a member of a literary or scientific society; as, a fellow of the royal society

listen to the pronunciation of a member of a literary or scientific society; as, a fellow of the royal society
İngilizce - Türkçe

a member of a literary or scientific society; as, a fellow of the royal society teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fellow
emsal
fellow
hemcins
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
adam

Şu adam doğruyu yanlıştan ayıramaz. - That fellow can't tell right from wrong.

Böyle bir adamla tartışılmayacağını bilecek kadar akıllı olmalısın. - He ought to know better than to quarrel with such a fellow.

fellow
arkadaş

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

O her zaman iş arkadaşlarından izole edilmiştir. - He is always isolated from his fellow workers.

fellow
kişi
fellow
insan

O, çok unutkan bir insandır. - He is a very forgetful fellow.

fellow
doktora veya bilimsel araştırma bursu alan kimse
fellow
{i} sevgili
fellow
{i} akran
fellow
{i} herif

Bu herif bir sanatçı! - This fellow is an artist!

O, çok tembel bir heriftir. - He is such a lazy fellow.

fellow
yurttaş
fellow
aynı şe
fellow
refik
fellow
(sıfat) eş, aynı tür, ortak
fellow
{i} akademi üyesi
fellow
{i} tek

Sana selam teklif ediyorum ve aramızdaki arkadaşlık yoluyla barış olabilir mi. - I bid you greetings and may there be peace through fellowship between us.

Tek yapmanız gereken, kendinizi diğer arkadaşın yerine koyma yeteneğini geliştirmek. - All you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.

fellow
{s} ortak
İngilizce - İngilizce
fellow
a member of a literary or scientific society; as, a fellow of the royal society

    Heceleme

    a Mem·ber of a lit·e·ra·ry or Scientif·ic society; as, a Fel·low of the Roy·al so·ci·e·ty

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    skulk