mide

listen to the pronunciation of mide
Türkçe - İngilizce
stomach

Your stomach won't be full from promises. - Miden sözlerden dolu olmayacaktır.

I was just wondering how it would feel to be punched in the stomach. - Ben sadece mideye yumruk atılmasının nasıl hissedileceğini merak ediyordum.

gastric

He died of gastric cancer. - O, mide kanserinden öldü.

Tom was diagnosed with gastric cancer. - Tom'a mide kanseri tanısı kondu.

(Argo) breadbasket
(Hayvan Bilim, Zooloji) gigerium
(Hayvan Bilim, Zooloji) ventriculus
pyrosis
man

A man with a full belly thinks no one is hungry. - Midesi dolu olan bir insan kimsenin aç olduğunu düşünmez.

Please don't make me laugh. I did too many sit-ups yesterday and my stomach muscles hurt. - Lütfen beni güldürme. Dün bir sürü mekik çektim ve mide kaslarım ağrıyor.

domestic
(Denizbilim) gaster
(Hayvan Bilim, Zooloji) gastric mill
stomach, tummy; gastric
belly

You shouldn't have your eyes bigger than your belly. - Gözlerin midenden daha büyük olmamalı.

I hit him in the belly. - Onun midesine vurdum.

inner man
tummy
tum

I got a stomach tumor and had to have it operated on. - Bir mide tümörüm vardı ve onu ameliyat ettirmek zorunda kaldım.

gizzard
(hayvan) craw
bread basket
entero-
(Tıp) gastear
inside
maw
bread
mide bulantısı
nausea
mide ağrısı
stomachache

Tom says he has a stomachache. - Tom bir mide ağrısı olduğunu söylüyor.

Her daughter has a stomachache. - Kızının bir mide ağrısı var.

mide bulandırıcı
queasy
mide bulantısı
sickness
mide ekşimesi
heartburn

If the heartburn continues, take an antacid. - Mide ekşimesi devam ederse bir antiasit al.

I thought it was heartburn. - Onun mide ekşimesi olduğunu düşündüm.

mide (ile ilgili)
(Tıp) gastric
mide ağrısı
(Tıp) stomach-ache
mide ağrısı
(Tıp) gastralgia
mide ağrısı
(Tıp) stomachalgia
mide ağzı
(Anatomi) cardia
mide bağırsak iltihabı
(Tıp) gastroenteritis
mide bağırsak yolu
(Biyokimya) gastrointestinal tract
mide bezleri
(Biyoloji,Tıp,Hayvan Bilim, Zooloji) gastric glands
mide bulandırıcı
objectionable
mide bulandırıcı olma
nauseousness
mide bulanması
queasiness
mide bulantısı
wamble
mide bulantısı
(Gıda) stomach upset
mide duvarı
(Tıp) stomach wall
mide ekşimesi
(Tıp) brash
mide ekşimesi
(Tıp) pyrosis
mide hastalıkları
(Tıp) stomach diseases
mide kanaması
(Tıp) gastrointestinal bleeding
mide kanseri
(Tıp) stomach cancer
mide mukozası
(Tıp) gastric mucosa
mide rezeksiyonu
(Tıp) gastrectomy
mide salgı bezleri
(Tıp) gastric
mide sıvısı
(Tıp) gastric fluid
mide sıvısı
(Tıp) gastric juice
mide yangısı
(Tıp) gastritis
mide yanması
(Tıp) heartburn
mide yanması
(Tıp) pyrosis
mide yıkama
(Tıp) stomach irrigation
mide yıkama çözeltisi
(Tıp) stomach irrigation
mide ülseri
stomach ulcer
mide-bağırsak
(Tıp) gastro-intestinal
mide-bağırsak iltihabi
(Tıp) enterogastritis
mide-bağırsak kanal
(Tıp) gastrointestinal tract
mide-bağırsak kanaması
(Tıp) gastrointestinal bleeding
mide-bağırsak yangısı
(Tıp) gastroenteritis
mide-bağırsak yolu
(Denizbilim) gastrointestinal tract
mide ilacı
Stomach medicine, medicine for the stomach
mide nseri
stomach nseri
mide asidi giderici
(Gıda) antacid
mide atardamarı
(Denizbilim) gastric artery
mide atonisi
(Tıp) gastric atony
mide atrofisi
(Tıp) gastratrophia
mide ağrısı
tummy ache
mide ağrısı
collywobbles
mide ağrısıyla ilgili
(Tıp) gastralgic
mide ağzı
anat . cardia, cardiac orifice
mide ağzı bezleri
(Anatomi) cardiac glands
mide ağzına ait
cardiac
mide ağızlaşması
(Tıp) gastrogastrostomy
mide bandı ameliyatı
(Tıp) stomach stapling
mide bandı ameliyatı
(Tıp) vertical banded gastroplasty
mide bağırsak
gastrointestinal
mide bağırsak iltihabı
enterogastritis
mide bağırsak yangısı
path. gastroenteritis
mide bilimi
gastrology
mide bozukluğu
a stomach upset
mide bozukluğu
stomach upset
mide bozukluğu
indigestion
mide bozulması
upset stomach
mide boşluğu
(Anatomi) pit of the stomach
mide boşluğu
(Hayvan Bilim, Zooloji) gastral cavity
mide bulandırmak
make sick
mide bulandırmak
to turn one's stomach, to nauseate
mide bulandırmak
sicken
mide bulandırmak
turn one's stomach
mide bulandırıcı
sickening
mide bulandırıcı
qualmish
mide bulandırıcı
sick
mide bulandırıcı
nauseous

I'm getting nauseous. - Ben mide bulandırıcı alıyorum.

mide bulandırıcı
fulsome
mide bulandırıcı
noisome
mide bulandırıcı kişi
whoreson
mide bulandırıcı şey
sickener
mide bulandırıcılık
qualmishness
mide bulandırıcılık
nauseousness
mide bulandırırcasına
sickeningly
mide bulantı hissediyorum
I feel nauseous
mide bulantısı
qualm
mide bulantısı
queasiness
mide bulantısı
nauseation
mide bulantısı için bir şeyiniz var mı
Can I have something for an upset stomach
mide bulantısı veren ilaç
(Tıp) nauseant
mide büyümesi
(Tıp) gastromegaly
mide dolgunluğu feeling of overfullness
(in the stomach)
mide düşüklüğü
(Tıp) gastroptose
mide düşüklüğü
(Tıp) gastroptosis
mide ekşimesi
heartburn, pyrosis
mide ekşimesine karşı
antacid
mide ekşimesine karşı ilaç
antacid
mide ezikliği
slight feeling of hunger
mide fesadı
indigestion
mide fesadı
upset stomach
mide fesadı
crapulence
mide fesadına uğramak
to get indigestion, get an upset stomach
mide fıtığı
(Tıp) stomach hernia
mide fıtığı
(Tıp) gastrocoele
mide fıtığı
(Tıp) gastrocele
mide gazı
flatus
mide genişlemesi
(Tıp) gastrectasis
mide genişlemesi
path. tympanites
mide genişlemesi
tympanites
mide genişlemesi
(Tıp) gastrectasia
mide guddesi
(Tıp) peptic gland
mide gurultusu
(Tıp) borborygmi
mide hastalıkları uzmanı
(Tıp) gastrologer
mide hastalıkları uzmanı
gastrologist
mide ile ilgili
(Tıp) gastricus
mide iltihabı
(Tıp) hoove
mide iltihabı
gastritis
mide iltihabı
(sığır) hoove
mide iltihabı/yangısı
path. gastritis
mide içine bakmaya yarayan alet
gastroscope
mide içinin muayenesi
gastroscopy
mide iççeperi tahrişi
(Tıp) atrophic gastritis
mide kanaması
gastric bleeding
mide kapağı
(Arılık) stomach valve
mide kapısı
pylorus
mide kapısı atardamarı
(Anatomi) pyloric artery
mide kapısı kasılması
(Tıp) gastropylorospasm
mide kelepçesi
(Tıp) stomach staple
mide kelepçesi ameliyatı
(Tıp) stomach stapling
mide kelepçesi ameliyatı
(Tıp) vertical banded gastroplasty
mide kimyası
(Fizyoloji) gastric chemism
mide kimyası
(Fizyoloji) stomachal chemism
mide mukozası iltihabı
gastritis
mide obstrüksiyonu
(Tıp) gastric obstruction
mide onarımı
gastroplasty
mide plastiği
(Tıp) gastroplasty
mide salgıbezi
peptic gland
mide sancısı
gripe
mide sondası
(Tıp) stomach tube
mide spazmı
(Tıp) gastrospasm
mide spazmı
gastric spasm
mide suyu
gastric juice
mide sıkışması
(Tıp) gastrostenosis
mide toplaradamarı
(Denizbilim) gastric vein
mide tümörleri
(Tıp) stomach neoplasms
mide ve bağırsak iltihabı
(Tıp) gastroenteritides
mide ve bağırsak iltihabı
gastroenteritis
mide ve bağırsak itihabı
(Gıda) gastroenteritidis
mide ve bağırsaklar ile ilgili
gastrointestinal
mide ve bağırsağa ait
(Tıp) gastroenteric
mide ve dalağa ait
(Tıp) gastrolienal
mide yıkama aleti
stomach pump
mide yıkayan tulumba
(Tıp) stomach pump
mide zayıflığı
(Tıp) gastrasthenia
mide özsuları
(Tıp) gastric juices
mide özsuyu
(Arılık) chyle stomach
mide özsuyu
(Tıp) digestive juice
mide özsuyu analizi
(Tıp) gastric analysis
mide ülseri
peptic ulcer
mide ülseri
stomach ulcer, gastric ulcer
mide ülseri
gastric ulcer
mide ülseri
path. gastric ulcer
mide şişkinliği bloated feeling
(in the stomach)
mide-bağırsak emülsiyonu
(Tıp) gastroenteral emulsion
mide-bağırsak kanserleri
(Tıp) gastrointestinal cancers
mide-bağırsak sıvısı
(Tıp) gastroenteral liquid
mide-bağırsak çözeltisi
(Tıp) gastroenteral solution
mide-dalak
(Tıp) gastrolienal
mide-duedenum iltihabı
(Tıp) gastroduodenitis
bozuk (mide)
upset
bozuk olmak (mide)
be upset
ekşimek (mide)
be upset
ön mide
(Arılık) proventriculus
mide sıvısı
digestive fluid
küçük sinek mide bulandırır
a fly in the oinment
sinek küçük ama mide bulandırır
a fly in the ointment
sinek küçüktür ama mide bulandırır
(Atasözü) Some small and seemingly insignificant people/things are capable of wreaking great mischief
Türkçe - Türkçe
Ufak, parça
Sindirim sisteminin en önemli organı
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
Karın, karın bölgesi
Yemek yeme isteği
maade
karın
işkembe
kursak
göden
(Osmanlı Dönemi) HAVSALA
mide ağzı
Yemek borusunun mideye açılan alt ucu
mide fesadı
Çok ve çeşitli yemenin yol açtığı mide bozukluğu
mide kapısı
Midenin onikiparmak bağırsağına açılan alt ucu
A'MİDE
(Osmanlı Dönemi) Mc: Büyük kimseler. Büyükler
A'MİDE
(Osmanlı Dönemi) (Amud. C.) Direkler. Temeller. Sütunlar
Mide Suyu
fazz
Mide bulantısı
iç bulantısı
Mide bulantısı
nausea