drop

listen to the pronunciation of drop
İngilizce - Türkçe
{f} düşürmek
düşmek
düşme

Uçağım düşmezse ve organ mafyası tarafından kaçırılmazsam hafta başında sana yazacağım. - If my plane doesn't crash, and if I do not get kidnapped by organ thieves, I will drop you a line at the beginning of the week.

Oda o kadar sessizdi ki bir iğnenin düşmesini bile işitebilirdin. - The room was so quiet you could hear a pin drop.

damla

Bizim iki hafta boyunca tek bir damla yağmurumuz olmadı. - We have not had a single drop of rain for two weeks.

Damlaya damlaya göl olur. - Drop by drop, the water can conglomerate into a lake.

düşüş

Yağmurdan sonra sıcaklıkta bir düşüş oldu. - There was a drop in temperature after the rain.

Bir toplu iğne düşüşünü bile duyabilirdin. - You could have heard a pin drop.

{i} düşüş, iniş: a drop in
{f} bırakmak

Tom'u okula bırakmak zorunda kaldım. - I had to drop Tom off at school.

Maalesef okul ücretini göze alamadığım için üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım. - Unfortunately, I had to drop out of college because I couldn't afford the tuition.

{f} görüşmemek
{f} çıkarmak
{i} perde (sahne)
vazgeçmek
{i} az miktar
{f} ilişkisini kesmek
{f} atmak
{i} şeker
bomba atmak
(Bilgisayar) bırak

Yedinci sınıftayken okulu bıraktım. - I dropped out of school when I was in the 7th grade.

Tom turnuvayı bıraktı. - Tom dropped out of the tournament.

(Havacılık) atlama
içki

Bir içki için uğrayalım. - Let's drop in for a drink.

bir yudum
çıkmak
(Bilgisayar) düşür

Galileo kulenin tepesinden iki demir top düşürdü. - Galileo dropped two iron balls from the top of the tower.

Tom kalemini düşürdü. - Tom dropped his pencil.

yıkılmak
(arabadan) indirmek
çıkagelmek
şut
salıvermek
düşürme

Bardağı düşürmemek için dikkat et. - Take care not to drop that glass.

Gelecek sefer onu düşürmeyin. - Next time, don't drop it.

söyleyememek harf
dokundurmak
alçaltmak
{i} damla: a drop of water su damlası; bir damla su. Would you like a drop of brandy? Bir konyak ister misiniz?
{f} söyleyememek (harf)
durdurmak
paraşütle atılan insan ya da malzeme
geri kalmak
iniş
küçük yuvarlak tatlı
düşüş uzaklığı
ani düşüş
{f} düş

Eğer düşürürsen kırarsın. - It would break if you dropped it.

20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır. - Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings.

damla biçiminde küçük şeker
(yere) düşürmek
dışarda bırakmak
kesmek
damlamak
atıvermek
Düşür / İptal et /Bırak (fare)
{f} tutulmak
pano
küç
{f} alçalmak
(Tekstil) 1. damla 2. damlamak
{f} bitmek
paraşütle at
düşme sukut
damlaya benzeyen herhangi bir şey damla şeklinde küpe
(deyim) drop by/in/over/round ugramak. drop sth. by/in/off/over/round getirmek veya goturmek drop off
pastil
{f} söylemek
bırak,v.düş: n.damla
{f} yavrulamak
{f} kesilmek
{f} damlatmak
(Askeri) İNDİR: Bir topçu veya deniz topçusu desteğinde gözetleyici/tanzimci tarafından ateşin hedef hattına paralel olarak menzilde azaltma yapmasını belirten düzeltme
(deyim) uykuya dalmak. 2.azalmak,eksilmek. a drop off eksilme. drop someone off tasittan indirmek. drop out ayrilmak,cikmak
{i} azalma
katre
asma tiyatro perdesi
sarp yamaç
drop in
(Fiili Deyim ) habersiz ziyaret etmek , uğramak , damlamak
drop in
uğramak

Tom Boston'da iken bazı eski arkadaşlara uğramak istediğini söyledi. - Tom said he wanted to drop in on some old friends while he was in Boston.

drop off
arabayla bırakmak
drop out
okula devam etmemek
drop out
kaydını sildirmek
drop out
vazgeçmek
drop off
azalmak
drop a line
Bkz. drop someone a line
drop dead gorgeous
Çok güzel, görüldüğünde öldürecek güzellikte olan
drop by
geçerken uğramak
drop in
pislik,uğra
drop in
(Ticaret) düşüşe geçmek
drop in
pislik
drop in
habersiz uğramak
drop in
bırakmak
drop off
eksilmek
drop out
bırak

Tom okul ücretini ödeyemediği için üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı. - Tom had to drop out from college because he couldn't afford tuition.

Tom neden okulu bırakmaya karar verdiğini sana hiç söyledi mi? - Did Tom ever tell you why he decided to drop out of school?

drop out
ayrılmak

Tom'un gerçekten okuldan ayrılmak istediğini düşünüyor musun? - Do you think Tom really intends to drop out of school?

Okuldan ayrılmak istediğine kesinlikle emin misin? - Are you absolutely sure you want to drop out of school?

drop out
(üyelikten) ayrılmak, çıkmak
drop out
ayrılmak (üyelikten)
drop out
sinyal yitimi
drop out
çıkmak
drop out of
çık
drop bar
askı çubuğu
drop bar
germe
drop box
çökeltme kasası
drop by
habersiz uğramak
drop by
uğramak

Sadece selam vermek için uğramak istedim. - I just wanted to drop by to say hi.

drop by
şöyle bir uğramak
drop cap
büyük harf
drop caps
(Bilgisayar) başlangıcı büyüt
drop caps
(Bilgisayar) büyük harfler
drop dead
(deyim) öbür dünyayı boylamak
drop dead
(deyim) ölmek
drop dead
(deyim) ruhunu teslim etmek
drop dead
(Konuşma Dili) tahtalıköyü boylamak
drop dead
(deyim) küt diye gitmek
drop down
(Bilgisayar) aşağı açılan
drop down
düşme
drop drag
(Bilgisayar) sürükle ve bırak
drop end
başlık kapağı
drop in at
uğramak
drop in the bucket
(deyim) devede kulak
drop line
(Bilgisayar) çıkma hat
drop line
(Bilgisayar) başlık satırı
drop load
yük boşaltmak
drop load
yük dökmek
drop off
araçtan indirmek
drop off
damlamak
drop off
(Argo) bitip tükenmek
drop off
çok azalmak
drop off
düşme yaşamak
drop off
düşüş yaşamak
drop off
indirmek
drop off
(Argo) yorgunluktan bitkin düşmek
drop off
uyuklamak
drop off
düşüş göstermek
drop off
düşme göstermek
drop off
(Argo) uyuyup kalmak
drop off
(Argo) çöküp kalmak
drop off
vefat etmek
drop off charge
(Turizm) bırakma bedeli
drop out of
çıkmak
drop over
ziyaret etmek
drop over
istendiği zaman ziyaret etmek
drop over
uğramak
drop pen
nokta pergeli
drop pen
sıfır pergeli
drop row
ağız kavgasını sonlandırmak
drop tee
kulaklı te
drop test
(Askeri) paraşüt açılış denemesi
drop zone
(Askeri) atlama bölgesi
drop a bombshell
bombayı patlatmak
drop a brick
çam devirmek
drop a brick
pot kırmak
drop a clanger
çam devirmek
drop a clanger
pot kırmak
drop a few lines
iki satır yazmak
drop a hind
imada bulunmak
drop a hint
bile bile ağzından kaçırmak
drop a line
pusula gönder
drop a line
iki satır yazmak
drop a remark
kasten söylemek
drop anchor
demir atmak
drop arch
basık kemer
drop around
ziyarete gitmek
drop asleep
uyuya kal
drop asleep
uyuyakalmak
drop away
azalmak
drop away
dağılmak
drop away
damla damla akmak
drop ball
tenek atışı
drop base rim
derin tabanlı jant
drop behind
geri kalmak
drop behind
geride kal
drop bottom
açılır kapanır dip
drop center rim
derin tabanlı jant
drop curtain
asma tiyatro perdesi
drop dead
düşüp öl

Neden düşüp ölmüyorsun? - Why don't you just drop dead?

drop down
açılan
drop down
düşmek
drop down list
açılan liste
drop down menu
açılan menü
drop earrings
küpe
drop embed
katmayı iptal et
drop hammer
şahmerdan
drop hammer pile driver
şahmerdanlı kazık çakma makinesi
drop in
kısa bir ziyaret için uğramak
drop leaf table
açılır kapanır kanatları olan masa
drop like a hot potato
bağları koparmak
drop line
pusula gönder
drop of
damlası

Bu zehirin bir damlası 160 kişiyi öldürmek için yeterlidir. - One drop of this poison is enough to kill 160 people.

Bir su damlasında kaç tane atom var? - How many atoms are there in a drop of water?

drop of pressure
basınç düşmesi
drop of voltage
gerilim düşmesi
drop off
düşmek
drop off
azalt
drop off
uykuya dalmak
drop out
üyelikten ayrılmak
drop point
Bırakılan Nokta
drop the ball
pot kırmak
drop the other shoe
bir adım daha atmak
drop type perachute
serbest düşme paraşütü
drop valve
ters supap
drop valve
üstten supap
drop window
aşağı sürme pencere
drop window
inme pencere
drop a charge
Suçlamadan vazgeçmek
drop a line
İki satır yazıvermek
drop by drop
damla damla

Bir sürahi damla damla doldurur. - A jug fills drop by drop.

drop by, in, over, round
uğramak
drop centre rim
derin tabanlı jant, kanat profilli jant, çukur çember
drop earrings
damla küpe
drop hammer
(Mühendislik) serbest düşüşlü tokmak, şahmerdan
drop in the bucket
kova düşüş
drop shipping
damla nakliye
drop someone a line
damla kimse bir satır
drop the dime
dime damla
drop the subject
Konu damla
drop wire
tesisat teli, giriş teli
drop-dead gorgeous
Çok çekici, insanın nefesini kesen kadın
drop-ship
Üreticiden perakendeciye ya da müşteriye doğrudan mal tedarik etmek
drop in
beklenmedik ziyaret
drop in
ziyaret etmek
drop in
damlamak
drop off
uyuyakalmak
drop out
okulu bırakmak

Bize Tom'un okulu bırakmak istediği söylendi. - We were told Tom wanted to drop out of school.

Tom okulu bırakmak istedi. - Tom wanted to drop out of school.

drop out
bırakmak

Bize Tom'un okulu bırakmak istediği söylendi. - We were told Tom wanted to drop out of school.

Maalesef okul ücretini göze alamadığım için üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım. - Unfortunately, I had to drop out of college because I couldn't afford the tuition.

drop out
bırakmak (okulu)
drops
(Tıp) Damlatılarak kullanılan sıvı ilaç, damla ilaç
drops
{i} damla

Göz damlamı yanımda getirmeliydim. - I should have taken my eye drops with me.

Ansızın büyük yağmur damlaları karanlık gökyüzünden düşmeye başladı. - All of a sudden, large drops of rain began falling from the dark sky.

İngilizce - İngilizce
To release to the public

They dropped Hip-Hop Xmas in time for the holidays.

To spend (money)

I forked over the $19.25. I was in no position to be dropping twenties like gumdrops but I deserved something good from this crappy morning.

a small amount of an alcoholic beverage; or when used with the definite article (the drop), alcoholic spirits in general

It doesn't matter where you're from; anyone who enjoys the drop is a friend of mine.

To swallow, as in ingesting a hallucinogen, particularly LSD

They had never dropped acid.

A fall, descent; an act of dropping

That was a long drop, but fortunately I didn't break any bones.

To allow to fall, either by releasing hold of, or losing one's grip on

The police ordered the men to drop their weapons.

To cease concerning oneself over; to stop discussing with someone

I'm tired of this subject. Will you just drop it?.

To express or utter casually or incidentally; to casually mention, usually in conversation, sometimes to give an impression of knowledge, ownership, membership, notoriety, or status. See also name-drop

The moderator would drop hints whenever the students struggled.

To kill, usually by gunshot, especially in reference to big game hunting; or, sometimes, to knock down; to render unconscious

With a quick clench of the fist on Joey's throat, Bodie dropped him. The man crumpled to the ground.

To write and send (as a letter or message). ''See also drop (someone) a line

Drop me a note when you get to the city.

To fail to respond to (an argument)

The affirmative team dropped our arguments about the cost of the plan.

To lessen, decrease, or diminish in value, condition, degree, etc

Watch for the tempurature to drop sharply, then you'll know the reaction is complete.

To enter public distribution

Hip-Hop Xmas dropped in time for the holidays.

A small, round, sweet piece of hard candy, e.g. a lemon drop; a lozenge
A single measure of whisky
To get rid of; to eject; to remove; to dismiss; to cease to include, as if on a list

I've been dropped from the football team.

To lower oneself quickly to the ground

If your clothes are on fire, stop, drop and roll.

In a woman, the difference between bust circumference and hip circumference; in a man, the difference between chest circumference and waist circumference
Any item dropped by defeated enemies
A small mass of liquid just large enough to hold its own weight via surface tension, usually one that falls from a source of liquid

Put three drops of oil into the mixture.

An instance of dropping supplies or making a delivery, sometimes associated with delivery of supplies by parachute

The delivery driver has to make three more drops before lunch.

The space or distance below a cliff or other high position into which someone or something could fall

On one side of the road was a 50-foot drop.

A place where items or supplies may be left for others to collect, sometimes associated with criminal activity; a drop-off point

I left the plans at the drop, like you asked.

To impart

Yo, I drop rhymes like nobody's business.

To fail to pronounce

Cockneys drop their h's.

To fall

A single shot was fired and the bird dropped from the sky.

Short for drop-back or drop back

The Tiger quarterback took a one-step drop, expecting his tight end to be open.

A dropped pass

Yet another drop for the Tiger tight end.

{v} to fall in drops, fall, let fall, utter slightly, quit, come, vanish, sink into silence, die
{n} a small quantity of a liquid, an earring
To cause to fall in one portion, or by one motion, like a drop; to let fall; as, to drop a line in fishing; to drop a courtesy
To come to an end; to cease; to pass out of mind; as, the affair dropped
almost a zone defense, where the defensive players drop back to help protect the center of the pool and help block shots The ball carrier must be pressured to force a bad pass or hurried shot
emphasis To drop is used in expressions such as to be about to drop and to dance until you drop to emphasize that you are exhausted and can no longer continue doing something. She looked about to drop
To give birth to; as, to drop a lamb
leave or unload, especially of passengers or cargo; to fall vertically; "the bombs are dropping on enemy targets"
To come unexpectedly; with in or into; as, my old friend dropped in a moment
A defense in which players drop back to protect the center of the pool and attempt to block passes and shots
A small, round, sweet piece of hard candy, i.e. a lemon drop; a lozenge
to a ship's deck
cause to fall by or as if by delivering a blow; "strike down a tree"; "Lightning struck down the hikers"
If you drop something, you accidentally let it fall. I dropped my glasses and broke them
If you drop a game or part of a game in a sports competition, you lose it. Oremans has yet to drop a set
Whatever is arranged to drop, hang, or fall from an elevated position; also, a contrivance for lowering something A door or platform opening downward; a trap door; that part of the gallows on which a culprit stands when he is to be hanged; hence, the gallows itself
grow worse; "Her condition deteriorated"; "Conditions in the slums degenerated"; "The discussion devolved into a shouting match"
A machine for lowering heavy weights, as packages, coal wagons, etc
If you want someone to drop the subject, drop it, or let it drop, you want them to stop talking about something, often because you are annoyed that they keep talking about it. Mary Ann wished he would just drop it
To fall in drops
leave undone or leave out; "How could I miss that typo?"; "The workers on the conveyor belt miss one out of ten"
To cover with drops; to variegate; to bedrop
If you drop a hint, you give a hint or say something in a casual way. If I drop a few hints he might give me a cutting
To casually mention, usually in conversation, to give an impression of knowledge, ownership or membership
to cease bidding when there are only two people who are still bidding The bid is said to be "dropped on" the unfortunate soul who has taken the bid Generally used only when the aforementioned person appears unable to make the bid ("It was dropped on me!")
go down in value; "Stock prices dropped"
A player who is offered a double may refuse, in which case he concedes the game and pays one point Otherwise, he must accept the double and play on for the new higher stakes
The drop cable is a connection cable between the MDF and the splitter in an exchange, or between two areas of the same MDF
A contrivance for temporarily lowering a gas jet
A student may, prior to the specified deadline, drop a course Dropped courses do not appear on a student's transcript
A drop of a liquid is a very small amount of it shaped like a little ball. In informal English, you can also use drop when you are referring to a very small amount of something such as a drink. a drop of blue ink I'll have another drop of that Italian milk
get rid of; "he shed his image as a pushy boss"; "shed your clothes"
To fall short of a mark
To let go; to dismiss; to set aside; to have done with; to discontinue; to forsake; to give up; to omit
a steep high face of rock; "he stood on a high cliff overlooking the town"; "a steep drop"
To pour or let fall in drops; to pour in small globules; to distill
When a ball must be lifted under penalty or otherwise, the player, standing erect, holds the ball at arm's length and shoulder height and drops it making sure that it does not land any nearer the hole
That which resembles, or that which hangs like, a liquid drop; as a hanging diamond ornament, an earring, a glass pendant on a chandelier, a sugarplum (sometimes medicated), or a kind of shot or slug
To lower, as a curtain, or the muzzle of a gun, etc
A procedure by which a course is deleted from a student's schedule so the course does not appear on the student's permanent academic record A student may drop a course early in a term; this procedure must be completed by the date indicated in each academic term's Schedule of Classes An administrative office may drop students from courses in which they are not eligible to enroll See also Withdrawal
a sudden sharp decrease in some quantity; "a drop of 57 points on the Dow Jones index"; "there was a drop in pressure in the pulmonary artery"; "a dip in prices"; "when that became known the price of their stock went into free fall"
{i} small globule of liquid, drip; very small amount; pendant; piece of candy, lozenge; act of dropping supplies from a plane; sudden descent, fall
drop a bollock
To make a mistake
drop a bomb
To announce surprising or alarming information suddenly and without warning
drop a bomb
to release faeces from the bowels; to excrete

prepare your backpack and MAYBE spare a minute to drop a bomb in the toilet?.

drop a dime
To make a phone call, usually means calling the police to report another's activities

He was in the back for a few minutes. Turned out he was dropping a dime on Ralph.

drop a hint
To reveal a clue or hint about something
drop a line
Write and send (someone) a note or telegram

If you get a chance, drop me a line when you arrive in Cairo.

drop acid
to take LSD
drop back
Of a quarterback or other player in the backfield, to take a number of steps back from the line of scrimmage immediately after the snap or hike of the ball, to avoid defenders

The Tiger quarterback is dropping back to pass.

drop back
The act by a player in the backfield of dropping back from the line of scrimmage after the hike of the ball

With his ankle injury his drop back is not pretty.

drop backs
plural form of drop back
drop bear
A fictional Australian marsupial, a large, carnivorous koala said to fall upon its prey from the treetops

Why the morbid fascination with that spot where the man died? And what was that thing he thought he saw? Third Generation. Beware the drop bear!.

drop bears
plural form of drop bear
drop by
to visit informally and spontaneously
drop cap
A large initial letter that drops below the first line of a paragraph, usually used at the beginning of a section or chapter of a book
drop ceiling
A dropped ceiling
drop cloth
An impermeable sheet of material meant to catch paint or other hard-to-clean substances

Always put down a drop cloth before you paint a ceiling.

drop dead
an angry expletive
drop dead
to die suddenly
drop goal
A goal scored by kicking the ball through the goal from open play, after the ball has touched the ground
drop grommet
A type of grommet (hole) on the topside of office furniture through which cables can fit
drop in
To arrive unannounced or with little or no warning; also, to visit without an appointment

I was in the garden covered with mud when my grandmother dropped in for a visit.

drop in
to paddle into and take off on a wave another surfer is already riding

Most beginners are blissfully unaware that dropping in on someone is a cardinal sin — Neal Miyake, The Unwritten Rules of Surfing.

drop in
One who arrives unannounced or without an appointment

The office was efficient, but not well equipped to handle drop-ins.

drop in
the act of dropping in (see verb below). Often hyphenated drop-in

2005: Drop-ins can and do happen by accident, as well as through frustration and confusion in a crowded lineup. — surfline.com Surfology.

drop in the bucket
An effort or action having very little overall influence, especially as compared to a huge problem

A $100 donation from an individual is generous, but it is a drop in the bucket compared to the $100,000 fundraising goal.

drop in the ocean
a drop in the bucket
drop ins
plural form of drop in
drop kerb
A kerb of reduced height to allow vehicles access to properties adjoining a road
drop kick
A kick made by dropping the ball to the ground and kicking it after it bounces. A field goal or point after touchdown may be scored off a drop kick. Contrast punt
drop kick
A person of less than "no account"; a contemptible or unfashionable person; a loser
drop kick
A kick made by dropping the ball on the ground and kicking it as it bounces up. Now gone from the game, replaced by the drop punt
drop kicks
plural form of drop kick
drop letter
A large letter at the beginning of a line of text, positioned in a decorative way below the baseline of the rest of the type
drop letter
A letter mailed at a post office and either kept for general delivery, or delivered to a post office box, at that same post office
drop light
A lamp that is suspended, for example via a cable
drop like flies
Die en masse, one after the other
drop off
To lessen or reduce

Sales have dropped off in recent months.

drop off
To fall asleep

And when the Boy dropped off to sleep, the Rabbit would snuggle down close under his little warm chin and dream, with the Boy's hands clasped close round him all night long.

drop off
To deliver; to deposit or leave

I'll drop off your books when I see you tonight.

drop off
To fall

The leaves were slowly dropping off the tree.

drop off the radar
To vanish or fall into obscurity

Greenbaum didn't dramatically drop off the radar as soon as that song peaked, but kept slogging away for five years with diminishing returns.

drop one's guts
to break wind, to fart

You haven’t just dropped your guts, have you, my dear? There’s a sudden stench in my nostrils, a stench that would stun a smaller man, a man who had not seen service in the trenches, as I have.” — 1993, Hatchings by John Eppel.

drop out
Prematurely and voluntarily leave (school, a race, or the like)

Nothing went well in high school, so he dropped out.

drop punt
A kick made by dropping the ball and kicking it before it touches the ground
drop punts
plural form of drop punt
drop ship
To deliver goods for a business directly to its customers, as though the business owned a relevant inventory, but the manufacturer is the real source of that delivery

If you drop ship the orders, then you don't need to own the products; thus, fewer of your customers suspect you're acting as a middle man.

drop shipped
Simple past tense and past participle of drop ship
drop shipping
Present participle of drop ship
drop ships
Third-person singular simple present indicative form of drop ship
drop shot
In sports such as badminton, squash, tennis and volleyball, a lightly-struck shot that just lands into play
drop the F-bomb
Alternative spelling of drop the f-bomb
drop the ball
To fail in one's responsibilities or duties, or to make a mistake, especially at a critical point or when the result is very negative

The movie ought to sputter out here, but Crowe and Cruise don't drop the ball.

drop the f-bomb
To utter the word fuck

From hip-hop artists to bloggers to the vice president of the United States, everyone's dropping the F-bomb.

drop the gloves
To fight

Nobody used to care when players such as John Ferguson, Bobby Orr, Gordie Howe and Maurice Richard dropped the gloves, because they could play the game, too.

drop the gloves
To remove a prior impediment to action; to prepare for or engage in a dispute

But Bradley, who dropped the gloves on Gore in a combative debate Wednesday night and called the vice president chronically dishonest, ignored Sullivan's advice.

drop the kids off at the pool
To defecate
drop the writ
To call a federal or provincial election

Mr. Chrétien visited Governor-General Adrienne Clarkson and asked her to drop the writ, meaning that for the next 36 days, Canada will be hit with election fever.

drop top
A convertible car, the roof of which can be folded down to form an open-top vehicle
drop trou
To drop one's trousers and/or undershorts; to moon
drop trou
by extension: to strip, undress, get naked
drop zone
Alternative spelling of dropzone
drop zone
relegation zone
drop zones
plural form of drop zone
drop-back
The act by a player in the backfield of dropping back from the line of scrimmage after the hike of the ball

With his ankle injury his drop-back is not pretty.

drop-backs
plural form of drop-back
drop-backs
the act by a player in the backfield of dropping back from the line of scrimmage after the hike of the ball

For the last few plays he has had trouble with his drop-backs.

drop-ball
A method of restarting play in a game where the referee drops the ball between two players of opposing teams
drop-dead
very; impressive or spectacular

My date was drop-dead gorgeous!.

drop-down
A type of menu that, when selected, opens downward to reveal a list of possible options

The choice you want should be somewhere in that drop-down.

drop-down
Of a computer menu, opening downward to reveal a list of possible options

Make your selection from the drop-down list.

drop-down list
Alternative spelling of drop down list
drop-in
informal social event
drop-in
one who casually drops in
drop-in
provided for short-term use
drop-leaf table
A table having a hinged section that can be fixed in a horizontal position to extend the table and is folded down when not needed
drop-off
A sudden downward slope
drop-off
A sudden decrease (such as in the level of sales)
drop someone into something
Let someone fall into something
drop out
If someone drops out of college or a race, for example, they leave it without finishing what they started. He'd dropped out of high school at the age of 16 She dropped out after 20 kilometres with stomach trouble
drop out
disapproval If someone drops out, they reject the accepted ways of society and live outside the usual system. She encourages people to keep their jobs rather than dropping out to live in a commune. see also drop-out
drop out
quit school; quit any organized endeavor (race, course, contest, etc.); leave, depart
drop-dead
extremely; "she was drop-dead gorgeous
drop a bomb
(Ev ile ilgili) Announce shocking or startling news
drop shadow
(computer graphics) A visual effect consisting of drawing that looks like the shadow of an object, giving the impression that the object is raised above the objects behind it
drop something into something
Let something fall into something
drop a deuce
(Argo) Defecate, take a shit

I'll be right back, I gotta drop a deuce.

drop in on
(deyim) To make a short or unplanned visit; pay a call, drop by, run in
drop the f-bomb
(deyim) Utter a "fuck" related bad word
drop-dead gorgeous
(deyim) Extremely attractive

He's not drop-dead gorgeous or anything, but he's quite nice.

drop by drop
little by little, slowly
dropped
That has been allowed to drop or fall
dropped
Simple past tense and past participle of drop
dropped
not out due to a fielder failing to hold on a catch (catching or nearly catching the ball but dropping it before having secure hold of it)
dropping
{n} that which falls down in drops, a falling
drop in
(deyim) To make a short or unplanned visit; pay a call, drop by, run in
drop off
deliver something. deliver someone (by giving him/her a ride). "I'll drop letters off to the post office as I go home from work." "You don't have to take a taxi. You live fairly close to me, so I'll be happy to drop you off."
A drop
drib
A drop
gutta
drop a line
write a short letter, call someone on the telephone to say hello or check in
drop back
take position in the rear, especially of a military formation or team sporting event, "The defender dropped back behind his teammate
drop by
visit informally and spontaneously; "We frequently drop by the neighbors' house for a cup of coffee
drop by
If you drop by, you visit someone informally. She and Danny will drop by later He dropped by my office this morning
drop by
visit informally, pay a short visit
drop dead
die; "The old man finally kicked the bucket"
drop dead
die suddenly, "kick the bucket", "croak
drop down
fall or drop to a lower place or level; "He sank to his knees"
drop down
{f} drop to a lower place, fall to a lower level, drop, bring down; go down
drop in
A component that does not require connectors, but is typically soldered in place The body of the component may be bolted to the system ground plane
drop in
visit informally and spontaneously; "We frequently drop by the neighbors' house for a cup of coffee"
drop in
If you drop in on someone, you visit them informally, usually without having arranged it. Why not drop in for a chat? She spent most of the day dropping in on friends in Edinburgh
drop in
(verb) to turn onto to a little used single track Best, if you don't know the way, to let your friend drop in ahead of you, or you'll miss the turn
drop in
To take off on a wave when rider is already surfing
drop in
{f} visit informally or uninvited, briefly visit to say hello
drop it
{f} let go
drop kick
(Football) kick to the ball as it rebounds after it has dropped from the hands
drop off
leave quietly, disappear; become less; fall asleep
drop off
deliver something (e.g.: "On my way home I can drop off the letter at the post office"); giving a ride to a person ("You don't have to take the bus, you live close to you so I will drop you off on my way")
drop off
get worse; "My grades are slipping"
drop off
If you drop off to sleep, you go to sleep. I must have dropped off to sleep Just as I was dropping off, a strange thought crossed my mind
drop off
fall or diminish; "The number of students in this course dropped off after the first test
drop off
see drop 9
drop off
change from a waking to a sleeping state; "he always falls asleep during lectures"
drop off
fall or diminish; "The number of students in this course dropped off after the first test"
drop off
If the level of something drops off, it becomes less. Sales to the British forces are expected to drop off = fall
drop off
retreat
drop on
{f} bump into; meet
drop open
open involuntarily; "His mouth dropped open"; "Her jaw dropped
drop out
CCC student who has not enrolled for three or more years
drop out
give up in the face of defeat of lacking hope; admit defeat; "In the second round, the challenger gave up"
drop out
A loss of data that occurs when the receiver is expecting a continuous signal Drop out is a signal level drop of more than 12 dB for more than 4 msec
drop out
A momentary loss of the carrier and sound, or a buildup of background noise when the transmitter is in a certain location in the room Moving the transmitter (even a few inches) usually restores the sound to normal
drop out
describes type which becomes white within a dark (or color) background see reversed
drop out
A graphic image created by printing the background and allowing the color of the paper to create the positive elements of the image
drop out
leave school or an educational program prematurely; "Many students drop out because they are not prepared for our challenging program
drop out
leave school or an educational program prematurely; "Many students drop out because they are not prepared for our challenging program"
drop out
The technique that can give a mediocre photo greater contrast by photographically removing some dots to create highlights that show the actual white of the paper
drop out
Law 13 - Kick-off and Restart kicks
drop ship
(Ticaret) Directing a vendor to send purchased material directly to a third party instead of delivering to the owner's facility for inspection or stocking
drop shot
A lightly hit, spinning return that drops softly over the net, forcing the opponent to approach the net
drop shot
A shot in various racket games in which a ball or shuttlecock drops quickly after crossing the net or hitting the wall. a shot in a game such as tennis in which the ball is hit softly and falls quickly to the ground
drop shot
You need to use a lot of Backspin to perform this shot It is a more severe version of a Slice, in that the idea is to get the ball just over the net and stop almost immediately just after the net without much bounce
drop shot
A soft, short shot with backspin Meant to drop over the net and die so that your opponent cannot get to it
drop shot
A shot that falls just over the net
drop shot
Putting the ball so short that the opponent has trouble reaching the ball Done when the opponent is away from the table
drop shot
A return intended to go a very short distance, into the opposing player's court and land softly
drop shot
a soft return so that the tennis ball drops abruptly after crossing the net
drop zone
an agreed area where military supplies are dropped to ground troops
drop zone
The area into which soldiers or supplies are parachuted from an aircraft
drop zone
area where parachuters land
drop zone
dz
Türkçe - İngilizce
(Tıp) drop
drop