tip

listen to the pronunciation of tip
İngilizce - Türkçe
bahşiş

Yurt dışına gittiğinizde, bahşiş vermenin gerekli olduğunu aklınızda tutsanız iyi olur. - When you go abroad, you'd better keep in mind that tipping is necessary.

Tom garsona çok iyi bir bahşiş verdi. - Tom gave the waiter a very good tip.

{i}

Tom parmak uçlarına basarak odadan çıktı. - Tom tiptoed out of the room.

Tom sessizce kapıyı kapattı ve parmak uçlarına basarak odaya girdi. - Tom closed the door quietly and tiptoed into the room.

{i} taktik
{f} yana yatmak
{i} püf noktası
{f} hafifçe vurmak
{f} boşaltmak (eğip)
{f} dokunmak
{f} dökmek (çöp)
{f} devrilmek
{i} tavsiye

Bu tavsiyeler hayatını kurtarabilir. - These tips may save your life.

{f} bahşiş vermek

Onlara bahşiş vermek istemiyoruz. - We don't want to tip them.

Japonya'da bahşiş vermek uygun değildir. - It's not appropriate to give tips in Japan.

{i} tip
{f} eğilmek
{i} burun
eğmek
{i} eğme
{i} tepe

O sadece buz dağının tepesi. - That's only the tip of the iceberg.

Bu, buzdağının tepesi. - It's the tip of the iceberg.

atmak
{i} yatırma
{f} (off) tüyo vermek, herkesin bilmediği bir
(Askeri) ÖNE EĞİKLİK: Bak "pitch"
{i} filtre
görmek
dökmek
tıkırdatmak
{i} hafifçe dokunma
öğüt
fiş ucu ipucu
{f} tiyo vermek
{i} 1. uç: Buds were forming on the tips of the branches. Dalların uçlarında goncalar çıkıyordu. She looked at the tips of her fingers
{f} uç takmak
{f} over devirmek; devrilmek: Did you tip that over? Onu sen mi
{i} öneri

Bu makale, kelime hazinesini artırmak isteyenler için öneriler içerir. - This article contains tips for those who are eager to increase their vocabulary.

{f} devirmek
yana yatırmak
uç: Buds were forming on the tips of the branches. Dalların uçlarında goncalar çıkıyordu. She looked at the tips of her fingers
{i} çok hafif vuruş
x eğ/vur/öner/bahşiş ver
{i} eğilme
çöplük/tavsiye/bahşiş/uç
{f} hafif hafif vurmak
{i} eğim
{f} uyarmak
{f} bir yana yatırmak/eğmek; bir yana yatmak/eğilmek
{i} tüyo, herkesin bilmediği bir haber/bilgi
{f} ucuna bir şey takmak
bahşiş,v.o_h.bahşiş ver+e.eğ: n.bahşiş
bırakmak
{i} tiyo
boşaltmak
sigaranın uç kısmı
(Ticaret) gizli haber ya da bilgi
çok dağınık yer
en tepe nokta
bir yana yatırmak
nasihat
uç (kanat ucu vb)
bir yana yatmak
yatırmak
bir yana eğilmek
bir yana eğmek
boca etmek
(çöp/vb.) atmak
(burun/parmak/vb.) uç
çöplük
(Mühendislik) üç (kalemde)
hafif vuruş, tıkırdatma
tepe, doruk
üç yapmak, burun şekli vermek
tip off
tiyo vermek
tip off
(deyim) tip someone off (kd) gizli bilgi vermek,uyarmak,ihbar etmek
tip arm
devirme kolu
tip box
(Gıda) bahşiş kutusu
tip bucket
devirme kepçesi
tip clearance
uç boşluğu
tip for a messenger
ayak kirası
tip for a messenger
ayakteri
tip help
(Bilgisayar) ipucu yardımı
tip layering
(Tarım) uç daldırması
tip of the day
(Bilgisayar) günün ipucu
tip of the pile
kazık ucu
tip off
tüyo vermek
tip one's hat to
(deyim) saygı duymak
tip plate
devirme plakası
tip pool
(Gıda) bahşiş havuzu
tip pressure
(Bilgisayar) uç basıncı
tip somebody off
tiyo vermek
tip somebody the wink
tiyo vermek
tip somebody the wink
(deyim) birine kaş göz etmek
tip speed
çevresel hız
tip switch
(Bilgisayar) uç anahtarı
tip text
(Bilgisayar) ipucu metni
tip the scales
ağır basmak
tip valve
devirme valfi
tip wizard
(Bilgisayar) ipucu sihirbazı
tip off
ihbar et
tip off
gizli bilgi vermek
tip off
ihbar etmek
tip off
uyarmak
tip over
kapaklanmak
tip over
devrilmek
tip over
devirmek
tip over
devir
tip the wink
kaş göz etmek
tip - toe
üç - ayak
tip diameter
üç çapı
tip down
ucu aşağı
tip of my tongue
(deyim) Bkz. "on the tıp of my tounge"
tip of the glove
eldivenin ucu
tip of the hat
ucu şapka
tip of the iceberg
Buzdağının görünen kısmı
tip of the iceberg
buzdağının ucu
tip of the nose
burun ucu
tip off
Tüyo, herkesin bilmediği bir haber/bilgi
tip on to its side
Yana yatmak
tip one´s hat
(saygıyla/nezaketle) şapkasını kaldırıp tekrar başına koymak
tip onto its side
Yana yatmak
tip sheet
ucu levha
tip so.
ucu kadar
tip the scales against s.o.´s favor
durumu birinin aleyhine çevirmek
tip the scales in s.o.´s favor
durumu birinin lehine çevirmek: This event tipped the scales in our favor. Bu olay durumu lehimize çevirdi
tip toes
ucu ayak
tip-off
ihtar
tip-tilted
(burun) kalkık
tip-toes
üç-ayak
tip and run
bir tür kriket oyunu
tip and run raider
(fiil)r kaç taktiği uygulayan gerilla
tip and run raider
vur kaç taktiği uygulayan gerilla
tip cylinder
(İnşaat) uç silindiri
tip diameter
uç çapı
tip of the iceberg
(deyim) buzdağının görünen ucu
tip of the iceberg
(deyim) zor bir durumun yalnız başlangıcı veya küçük bir kısmı
tip of the tongue phenomenon
(Pisikoloji, Ruhbilim) dilimin ucunda fenomeni
tip of the tongue phenomenon
(Pisikoloji, Ruhbilim) dilimin ucunda olgusu
tip off
sır vermek
tip off
(Fiili Deyim ) eğerek boşaltmak
tip one's hat
(saygıyla/nezaketle) şapkasını kaldırıp tekrar başına koymak. tip the scales against durumu birinin aleyhine çevirmek
tip out
eğip dökmek
tip out
boşaltılmak
tip out
boşaltmak (eğip)
tip over
boşaltmak (eğip)
tip over
dökmek
tip over
takla atmak
tip over
burun üstü gelmek (uçak)
tip smb. off
uyarmak
tip smb. off
tiyo vermek
tip smb. the wink
tiyo vermek
tip smb. the wink
gizlice uyarmak
tip the balance
(deyim) meseleyi halletmek
tip the balance
(deyim) sonucunu değiştirmek
tip the balance
(deyim) bir olayın sonucunu etkilemek
tip the scales
(deyim) meseleyi halletmek
tip the scales at
{k} (tartılınca) (belirli bir ağırlık) çekmek: He tipped the scales at one hundred kilos. Yüz kilo çekiyor
tip the scales in
durumu birinin lehine çevirmek: This event tipped the scales in our favor. Bu olay durumu lehimize çevirdi
tip the wink
uyarmak
tip the wink
tiyo vermek
tip tilted
kalkık
tip tilted nose
kalkık burun
tip to tip
ucuca
tip up
açılıp kapanan
tip up seat
açılır kapanır koltuk
tip: no tip
(Bilgisayar) ipucu: ipucu yok
anonymous tip hotline
İsimsiz ihbar hattı
tipper
bahşişçi
tipper
bahşiş veren kimse
design tip
(Bilgisayar) tasarım ipucu
previous tip
(Bilgisayar) önceki ipucu
probe tip
deney sonda ucu
refuse tip
çöplük
screen tip
(Bilgisayar) ekran ipucu
tipped
devirme
tipper
damper
tipping
(Çevre) çöp boşaltma
tips
yakıt tankları
tips
uç eller
tool tip
(Bilgisayar) araç ipucu
tipper
devirme tertibatı
tipping
bahşiş

Bahşiş genellikle burada yapılmaz. - Tipping isn't usually done here.

Yurt dışına gittiğinizde, bahşiş vermenin gerekli olduğunu aklınızda tutsanız iyi olur. - When you go abroad, you'd better keep in mind that tipping is necessary.

tipping
ima
tipping
tips
ipuçları

Bize bir araba almada bazı ipuçları verebilir misin? - Can you give us some tips on buying a car?

Bu basit ipuçları evinizi düzenlemenize yardımcı olacaktır. - These simple tips will help you declutter your home.

tip off
ihtar
tip off
uyarı
tip off
gizli bilgi
tip off
ikaz
tipped
{s} filtreli
tipped
{s} uçlu
tipper
{i} damperli kamyon
tipper
{i} iyi tip veren kimse
tipping
{i} uç kılıfı
tipping
{i} bahşiş verme

Yurt dışına gittiğinizde, bahşiş vermenin gerekli olduğunu aklınızda tutsanız iyi olur. - When you go abroad, you'd better keep in mind that tipping is necessary.

tipping
{i} boşaltma

Çöp boşaltmanın ABD'de gerekli olduğunu hatırlasan iyi olur. - You'd better remember that tipping is necessary in the USA.

tips
(Askeri) YAKIT TANKLARI: Harici yakıt tankları
Türkçe - Türkçe
Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde şahıs kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin, topluluğun, zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi
Kendine özgü kişiliği olmayan, daha çok bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi
Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek: "Aynı yaşta, aynı tipte, aynı kuvvette iki güreşçi."- B. Felek. İlgi çekici, değişik (kimse)
Tür, çeşit
Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek
İlgi çekici, değişik (kimse)
Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde şahıs kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin topluluğun, zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi
model
TİP
(Osmanlı Dönemi) t. Benzerlerinin ana vasıfları kendinde görülen ideal örnek, misal
TİP
(Hukuk) Cins,çeşit;bir sınıfın özelliklerini kebdisinde toplayan;örnek olarak alınan birim
TİP SÖZLEŞME
(Hukuk) Tarafları bağlayacak koşulların,genellikle söz eşmeye taraf olamayan kimselerce belirlendiği ve tarafların aralarındaki sözleşmeyi bu çerçevede yapmaları grerken sözleşme
İngilizce - İngilizce
To fall over
The extreme top of something, especially when pointed; e.g. the sharp end of a pencil

When he woke up, about half an hour after, he called it to him again, but Dash only looked sheepish and wagged the tip of his tail.

To give a piece of private information to; to inform (someone) of a clue, secret knowledge, etc
A gratuity; a small amount of money left for a bartender, waiter, taxi driver or other servant as a token of appreciation

A half crown tip put the deputy's knowledge at my disposal, and I learned that Mr. Bloxam had left for his work at five o'clock that morning.

To provide with a tip; to cover the tip of

I thinke he thinkes vpon the sauage bull: / Tush, feare not man, wee'll tip thy hornes with gold, / And all Europa shall reioyce at thee .

To pour a libation, particularly from a forty of malt liquor

I tip my 40 to your memory.

To dump (refuse)
To be, or come to be, in a tilted or sloping position; to become unbalanced

the brief suspended agony of the boat, as it would tip for an instant on the knife-like edge of the sharper waves, that almost seemed threatening to cut it in two .

A light blow or tap
To drink
To give a small gratuity to, especially to an employee of someone who provides a service
An act of tipping up or tilting
To hit quickly and lightly; to tap
An area or a place for dumping something, such as rubbish or refuse, as from a mine; a heap (see tipple); a dump

Computer collectibles saved from the tip.

A very untidy place
To knock over; to make fall down, to overturn
The knocking over of a skittle
A piece of private or secret information, especially imparted by someone with expert knowledge about sporting odds, business performance etc
To give, pass
A piece of metal, fabric or other material used to cover the top of something for protection, utility or decoration
Someone else's idea of what you should buy The newspapers are full of them and they abound in investing circles Ignore them and make your investment decisions on the basis of your own ideas, knowledge and research That way, you know what you're undertaking and can take full responsibility for your investment decisions, good or bad
to incline or bend from a vertical position; "She leaned over the banister"
Private information, secret warning In horse-racing, it means such secret information as may guide the person tipped to make bets advantageously A “straight tip” comes straight or direct from the owner or trainer of the horse in question A man will sometimes give the police the “tip,” or hint where a gang of confederates lie concealed, or where law-breakers may be found Thus, houses of ill-fame and keepers of clandestine gaming houses in league with the police, receive the “tip” when spies are on them or legal danger is abroad “If he told the police, he felt assured that the `tip' would be given to the parties concerned, and his efforts would be frustrated ”- Mr, Stead's defence, November 2nd, 1885 He gave me a tip - a present of money, a bride (See Dibs )
walk on one's toes
strike lightly; "He tapped me on the shoulder"
To attach with a thin bead of glue Since 4-page signatures and single sheets cannot be Smyth sewn, endsheets, 4-page and 2-page signatures, plates, etc are tipped to other signatures in a sewn book
{v} to top, end, cover on the end, point, tap
{n} a top, end, extremity, point, tap, stroke
{v} to lower on one end as a cart
The interchangeable part of a gas welding or cutting torch containing exit orifices for the mixture of the combustible gases
the extreme end of something; especially something pointed
If you give a tip to someone such as a waiter in a restaurant, you give them some money to thank them for their services. I gave the barber a tip
{f} give a gratuity; spill; cause to slant
To inform police or investigators of a potential clue
Rubbish thrown from a quarry
Transportation Improvement Program
remove the tip from; "tip artichokes"
Also called a toke A sum of money given to a dealer, cocktail waitress, or other employee of an establishment for efficient or well-performed service
mark with a tip; "tip the arrow with the small stone"
Transportation improvements program - this is the primary spending plan for federal funding expected to flow to the region from all sources for transportation projects of all types
the top point of a mountain or hill; "the view from the peak was magnificent"; "they clambered to the summit of Monadnock"
To lower one end of, or to throw upon the end; to tilt; as, to tip a cask; to tip a cart
Someone's tip for a race or competition is their advice on its likely result, especially to someone who wants to bet money on the result. United are still my tip for the Title
A tip is a useful piece of advice. It shows how to prepare a CV, and gives tips on applying for jobs
The tip of something long and narrow is the end of it. The sleeves covered his hands to the tips of his fingers She poked and shifted things with the tip of her walking stick
A thin, boarded brush made of camel's hair, used by gilders in lifting gold leaf
If you get lots of results look for one that is in the /usr/ directory and ends in just sendmail This should be the path you require
cause to tilt; "tip the screen upward"
To cause something to lean to a side, as tipping a sailboat over
TIROS Information Processor, handles instrument data signals and status telemetry from NOAA satellites
Information given by one trader to another, which is used in making buy or sell decisions, but is not available to the general public
Transportation Improvement Plan
The point or extremity of anything; a pointed or somewhat sharply rounded end; the end; as, the tip of the finger; the tip of a spear
To bestow a gift, or douceur, upon; to give a present to; as, to tip a servant
money paid to someone for his or her personal use rather than for the use of the selling company -- "How much Gary tipped the waiter " (117)
To inform a trader of inside information regarding a company's performance
If you tip someone such as a waiter in a restaurant, you give them some money in order to thank them for their services. Do you really think it's customary to tip the waiters? She tipped the barmen 10 dollars and bought drinks all round. + tipping tip·ping A 10 percent service charge is added in lieu of tipping
pointed end of the blade portion of a point
In the sense of gratuity, originally a small amount of beverage (i.e. tipple) left in a glass for the bartender
If a comment or question is on the tip of your tongue, you really want to say it or ask it, but you decide not to say it. It was on the tip of Mahoney's tongue to say the boss was out
An area or a place for dumping something, such as rubbish or refuse, as from a mine; a heap (see tipple)
an indication of potential opportunity; "he got a tip on the stock market"; "a good lead for a job"
A small amount of money left for a bartender, waiter, taxi driver or other servant as a token of appreciation
A gift; a douceur; a fee
To form a point upon; to cover the tip, top, or end of; as, to tip anything with gold or silver
1 The first wire in a pair of wires (The second wire is called the "ring" wire ) 2 A conductor in a telephone cable pair which is usually connected to positive side of a battery at the telco It is the phone industry’s equivalent of Ground in a normal electrical circuit See Ring
If a person is tipped to do something or is tipped for success at something, experts or journalists believe that they will do that thing or achieve that success. He is tipped to be the country's next foreign minister He was widely tipped for success
{i} gratuity; nib, edge, point; advice; slope, slant
1 A polarity designation of one wire of a pair indicating that the wire is that of the primary (common) color of a 5-pair group (e g the white-blue wire of the blue pair) 2 A wiring contact to which the tip wire is connected 3 The positive wiring polarity (also see "ring")
An end piece or part; a piece, as a cap, nozzle, ferrule, or point, applied to the extreme end of anything; as, a tip for an umbrella, a shoe, a gas burner, etc
tip credit
The term commonly used when referring to the tip wage credit, an employer benefit provided in the U.S. Fair Labor Standards Act of 1938
tip credits
plural form of tip credit
tip of the hat
A gesture of acknowledgement; often, an expression of gratitude
tip of the iceberg
Only the beginning; just a small indication of a larger possibility; a problem is much bigger than it seems

This is only the tip of the iceberg. Our problems can become much worse.

tip off
To put the ball in play by throwing it up between two opponents
tip off
To alert or inform someone

An anonymous caller tipped off the police that the suspect would be in the area.

tip one's hand
To inadvertently reveal any secret, particularly a secret that puts one at an advantage or disadvantage

In a nearly 13-minute address, he did not tip his hand about what he might do next.

tip one's hand
In card playing, to accidentally reveal one's cards or hand
tip one's hat
To acknowledge or show respect; to honor

I tip my hat to whoever invented the root beer float.

tip one's hat
To briefly remove or tap one's hat as a gesture of greeting, deference, or respect
tip out
An amount or percentage of a server's tips that the server shares, either voluntarily or as mandated in a tip sharing or tip pooling agreement, with other employees such as bus boys, bartenders, back waiters and hostesses whose job duties indirectly assist the server
tip out
For a person who receives tips in the course of their work, to provide a percentage of tips to certain co-workers who support the work done by the waiter

You cannot deduct tip-outs (the tips you split with other employees) on your tax return. Nor can you deduct them from your allocated tips. The practice of tipping-out is one of the reasons you should keep a detailed daily log of your tips. If you documented that you tip-out, and you reported all your tips to your employer, then you do not include in your income the allocated tips in box 8 of Form W-2..

tip outs
plural form of tip out
tip over
An action where the goalkeeper deflects the ball over the crossbar
tip the can
A children's game similar to hide and seek, with the addition of a target such as a flag
tip the scale
To weigh (have a certain weight)
tip the scale
To change the fortunes, either positively or negatively
tip the scales
To turn to one side a balanced situation
tip the scales at
To weigh in at; to weigh

He tipped the scales at 221 pounds at the weigh-in two days before the fight.

tip wage credit
A law that allows an employer to count tips received by an employee toward the latter's minimum wage
tip wage credit
A monetary benefit to an employer under this law
tip-off
A report of suspicious behaviour, especially to an authority

The police received a tip-off about a recent bank robbery.

tip-off
An obvious clue or indication

The broken window and overturned plant pots were a tip-off that something was wrong.

tip-top
Excellent
tip-top
Alternative spelling of tiptop
tip of the hat
(deyim) "Tipping one's hat" is when a gentleman lifts his hat off his head as a greeting or to show respect. It can also be used as an expression of admiration, as in "I tip my hat to Jenny, she did a fantastic job."
tip of the tongue
The tip of the tongue (TOT) phenomenon is an instance of knowing something that cannot immediately be recalled. TOT is a near-universal experience with memory recollection involving difficulty retrieving a well-known word or familiar name. When experiencing TOT, people feel that the blocked word is on the verge of being recovered. Despite failure in finding the word, people have the feeling that the blocked word is figuratively "on the tip of the tongue." Inaccessibility and the sense of imminence are two key features of an operational definition of TOTs (A.S. Brown, 1991)
tip one's hat
(deyim) "Tipping one's hat" is when a gentleman lifts his hat off his head as a greeting or to show respect. It can also be used as an expression of admiration, as in "I tip my hat to Jenny, she did a fantastic job."
tip top
(noun) the highest part or point of excellence
tip top
(adjective) of the very best; excellent
tip-off
Piece of secret information
tip-tilted
(of a nose) slightly turned up
tip and ring
The tip wire (T) connects to the tip conductor of a switchboard plug, providing the Ground portion of the circuit The ring wire (R) connects to the positive side of a battery at the telephone company's Central Office, providing the Positive portion of the circuit
tip and ring
­ The name for the two wires on a telephone line, derived from the electrical contacts on old-style telephone plugs (one electrical contact is at the tip of the plug, and the other is a ring just above it) A usually low amount of voltage is carried on one of these wires, enough to make an old-style mechanical phone's bell ring Reversal of these wires in certain situations can cause excess noise on your extensions after your DSL becomes active
tip and ring
A pair of wires that provide the electrical connection between a telephone set and the local CO The more electrically positive side of a POTS telephone line (0 V) is the tip Its counterpart is the ring, which is the more negative side, 52 v)
tip in
a basketball shot made by tapping the rebounding ball back into the basket
tip of the iceberg
small revealed section of a larger hidden issue
tip of the iceberg
A small evident part or aspect of something largely hidden: afraid that these few reported cases of the disease might only be the tip of the iceberg
tip off
If someone tips you off, they give you information about something that has happened or is going to happen. Greg tipped police off on his car phone about a suspect drunk driver He was arrested two days later after a friend tipped off the FBI
tip off
give insider information or advise to; "He tipped off the police about the terrorist plot"
tip off
give insider information or advise to; "He tipped off the police about the terrorist plot
tip off
clue; warn, hint, give information
tip out
(Slang) to have sex with a person other than one's spouse
tip over
turn from an upright or normal position; "The big vase overturned"; "The canoe tumped over"
tip over
If you tip something over or if it tips over, it falls over or turns over. He tipped the table over in front of him She tipped over the chair and collapsed into the corner with a splintering crash We grabbed it just as it was about to tip over
tip over
cause to overturn from an upright or normal position; "The cat knocked over the flower vase"; "the clumsy customer turned over the vase"; "he tumped over his beer"
tip sheet
a newspaper that gives advice and information about which shares should be bought and sold
tip sheet
a publication containing the latest information or tips or predictions for a particular business or stock market information or horse racing results, etc
tip the scale
throw something off balance
tip the wink
give a hint, give a clue
tip up
If you tip something up or if it tips up, it moves into a sloping position with one end or side higher than the other. We had to tip up the bed and the model was in grave danger of falling off it! Tip the bottle up so it's in the same position as it would be when feeding the baby The aircraft leveled out, and tipped up again for its climb to 20,000 feet
tip-off
A tip-off is a piece of information or a warning that you give to someone, often privately or secretly. The man was arrested at his home after a tip-off to police from a member of the public
tip-off
The jump ball used to start a game
tip-off
inside information that something is going to happen
tip-off
the initial jump ball that starts the game
tip-off
the act of starting a basketball game with a jump ball inside information that something is going to happen
tip-off
the act of starting a basketball game with a jump ball
tip-on
A single-sheet subscription renewal or new-business promotion glued or affixed to the front of a subscriber or sample copy Less costly than a wrap Used most heavily by controlled titles, but also increasingly common among paid titles
tip-on
To attach endsheets or other material to the outside of folded sections by machine applicatios of thin strip of adhesive
tip-on
To attach endsheets or other material to the outside of folded sections by machine application of a thin strip of adhesive to top
tip-on
An item glued to a printed piece
tip-top
to the highest extent; "the shoes fit me tip-top
tip-top
You can use tip-top to indicate that something is extremely good. Her hair was thick, glossy and in tip-top condition. excellent
tip-top
to the highest extent; "the shoes fit me tip-top"
tip-up
constructed so as to tip up or out of the way; "the little tip-up seat of the taxi
tip-up
constructed so as to tip up or out of the way; "the little tip-up seat of the taxi"
Q-tip
A cotton swab consisting of short, thin, flexible, plastic rods with a swab of cotton wool (UK)/cotton (US) at each end; they are typically used for cleaning the ears
drip tip
An elongated leaf tip from which excess water drips off, as found in plants of the rainforest
felt-tip
To write with a felt-tip pen
felt-tip
A felt-tip pen
felt-tip pen
A pen that holds quick-drying ink conveyed to a writing surface by means of a felt nib
felt-tip pens
plural form of felt-tip pen
foul tip
a foul ball which glances off the bat and continues back with only a moderate change in direction

The foul tip hit the umpire in the shoulder.

on the tip of one's tongue
known but not quite remembered

Her name is on the tip of my tongue; it could be Kathy or Karen or something.

pen-tip velocity
The velocity of the pen tip, during handwriting
precursor tip
Any thickened or glandular leaf tip that is distinguishable from the rest of the lamina's surface
precursor tip
The reduced upper leaf zone found on many monocotyledons that usually takes the form of a cylindrical extension at the apex of the leaf
tipped
Simple past tense and past participle of tip
tipper
Someone who tips, someone who gives a tip

The Americans are among the most generous tippers in the world.

tipper
A kind of ale brewed with brackish water obtained from a particular well; -- so called from the first brewer of it, one Thomas Tipper
tipper
A slang name for a small moustache
tipping
The practice of leaving a tip (gratuity)
tipping
The dumping of rubbish
The tip
Apex
tipped
{s} having a particular kind of tip (i.e. steel-tipped); having a point; edged
tipped
lightly glued to affix along one edge
tipped
having a tip; or having a tip as specified (used in combination); "a rubber-tipped cane"
tipped
having a tip; or having a tip as specified (used in combination); "a rubber-tipped cane
tipped
departing or being caused to depart from the true vertical or horizontal; "the leaning tower of Pisa"; "the headstones were tilted"
tipped
A taste taint giving the coffee brew a cereal-like taste Result of heat being applied too quickly in the roasting process, charring the tip of the bean
tipped
past of tip
tipper
An insider who discloses material, nonpublic information to an outsider in violation of his fiduciary duty Trading on a tip may be insider trading
tipper
truck whose contents can be emptied without handling; the front end of the platform can be pneumatically raised so that the load is discharged by gravity
tipper
a person who leaves a tip; "a generous tipper"
tipper
a person who leaves a tip; "a generous tipper
tipper
{i} one that tips, one who gives a gratuity
tipper
trucks usually carry loose bulk cargo (e g sand, gravel, grain) that is unloaded by tipping
tipper
A kind of ale brewed with brackish water obtained from a particular well; so called from the first brewer of it, one Thomas Tipper
tipper
A person who has access to material nonpublic information about a company or the securities market who discloses it to a tippee
tipping
present participle of tip
tipping
A distinct articulation given in playing quick notes on the flute, by striking the tongue against the roof of the mouth; double- tonguing
tipping
bucket rain gauge-A rain gauge where the precipitation collected by the receiver empties into one side of a chamber which is partioned transversely at its center and is balanced bistably upon a horizontal axis When a predetermined amount of water has been collected, the chamber tips, spilling out the water and placing the other half of the chamber under the receiver Each tip of the bucket generates a signal
tipping
The practice of leaving a tip
tipping
The situation that occurs when a grant is made that is large enough to significantly alter the grantee's funding base and cause it to fail the public support test This failure can result in the grantee's conversion to a private foundation
tipping
Tipping happens when an insider, intending to give a tippee an advantage in the market, violates his fiduciary duty to the issuing company by deliberately giving inside information to an outsider
tipping
When a grant is made that is large enough to significantly alter the grantee's funding base and cause it to fail the public support test This would result in the grantee's conversion to a private foundation and would be detrimental to both grantor and grantee It would also require expenditure responsibility on the part of the grantor
tipping
Charring the end of the coffee bean during the roasting process, by applying an intense heat too quickly
tipping
The situation that occurs when a gift or grant is made that is large enough to significantly alter the grantee's funding base and cause it to fail the public support test Such a gift or grant results in "tipping" or conversion from public charity to private foundation status
tipping
Tooth movement characterized by a change in angulation of its long axis without control of displacements of particles of the root(s)
tips
FAQ Articles Glossary Links
tips
plural of tip
tips
Tri-isopropyl silyl
tips
Tax Information Phone Service
tips
third person singular of tip
tips
Any employee who reports his tips properly to his employer may be able to use these tips as wages for the purpose of determining monetary eligibility Tips are considered "covered" employment if reported by the employer to the Employment Security Division, and can be used for requalification purposes Any tips earned while filing weekly claims for benefits must be reported as wages
tips
Commonly a plastic representation of a human nail, that is affixed to the natural nail These come in many different shapes, colors, and sizes and can be covered with acrylic or gel
tips
Inflation-indexed securities issued by the U S Treasury Department (commonly known as Treasury Inflation-Protection Securities) TIPS have been issued in the U S since January 1997 These securities adjust both their principal and coupon payments upward with any rise in inflation Like all Treasuries, they enjoy the full guarantee of the U S government
tips
terminal information processing system
tips
The US equivalent of UK index-linked gilts Their strictly correct name is Treasury Inflation-Indexed Securities (or TIIS) Both the coupon and redemption payments are adjusted in line with the non-seasonally adjusted Consumer Price Index
tips
Inflation-indexed bonds offered by the U S government They should be held in an RRSP, RRIF, or LRSP to avoid unfavourable tax treatment
tips
Test Item Processing System Set of Python scripts to offer a web-interface to manage the LPI test items See http: //www lpi org/cgi-bin/tips py
tips
{i} (Slang in gambling) odds of 11/10
tips
A reviewer for Booklist says: "If one were going to recommend a core collection of multimedia titles, this would be a first purchase " A reviewer for CD-ROM World agrees: "Printed dictionaries can't begin to match the learning fun wrapped up in this CD It's a tremendously effective educational product " An evaluator for Children's Software Revue says the program would be an excellent resource for children "once they are interested in words "
tips
the spine ends and corners of a book
tips
Transcutaneous interhepatic portal-systemic shunt A method of relieving the increased pressure in the major blood vessels feeding into a cirrhotic liver
tips
An ornamentation of various designs of the forepart of the vamp
tips
General LANSA for the Web LANSA for iSeries LANSA Integrator Visual LANSA LANSA Open LANSA/Client newlook Third Party Software
tips
Consult the Old English Corpus Word Wheels for search tips on special characters found in Old English
tips
Thematic Mapper Image Processing System (GENERAL ELECTRIC)
tips
Treatment Improvement Protocols
tips
Treasury Inflation Protected Securities A type of 10-Year Note offered by the Treasury in which the principal amount changes each year by the percent change in the Consumer Price Index The coupon rate does not change but the coupon payments will vary due to the adjustment in the principal amount
tips
pointers
Türkçe - İngilizce
{i} type

I'm the type who likes to think things over very carefully. - Şeylerin üzerinde çok dikkatlice düşünmeyi seven tipim.

Ken is not the type of person who loses his temper easily. - Ken öfkesini kolayca kaybeden insan tipi değildir.

sort

What sort of person would do that kind of thing? - O tür şeyi ne tip insan yapardı?

He is not the sort of guy who gives in easily. - O, kolay pes eden bir tip değildir.

bird
vintage
cast
unusual
interesting

This type of person isn't interesting. - Bu tip insan, ilgi çekici değildir.

kind

You're just the kind of person I imagined you'd be. - Tam olmanı hayal ettiğim insan tipisin.

What sort of person would do that kind of thing? - O tür şeyi ne tip insan yapardı?

style
(Ticaret) model
stamp
eccentric
guy

He's the type of guy who doesn't take women very seriously. - O, kadınları ciddiye almayan adam tipidir.

Tom isn't that type of guy. - Tom o tip bir adam değildir.

Job
person

Ken is not the type of person who loses his temper easily. - Ken öfkesini kolayca kaybeden insan tipi değildir.

What sort of person would do that kind of thing? - O tür şeyi ne tip insan yapardı?

ilk
type, sort, kind; style; character, bird, specimen, sort; interesting, unusual, eccentric
perquisite
Johnny
number
perk
cut
specimen

The entomologist could not find a specimen of the bug. - Böcekbilimci böceğin tipini bulamadı.

(Konuşma Dili) unusual; odd, strange
cuss
bugger
pourboire
bakhshish
customer
codger
baksheesh
tip
norm
type, sort
nature
beggar
stripe
type in
sıkıcı tip
pill
tip deneyi
(Ticaret) type testing
tip onay
type approval
tip onayı
(Teknik,Ticaret) type approval
tip sözleşme
Contract type
tip birlik teçhizatı ayrıntı dosyası
(Askeri) type unit equipment detail file
tip birlik özellikler dosyası
(Askeri) type unit characteristics file
tip birlik özellikleri raporu
(Askeri) type unit characteristics report
tip komutanı U
(Askeri) type commander
tip kursu
type rating course
tip personel unsuru
(Askeri) type personnel element
tip proje
(İnşaat) typical project
tip, model ve/veya dizi (ayrıca TMS olarak da kullanılır)
(Askeri) type, model, and/or series (also as TMS)
sıkıcı tip
bore
acayip tip
flake
başkasının işine burnunu sokan tip
nosey parker
başına buyruk tip
maverick
ele avuca sığmayan tip
handful
ipsiz sapsız tip
rogue
iğrenç tip
toad
kendini bir şey sanan önemsiz tip
pipsqueak
belli bir tip
standard
dırdırcı tip
nag
garip tip
creep
ideal tip
ideal type
pasaklı tip
slob
proto tip
prototype
sıkıcı tip
non-person
zevk ve sefaya düşkün tip
lotus-eater
tip