty stomach.

man
koca

Onlar karı koca oldu. - They became man and wife.

Onlar karı kocaymış gibi davranıyorlar. - They pretend to be man and wife.

man
zevk

Hayatım boyunca, tüm dünyada seyahat etmekten ve birçok farklı uluslarda çalışmaktan büyük zevk aldım. - Throughout my life, I've had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations.

Neden odun kesmekten büyük zevk alan bu kadar çok insan olduğunu biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında görürsünüz. -- Albert EINSTEIN - I know why there are so many people who love chopping wood. In this activity one immediately sees the results. -- Albert EINSTEIN

man
kimse

Hiç kimse hatasız değildir. - No man is without his faults.

Hiç kimse tam olarak kaç kişinin kendilerini hippi kabul ettiklerini bilmez. - No one knows exactly how many people considered themselves hippies.

man
kent çapında ağ
man
adam vermek
man
yeterince insan olmak
man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
(Tıp) mate
mate
birbirine geçirmek
gentleman
{i} bay

Gerçek bir beyefendi bir bayanı bekletmemeli. - A true gentleman must not keep a lady waiting.

Bay Hawk nazik bir beyefendidir. - Mr. Hawk is a kind gentleman.

associate
hakları sınırlı üye
associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
birleşmek
associate
{f} ortak ol
associate
düşünmek
boy
Üf!
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

boy
Vay canına!
buddy
lan
buddy
ulan
dude
züppe adam
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
adam

Şu adam doğruyu yanlıştan ayıramaz. - That fellow can't tell right from wrong.

Böyle bir adamla tartışılmayacağını bilecek kadar akıllı olmalısın. - He ought to know better than to quarrel with such a fellow.

fellow
benzer
fellow
kişi
fellow
hemcins
gentleman
adam

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

gentleman
{i} kibar kimse
guy
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

her
(dişil) onu
him
(eril) onu
man
adam

Polis bir adamla sokakta konuştu. - The policeman spoke to a man on the street.

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Guy
{i} tip

Tom o tip bir adam değildir. - Tom isn't that type of guy.

O, kolay pes eden bir tip değildir. - He is not the sort of guy who gives in easily.

Man
Man
associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

associate
benzetir
associate
{f} ilişkilendir

Sık sık siyahı ölümle ilişkilendiririz. - We often associate black with death.

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
ile görüşmek
bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
buddy
Dostluk kurmak, arkadaş olmak
dude
Amerikalıların günlük konuşma dilinde birbirlerine hitap etmek için kullandıkları kelime
dude
giyimine aşırı düşkün erkek
dude
adamın
dude
Kanka
friend
arkadaşın
friend
arkadaşı
guy
gergi halatı
guy
halat/adam
guy
halatla tutturmak
guy
taklit et
guy
herifin
guy
germe halatı
guy
acayip kıIıklı adam
guy
çıkarılan veya indirilen yükü yerinde tutan halat
guy
bağlamak
guy
germe kablosu
guy
gemi direklerini yerlerinde saptayan halat
guy
i., k.dili. adam
guy
gergi teli
guy
acayip kılıklı tip
guy
korkuluk
kid
kid
man
dostum
man
adama
man
adamm
me
bendee
me
bana kalırsa
me
beni
associate
{f} -i hatırlatmak, -i akla getirmek: I associate that smell with the back streets of Warsaw. O
associate
tam üye
associate
ilişkilendirilmiş, ilişkilendirmek
associate
{i} üye
associate
arkadas olan
associate
{f} çağrıştırmak
associate
{f} ortak etmek
associate
{s} ikinci derece statüsü olan
Türkçe - Türkçe
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı: "Gündüzün son ışıklarıyla beraber sanki odadan eşya da çekiliyordu."- P. Safa
Plasenta
Levent Kırca'nın yönettiği bir film
En arkada bulunan
Olanca
Artık ondan ötesi veya başkası olmayan
Olum. Olanca: "Son kuvvetiyle: Ya Ali! diye bağırdı
Etene
Ses gürlüğü birimi
En son, bitiş nihayet
Etene, eş, döl eşi, meşime, plasenta
Olum
Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
"- M
Artık ondan ötesi veya başkası olmayan: "Son altı karıncayı Kadırga meydanında birkaç yıl evvel görmüştüm."- H. A. Yücel
HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
boy
Uzunluk
Boy
anar
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
kabile
Boy
kamet
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Destan
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Uzaklık
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Kumaş için ölçü
boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Bina temeli
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
İngilizce - İngilizce
socked on the nose
SupraOptic Nucleus
Sonora, a state of Mexico
Jesus Christ, whom Christians believe to be the son of God
A male descendant

The pharaohs were believed to be sons of the Sun.

A male child, a boy or man in relation to his parents; one's male offspring

The Chinese and Indians say all too often: I want a son, not a daughter..

A familiar address to a male person from an older or otherwise more authoritative person

Son, can't you see that she's just a little girl? — Bruce Springsteen, Working on the Highway.

A male person who has such a close relationship with an older or otherwise more authoritative person that he can be regarded as a son of the other person
A male person considered to have been significantly shaped by some external influence

He was a son of the mafia system.

A male adopted person in relation to his adoption parents
{i} male child, male offspring
{n} a male-child, native, descendant
feelings Some people use son as a form of address when they are showing kindness or affection to a boy or a man who is younger than them. Don't be frightened by failure, son
A male child; the male issue, or offspring, of a parent, father or mother
Any young male person spoken of as a child; an adopted male child; a pupil, ward, or any other young male dependent
An early style of Cuban dance music, resulting from the blending of African and Spanish influences; the root of most of the familiar styles of Afro-Cuban dance music It was played by small bands, using guitar or tres, maracas, guiro, claves, bongo, and other instruments
but
a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is"
male child, as in: He brought his son and daughter to work today to teach them about our industry
equals
A man, especially a famous man, can be described as a son of the place he comes from. New Orleans's most famous son, Louis Armstrong. sons of Africa
the divine word of God; the second person in the Trinity (incarnate in Jesus)
A Cuban dance similar to the Bolero except that it is wilder in rhythmic accent and more violent in step pattern It is the Son which first served as a basis for the Mambo which in turn became the triple Mambo, now known as Cha Cha This slow rhythmic dance was originally in 2/4 time It became Americanized and is usually played in 4/4 time
The SON is the number issued by the local exchange carrier to confirm the order for the ISDN service It provides a matching number for cross referencing the order to the phone company
A native or inhabitant of some specified place; as, sons of Albion; sons of New England
(Service Order Number): The SON is the number issued by the local exchange carrier to confirm the order for the ISDN service It provides a matching number for cross referencing the order to the phone company
One important form the the merging of African and Spanish influences resulted in, it is the root of most familiar styles of Afro-Cuban dance music A blend of the music of the spanish farmers (campesinos) and African slaves, it is believed to have originated in Oriente (the eastern province of Cuba) toward the end of the 19th century (slavery was abolish in 1878) It was played by small bands, using guitar or tres, maracas, guiro, claves, bongo, a marimbula and a botija The more urban style played in Havana at the beginning of the century became a national style in 1920
Jesus Christ, the Savior; called the Son of God, and the Son of man
Summary of Need
A male descendant, however distant; hence, in the plural, descendants in general
The Son is the Source of Reason, LOGOS, in the universe There is only one Son, one Reason, one LOGOS, one Christ (Traditionally, the LOGOS in John 1 1 was translated as "the Word," but the Greek LOGOS can also be translated as "Reason ")
Someone's son is their male child. He shared a pizza with his son Laurence Sam is the seven-year-old son of Eric Davies They have a son
A male child, a boy or man in relation to his parents; ones male offspring
The son is perhaps the oldest and certainly the classic Afro-Cuban form, an almost perfect balance of African and Hispanic elements Originating in Oriente province, it surfaced in Havana around World War I and became a popular urban music played by string-and-percussion quartets and septetos Almost all the numbers Americans called rumbas were, in fact, sones "El Manicero" ("The Peanut Vendor") was a form of son derived from the street cries of Havana and called a pregon The rhythm of the son is strongly syncopated, with a basic chicka-CHUNG pulse
the divine word of God; the second person in the Trinity (incarnate in Jesus) a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is
Most influential Cuban style initiated in the second half of the nineteenth century in the eastern province of Oriente It combines Spanish elements of the Canci n style and instruments with African rhythm and percussion Early forms were interpreted by the Campesinos and developed by the Changui groups
The produce of anything
A missionary for whom one acted as trainer
abbr Service Order Number
Son of God
Jesus Christ
Son of Man
Jesus Christ
son et lumière
An outdoor show consisting of special lighting effects projected onto a building, accompanied by music or narration

Free son et lumière shows, known as Les Clairs de Lune, are projected onto the chateau's façade nightly from July to mid-September.

son of a bitch
An objectionable person

Count Davia, like a Son of a Bitch as he is, Chop'd upon mine and the Duke of Mantuu's Equipage, and rubb'd off with our Plate, Jewels, and other Knicknacks of Inestimable Value.

son of a bitch
Any objectionable thing

This son of a bitch won’t move! Marty exclaimed as he grappled with the supermarket cart.

son of a gun
son of a bitch
son of a whore
The son of unmarried parents, an illegitimate child, a bastard
son of a whore
The son of a prostitute
son of a whore
An objectionable person

You son of a whore! How could you go behind my back with Ann?!.

son of privilege
a boy born into a wealthy or powerful family, to be raised without the hardships experienced by the poor or the working class
son of the manse
A specifically male child of the manse
son of the morning
A traveler
son-in-law egg
A boiled egg that has been shelled and then deep-fried
son-in-law eggs
plural form of son-in-law egg
son-of-a-bitch
Alternative spelling of son of a bitch
son-in-law
{n} one married to a person's daughter
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
A companion; a comrade
associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
associate
To connect or join together; combine
associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

bro
a male who is preppy
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
To assign a buddy, or partner
buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

dude
A tourist
dude
A man
dude
he

Dude don't know what's good for him.

fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

gentleman
Toilets intended for use by men
guy
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
guy
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

guy
thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

guy
A male

Jane considers that guy to be very good looking.

guy
To equip with a support cable
guy
To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

guy
stay-rope
her
adv: here 32
her
High Efficiency Red
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
Of them; their
her
pron. specific female; possessive form of she
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
associate
{a} joined in league
associate
{v} to keep company, to unite
associate
{a} connected, influenced one by another
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
gentleman
{n} a term of complaisance
guy
{n} a rope to keep a heavy body steady while hoisting or lowering, or to confine a boom forward
her
{p} belonging to a female or woman
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
mucker
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Guy
{i} male first name
Guy
given name, male
Him
Pronoun when referring to God
Him
tis
Man
nar
Man
auto
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
To connect in the mind or imagination
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
To connect or place together in thought
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
To accompany; to keep company with
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
associate
noun man
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
Enter keywords
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
boy
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys"
boy
lit 'offering incense', a ceremony of offering sandalwood and frankincense to the consecrated fire during each of the five watches of the day (Var 'bui, nirang-i bui dadan, boy dadan')
boy
in sailor language has no reference to age, but only to experience in seamanship A boy may be fifty or any other age A crew is divided into able seamen, ordinary seamen, and boys or greenhorns A “boy” is not required to know anything about the practical working of the vessel, but an “able seaman” must know all his duties and be able to perform them “A boy does not ship to know anything ”
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy"
boy
a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is"
boy
{ü} gosh! (cry of surprise, disappointment, or excitement)
boy
A young male, usually a child or adolescent
boy
n a young male person
boy
A boy is a child who will grow up to be a man. I knew him when he was a little boy He was still just a boy
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy" a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys
boy
chlopiec [HWAW-peets] Writer's block I know this word, but I can't offer an easy mnemonic for this word Hopefully, I don't need to because it's a very common word, and its common use gives ample opportunity to memorize it There is a similar word, however, chlop, which means "peasant " It might help remembering Date of entry: 4 April 2000
boy
Exclamation of surprise or pleasure
boy
To act as a boy; in allusion to the former practice of boys acting women's parts on the stage
boy
Male (usually adult) friends
boy
male child, as in: Is your new baby a boy or a girl?
boy
{i} nino
boy
a youthful male person; "the baby was a boy"; "she made the boy brush his teeth every night"; "most soldiers are only boys in uniform"
boy
A male child, from birth to the age of puberty; a lad; hence, a son
Türkçe - İngilizce
end

There will be an economic crisis at the end of this year. - Bu yılın sonunda bir ekonomik kriz olacak.

In the near future, we will be able to put an end to AIDS. - Yakın gelecekte, AIDS'e son verebileceğiz.

final

Finally we have learned the truth. - Sonunda,gerçeği öğrendik.

I haven't read the final page of the novel yet. - Romanın son sayfasını henüz okumadım.

ultimate

Ultimately, he ended up going to school. - Sonuçta, okula gitmeye son verdi.

Such considerations ultimately had no effect on their final decision. - Bu tür düşüncelerin sonuçta onların nihai kararı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.

recent

I've been sluggish recently. - Son zamanlarda tembelleştim.

Recent advances in medicine are remarkable. - Tıptaki son gelişmeler dikkat çekiyor.

last

Lastly, she went to America. - Son olarak o Amerika'ya gitti.

The last time I went to China, I visited Shanghai. - Çin'e gittiğim en son zaman, Şangay'ı ziyaret ettim.

latest

His motorcycle is the latest model. - Onun motosikleti en son model.

Kelly's latest book appeared last week. - Kelly'nin son kitabı geçen hafta çıktı.

finish

A few minutes after he finished his work, he went to bed. - İşini bitirdikten birkaç dakika sonra, o yatmaya gitti.

Apply two coats of the paint for a good finish. - İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula.

result

If you divide any number by zero, the result is undefined. - Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır.

You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death. - Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir.

conclusion

What led you to this conclusion? - Seni bu sonuca götüren nedir?

I came to the conclusion that I had been deceived. - Ben aldatılmış olduğum sonucuna vardım.

last; recent; latest; final; definitive; last; end, conclusion, close; ending; final; expiration; end, death; result; breakup; placenta, afterbirth
supreme

It made me supremely happy. - Bu beni son derece mutlu etti.

expiree
utter

The nineties generation in tennis has been utterly useless so far, exasperated fans say. - Teniste doksanlı nesil şimdiye kadar son derece başarısız oldu, kızgın hayranlar söylüyor.

He was utterly perplexed. - O son derece şaşırmıştı.

kiss-off
death

He took charge of the firm after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu üstüne aldı.

He took care of the business after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi.

concluding

Members of the board will meet for a concluding session on March 27, 2013. - Yönetim kurulu üyeleri, 27 Mart 2013 tarihinde bir sonuç oturumu için bir araya gelecek.

I was too hasty in concluding that he was lying. - Onun yalan söylediği sonucuna varmada çok aceleci davrandım.

(Tıp) sone

Monica Sone was a Japanese-American writer. - Monica Sone, Japon asıllı Amerikalı bir yazardı.

I heard there were many double suicides in Sonezaki. - Sonezaki'de birçok çift intihar olduğunu duydum.

tip
cross-section
(Bilgisayar) to
water

Water will evaporate after it is boiled. - Su kaynatıldıktan sonra buharlaşır.

I don't feel well after drinking that water. - Ben o suyu içtikten sonra, iyi hissetmiyorum.

culminate

The celebrations culminated in a spectacular fireworks display. - Kutlamalar muhteşem bir havai fişek gösterisi ile sonuçlandı.

The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War. - Avrupa Birliği, ikinci dünya savaşı ile sonuçlanan sık ve kanlı komşu devletler arasındaki savaşları bitirme amacıyla kuruldu.

lattermost
(Bilgisayar) in the last

This town hasn't changed much in the last ten years. - Bu kasaba son on yıl içerisinde çok fazla değişmedi.

Tom has been convicted of drunken driving twice in the last four years. - Tom son dört yılda iki kez alkollü araba sürmekten mahkûm edildi.

lag
(deyim) fag-end
lag end
tail
all in all

All in all, after ten years of searching, my friend got married to a girl from the Slantsy region. - Her şeyi düşünerek, on yıllık araştırmadan sonra, arkadaşım Slantsy bölgesinden bir kızla evlendi.

All in all, how many different schools have you attended? - Sonuçta, kaç tane farklı okula devam ettin?

desistence
terminatory
the last

Saturday is the last day of the week. - Cumartesi, haftanın son günüdür.

The last time I went to China, I visited Shanghai. - Çin'e gittiğim en son zaman, Şangay'ı ziyaret ettim.

aftermath
desition
firm

He took charge of the firm after his father's death. - Babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu o aldı.

After fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager. - Bir inşaat şirketinde on beş yıldan sonra, Bill Pearson'a sorumlu bölge müdürü pozisyonu verildi.

end-all
inappellable
breakup
expire

My driver's license expires at the end of this month. - Sürücü lisansım bu ayın sonunda sona eriyor.

This offer expires on August 15, 1999. - Bu teklif 15 Ağustos 1999 yılında sona erecek.

bottom

I'll bet my bottom dollar he'll succeed. - Onun başaracağına dair son dolarımla bahse girerim.

If your baby is prone to rashes, you may want to apply diaper cream, powder, or petroleum jelly after cleaning your baby's bottom. - Bebeğiniz pişiklere eğilimli ise, bebeğinizin altını temizledikten sonra bebek bezi kremi, toz veya vazelin uygulamak isteyebilirsiniz.

(Tıp) secundines
foot

After slapping Tom's right cheek, Mary stomped on his left foot. - Mary, Tom'un sağ yanağına tokat attıktan sonra, sol ayağının üstünde tepindi.

It is fun playing football after school. - Okuldan sonra futbol oynamak eğlencelidir.

latter

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı.

The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method. - Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı.

late

Hurry up, or you will be late for the last train. - Acele et, yoksa son treni kaçıracaksın.

In late August, the Allied forces captured Paris. - Ağustos ayı sonlarında İtilâf Devletleri, Paris'i ele geçirdi.

quietus
end , final , last
ending

I like stories that have sad endings. - Hüzünlü sonları olan hikayeleri severim.

The story had a happy ending. - Hikayenin mutlu bir sonu vardı.

afterbirth; placenta
tail end
conclusive
finis

I'll come over after I finish the work. - İşi bitirdikten sonra uğrayacağım.

A few minutes after he finished his work, he went to bed. - İşini bitirdikten birkaç dakika sonra, o yatmaya gitti.

expiry
full

One should add a full stop at the end of the sentence. - Cümlenin sonunda nokta konulmalı.

There needs to be a full stop at the end of a sentence. - Bir cümlenin sonunda nokta olması gerekir.

definitive
farewell
ruination
nth
termination
curtains

The room looks different after I've changed the curtains. - Perdeleri değiştirmemden sonra oda farklı görünüyor.

fate

What will happen in the eternal future that seems to have no purpose, but clearly just manifested by fate? - Hiçbir amacı yokmuş gibi görünen ama var olmaktan başka bir kaderi olmadığı da açık olan bir sonsuzluktaki sonsuz gelecekte neler olacak?

In the end the two families accepted their fate. - Sonunda iki aile kaderini kabul etti.

sunset

After Tom finished watering the plants, he sat down on the porch to enjoy the sunset. - Tom bitkileri sulamayı bitirdikten sonra, o, gün batımının keyfini çıkarmak için veranda da oturdu.

It got cold after sunset. - Gün batımından sonra hava soğudu.

expiration
(Hukuk) outcome

The outcome of the election is doubtful. - Seçim sonuçları şüphelidir.

What was the outcome of the election? - Seçimin sonucu neydi?

denouement
afterbirth
bedrock
finishing

Tom added a few finishing touches to the painting. - Tom tabloya birkaç son rötuşları ekledi.

I'll add the finishing touches. - Son rötuşları ekleyeceğim.

close

It was clear to everyone that the vote would be close. - Seçim sonucunun yakın olacağı herkes tarafından biliniyordu.

Close the door after you. - Sizden sonra kapıyı kapatın.

secundine
full stop

Please add a full stop at the end of your sentence. - Lütfen cümlenizin sonuna bir nokta ekleyin.

There's a full stop missing from the end of the sentence. - Bu cümlenin sonunda bir nokta eksik.

son zamanlarda
lately

You've been coming home early lately, haven't you? - Son zamanlarda eve erken geliyorsun, değil mi?

I have not seen him lately. - Son zamanlarda onu görmedim

son söz
final say

Unfortunately, Fadil doesn't have a final say on this. - Maalesef, Fadil'in bu konuda son sözü yok.

Unfortunately, Tom isn't the one who has the final say on this. - Ne yazık ki, Tom bununla ilgili son sözü söyleyen kişi değil.

son vermek
end

He tried in vain to put an end to their heated discussion. - Onların hararetli tartışmaya bir son vermek için boşuna uğraştı.

Sami wanted to end his life. - Sami kendi hayatına son vermek istedi.

son vermek
terminate
son bir çaba göstermek
spurt
son söz
last word

Charlie decided to cross out the last word. - Charlie, son sözü iptal etmeye karar verdi.

Tom is irritating because he always has to have the last word in any argument. - Tom bir tartışmada her zaman son söze sahip olduğu için sinir bozucudur.

son vermek
cease
son vermek
put an end

I want to put an end to the quarrel. - Ben tartışmaya bir son vermek istiyorum.

Scientists are working hard to put an end to AIDS. - Bilim adamları AIDS'e son vermek için harıl harıl çalışıyorlar.

boy
length

I walked the length of the street. - Cadde boyunca yürüdüm.

Our boat won by two lengths. - Teknemiz iki boyla kazandı.

her
every

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

his
feeling

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

it
dog
his
sensation

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

boy
height

What is the average height of the players? - Oyuncuların boy ortalaması nedir?

Tom and his brother are about the same height. - Tom ve erkek kardeşi yaklaşık aynı boyda.

his
sense

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

I sensed what was happening. - Ne olduğunu hissettim.

son günlerde
recently

Tom's health has declined a lot recently. - Son günlerde Tom'un sağlığı çok bozuldu.

He has recently returned from France. - Son günlerde Fransa'dan döndü.

son derece
tremendously

It's tremendously exciting. - Bu son derece heyecan verici.

He is tremendously handsome. - O, son derece yakışıklıdır.

son eser
swan song
son hızla
flat out
son olarak
ultimately
son olarak
eventual
son vermek
wind up
son kullanma tarihi
Best before
son çare olarak
as a last resort
son bölüm
tail
son bölüm
final section
son bölüm
epilogue
son cümle
(Reklam) baseline
son derece
darned
son derece
out-and-out
son derece
intensely
son derece
intense
son derece
exceedingly

I thought that went exceedingly well. - Onun son derece iyi gittiğini düşünüyordum.

We're exceedingly proud of you. - Seninle son derece gurur duyuyoruz.

son derece
eminently
son derece
gloating
son derece
enormously

Sami became enormously successful as a developer. - Sami bir geliştirici olarak son derece başarılı oldu.

son derece
almighty
son derece
profoundly
son derece
mightily
son derece
well-being
son derece
surpassingly
son derece
extremely

Dynamite fishing is extremely destructive to reef ecosystems. - Dinamit balıkçılığı resif ekosistemler için son derece tahrip edicidir.

Tom is extremely busy now. - Tom şimdi son derece meşgul.

son derece
desperately

I desperately need a car. - Bir arabaya son derece ihtiyacım var.

Tom needs the money desperately. - Tom'un paraya son derece ihtiyacı var.

son derece
vitally
son derece
through-going
son derece
all-fired
son derece
(Argo) terrifically
son derece biçimsiz
hideous
son derece dikkatsiz
sloppy
son derece komik
(Argo) killing
son derece kötü
abject
son derece modern
ultramodern
son derece sefil
wretched
son derece öfkelenmiş
red-hot
son durum
(Bilgisayar) last status
son durum incelemesi
postmortem
son ek
(Tıp) mycetes
son model
the last word
son model
(Tıp) state-of-the-art
son model
the latest

His motorcycle is the latest model. - Onun motosikleti en son model.

I have a bicycle of the latest model. - En son model bir bisikletim var.

son olarak
once again
son olarak
terminally
son olarak
once for all

He gave up his attempt once for all. - O ilk ve son olarak girişiminden vazgeçti.

son olarak
in conclusion
son olarak
once and for all

I want to sort this out once and for all. - Son olarak bunu tasnif etmeni istiyorum.

I told her once and for all that I wouldn't go shopping with her. - Onunla birlikte alışverişe gitmeyeceğimi ilk ve son olarak ona söyledim.

son sonuç
(Bilgisayar) last result
son söz
cue
son söz
afterword
son söz
the latest
son teknoloji
cutting edge technology
son teknoloji
cutting-edge technology
son teknoloji
high technology
son ver
(Bilgisayar) dismiss
son ver
(Bilgisayar) terminate

Mary terminated our friendship. - Mary dostluğumuza son verdi.

son vermek
(deyim) bust up
son vermek
(deyim) bring to an end
son vermek
doomed
son vermek
call a halt to
son vermek
break something off
son vermek
dissolve
son vermek
drop
son vermek
termine
son vermek oturum vs
adjourn
son zamanlarda
in recent years

Chemistry has made notable progress in recent years. - Kimya bilimi son zamanlarda dikkate değer bir gelişim gösterdi.

son ürün
final product
son ürün
(Teknik,Tekstil) finished product
son ürün
end result
son günlerdeki
recent
son söz
say

Unfortunately, Tom isn't the one who has the final say on this. - Ne yazık ki, Tom bununla ilgili son sözü söyleyen kişi değil.

I didn't say my last word! - Son sözümü söylemedim!

son bulma
termination
son dakika haberi
news flash
son darbe
settler
son model
brand new

son model araba aldım.

his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

boy
tribe

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

Those tribes inhabit the desert all year round. - O kabileler tüm yıl boyunca çölde yaşarlar.

her
any

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

her
(Askeri) each

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

her
all

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
pan

Everybody started to panic. - Herkes panik yapmaya başladı.

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

her
omni

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

Jane Goodall discovered that chimpanzees are omnivorous, not vegetarian. - Jane Goodall şempanzelerin her şeyi yediklerini, vejetaryen olmadıklarını keşfetti.

Her
ladyship
boy
stature; clan
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
her
per

You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. - Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen.

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

his
{i} emotion

It's okay to feel emotions. - Duyguları hissetmek iyidir.

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

it
{f} thrust
boy
(Tıp) body height
boy
taille
boy
dimension

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

Tom comes from another dimension. - Tom başka bir boyuttandır.

boy
elongation
her
soever
her
every single

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

Tom comes here every single day. - Tom her tek günde buraya gelir.

her
either

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

her
(Bilgisayar) start every
her
(Bilgisayar) for all

He was in favor of equality for all. - O, herkes için eşitliğin lehindeydi.

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

her
(Bilgisayar) refresh every
her
(Bilgisayar) recur every
it
lower
it
scoundrel
man
inductive
boy
extent

Layla's letters revealed the extent of her racism. - Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı.

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

boy
stature

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

boy
size

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

Do you have these shoes in my size? - Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı?

boy
full-length

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

boy
figure

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

her
whatever

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

her
whoever

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
{f} jog
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
it
bastard
it
push
it
dig into
Boy
(Tıp) colo r
boy
{i} clan
boy
linear measurement
boy
bulk
boy
phrathy
boy
phratry
her
every; each
his
{i} chord
his
{i} consciousness
it
{i} mutt
son