kimse

listen to the pronunciation of kimse
Türkçe - İngilizce
anybody

He asked me whether anybody was there. - O, bana orada kimsenin olup olmadığını sordu.

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody. - Herkes bir aydır, ve hiç kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır.

anyone

They said they hadn't seen anyone. - Onlar hiç kimseyi görmediklerini söylediler.

Hide this in a safe place. I don't want anyone getting their hands on it. - Bunu güvenli bir yerde sakla. Ona kimsenin dokunmasını istemiyorum.

dodger
man

No one is sure how many people died. - Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi.

No man received enough votes to win the nomination. - Hiç kimse adaylığı kazanmak için yeterli oy almadı.

(with a negative verb) nobody, no one
soul

In the store, there's not a soul to listen to us. - Dükkanda bizi dinleyecek kimse yok.

We reached the poor soul we had to help. - Biz yardım etmek zorunda olduğumuz fakir kimseye ulaştık.

somebody

He thinks he is somebody, but really he is nobody. - O onun biri olduğunu düşünüyor ama aslında hiç kimse değil.

I am somebody and I am important. - Ben önemli kimseyim ve önemliyim.

anyone, anybody
one

No one may be compelled to belong to an association. - Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz.

No one wants to listen to my opinions. - Kimse benim fikirlerimi dinlemek istemiyor.

no man

No man can be a patriot on an empty stomach. - Hiç kimse boş mideyle vatansever olamaz.

No man is without his faults. - Hiç kimse hatasız değildir.

someone, somebody; anybody, anyone; nobody, no one
no one

No one understands me. - Hiç kimse beni anlamıyor.

No one wants to listen to my opinions. - Kimse benim fikirlerimi dinlemek istemiyor.

someone, somebody
nobody

Nobody can control us. - Hiç kimse bizi kontrol edemez.

Nobody lives in this house. - Bu evde hiç kimse yaşamıyor.

person

He is such a bad person that everybody dislikes him. - O kadar kötü birisi ki kimse ondan hoşlanmaz.

I asked many persons about the store, but no one had heard of it. - Mağazayı pek çok kişiye sordum, ancak kimse onu duymamıştı.

cad
thing

Nobody could explain how the thing was made. - Kimse eşyanın nasıl yapıldığını açıklayamadı.

Tom volunteered to do all the things no one else wanted to do. - Tom başka hiç kimsenin yapmak istediği her şeyi yapmak için gönüllüydü.

Wight
wallah
someone

You can't shake someone's hand with a clenched fist. - Sıkılmış bir yumrukla kimsenin elini sıkamazsın.

No one ever really knows what's going through someone else's head. - Birinin kafasından neler geçtiğini kimse kesin olarak bilemez.

party

No one came to the party except John and Dick. - Kimse John ve Dick dışında partiye gelmedi.

Have you told anyone about the surprise party? - Sürpriz partiden kimseye bahsettin mi?

sort

No one has time for that sort of thing. - Hiç kimsenin o tür şey için zamanı yoktu.

any

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody. - Herkes bir aydır, ve hiç kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır.

No one speaks this language anymore. - Artık hiç kimse bu dili konuşmuyor.

people

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

No one is sure how many people died. - Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi.

one can
scavenger
bugger
dweller
hiç kimse
anybody

Why doesn't anybody answer? - Neden hiç kimse cevaplamıyor?

He doesn't get along with anybody in the office. - Ofisteki hiç kimseyle uyuşmuyor.

hiç kimse
no one

No one knows his name. - Hiç kimse onun adını bilmiyor.

No one understands me. - Hiç kimse beni anlamıyor.

hayalperest kimse
dreamer
seyahat eden kimse
traveler
hiç kimse
anyone

Tom doesn't make exceptions for anyone. - Tom hiç kimse için ayrım yapmaz.

We will not tolerate anyone who engages in terrorism. - Teröre bulaşan hiç kimseye müsamaha göstermeyeceğiz.

hiç kimse
nobody

Nobody can be a head coach of a soccer team without being a soccer player. - Hiç kimse futbolcu olmadan bir futbol takımının teknik direktörü olamaz.

Nobody lives in this house. - Bu evde hiç kimse yaşamıyor.

kimse mükemmel değildir
nobody is perfect
kimse ayranım/yoğurdum ekşi demez
(Atasözü) A person always praises what he himself has made/done
kimse duymasın
mum's the world
kimse ile görüştürülmemek
be held incommunicado
kiraya veren kimse
lessor
kinci kimse
hater
kilitleyen kimse
locker
kibar kimse
gentleman
kilise cemaatinden kimse
parishioner
kilise kurallarına uyan kimse
conformist
kiliseye devam eden kimse
churchman
kiliseye devamlı olarak giden kimse
churchgoer
kiliseye karşı olan kimse
dissident
kiloca hafif kimse
lightweight
kilosuna dikkat eden kimse
weight-watcher
kimliği belirsiz kimse
John Doe
kimliği henüz belirlenmemiş kimse
John Doe and Richard Roe
kimliğini gizleyen kimse
incognito
kiracı iken kiraya veren kimse
sublessor
kirli işleri yürüten kimse
hatchet man
kirli para kazanan kimse
spiv
kitap meraklısı kimse
bookish person
bağışta bulunan kimse
donor
oturan kimse
inhabitant
acayip kimse
crank
başa çıkılması zor kimse
handful
dışlanmış kimse
derelict
ılımlı kimse
moderate
ergin kimse
adult
yerli kimse
native
bağnaz kimse
zealot
başarısız kimse
loser
dışa dönük kimse
extrovert

Do introverts have shorter lives than extroverts? - İçe dönük kimselerin dışa dönük kimselerden daha kısa ömürleri mi var?

eşini paylaşan kimse
swinger
kendini ezdiren ve şikâyetçi olmayan kimse
doormat
okumayı seven kimse
bookish
seksi kimse
sexy
sert kimse
tough
çubukla maden arayan kimse
dowser
ergin olmayan kimse
minor
sivil kimse
citizen
yerine geçen kimse
surrogate
inzivaya çekilmiş kimse
monk
işkence çekerek ölen kimse
martyr
ayırt edemeyen kimse
patient
aksi kimse
curmudgeon
alet olan kimse
stooge
aleyhte konuşan kimse
detractor
alçak kimse
fink
askerlik yapmayı doğru bulmayan kimse
conscientious objector
azat eden kimse
liberator
ağzının tadını bilen kimse
gourmet
aşağı tabakadan kimse
pariah
bahşiş veren kimse
tipper
bakan kimse
provider
başkasına muhtaç kimse
dependant
borç veren kimse
lender
bulan kimse
finder
burnu akan kimse
runny nose
caz meraklısı kimse
cat
cesur kimse
daredevil
dinlere değil tanrıya inanan kimse
deist
dolandırıcı kimse
charlatan
doymayan kimse
glutton
doğulu kimse
oriental
dışlanan kimse
leper
etiketleyen kimse
tagger
gözaltına alınan kimse
detainee
güler yüzlü kimse
smoothie
güzel konuşan kimse
conversationalist
halktan olan kimse
commoner
hastalığa eğilimi olan kimse
subject
hayırsever kimse
philanthropist
her gün işe trenle gidip gelen kimse
commuter
hoşsohbet kimse
conversationalist
ilan eden kimse
announcer
insancıl kimse
philanthropist
içe dönük kimse
introvert

Do introverts have shorter lives than extroverts? - İçe dönük kimselerin dışa dönük kimselerden daha kısa ömürleri mi var?

içki içmeyen kimse
abstainer
işkolik kimse
workaholic
karı kocayı birbirinden soğutan kimse
alienator
kaybeden kimse
loser
kayırılan kimse
protege
kolay kanan kimse
pushover
kâğıt dağıtan kimse
dealer
küçük kimse
junior
kılıç kullanmakta usta kimse
blade
makineleşme karşıtı kimse
Luddite
olta ile balık tutan kimse
angler
oral çeken kimse
(Argo) cocksucker
post dolduran kimse
taxidermist
tapan kimse
worshipper
tecrübeli kimse
veteran
toplumdan uzak yaşayan kimse
recluse
utangaç kimse
shy
uyumlu kimse
conformist
yaranmaya çalışan kimse
adulator
yararlanan kimse
beneficiary
çubukla yeraltı suyu arayan kimse
dowser
çürüğe çıkan kimse
reject
özgürlükçü kimse
liberal
üstün kimse
superior
alıngan kimse
sensitive
acemi kimse
greenhorn
aksi (kimse)
contrary
alacak olan kimse
(Ticaret) recipient
aptal kimse
fool
bale düzenleyen kimse
(Muzik) choreograph
başka hiç kimse
no one else
başlatan kimse
initiator
beceriksiz (kimse)
incompetent
bir yerde oturan kimse
occupant
bir yerde oturan kimse
calm
bir yerde oturan kimse
habitant
cesur kimse
dare devil
cesur kimse
lion
ciddi olan (kimse)
intense
ciro eden kimse
(Ticaret) endorsee
cüretli kimse
daredevil
dengesiz (kimse)
disturbed
destekleyen kimse
supporter
din adamı olmayan kimse
laity
dini hinduizm olan kimse
hindu
disiplin kuran kimse
disciplinarian
dırdır eden kimse
nagger
edepsiz kimse
(Argo) cocksucker
elde eden kimse
beneficiary
elinde bulunduran kimse
bearer
elinden her iş gelen kimse
jack-of-all-trades
emekli kimse
pensioner
evden çıkmayan kimse
(deyim) stay-at-home
eziyet çektiren kimse
torment
garanti eden kimse
(Ticaret) warrantor
garip bir kimse
queer fish
garip kimse
oddity
garip kimse
crank
giysi biçip diken kimse
tailor
görülemeyen şeyleri görebilen kimse
clairvoyant
güvenilir kimse
stand-by
hedefi iyi vuramayan kimse
a poor shot
her kimse
whomever
hikaye anlatan kimse
storyteller
hinduizm dininden olan kimse
hindu
hiç bir kimse
nemine
hiç kimse
never a one
icat eden kimse
originator
ilgi çeken kimse
draw
kendini adayan kimse
knight
kimseler
folks
konferans veren kimse
lecturer
korkunç kimse
ogre
kurnaz kimse
fox
kurnaz olmayan (kimse)
simpleminded
küçük düşürücü kimse
detractor
kısmen geri zekalı kimse
moron
liberal kimse
liberal
lisans veren kimse
(Ticaret) licensor
melek gibi kimse
angel
mesele çıkaran kimse
troublemaker
meslekten olmayan kimse
laymen
misyon sahibi kimse
missionary
mutluluk dileyen kimse
well-wisher
nevrotik kimse
neurotic
olumsuz oy veren kimse
no
otel işleten kimse
(Turizm) publican
pipo içen kimse
smoker
pratik (kimse)
practical
rahip olmayan kimse
laymen
sakso yapan kimse
(Argo) cocksucker
sakso çeken kimse
(Argo) cocksucker
samimi (kimse)
warm
sedye taşıyan kimse
stretcher-bearer
sendikaya üye olmayan kimse
(Ticaret) outsider
sevilmeyen kimse
fly in the ointment
sevimsiz kimse
fagot
sevimsiz kimse
faggot
seyahat eden kimse
traveller
sinirli kimse
(Argo) wuss
sosyetik kimse
socialite
soylu kimse
blue blood
spam mail gönderen kimse
(Bilgisayar) spammer
stil veren kimse
stylist
sıkıcı şey veya kimse
nuisance
sıkıntı veren kimse
nuisance
taklit eden kimse
mimic
taklit eden kimse
copycat
Türkçe - Türkçe
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı
Olumsuz cümlelerde kişi: "Bir zaman hiç kimseye varmadım."- H. R. Gürpınar
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
Kişi
(Hukuk) KİMESNE
nefer
Kimseler
(Hukuk) KESAN
kimse