friend

listen to the pronunciation of friend
İngilizce - Türkçe
dost

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

{i} ahbap
arkadaş

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

Üniversite arkadaşım terör karşıtı. - My university friend is against terror.

koruyan kimse
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
{i} tanıdık

O, bir arkadaş değil ama bir tanıdıktır. - He is not a friend, but an acquaintance.

O gerçekten bir arkadaş değil, sadece bir tanıdık. - He is not really a friend, just an acquaintance.

can

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

Tom hâlâ tamamen eskisi kadar arkadaş canlısı. - Tom is still just as friendly as he used to be.

yoldaş
ayaktaş
dostça davranmak
Kuveykır mezhebine mensup kimse
{i} destek

Beni zeka olarak destekleyecek çok arkadaşım var. - I have a lot of friends to support me mentally.

Beni destekledikleri için arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum. - I want to thank my friends and family for supporting me.

arkası olmak
{i} yardımcı

Arkadaşım, genellikle çalışmalarıyla oğluma yardımcı olur. - My friend usually helps my son with his studies.

Ona yardımcı olacak arkadaşı yoktu. - He had no friend to help him.

(isim) Enis
(isim) Enise
yakın

Konuşacak yakın arkadaşları yok. - He has no close friends to talk with.

Köpekler insanın en yakın arkadaşlarıdır. - Dogs are man's closest friends.

arkadaşı
arkadaşın
yaren
yâr
individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual freedom is the foundation of democracy.

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual liberty is the essence of democracy.

Guy
{i} adam

Niçin adamları topluyorsunuz? - Why were you picking up guys?

Ne! Sen hâlâ o adamla birlikte misin? ve biz cevaplarız: Ne yapabilirim! Onu seviyorum! - What! You're still with that guy? and we answer: What can I do! I LOVE him!

guy
herif

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

Hadi yakalayalım şu herifi. - Come on let's catch that guy.

associate
birleştirmek
friendly
arkadaşça

Şu çok arkadaşça değil. - That's not very friendly.

Ona arkadaşça bir cevap yazdı. - She wrote him a friendly response.

gentleman
centilmen

Onun davranışları bir centilmen tavrı değildir. - His manners are not those of a gentleman.

O, mükemmel bir centilmendir. - He is a perfect gentleman.

gentleman
beyefendi

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

partner
ortak

Biz rakibiz, ortak değil. - We're competitors, not partners.

Bir ortaklık kurmayı kararlaştırdılar. - They agreed to form a joint partnership.

dude
ahbap

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

Parti harikaydı ahbap. - That party was great, Dude.

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

TV'nin çocuklar için kötü olduğunu düşünüyor musun? - You think that TV is bad for kids?

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

man
insan

İnsan gülebilen tek hayvandır. - Man is the only animal that can laugh.

İnsanın iki ayağı vardır. - The man has two feet.

friendly
arkadaş canlısı

Tom arkadaş canlısı bir adam gibi görünüyor.. - Tom appears to be a friendly guy.

Endişelenme. İlk bakışta korkutucu gözükebilir, ama aslında çok arkadaş canlısı bir insandır. - Don't worry. He may look intimidating at first glance, but he's actually a very friendly person.

man
erkek

Michael bir erkek adıdır ama Michelle bir bayan adıdır. - Michael is a man's name but Michelle is a lady's name.

Bir kadın erkeksiz bir şey değildir. - A woman without a man is nothing.

boy
{i} delikanlı

Bu, saatini bulan delikanlı. - This is the boy who found your watch.

Bazı delikanlılar tenis oynar diğerleri futbol. - Some boys play tennis and others play soccer.

associate
{i} iş arkadaşı
kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

friendly
{s} cana yakın

Tom Mary'nin o kadar cana yakın olacağını ummuyordu. - Tom didn't expect Mary to be so friendly.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

boy
erkek çocuk

Tom ve arkadaşları sahilde oturdu ve erkek çocuklarının yüzmesini izledi. - Tom and his friends sat on the beach and watched the boys swimming.

Ben erkek çocukların şarkı söylediğini duydum. - I heard the boys singing.

friendly
dostane

Komşularınla dostane olmalısın. - You must be friendly with your neighbors.

Biz komşu ülkelerle dostane ilişkileri devam ettirmeliyiz. - We should keep up friendly relations with neighboring countries.

partner

Güvercinler ömür boyu aynı eşle kalırlar. - Pigeons stay with the same partner for life.

Tom asla benim eşim değildi. - Tom was never my partner.

friendly
dostça

Beyefendi ile dostça bir konuşma yaptık. - We had a friendly talk with the gentleman.

Bana dostça bir öğüt verdi. - He gave me a piece of friendly advice.

friend at court
torpil
friend at court
dayı
friend at court
tanıdık
friend at court
arka
friend of the court
bilirkişi
friend of the court
uzman müşavir
friend of the family
aile arkadaş
friend of the public
halkın dostu
friend ship
arkadaş gemi
friend and foe
dostu düşmanı
friend invitation
arkadaş daveti
friend relationships
arkadaş ilişkileri
fresh air friend
temiz hava delisi
individual
özgün
buddy
arkadaş

Arkadaşım dikkatsizce sürmez. - Buddy doesn't drive carelessly.

Eğer herkesle ve herhangi biriyle arkadaş olursan, çok geçmeden insanlar senin insanları memnun eden biri olduğunu düşünecekler. - If you buddy up to everybody and anybody, pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

associate
{i} ortak

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

mate
arkadaş

O benim iş arkadaşımdır. - He is my working mate.

Tom ve ben ruh arkadaşlarıyız. - Tom and I are soul mates.

associate
{i} öğretim üyesi
friendliness
arkadaşlık
pal
arkadaş

Parayı arkadaşımla yarı yarıya paylaştım. - I halved the money with my pal.

Mektup arkadaşın olmak istiyorum. - I would like to be your pen pal.

buddy
lan/arkadaş
friendly
canciğer
kid
küçük

Üç küçük çocuğum var. - I have three young kids.

Küçük çocukları kaçıran insanlar hakkında duymak kanımı kaynatıyor. - Hearing about people kidnapping little children just makes my blood boil.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

friends
arkadaşlar

Bütün öğleden sonrayı arkadaşlarla sohbet ederek geçirdim. - I spent the whole afternoon chatting with friends.

Onun kız kardeşi ile ben iyi arkadaşlar olacağız. - His sister and I will be good friends.

gentleman
bey

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

guy
{f} takılmak

Fransızca çalışıyor olmalıyım ama siz arkadaşlarla takılmak daha eğlenceli. - I should be studying French, but it's more fun hanging out with you guys.

Tom tam olarak Mary'nin takılmak istediği adam türü. - Tom is exactly the sort of guy Mary wants to hang out with.

individual
fert
friendly
dostluk maçı
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

O gerçekten hoş bir arkadaş fakat ondan hoşlanmıyorum. - He's quite a nice fellow but I don't like him.

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

buddy
dili arkadaş
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
associate
{s} birleşmiş
associate
bağlı olan
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

buddy
birader
fellow
akademi üyesi
former friend
eski arkadaş
friends
ihvan
friends
arkadaş olmak

Tom sadece sizinle arkadaş olmak istiyor. - Tom just wants to be friends with you.

Tom Mary ile arkadaş olmak istiyor. - Tom wants to be friends with Mary.

friendly
nazik
friendly
samimi

Yeni başkan, sıcak ve samimi bir insandı. - The new president was a warm and friendly man.

Tom Mary ile samimidir. - Tom is friendly with Mary.

friendly
ahbapça
guy
rezil etmek
man
yönetim

Mike yönetim kurulunda tek erkek. - Mike is the only man on the board.

Bay Johnson dikkatsiz yönetimi nedeniyle kaybedilen para miktarı hakkında endişe ediyordu. - Mr Johnson was concerned about the amount of money that was being lost because of careless management.

associate
(Ticaret) meslektaş
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
ilişkilendirilmiş
associate
(Ticaret) katılan
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
(Matematik) yandaş
associate
birliktelik kurmak
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
tabi
associate
yarı/muhabir üye
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
iş ortağı

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

associate
(Ticaret) ortalı
associate
birlikte
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
ortaklık
bosom friend
(deyim) kanki
bosom friend
yakın arkadaş

Tom ve Mary yıllardır yakın arkadaş olmuşlardır. - Tom and Mary have been bosom friends for years.

boy
ufaklık
boy
uşak
boy
kızan
boy
erkek genç
boy
çocuk garson
childhood friend
çocukluk arkadaşı
commercial friend
(Ticaret) iş arkadaşı
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fast friend
yakın arkadaş
fellow
yakın arkadaş
fellow
(Argo) delikanlı
fellow
herifçioğlu
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
(Argo) genç adam
fellow
emsal
friendless
dostsuz
friendliness
güler yüz
friendliness
cana yakınlık
friendly
kibar
friendly
babacan
friendly
yardıma hazır
friendly
hayırhah
friendly
yakınlık göstermek
friendly
kanı sıcak
friendly
iyi niyetli
friendly
doştça
friends
yâran
guy
ip
guy
herifçioğlu
guy
vento
guy
alaya almak
guy
halat
guy
gergi kablosu
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
(Tıp) individual
intimate friend
kafadar
kid
genç

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

Ben gençken, bir çocuğun sahip olabileceği en modern şey, bir transistör radyoydu. - When I was young, the hippest thing a kid could own was a transistor radio.

man
koca

Onlar karı koca oldu. - They became man and wife.

Bu adam benim kocam değil. - This man is not my husband.

man
kent çapında ağ
man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
yeterince insan olmak
man
adam vermek
man
mide

Lütfen beni güldürme. Dün bir sürü mekik çektim ve mide kaslarım ağrıyor. - Please don't make me laugh. I did too many sit-ups yesterday and my stomach muscles hurt.

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

man
zevk

Ben sadece Zürih'e taşındım ve birçok şeyi yapmaktan zevk alıyorum. - I have just moved to Zurich and enjoy doing many things.

Bu vakitten sonra adam ve karısı birlikte o kadar mutlu yaşadılar ki onları görmek bir zevkti. - From this time the man and his wife lived so happily together that it was a pleasure to see them.

man
kimse

Hiç kimse tam olarak kaç kişinin kendilerini hippi kabul ettiklerini bilmez. - No one knows exactly how many people considered themselves hippies.

Mağazayı pek çok kişiye sordum, ancak kimse onu duymamıştı. - I asked many persons about the store, but no one had heard of it.

mate
(Tıp) mate
mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
birbirine geçirmek
mutual friend
ortak dost
my boy friend
erkek arkadaşım
my dear friend
can dostum
my dear friend
canım arkadaşım
my only friend
tek dostum
true friend
can dostu
gentleman
{i} bay

Bay Hawk nazik bir beyefendidir. - Mr. Hawk is a kind gentleman.

Gerçek bir beyefendi bir bayanı bekletmemeli. - A true gentleman must not keep a lady waiting.

associate
hakları sınırlı üye
associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
düşünmek
associate
{f} ortak ol
associate
birleşmek
bosom friend
can ciğer kuzu sarması
bosom friend
can yoldaşı
boy
Üf!
boy
Vay canına!
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

buddy
ulan
buddy
lan
close friend
yakın arkadaş

Tom ve Mary yakın arkadaşlardı. - Tom and Mary used to be close friends.

Konuşacak yakın arkadaşları yok. - He has no close friends to talk with.

dude
züppe adam
fair-weather friend
iyi gün dostu
fast friend
güvenilir dost
fellow
adam

Böyle bir adamla tartışılmayacağını bilecek kadar akıllı olmalısın. - He ought to know better than to quarrel with such a fellow.

O, çok hoşgörülü bir adamdır. - He is a very decent fellow.

fellow
benzer
fellow
hemcins
fellow
kişi
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

friendless
kimsesiz
friendless
dostu olmayan
friendliness
kullanım kolaylığı
friendly
dost

Bir at dost bir hayvandır. - A horse is a friendly animal.

Beyefendi ile dostça bir konuşma yaptık. - We had a friendly talk with the gentleman.

friendly
içten
friendly
yardımsever
gentleman
{i} kibar kimse
gentleman
adam

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

girl friend
kız arkadaş

O yerel bir kuyumcudan çaldığı bir yüzükle kız arkadaşına evlenme teklif etti. - He proposed to his girl friend with a ring he had stolen from a local jewelry.

intimate friend
yakın dost
mutual friend
müşterek dost
pen friend
mektup arkadaşı
sincere friend
samimi arkadaş
man
adam

Polis adamın peşinde. - The police are after the man.

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Friends
arkadaşları
I want to be your friend
arkadaş olmak istiyorum
Man
Man
a friend in need is a friend indeed
(Atasözü) Dost karagünde belli olur
a friend of ours
dostlarımızdan biri, bir dostumuz
a true friend is always there when you need them
gerçek arkadaş, ihtiyacın olduğunda yanında olandır
associate
ile görüşmek
associate
{f} ilişkilendir

Biz özgürlük dediğimizde onu Lincoln ile ilişkilendiriyoruz. - When we say liberty, we associate it with Lincoln.

Sık sık siyahı ölümle ilişkilendiririz. - We often associate black with death.

associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

associate
benzetir
best friend
en iyi arkadaş, en yakın arkadaş
bosom friend
can dostu
bosom friend
canciğer dost
bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
Türkçe - Türkçe

friend teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Kumaş için ölçü
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
İngilizce - İngilizce
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

A Quaker; a member of the Society of Friends
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

An object or idea that can be used for good

Google is your friend.

To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

A person with whom one is vaguely or indirectly acquainted

a friend of a friend.

A boyfriend or girlfriend
An associate who provides assistance

The police is every law abiding citizen’s friend.

To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
by opposition to war and a desire to live at peace with all men
{i} one who is affectionately attached to another; pal, buddy; fan, supporter; one who belongs to the same group; one who is not hostile; member of the Religious Society of Friends, Quaker
The word is some times used as a term of friendly address
peng yau
One who looks propitiously on a cause, an institution, a project, and the like; a favorer; a promoter; as, a friend to commerce, to poetry, to an institution
A friend is someone who you know well and like, but who is not related to you. I had a long talk about this with my best friend She never was a close friend of mine. Sara's old friend, Ogden
a type of declaration used within a class to grant other classes or functions access to that class See access control
If you make friends with someone, you begin a friendship with them. You can also say that two people make friends. He has made friends with the kids on the street He had made a friend of both girls
To act as the friend of; to favor; to countenance; to befriend
Ann Gillman
A paramour of either sex
One not inimical or hostile; one not a foe or enemy; also, one of the same nation, party, kin, etc
In C++, a specially declared class or method which is granted access to the private parts of the class in which its friend declaration is found
Refers to one attached to another by affection or esteem
If you are friends with someone, you are their friend and they are yours. I still wanted to be friends with Alison We remained good friends Sally and I became friends
Everybody who has the fortune to be out of the reach of your weaponery
a person who backs a politician or a team etc ; "all their supporters came out for the game"; "they are friends of the library"
whose friendly feelings may be assumed
The friends of a country, cause, organization, or a famous politician are the people and organizations who help and support them. The Friends of Birmingham Royal Ballet
a person with whom you are acquainted; "I have trouble remembering the names of all my acquaintances"; "we are friends of the family"
The term friend refers to a stereotyped dependency within which the source (for instance, a package) has the right to access certain elements of the target, even though the source does not otherwise have the appropriate permission in terms of the target's visibility In C++ a friend is a class or a function that is not a member function, but still has access to the private members of the class that has declared it to be a friend
an associate who provides assistance; "he's a good ally in fight"; "they were friends of the workers"
n teman
a member of the Religious Society of Friends founded by George Fox (the Friends have never called themselves Quakers)
Spiritual friendship is with Christ and also in union with all his followers Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends You are my friends if you do what I command you No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you (John 15: 13-15)
One who entertains for another such sentiments of esteem, respect, and affection that he seeks his society and welfare; a wellwisher; an intimate associate; sometimes, an attendant
A non-relative acquainted with the child, the parent, or caretaker including: landlords, clergy, or youth group workers (e g , Scouts, Little League coaches), etc
a person you know well and regard with affection and trust; "he was my best friend at the university"
They are popularly called Quakers
to act as the friend of
One of a religious sect characterized by disuse of outward rites and an ordained ministry, by simplicity of dress and speech, and esp
A member of the Religious Society of Friends; a Quaker
A function which is not a member¤ of a class¤, but which the class¤ has granted full access rights In other words, a non-class¤-member¤ which can nevertheless access the non-public members¤ of a specific class¤
means either a personal friend or a member of a professional association or trade union, or legal representative
amigo/amiga aamieghoe/aamiegha nephew/niece (cousin) primo/prima priemoe/priema grandson/granddaughter neto/neta nètoe/nèta
If one country refers to another as a friend, they mean that the other country is not an enemy of theirs. The president said that Japan is now a friend and international partner. = ally
Either a class or a function that has access to all of a class's data and member functions That is, the friend has access to the class's public, protected, and private members
a member of the Religious Society of Friends founded by George Fox (the Friends have never called themselves Quakers) a person you know well and regard with affection and trust; "he was my best friend at the university
mucker
bra
amigo
friend of Dorothy
A homosexual man
friend of mine
a personal friend who is not a member of the Mafia
friend of ours
a member of the Mafia in another town or district, but not a direct rival
friend with benefits
A friend with whom one has a casual sexual relationship

The College Relationship is the hook up that turns into a “a person to hang out with,” more or less, a friend with benefits. This is a person whose company you sincerely enjoy, and you choose to spend extra time both hanging out and hooking up with, but there is no spoken commitment involved.

friend zone
The situation in which one is viewed by a potential partner as a platonic friend, precluding the possibility of a romantic relationship

Stuck in the Friend Zone, said Sasha wisely, although I don't think she's dipped a toe in the Friend Zone in her life.

friend at court
{i} friend who is in a position of power and can may advance the interests of a person, friend who is close to a person in authority
friend in need
true and dependable friend, one who is a friend even during hard times
friend of the court
person (not involved in a case) who is invited to advise a judge
friend of the family
person whom the members of the family know well and are fond of
friend of theirs
one of their friends, their friend
friend of yours
your mate, your buddy, someone you know very well, someone you are very close to
friend or foe?
friend or enemy? do you come to do harm or good?
Associate
An associate's degree
Friend.
bitch

How my bitches been doin'?.

Friends
plural form of Friend
Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

Wigner's friend
An extension of the Schrödinger's cat thought experiment
a friend in need is a friend indeed
: Someone who needs your help is likely to be more friendly towards you
a friend in need is a friend indeed
: A needy friend is an undesirable friend
a friend in need is a friend indeed
: A true friend is one who helps you when you are in need
associate
A companion; a comrade
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
associate
To connect or join together; combine
best friend
An especially close and trusted friend
best friend forever
A person who is an especially close and trusted friend over a long time period
bosom friend
A body louse
bosom friend
A very close friend
boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy friend
A boyfriend

The expression in Franny's 'young man,' he said, not her 'boy friend.' Why are you so out of date, Bessie? ....

bro
a male who is preppy
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
To assign a buddy, or partner
diamonds are a girl's best friend
A statement that suggests, while love is a luxury, material wealth (particularly jewellery) is more valuable in the long run
dude
A man
dude
A tourist
dude
he

Dude don't know what's good for him.

fair weather friend
Alternative form of fair-weather friend
fair-weather friend
One who is friendly, helpful, or available only when it is advantageous or convenient to be so

Pertini is being embraced as the leader of a staunch and increasingly important ally—a country that, as Reagan put it, is no fair-weather friend but instead is an indispensable partner..

fairweather friend
Alternative form of fair-weather friend
false friend
A word in a foreign language bearing a deceptive resemblance to a word in one's own language
false-friend
Attributive form of false friend, noun

The false-friend status of the phrase was lost on him.

fast friend
Any of a group of friends who are often in each other’s company, and appear to be inseparable
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
flu friend
A designated friend or relative who collects medicine on behalf of a person with flu who has been advised to remain at home
friendliness
The quality of being friendly
friendly
Having an easy relationship with something, as in user-friendly etc
friendly
Person or entity on the same side of a conflict
friendly
Of or pertaining to friendlies (friendly noun sense 2, below). Also applied to other bipolar confrontations, such as team sports

The soldier was killed by friendly fire.

friendly
Inviting, characteristic of friendliness

He gave a friendly smile.

friendly
Without any hostility, as in friendly competition
friendly
In a friendly manner, like a friend
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

gentleman
Toilets intended for use by men
girl friend
A female friend, especially a woman's
guy
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

guy
thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

guy
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

identification friend or foe
a transponder that responds by sending a code identifying itself
identification friend or foe
a transponder that responds by sending a similarly coded signal, only when detecting a code indicating the radar is part of the friendly-forces' network
lady friend
A more quaint term for girlfriend, often used ironically
partial false friend
A word in a foreign language bearing a deceptive resemblance to a word in one's own language, and at least one meaning in common, but not all
waiter's friend
A type of corkscrew having a folding design and including a small blade resembling a pocketknife
guy
stay-rope
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
associate
{v} to keep company, to unite
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
associate
{a} joined in league
associate
{a} connected, influenced one by another
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
gentleman
{n} a term of complaisance
fair weather friend
A person whose friendship cannot be relied on in times of difficulty

He is a fair-weather friend only and you can`t rely on him if you have a problem.

A friend
amy
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friendliness
friending
Friends
The Quakers; the Society of Friends
Friends
Friends Society of Friends of Constitutional Government Society of the Friends of the Rights of Man and of the Citizen
Friends
plural of Friend
Identification Friend or Foe
IFF, (in Airplanes) electronic device that transmits a 4-digit identification code to the scanning surface radar in order to identify itself as "friendly" aircraft
Man
auto
Man
nar
Partner
aite
a friend
matey
a friend in need is a friend indeed
a real friend is one who is supportive in times of trouble
associate
To accompany; to keep company with
associate
Enter keywords
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
To connect in the mind or imagination
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
To connect or place together in thought
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
Türkçe - İngilizce

friend teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

boy
length

I walked the length of the street. - Cadde boyunca yürüdüm.

His horse won by three lengths. - Onun atı üç boy farkla kazandı.

boy
height

Meg is about the same height as Ken. - Meg Ken ile yaklaşık aynı boydadır.

What is the average height of the players? - Oyuncuların boy ortalaması nedir?

boy
tribe

Those tribes inhabit the desert all year round. - O kabileler tüm yıl boyunca çölde yaşarlar.

Members of that tribe settled along the river. - O kabilenin üyeleri nehir boyunca yerleşti.

partner
{i} partner
boy
stature; clan
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
boy
elongation
boy
(Tıp) body height
boy
taille
boy
dimension

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

That adds a new dimension to our problem. - O, sorunumuza yeni bir boyut kattı.

man
inductive
pal
impeller
pal
(Askeri,Teknik) blade
boy
full-length

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

boy
figure

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

boy
size

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

A person's heart is approximately the same size as their fist. - Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

boy
stature

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

boy
extent

Layla's letters revealed the extent of her racism. - Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı.

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

friendliest
the friendliest
Boy
(Tıp) colo r
boy
{i} bulk
boy
linear measurement
boy
phratry
boy
phrathy
boy
{i} clan
friend