fellow

listen to the pronunciation of fellow
İngilizce - Türkçe
{i} arkadaş

O her zaman iş arkadaşlarından izole edilmiştir. - He is always isolated from his fellow workers.

O, güzel bir arkadaş gibi görünüyor. - He seems to be a nice fellow.

emsal
herifçioğlu
(Argo) delikanlı
yakın arkadaş
kişi
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

adam

Fred tembel bir adam. - Fred is a lazy fellow.

Şu adam doğruyu yanlıştan ayıramaz. - That fellow can't tell right from wrong.

hemcins
benzer
akademi üyesi
ahbap

Eğer herkes ahbaplarına biraz daha kibar olursa dünya güzel bir yer olur. - The world would be a beautiful place if everyone was a bit kinder towards their fellow men.

herif

Bu herif bir sanatçı! - This fellow is an artist!

O, çok tembel bir heriftir. - He is such a lazy fellow.

insan

O, çok unutkan bir insandır. - He is a very forgetful fellow.

{i} tek

Sana selam teklif ediyorum ve aramızdaki arkadaşlık yoluyla barış olabilir mi. - I bid you greetings and may there be peace through fellowship between us.

Tek yapmanız gereken, kendinizi diğer arkadaşın yerine koyma yeteneğini geliştirmek. - All you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.

refik
aynı şe
yurttaş
{i} akran
{i} sevgili
doktora veya bilimsel araştırma bursu alan kimse
{s} ortak
{i}
fellow countryman vatandaş
slang ulan
{i} yoldaş
{i} kardeş
{s} aynı tür
{i} (bir bilim kurumunda) üye
{i} koca
(Argo) genç adam
üniversite öğretmeni
individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual liberty is the essence of democracy.

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

Guy
{i} adam

Ne! Sen hâlâ o adamla birlikte misin? ve biz cevaplarız: Ne yapabilirim! Onu seviyorum! - What! You're still with that guy? and we answer: What can I do! I LOVE him!

Bu adamın ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. - I have no idea what that guy is thinking.

guy
herif

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

Hadi yakalayalım şu herifi. - Come on let's catch that guy.

person
kişi

Dün yeni bir kişisel bilgisayar satın aldım. - I bought a new personal computer yesterday.

Bilal bilgili bir kişidir. - Bilal is a person of knowledge.

associate
birleştirmek
friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

gentleman
centilmen

Bir centilmen böyle bir şey yapmazdı. - A gentleman wouldn't do such a thing.

O hiç centilmen değil. - He is not at all a gentleman.

individual
birey

Bir bireyin hakları ve sorumlulukları vardır. - An individual has rights and responsibilities.

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

gentleman
beyefendi

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

partner
ortak

İki adam iş ortaklarıydı. - The two men were business partners.

Bir ortaklık kurmayı kararlaştırdılar. - They agreed to form a joint partnership.

dude
ahbap

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

TV'nin çocuklar için kötü olduğunu düşünüyor musun? - You think that TV is bad for kids?

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

man
insan

İnsan gülebilen tek hayvandır. - Man is the only animal that can laugh.

Asya'da bir sürü insan vardır. - There are many people in Asia.

man
erkek

Michael bir erkek adıdır ama Michelle bir bayan adıdır. - Michael is a man's name but Michelle is a lady's name.

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

boy
{i} delikanlı

Parkta bir sürü delikanlı çalışıyor. - A lot of boys are running in the park.

Nehirde yüzen delikanlı kimdir? - Who is the boy swimming in the river?

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

Süngerbob ve Patrick arkadaştır. - Spongebob and Patrick are friends.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

boy
erkek çocuk

İki erkek çocuk yemeklerini kendi aralarında pişirdi. - The two boys cooked their meal between them.

Ağacın altında bazı erkek çocukları var. - There are some boys under the tree.

partner

Güvercinler ömür boyu aynı eşle kalırlar. - Pigeons stay with the same partner for life.

Tom asla benim eşim değildi. - Tom was never my partner.

fellow countryman
hemşeri
fellow traveller
yol arkadaşı
fellow citizen
yurttaş
fellow countrymen association
hemşehri örgütü
fellow countrymen association
hemşehri derneği
fellow wife
kuma
fellow worker
meslektaş
fellow citizen
vatandaş
fellow countryman
yurttaş
fellow countryman
vatandaş
fellow feeling
ortak his
fellow feeling
başkasının halinden anlama
fellow feeling
ortak duygu
fellow soldier
silah arkadaşı
fellow sufferer
dert ortağı
fellow countrymen
vatandaşları
fellow creature
hemcins
fellow diner
adam diner
fellow guest
misafir arkadaş
fellow judge
hakim arkadaşı
fellow man
hemcins
fellow men
adam erkek
fellow soldier
adam asker
fellow traveler
Yoldaş
fellow-creature
dost-yaratık
fellow-feeling
dost-duygu
fellow being
hemcins
fellow countryman
(fiil)tandaş, yurttaş, hemşehri
fellow countryman
hemşehri
fellow countryman
aynı ülkeden olan
fellow countrywoman
hemşehri
fellow countrywoman
vatandaş
fellow countrywoman
(fiil)tandaş, hemşehri, memleketli
fellow countrywoman
memleketli
fellow creature
türdeş
fellow feeling
aynı duyguları paylaşma
fellow feeling
halden anlama
fellow man
{i} ahbap
fellow man
{i} adam
fellow student
okul arkadaşı
fellow sufferer
acıdaş
fellow sufferer
hemdert
fellow townsman
hemşehri
fellow traveler
üyesi olmadığı bir partinin ideolojisini benimseyen ve destekleyen kişi
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

buddy
arkadaş

Acını hissediyorum, arkadaş. - I feel your pain, buddy.

Arkadaşım dikkatsizce sürmez. - Buddy doesn't drive carelessly.

associate
{i} ortak

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

mate
arkadaş

Tom yirmi altı yaşındayken hayat arkadaşı Mary'yle tanıştı. - Tom met his life mate, Mary, at the age of twenty six.

Tom ve ben ruh arkadaşlarıyız. - Tom and I are soul mates.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Jiro Avustralya'daki mektup arkadaşı ile haberleşiyor. - Jiro communicates with his pen pal in Australia.

Onun birkaç mektup arkadaşı var. - She has a few pen pals.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Bu çocuk küçük bir şeytan. - That kid is a little demon.

Benim küçük erkek kardeşim on iki yaşında. - My kid brother is twelve.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

guy
{f} takılmak

Siz çocuklar takılmak istemez misiniz? - Don't you guys hang out?

Fransızca çalışıyor olmalıyım ama siz arkadaşlarla takılmak daha eğlenceli. - I should be studying French, but it's more fun hanging out with you guys.

individual
fert
buddy
kafadar
individual
{s} özel
buddy
dili arkadaş
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enise
Friend
(isim) Enis
associate
{s} birleşmiş
associate
bağlı olan
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

buddy
birader
friend
{i} tanıdık

Japonların tanıdıklarına karşı çok cana yakın oldukları ve tanımadıklarına çok ilgisiz oldukları söyleniyor. - It is said that the Japanese are very friendly to those that they know, and very indifferent to those they don't.

O bir arkadaştan daha çok bir tanıdık. - She is more an acquaintance than a friend.

hail fellow well met
sıcakkanlı tip
hail fellow well met
dost canlısı kimse
hail fellow well met
herkesle çabuk ahbap olan kimse
individual
{i} şahıs
individual
{s} şahsi
guy
rezil etmek
man
yönetim

Sendika yönetimle pazarlık yaptı. - The union bargained with the management.

Ben bir yönetim danışmanıyım. - I'm a management consultant.

associate
(Ticaret) meslektaş
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
iş ortağı

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

associate
(Ticaret) ortalı
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
birliktelik kurmak
associate
ilişkilendirilmiş
associate
(Ticaret) katılan
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
(Matematik) yandaş
associate
birlikte
associate
yarı/muhabir üye
associate
tabi
boy
ufaklık
boy
uşak
boy
kızan
boy
erkek genç
boy
çocuk garson
brave fellow
babayiğit
dude
şehirden gelen tatilci, turist
friend
can

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

Tom Mary'nin o kadar cana yakın olacağını ummuyordu. - Tom didn't expect Mary to be so friendly.

friend
ayaktaş
friend
yoldaş
friend
dostça davranmak
friend
yakın

Konuşacak yakın arkadaşları yok. - He has no close friends to talk with.

Biz onu en yakın arkadaşlarımız arasında sayıyoruz. - We number him among our closest friends.

guy
ip
guy
herifçioğlu
guy
alaya almak
guy
vento
guy
adamcık
guy
halat
guy
gergi kablosu
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

kid
genç

Ben gençken, bir çocuğun sahip olabileceği en modern şey, bir transistör radyoydu. - When I was young, the hippest thing a kid could own was a transistor radio.

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

man
mide

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

Midesi dolu olan bir insan kimsenin aç olduğunu düşünmez. - A man with a full belly thinks no one is hungry.

man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
koca

Onlar karı koca oldu. - They became man and wife.

Bu adam benim kocam değil. - This man is not my husband.

man
kent çapında ağ
man
yeterince insan olmak
man
adam vermek
man
kimse

Hiç kimse adaylığı kazanmak için yeterli oy almadı. - No man received enough votes to win the nomination.

Hiç kimse hatasız değildir. - No man is without his faults.

man
zevk

Ben sadece Zürih'e taşındım ve birçok şeyi yapmaktan zevk alıyorum. - I have just moved to Zurich and enjoy doing many things.

Bu vakitten sonra adam ve karısı birlikte o kadar mutlu yaşadılar ki onları görmek bir zevkti. - From this time the man and his wife lived so happily together that it was a pleasure to see them.

mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
(Tıp) mate
mate
birbirine geçirmek
poor fellow
adamcık
poor fellow!
vah zavallı!
tricky fellow
dalgacı
gentleman
{i} bay

O bir bayan olduğu için, bu yüzden o bir beyefendi. - As she is a lady, so he is a gentleman.

Bay Hawk nazik bir beyefendidir. - Mr. Hawk is a kind gentleman.

person
adam

Tom sempatik bir adam. - Tom is an agreeable person.

Tom sempatik bir adam. - Tom is a likeable person.

associate
{f} ortak ol
associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
hakları sınırlı üye
associate
birleşmek
associate
düşünmek
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

boy
Vay canına!
boy
Üf!
buddy
ulan
buddy
lan
dude
züppe adam
gentleman
adam

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

gentleman
{i} kibar kimse
good fellow
hoş şohbet kimse
good fellow
iyi adam
guy
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

hail fellow
samimi dost
hail fellow well met
samimi dost
hail fellow well met
yakın arkadaş
hail fellow well met
sıcakkanlı kimse
individual
kişi

Benzer simaları olduğu için polisin iki kişiyi birbiriyle karıştırmış olması muhtemel. - It is likely that the police confused the two individuals as they both had similar facial features.

Bugünlerde, müşteri hizmetlerinde deneyimi olan kişiler arıyoruz. - We are currently looking for individuals who have experience in customer service.

individual
individuallyayrı ayrı
individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
başlı başına
individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

Türkçe - Türkçe

fellow teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

boy
Uzunluk
Boy
kabile
Boy
kamet
Boy
anar
Boy
KLAN
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
Son
nihayet

Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi. - Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı.

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Destan
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Uzaklık
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Kumaş için ölçü
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
İngilizce - İngilizce
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
To suit with; to pair with; to match
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
One of a pair, or of two things used together or suited to each other; a mate; the male
A companion; a comrade; an associate; a partner; a sharer
In the English universities, a scholar who is appointed to a foundation called a fellowship, which gives a title to certain perquisites and privileges
An equal in power, rank, character, etc
A person; an individual
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
{n} an associate, equal, mean man, rascal
{v} to match, pair, suit, agree, fit
{i} guy, chap; man or boy; friend, buddy; suitor; spouse; colleague; member of an academic organization
A licensed physician who's completed medical school (four years) and specialty training (three-seven years) in pediatrics, medicine, surgery, anesthesiology, etc , and is eligible for board certification in that specialty Subspecialty training then takes place (for example, in cardiothoracic surgery, pediatric cardiology) during which time, the physician is called a "fellow "
Your fellows are the people who you work with, do things with, or who are like you in some way. People looked out for one another and were concerned about the welfare of their fellows
A fellow of an academic or professional association is someone who is a specially elected member of it, usually because of their work or achievements or as a mark of honour. the fellows of the Zoological Society of London
A fully-liscensed physician seeking additional specialized training
a scientist or health care professional who has already earned a doctoral degree and has received an award (fellowship) in support of gaining additional experience and training in a focused area of study at UCSF
a boy or man; "that chap is your host"; "there's a fellow at the door"; "he's a likable cuss"
an informal form of address for a man; "Say, fellow, what are you doing?"; "Hey buster, what's up?"
a man who is the lover of a girl or young woman; "if I'd known he was her boyfriend I wouldn't have asked"
n A W3C Team member employed by a W3C Member organization, on loan to W3C syn: Visiting Engineer
Commodore Amiga emulator for Dos
A fellow is a man or boy. By all accounts, Rodger would appear to be a fine fellow. = chap
(1) A senior member of Magdalene or other colleges who might supervise you, be your Tutor or your Director of Studies
These can take the form of a Professor, Reader, University lecturer, Research Fellow (e g a JRF) or a College appointee who sits on a College's Governing Body The Fellows are in effect the College's trustees [Oxbridge]
A physician who has already completed medical school and preliminary specialty training in pediatrics, medicine, surgery, anesthesiology, etc , and is eligible for board certification in that specialty Subspecialty training then takes place (for example, cardiothoracic surgery, pediatric cardiology) during which time, the physician is called a "fellow" Fellowships may last from 1-5 years after medical school (4 years) and primary specialty training (3-7 years)
a person who is member of your class or profession; "the surgeon consulted his colleagues"; "he sent e-mail to his fellow hackers"
You use fellow to describe people who are in the same situation as you, or people you feel you have something in common with. She discovered to her pleasure, a talent for making her fellow guests laugh Even in jail, my fellow inmates treated me with kindness
an informal form of address for a man; "Say, fellow, what are you doing?"; "Hey buster, what's up?
a member of a group having common characteristics; an associate; an equal in rank or power or character
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
fellow feeling
A sense of sympathy for, consideration of, or shared interests with one or more other human beings

Even when the wind blew cold, the fine sportsmanship and fellow feeling that is traditional to the Winter Games, lifted last week to an absurd height by the love-everybody snowboarders, the new let's do-right IOC and the continuing sympathy for the U. S. of A., was lovely to see — and to join.

fellow man
A kindred member of humanity
fellow me lads
plural form of fellow me lad
fellow men
plural form of fellow man
fellow traveller
One who travels together with another
fellow traveller
One who sympathizes with the aims or beliefs of an organization, without belonging to it; most often applied to a Communist sympathizer
fellow travellers
plural form of fellow traveller
fellow-
Prefixed to a noun to say that someone shares the same condition as oneself as represented by the noun

His call for action was supported by the majority of his fellow-students at the meeting.

fellow-feeling
Alternative form of fellow feeling
fellow-me-lad
A young man

Then the captain said, And just what d'you know of Lord Rothbury, fellow-me-lad? I told you. I'm with his militia, Portia repeated doggedly.

fellow-traveller
Alternative spelling of fellow traveller
fellow student
{n} one who studies with another
fellow creatures
other living things, other animals, kindred beings; other human beings, kindred human beings
fellow feeling
Fellow feeling is sympathy and friendship that exists between people who have shared similar experiences or difficulties. a feeling of sympathy and friendship towards someone because they are like you
fellow inmate
fellow prisoner, person who is also a prisoner
fellow man
{i} kindred human being, another person, fellow member of the human beings
fellow servant
One of a group of employees working together under such circumstances that the employer, under common law, is not considered liable for injury to one worker resulting from the negligence of another
fellow subsidiary
subsidiary company, company whose controlling interest is owned by another company
fellow traveler
One who sympathizes with or supports the tenets and program of an organized group, such as the Communist Party, without being a member
fellow traveler
a communist sympathizer (but not a member of the Communist Party)
fellow traveller
fellow traveler someone who supports and agrees with the beliefs of an organization, such as the Communist Party, but does not belong to it - used to show disapproval
fellow worker
an associate you work with
fellow workers
other workers, colleagues, kindred workers
fellow-creature
fellow human being
fellow-feeling
feeling of brotherhood, comradeship, companionship
fellow-townsman
one who comes from the same town or city as another
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
associate
A companion; a comrade
associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
associate
To connect or join together; combine
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

bro
a male who is preppy
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
To assign a buddy, or partner
dude
A man
dude
A tourist
dude
he

Dude don't know what's good for him.

friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

gentleman
Toilets intended for use by men
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

guy
thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

guy
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

guy
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
guy
To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

guy
A male

Jane considers that guy to be very good looking.

guy
To equip with a support cable
hail fellow well met
A sociable, friendly, usually male person

I was a hail fellow well met with all of the workmen at the factory, most of whom knew little and cared less about social distinctions.

hail-fellow
An intimate companion

Quotations: Hail-fellow well met. - Lyly.

hail-fellow-well-met
Alternative spelling of hail fellow well met: a sociable, friendly person

My father was reserved and modest, the opposite of a hail-fellow-well-met.

hail-fellow-well-met
Sociable, friendly

You may be hail-fellow-well-met all you please, but you are the servant of God in our midst, and I, for one, intend to remember it..

individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

me fellow
we, us

This my wife here because mefella family, mefella bin gettin married.

my fellow Americans
Used to establish credibility and connection with an audience of Americans, used mostly in speeches by US politicians
guy
stay-rope
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
associate
{v} to keep company, to unite
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
associate
{a} connected, influenced one by another
associate
{a} joined in league
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
gentleman
{n} a term of complaisance
guy
{n} a rope to keep a heavy body steady while hoisting or lowering, or to confine a boom forward
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
senior fellow
A senior fellow is the most experienced, or most successful of an elite group of people who work together as peers in an academic setting or institution. Although the word fellow has traditionally referred to males, women can also be considered a senior fellow under this definition of the word. The duties and responsibilities of a senior fellow differ according to the organization that the fellow is working with
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Friend
mucker
Guy
given name, male
Guy
{i} male first name
Man
auto
Man
nar
Odd Fellow
A member of the Independent Order of Odd Fellows, a fraternal and benevolent secret society
Partner
aite
Person
gentle
a devil of a fellow
quick and skillful person; brilliant fellow; outstanding chap
a fellow
feller
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
To connect in the mind or imagination
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
To connect or place together in thought
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
Enter keywords
associate
To accompany; to keep company with
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
noun man
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
blustering fellow
{i} boisterous fellow, loud and noisy guy
boy
An adult male, particularly when used by straight women or gay men to refer to someone considered attractive
boy
{i} male child; son; young male; male servant (offensive)
boy
A caring owners pet or working animal (of any age.)
boy
You can refer to a young man as a boy, especially when talking about relationships between boys and girls. the age when girls get interested in boys
boy
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys
boy
feelings You can refer to a man as a boy, especially when you are talking about him in an affectionate way. the local boy who made President `Come on boys', he shouted to the sailors. = lad see also backroom boy, blue-eyed boy, bully-boy, head boy, messenger boy, office boy, old boy, stable boy, Teddy boy
boy
A male child, from birth to the age of puberty; a lad; hence, a son
boy
Someone's boy is their son. Eric was my cousin Edward's boy I have two boys
boy
A male servant, regardless of age, especially in a colonial context and in numerous compounds. (Compare French garçon; also adopted as such in various others languages, such as Dutch)
boy
A proud parents son (of any age.)
boy
In various countries, a male servant, laborer, or slave of a native or inferior race; also, any man of such a race
boy
feelings Some people say `boy' or `oh boy' in order to express feelings of excitement or admiration. Oh Boy! Just think what I could tell him
boy
A male African-American of any age
boy
beginning of year
boy
n anak laki-laki (anak) 2 n cowok
boy
a youthful male person; "the baby was a boy"; "she made the boy brush his teeth every night"; "most soldiers are only boys in uniform"
boy
Exclamation of surprise or pleasure
boy
male child, as in: Is your new baby a boy or a girl?
Türkçe - İngilizce

fellow teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

boy
length

I walked the length of the street. - Cadde boyunca yürüdüm.

Our boat won by two lengths. - Teknemiz iki boyla kazandı.

son
ultimate

So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning. - Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz.

Ultimately, he ended up going to school. - Sonuçta, okula gitmeye son verdi.

son
{s} latest

His motorcycle is the latest model. - Onun motosikleti en son model.

I just bought the latest version of this MP3 player. - Ben az önce bu MP3 çaların en son sürümünü satın aldım.

son
last

Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages. - Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi.

Lastly, she went to America. - Son olarak o Amerika'ya gitti.

boy
height

Tom and Mary are about the same height. - Tom ve Mary yaklaşık aynı boydalar.

Meg is about the same height as Ken. - Meg Ken ile yaklaşık aynı boydadır.

son
{s} final

The lioness finally gave chase to the gazelle. - Dişi aslan sonunda ceylanı kovaladı.

I haven't read the final page of the novel yet. - Romanın son sayfasını henüz okumadım.

boy
tribe

Members of that tribe settled along the river. - O kabilenin üyeleri nehir boyunca yerleşti.

The Gauls are close to the Germanic tribes. - Galyalılar, Germen boylarına yakındır.

partner
{i} partner
boy
stature; clan
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
son
{i} close

The store is closed until further notice. - Bir sonraki duyuruya kadar mağaza kapalı.

It was clear to everyone that the vote would be close. - Seçim sonucunun yakın olacağı herkes tarafından biliniyordu.

son
{s} late

He returned home three hours later. - Üç saat sonra eve geri döndü.

I have not seen him lately. - Son zamanlarda onu görmedim

Son
to
boy
elongation
boy
(Tıp) body height
boy
taille
boy
dimension

Tom comes from another dimension. - Tom başka bir boyuttandır.

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

individual
(Tıp) individual
man
inductive
pal
impeller
pal
(Askeri,Teknik) blade
son
(Denizbilim) boundary
boy
extent

Layla's letters revealed the extent of her racism. - Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı.

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

boy
stature

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

boy
full-length

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

boy
size

My dog is almost half the size of yours. - Benim köpeğim neredeyse boyunuzun yarısı kadar.

Do you have these shoes in my size? - Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı?

boy
figure

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

son
conclusion

We came to the conclusion that we should help him. - Ona yardım etmemiz gerektiği sonucuna vardık.

What led you to this conclusion? - Seni bu sonuca götüren nedir?

son
bottom

I'll bet my bottom dollar he'll succeed. - Onun başaracağına dair son dolarımla bahse girerim.

Tom found the wallet he thought he'd lost after searching the house from top to bottom. - Evi baştan aşağı aradıktan sonra Tom, kaybettiğini düşündüğü cüzdanı buldu.

son
finish

A few minutes after he finished his work, he went to bed. - İşini bitirdikten birkaç dakika sonra, o yatmaya gitti.

Having finished my work, I left the office. - İşimi bitirdikten sonra bürodan ayrıldım.

son
expiration
son
death

He took charge of the firm after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu üstüne aldı.

He took care of the business after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi.

son
crucial

The first minutes after a heart attack are crucial. - Bir kalp krizinden sonra ilk dakikalar çok önemlidir.

son
sequel
son
latter

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı.

The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method. - Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı.

son
termination
son
terminal

Sami learned he had terminal cancer. - Sami son aşamada bir kanseri olduğunu öğrendi.

son
closure
Boy
(Tıp) colo r
boy
bulk
boy
linear measurement
boy
{i} clan
boy
phratry
boy
phrathy
efendim nerede, ben nerede? My dear fellow/lady, you completely misunderstand me
(said jocularly)
mirim! My dear fellow!
(a form of address)
son
{i} fate

In the end the two families accepted their fate. - Sonunda iki aile kaderini kabul etti.

The last witness sealed the prisoner's fate. - Son tanık mahkûmun kaderini belirledi.

son
{s} bedrock
son
{i} expiry
son
epilogue
son
{i} omega
son
{i} quietus
son
{i} ruination
son
{i} curtains

The room looks different after I've changed the curtains. - Perdeleri değiştirmemden sonra oda farklı görünüyor.

son
{i} kiss off
son
{i} upshot
son
tail end
son
{s} nth
son
secundine
son
{s} supreme

It made me supremely happy. - Bu beni son derece mutlu etti.

son
{i} afterbirth
son
{s} full

Tom had pockets full of cash after a lucky night at the casino. - Kumarhanedeki şanslı bir geceden sonra, Tom'un cepler dolusu nakiti vardı.

I'm working full time in a bookshop until the end of September. - Eylül sonuna kadar bir kitapçıda tam gün çalışıyorum.

zıp diye all of a sudden, suddenly: Adam zıp diye karşıma çıktı. The fellow
suddenly appeared in front of me
fellow