korkuluk

listen to the pronunciation of korkuluk
Türkçe - İngilizce
scarecrow

The scarecrow in the backyard fell over during the hurricane. - Arka bahçedeki korkuluk kasırga sırasında devrildi.

I cannot scare the birds away. I am not a scarecrow. - Ben kuşları korkutup kaçıramam. Ben bir korkuluk değilim.

railing

Tom had to support himself on the railing. - Tom korkulukta kendini desteklemek zorunda kaldı.

Then the railing gave way. - Sonra korkuluk yol verdi.

fiddle
(Askeri) pulpit
guard rail
safety fence
banisters
halter
hand-rail
hand rail
guard
baluster
railings
guy
parapet
guardrail
scarecrow; banister, parapet, balustrade; mere figurehead
barrier
banister, balustrade; railing; parapet
handrail
balustrade

The balustrade gave way and several people fell to the ground. - Korkuluk çöktü ve birkaç kişi yere düştü.

rail

Tom had to support himself on the railing. - Tom korkulukta kendini desteklemek zorunda kaldı.

Then the railing gave way. - Sonra korkuluk yol verdi.

(removable) side (of a wagon or flat-bed truck)
banister

Tom leaned over the banister. - Tom korkuluk üzerine eğildi.

Tom slid down the banister. - Tom korkuluktan aşağı kaydı.

figurehead; paper tiger; cipher
safety rail
merlon
korku
{i} horror

She takes pleasure in seeing horror films. - O, korku filmlerii izlemekten zevk alır.

This horror movie is really scary. I couldn't sleep after I watched it. - Bu korku filmi gerçekten korkutucu.Ben izledikten sonra uyuyamadım.

korku
fear

That boy could not enter for fear of the dog. - O, köpeğin korkusundan giremedi.

They fear that he may be dead. - Onun ölü olabileceğinden korkuyorlar.

korkuluk (tarlada)
scarecrow
korkuluk babası
rail post
korkuluk bastonu tabanı
baluster seating
korkuluk dikmesi
(İnşaat) banister
korkuluk dikmesi
(İnşaat) railing post
korkuluk direği
railing post
korkuluk duvar
(İnşaat) breast-wall
korkuluk duvarı
guard wall
korkuluk gövdesi
railing web
korkuluk zinciri
safety chain
korkuluk çubuğu
baluster
korku
apprehension
korku
misgiving
korku
fright

Thunder has been explained scientifically, and people no longer believe it is a sign that the gods are angry with them, so thunder, too, is a little less frightening. - Gök gürültüsü bilimsel olarak açıklanmıştır, ve insanlar onun tanrıların insanlara kızgın olduğunun bir işareti olduğuna artık inanmıyorlar, bu yüzden gök gürültüsü de biraz daha az korkutucudur.

I spoke to him kindly so as not to frighten him. - Korkutmamak için onunla nazik şekilde konuştum.

korku
dread

My little brother says that he had a dreadful dream last night. - Küçük erkek kardeşim dün gece korkunç bir rüya gördüğünü söylüyor.

Tom dreads going to work tomorrow. - Tom yarın işe gitmeye korkuyor.

korku
danger

Fear often exaggerates danger. - Korku sık sık tehlikeyi abartır.

Tom is in horrible danger. - Tom korkunç tehlikede.

korku
phobos
korku
anxiety

Her anxiety almost drove her wild. - Onun korkusu neredeyse onu çılgına çevirdi.

korku
(Askeri) panic

Fear and panic overwhelmed me. - Korku ve paniğe kapılmıştım.

korku
misdoubt
korku
perilous
korku
boggle
korku
creeps

Everyone here creeps me out. - Buradaki herkes beni korkutuyor.

That guy gave me the creeps. - O adam bana korku verdi.

korku
menace
korku
threat

Tom made a terrifying threat against Mary. - Tom Mary'ye karşı korkunç bir tehdit yaptı.

No one threatened Tom. - Kimse Tom'un gözünü korkutmadı..

korku
thrill

I don't like rural horror thrillers. - Ben kırsal korku gerilimini sevmiyorum.

His story thrilled me with horror. - Onun hikayesi beni korkudan titretti.

korku
reassure
korku
dismay
korku
dray
korku
awe

I thought it was awesome. - Onun korkunç olduğunu düşündüm.

Let me show you something really awesome. - Sana gerekten korkunç bir şey göstereyim.

korku
affright
korku
consternation
korku
terror

He was almost petrified with terror. - Korku nedeniyle neredeyse donakalmıştı.

korku
the fear of
korku
{i} phobia
korku
fear, fright, dread; alarm, anxiety, care; danger, threat, menace; phobia
korku
{i} funk
korku
trepidation
korku
alarm

Alarming news came from the suburbs. - Varoşlardan korkutucu haber geldi.

She gave a small cry of alarm and fled to the bathroom. - O küçük bir korku çığlığı attı ve banyoya kaçtı.

korku
Gothic
korku
bugaboo
korku
scare

We were all scared shitless. - Hepimizin korkudan ödü patladı.

To tell you the truth, I am scared of heights. You are a coward! - Gerçeği söylemek gerekirse. Ben yükseklikten korkuyorum, Sen bir korkaksın!

Türkçe - Türkçe
Bostan korkuluğu
Küpeşte
Düşme tehlikesi olan yerlere çekilen duvar veya parmaklık: "Eskiden köprünün güney kıyısında demir parmaklıklı bir korkuluk vardı."- N. Cumalı
Kuşları ürkütüp ekili ürün veya mahsule yaklaştırmamak amacıyla bağa, bahçeye ve tarlaya dikilen insan kuklası
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzer kukla
Düşme tehlikesi olan yerlere çekilen duvar veya parmaklık
Korku
(Osmanlı Dönemi) ŞEHM
Korku
(Hukuk) HAVF
Korku
(Osmanlı Dönemi) HELA'
Korku
havil
Korku
endişe
Korku
(Osmanlı Dönemi) HELEL
Korku
(Osmanlı Dönemi) HAYLA'
korku
Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara
korku
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
korku
Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp ve solunum hızlanması gibi belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu
korku
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu: "Yarı çocuk kalbimde korku, kapıya yaklaştıkça büyüyor."- Y. Z. Ortaç
korku
Kaygı, üzüntü
korku
Kalp çarpıntısına ve tam bir halsizlik belirtilerine sebep olan bir hal
korku
Kaygı, üzüntü: "İçlerinde görünmez bir bozukluk korkusuyla sıra sağlamlara geldi."- R. N. Güntekin
korkuluk