size

listen to the pronunciation of size
İngilizce - Türkçe
büyüklük

Tom'un evi Mary'ninkiyle hemen hemen aynı büyüklükte. - Tom's house is about the same size as Mary's.

Bu ev, Peter'inki ile aynı büyüklüktedir. - This house is about the same size as Peter's.

boyut

Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır. - A person's heart is approximately the same size as their fist.

Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar. - Your book is double the size of mine.

ölçü

Ayakkabı ölçün nedir? - What's your shoe size?

Tom'un bel ölçüsünün ne olduğunu düşünüyorsun? - What do you think Tom's waist size is?

ebat

Bu elbise, üç ebatta gelir. - This dress comes in three sizes.

Tom, doğru ebatta alyan anahtarı olmadığı için karyolanın montajını yapamadı. - Tom couldn't assemble the bed because he didn't have the right sized Allen key.

büyüklük, boyut boyut
{f} büyüklüğüne göre ayırmak
fi
{i} önemli miktar
{f} sertleştirmek (şapka)
Sığa
{f} çirişlemek
durum

Durumu değerlendirdi ve derhal harekete geçti. - He sized up the situation and acted immediately.

(Tekstil) 1. apre ( kumaş perdahı ) 2. apreli 3. haşıl ( Bkz. slashing product )
aharlamak
haşıl
(Bilgisayar) boyutlandır
(Bilgisayar) boyutlar

Birçok renk ve boyutlarda kristaller onun masasının karşısında dağıldı. - Crystals of many colors and sizes were scattered across his desk.

Onlar çeşitli boyutlarda yapılırlar. - They are made in a variety of sizes.

numaralı
boyutlandırmak
uzam
(Tıp) cüsse
ahar
hacim
boy

Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı? - Do you have these shoes in my size?

Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır. - A person's heart is approximately the same size as their fist.

tutkal
(giysi) beden
(ayakkabı) numara
oylum
çiriş
cesamet
istenilen ebatta kesip biçmek
{i} (ayakkabı için) numara; (elbise için) beden; (şişe/kutu için)boy: What size shoe do you want? Kaç numara ayakkabı
size upkdili
{i} şapka astar tutkalı
beden numara k
şapka as
büyüklüklerine göre ayırmak
ölçülü
büyüklüğünü tahmin etmek
hakkında hüküm vermek
{i} numara

Kaç numara ayakkabı giyiyorsun. - What size shoes do you wear?

Kaç numara kask giyiyorsun? - What size helmet do you wear?

(isim) boyut, ölçü, tutkal, boy, büyüklük, beden, numara, önemli miktar, çiriş, apre, şapka astar tutkalı
hal

Halının büyüklüğü 120'ye 160 santimetredir. - The size of the carpet is 120 by 160 centimeters.

Tom yirmi yaşındayken giydiği aynı beden pantolonu hâlâ giyebiliyor. - Tom can still wear the same size jeans he did when he was twenty years old.

ölçüsünde
karşısındakini tartmak
{f} tutkallamak
boyut ölçü
(Bilgisayar) boyutu
(Sinema) format
(Gıda) irilik
apre
size all
(Bilgisayar) tümünü boyutlandır
size all
(Bilgisayar) hepsini boyutlandır
size grip
(Bilgisayar) boyutlandırma tutacağı
size is
(Bilgisayar) boyutu
size mode
(Bilgisayar) boyutlandırma modu
size mode
(Bilgisayar) boyutlandırma kipi
size to
(Bilgisayar) boyut
size to
(Bilgisayar) boyutlandır
size to fit
(Bilgisayar) boyuta uydur
size up
anlamaya çalışmak
size up
ölçüp biçmek
size/move
(Bilgisayar) boyutlandır/taşı
size lubricant
haşıl yağı
size of sample
numune boyutu
size up
ölçmek
size up
takdir etmek
size up
değerlendirmek
size up
ölçüp biç
size constancy
Farklı mesafelerdeki aynı cisimlerin dikey boyutlarını algılama eğilimi
size copy
boyutu kopya
size down
boyutu aşağı
size me up
boyutu beni
size zero
sıfır beden
size & orientation
Boyut ve Yönelim
size application
(Tekstil) haşıllama
size box
Boyut kutusu /kutu boyutlandırma
size effect
boyut etkisi
size in bytes
(Bilgisayar) bayt cinsinden büyüklük
size in bytes
(Bilgisayar) bayt olarak boyut
size in kb
(Bilgisayar) boyut kb
size in store
(Bilgisayar) depodaki boyut
size kettle
(Tekstil) apre kazanı
size mixer
(Tekstil) haşıl karıştırıcı
size of income
(Ticaret) gelir miktarı
size properties
boyut özellikleri
size to fit form
(Bilgisayar) form boyutuna uydur
size to width
(Bilgisayar) genişliği aynı yap
size up
{f} notunu vermek
size up
{f} değer biçmek
size up
{f} eşit olmak
size up
{f} boy ölçüşebilmek
size width
(Bilgisayar) genişliği ayarla
size#up
ölçüp biç
size, activity, location, unit, time, and equipment
(Askeri) boyut, faaliyet, konum, birlik, zaman ve teçhizat
sized
ölçülü
sized
numaralı
actual size
(Bilgisayar) normal boyutlar
aperture size
(Optik,Teknik) göz açıklığı
attack size
(Askeri) taarruz büyüklüğü
batch size
(Mekanik) küme büyüklüğü
begin size
(Bilgisayar) başlangıç boyutu
block size
blok büyüklüğü
block size
(Bilgisayar) blok boyutu
body size
(Tekstil) beden ölçüsü
body size
vücut ölçüsü
book size
kitap ebadı
bottle size
(Bilgisayar) şişe boyutu
buffer size
(Bilgisayar) arabellek boyutu
buffer size
(Bilgisayar) arabellek boyu
burst size
(Bilgisayar) veri bloğu boyutu
c size
(Bilgisayar) c boyutu
cache size
(Bilgisayar) önbellek boyutu
cluster size
(Bilgisayar) küme boyutu
column size
(Bilgisayar) sütun boyutu
crop size
(Bilgisayar) kırpma boyutu
current size
(Bilgisayar) geçerli boyut
custom font size
(Bilgisayar) özel yazıtipi boyutu
custom size
(Bilgisayar) özel boyut
cut down to size
(deyim) haddini bildirmek
d size
(Bilgisayar) d boyutu
database size
(Bilgisayar) veritabanı boyutu
dot size
(Bilgisayar) nokta boyutu
download size
(Bilgisayar) yükleme boyutu
drive size
(Bilgisayar) sürücü boyutu
e size
(Bilgisayar) e boyutu
effective size
etkin boy
effective size
efektif boyut
end size
(Bilgisayar) bitiş boyutu
extend size
(Bilgisayar) boyutu büyüt
family size
geniş aile
field size
(Bilgisayar) alan boyutu
folder size
(Bilgisayar) klasör boyutu
font size
(Bilgisayar) yazı tipi boyutu
font size
(Bilgisayar) yazıtipi boyutu
full size
tam boyut
full size
(Bilgisayar,Teknik) tam boy
full size
tam ölçekli
full size
doğal boy
full size
(Bilgisayar) tüm boyut
grain size
(İnşaat,Teknik) granülometri
grain size analysis
(Madencilik) dane boyu analizi
grain size curve
(İnşaat) granülometri eğrisi
half size
yarım boy
hip size
(Tekstil) basen ölçüsü
horizontal size
(Teknik,Televizyon) genişlik
in size
cismen
index size
(Bilgisayar) dizin boyutu
initial size
(Bilgisayar) başlangıç boyutu
integrity size
(Bilgisayar) doğruluk boyutu
item size
(Bilgisayar) öğe boyutu
just my size
tam benim ölçüme göre
king size
battal boy
large size
(Tekstil) büyük beden
log size
(Bilgisayar) günlük boyutu
lot size
(Ticaret) sipariş miktarı
medium size
orta boy
mesh size
(Biyokimya) gözcük sayısı
most efficient size of plant
(Ticaret) en etkin üretim ölçeği
neck size
(Tekstil) boyun ölçüsü
other size
(Bilgisayar) farklı boyut
output size
(Bilgisayar) çıkış boyutu
point size
(Bilgisayar) yazıtipi boyu
pore size
gözenek büyüklüğü
print size
(Bilgisayar) baskı boyutu
restrict size
(Bilgisayar) sınır boyutu
sample size
örneklem büyüklüğü
size up
tartmak
sized
aharlı
sizes
(Bilgisayar) boyutlar

Bundan başka boyutlarda var mı? - Do you have this in other sizes?

Onlar çeşitli boyutlarda yapılırlar. - They are made in a variety of sizes.

sizing
(Bilgisayar) boyutlandır
sizing
sayma
sizing
kümeleme
sizing
(Bilgisayar) boyutlandırma
sizing
helme
sizing
tasnif
sizing
kumaş perdahı
sizing
(İnşaat) sınıflama
sizing
(Tekstil) haşıllama
sizing
sınıflandırma
sizing
ayırma
sizing
(Mekanik,Teknik) kalibre etme
small size
(Tekstil) küçük beden
sort by size
(Bilgisayar) boyuta göre sırala
specify size
(Bilgisayar) boyut belirt
specify size
(Bilgisayar) boyutu belirt
step size
adım boyu
storage size
(Bilgisayar) bellek büyüklüğü
storage size
(Bilgisayar) disk bellek büyüklüğü
storage size
(Bilgisayar) disk/bellek büyüklüğü
thumbnail size
(Bilgisayar) küçük resim boyutu
trim size
(Askeri) nizami boyut
type size
(Askeri) yazı boyutu
virtual size
(Bilgisayar) sanal boyut
weighting size
(Tekstil) ağırlaştırma apresi
which size
ne ebat
which size
hangi ebat
which size
hangi beden
window size
(Bilgisayar) pencere büyüklüğü
word size
sözcük uzunluğu
aperture size
delik açıklığı
austenite grain size
ostenit tane büyüklüğü
average size
ortalama büyüklük
basic size
esas boy
change size
büyüklüğü değiştir
critical size
kritik büyüklük
cut sb down to size
yüzünü yere getirmek
file size
dosya boyutu
file size
kütük boyutu
grain size
tane büyüklüğü
horizontal size
yatay uzunluk
horizontal size
yatay büyüklük
horizontal size control
yatay uzunluk ayarı
increase in size
büyüme
king-size
kodak boyu
king-size
büyük boy
life-size
doğal büyüklükte
lot size
öbek büyüklüğü
maximum size
en büyük boy
middle size
orta boy
Türkçe - Türkçe
Siz zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi
İngilizce - İngilizce
To classify or arrange by size
To approximate the dimensions, estimate the size of
The thickened crust on coagulated blood
A fixed standard for the magnitude, quality, quantity etc. of goods, especially food and drink
A regulation, piece of ordinance
A regulation determining the amount of money paid in fees, taxes etc
A specific set of dimensions for a manufactured article, especially clothing

I don't think we have the red one in your size.

Wallpaper paste
An assize

I know you would have women above the law, but it is all a lye; I heard his lordship say at size, that no one is above the law.

To adjust the size of; to make a certain size
The dimensions or magnitude of a thing; how big something is

The size of the building seemed to have increased since I was last there.

A thin, weak glue used as primer for paper or canvas intended to be painted upon
A number of edges in a graph
To apply glue or other primer to a surface which is to be painted
{n} bulk, bigness, a glutinous substance, a score
{v} to smear with size, adjust, fix, take up
A thin, weak glue used in various trades, as in painting, bookbinding, paper making, etc
(i) The number of shares or bonds which are available for sale (ii) A term used when there are a large number of shares for sale
1 8MB Rating
Any viscous substance, as gilder's varnish
the property resulting from being one of a series of graduated measurements (as of clothing); "he wears a size 13 shoe"
In glassworking, the name applied to several glutinous materials, such as glue and resin, used to affix color or gold leaf
The size of something is the fact that it is very large. He knows the size of the task Jack walked around the hotel and was mesmerized by its sheer size
(n ) for an array, the total number of elements
Figurative bulk; condition as to rank, ability, character, etc
returns the size of a string - size "five"; val it = 4 : int
make to a size; bring to a suitable size sort according to size cover or stiffen or glaze a porous material with size or sizing (a glutinous substance) (used in combination) sized; "the economy-size package"; "average-size house
An instrument consisting of a number of perforated gauges fastened together at one end by a rivet, used for ascertaining the size of pearls
To take the height of men, in order to place them in the ranks according to their stature
Number of shares represented by the highest bid and the lowest offer at any given time in the trading of a security For example: The market for XYZ Corp is currently quoted as 1,000 shares bid at 56 ¼ and 500 shares offered at 56 ½, thus the size of the market is expressed as 1000 by 500 shares Investors often view this as a measure of short-term interest by buyers and sellers In this example, the assumption is there are more buyers than sellers of XYZ at current prices (1000 shares bid vs 500 asked) and thus the price of XYZ should increase to reflect this imbalance
To adjust or arrange according to size or bulk
107 1KB Rating
An allowance of food and drink from the buttery, aside from the regular dinner at commons; corresponding to battel at Oxford
The size of something is how big or small it is. Something's size is determined by comparing it to other things, counting it, or measuring it. Scientists have found the bones of a hoofed grazing animal about the size of a small horse In 1970 the average size of a French farm was 19 hectares shelves containing books of various sizes
the actual state of affairs; "that's the size of the situation"; "she hates me, that's about the size of it"
{f} arrange according to size; cover with size (type of adhesive)
the property resulting from being one of a series of graduated measurements (as of clothing); "he wears a size 13 shoe" the physical magnitude of something (how big it is); "a wolf is about the size of a large dog" a large magnitude; "he blanched when he saw the size of the bill"; "the only city of any size in that area" the actual state of affairs; "that's the size of the situation"; "she hates me, that's about the size of it" any glutinous material used to fill pores in surfaces or to stiffen fabrics; "size gives body to a fabric" make to a size; bring to a suitable size sort according to size cover or stiffen or glaze a porous material with size or sizing (a glutinous substance) (used in combination) sized; "the economy-size package"; "average-size house
as, the office demands a man of larger size
A specific set of dimensions for clothing etc. seen as fitting a person or set of persons
To bring or adjust anything exactly to a required dimension, as by cutting
any glutinous material used to fill pores in surfaces or to stiffen fabrics; "size gives body to a fabric"
A conventional relative measure of dimension, as for shoes, gloves, and other articles made up for sale
1 6MB Rating
cover or stiffen or glaze a porous material with size or sizing (a glutinous substance)
To order food or drink from the buttery; hence, to enter a score, as upon the buttery book
To swell; to increase the bulk of
To cover with size; to prepare with size
A sealer once used to prepare the wall before paper was applied For the most part, acrylic wallpaper primers have replaced size
Returns the number of elements in the collection
a large magnitude; "he blanched when he saw the size of the bill"; "the only city of any size in that area"
Returns the number of keys in this dictionary
{i} spatial dimension; measurement; extent, degree; adhesive used to fill pores in paper and cloth
Determine the number of key-value pairs within the dictionary
Six
(used in combination) sized; "the economy-size package"; "average-size house"
make to a size; bring to a suitable size
the physical magnitude of something (how big it is); "a wolf is about the size of a large dog"
235 5KB Rating
To take greater size; to increase in size
To fix the standard of
"Size" usually means the number of cells
To sift, as pieces of ore or metal, in order to separate the finer from the coarser parts
A 5-character field which may be used to identify the size of the garment in each bundle (e g 42LRG) A bundle may optionally include a single size or multiple sizes up to 5 However, most Satelite functions do not recognize multi-size bundles
A size is one of a series of graded measurements, especially for things such as clothes or shoes. My sister is the same height but only a size 12 I tried them on and they were the right size. To treat or coat with size or a similar substance
Extent of superficies or volume; bulk; bigness; magnitude; as, the size of a tree or of a mast; the size of a ship or of a rock
251 8KB Rating
16 7MB Rating
A settled quantity or allowance
Chemicals added to paper and board during manufacture to make it less absorbent, so that inks will not bleed, and the image will have better definition Sizing can also be used to strengthen weak papers Rosins, gelatin, starches and synthetic resins are used as sizing agents Sizes used in permanent papers are alkaline
sort according to size
size matters
Statement that size does matter
size queen
A homosexual male or heterosexual male or female who is attracted to men with larger than average penises
size up
To evaluate; to estimate or anticipate the magnitude, difficulty, or strength of something

Before we can begin to size up the problem, we'll need more information.

size zero
A woman with a very low body mass index, especially such a fashion model
size zero
The smallest size of women's clothing
size-zero
Attributive form of size zero

size-zero dress.

size someone up
Form an estimate or rough judgement of someone
size constancy
the tendency to perceive the veridical size of a familiar object despite differences in their distance (and consequent differences in the size of the pattern projected on the retina of the eye)
size down
{f} arrange in order from smallest to largest
size stick
a mechanical measuring stick used by shoe fitters to measure the length and width of your foot
size two
size thirty eight
size up
If you size up a person or situation, you carefully look at the person or think about the situation, so that you can decide how to act. Some US manufacturers have been sizing up the UK as a possible market for their clothes He spent the evening sizing me up intellectually
size up
{f} assess; try to figure out; check something out in order to make a judgment about it
size up
to look at critically or searchingly, or in minute detail; "he scrutinized his likeness in the mirror
size-up
To identify a problem and assess the potential consequences Initially, a size-up is the responsibility of the first officer to arrive at the scene of an emergency Size-ups continue throughout the response phase and continuously update the status of the incident, evaluate the hazards present, determine the size of the affected area as well as whether the area can be isolated A size-up also determined if a staging area will be needed and where it should be located to allow for the best flow of personnel and equipment See also Incident Command System
size-up
To evaluate a fire to determine a course of action for fire suppression
size-up
An analysis or evaluation of the overall fire situation for determining control action to take The present and potential behavior of the fire is an important and necessary step
bid size
The number of shares a buyer is willing to purchase at the quoted bid price
cup size
the size of that part of a bra that holds the breasts

the difference, in inches, between the girth just under the breasts and around the fullest part of the breasts converted into a letter - less than 1 = AA, 1 = A, 2 = B, 3 = C etc.

effect size
A measure of the strength or magnitude of the effect of an independent variable on a dependent variable in an experiment or a quasi-experiment
family size
A size for a container of goods, among the largest sizes meant for sale to a householder consumer
family-size
Attributive form of family size

family-size shampoo.

file size
The length of a file, often specified in bytes
fist-size
Having the size (and approximate form) of a fist
full-size
Being the same size as the original
full-size
Being the normal or standard size for its type
fun size
A small size for a container of goods
fun-size
Attributive form of fun size

fun-size chocolates.

is there a smaller size
Indicates that the speaker needs a smaller size (of clothes or shoes)
life-size
Of any representation, especially pictures, statues: The same size as the real thing

Many consider the life-size painting of King Peter to be one of the artist's best works.

one-size-fits-all
Designed to be worn with comfort by people with a wide range of sizes
one-size-fits-all
Appealing to a wide range of tastes or opinions
people of size
plural form of person of size
person of size
A person who is significantly overweight
persons of size
plural form of person of size
plus size
A size of clothing designed specifically for overweight people
queen-size
Pertaining to a bed or mattress measuring 60 inches wide by 80 inches long and approximately 9 to 12 inches thick

If you have a queen-size bed, you'll need some queen-size sheets to go on it, and maybe a queen-size comforter as well.

queen-size
Pertaining to a larger-than-average dress, blouse, skirt, pant or stocking size for women
sized
Simple past tense and past participle of size
sized
Having a certain size. Usually used in combination with an adverb

A badly-sized pair of shoes.

sizing
Present participle of size
twin-size
Being the size of a twin bed
king-size
extra large; "a king-size bed"
king-size
extra large; "a king-size bed
sizer
{n} the lowest rank of students in a college
legal-size paper
Paper measuring 8.5 inches wide and 14 inches long, used almost exclusively in the UK, US, and Commonwealth countries. Also called foolscap size paper
one-size-fits-all
Relating to or being a garment or covering designed to accommodate a wide range of sizes
plus size
A garment of such a size
that's about the size of it
(deyim) Informal way to say, "What you said is true; the rumor or the news is true."

I am told you're leaving our firm for Japan, Fred said to Tom. That's about the size of it, Tom replied with a grin.

sized
{s} of a particular size (i.e. family-sized); arranged according to size
sized
having a specified size having the surface treated or coated with sizing
sized
having a specified size
sized
Having a particular or specified size. Often used in combination: a medium-sized car; an average-sized house
sized
Adjusted according to size
sized
Having a particular size or magnitude; chiefly used in compounds; as, large-sized; common- sized
sized
having the surface treated or coated with sizing
sizer
An instrument or contrivance to size articles, or to determine their size by a standard, or to separate and distribute them according to size
sizer
An instrument or tool for bringing anything to an exact size
sizer
alternate form of sizar
sizes
plural of size
sizing
A finish that adds body to fabric Starch is an example of a sizing
sizing
Material applied to a surface to fill pores Also the surface treatment applied to glass fibers to facilitate weaving and to promote adhesion of applied resins
sizing
Food and drink ordered from the buttery by a student
sizing
A solution applied to the wall to add slip for ease of smoothing and working the paper Newer solutions such as activators and wall primers have outdated the use of sizing
sizing
A gelatinous glue for glazing or sizing canvas, paper, plaster or wood; often made from animal skins
sizing
Making the picture fit the layout rather than using cropping
sizing
Sizing is a starch lubricant that is used to protect the yarns during the weaving process
sizing
The starching or stiffening of the fabric after stitching to firm the goods for overlocking or to deter fraying
sizing
– Sizing is the part of the papermaking process when materials are added to the furnish to enhance the end quality of the paper
sizing
The act of bringing anything to a certain size
sizing
A coating on paper, cloth or walls to add stiffness, opacity, or texture
sizing
any glutinous material used to fill pores in surfaces or to stiffen fabrics; "size gives body to a fabric"
sizing
The treatment of paper which gives it resistance to the penetration of liquids (particularly water) or vapors Sizing improves ink holdout
sizing
A generic term for compounds which are applied to yarns to bind the fiber together and stiffen the yarn to provide abrasion-resistance during weaving Starch, gelatin, oil, wax, and man-made polymers such as polyvinyl alcohol, polystyrene, polyacrylic acid, and polyacetatates are employed
sizing
In computing practice, sizing is the process of calculating link transmission speeds and the number of computer/ancillary-equipment modules needed for a particular forecast computing load
sizing
(1) The addition of substances to paper that give it water resistance, abrasion resistance and surface bonding strength (2) See: Scaling to top
sizing
Compound that binds together and stiffens warp yarn, providing abrasion resistance during weaving Sizing is normally removed and replaced with finish before matrix application
sizing
A liquid coating used to prepare surfaces for wall coverings unless primer is used
sizing
The act of sorting with respect to size
sizing
Determining needed disk, CPU and communications configurations   Factors that impact data warehouse sizing include data volumes, data transport volumes and frequency, data load volumes and frequency, typical data access and user report volumes
sizing
A weak glue used in various trades; size
sizing
Measurements of body used as a guide for cutting garments to fit a variety of body types
sizing
Treatment of either stock or paper surface with size to improve strength and reduce absorbency
sizing
The substance applied to the substrate before gilding in order to make the gold leaf stick to the work surface, and its application Today, the most common sizing used by glass gilders is gelatin capsules dissolved in boiling water and then strained
sizing
The procedure a heating contractor uses to determine the proper system size needed to heat and/or cool a home efficiently For instance, a system that is sized too small won't deliver enough heat, while a system sized too large increases energy costs and can have an adverse effect on comfort Sizing depends on the square-footage of the home, the amount of ceiling and wall insulation, the window area, use of storm doors, storm windows, and more
sizing
paste
sizing
Act of covering or treating with size
sizing
The analysis conducted to determine the amount of hardware required to support a system Sizing must consider the system throughput and the required transaction response times during peak processing periods
sizing
Starch or glue added to yarns or fabrics to increase their smoothness, stiffness or bulk
sizing
Treatment of paper which gives it resistance to the penetration of liquids (particularly water) or vapors
sizing
Chemicals mixed with pulp that make paper less able to absorb moisture
sizing
The treatment of paper which gives it resistance to the penetration of liquids, particularly water, or vapors
sizing
A solution added to paper to make it less absorbent Sizing can be addedat two stages Internal sizing, a moisture-resistant mixture in the form of rosin, glue, gelatin, starch, or modified cellulose, is added to wetpulp while it is in the beater External or surface sizing treatsthe external layer of a sheet of paper after it has dried completely
Türkçe - İngilizce
to you

You have only to ask for it and it will be given to you. - Siz sadece onu istemek zorundasınız ve o size verilecektir.

I will write to you as soon as I can. - Ben size yazabildiğim kadar kısa sürede yazacağım.

for you

I am grateful to you for your kindness. - İyiliğiniz için size minnettarım.

That's for you to decide. - Karar vermek size kalmış.

to you, for you
you

I would gladly help you, only I am too busy now. - Ben size seve seve yardımcı olacaktım, sadece şimdi çok meşgulüm.

I'll boil you the potatoes. - Size patatesleri haşlayacağım.

size uygun gelen bir zamanda
at your convenience
size borçluyum
(Bilgisayar) i o u
size limit
(Bilgisayar) size limit
size uygun bir zamanda
at your convenience
size yardım edebilir miyim?
can i help you?
size göre
According to you

According to you, which sport is the most popular one in Japan? - Size göre Japonya'da hangi spor en popüler olandır?

size açıkça söylüyorum
i tell you straight
size bir içki ikram edebilir miyim
May I offer you a drink
size bir içki ısmarlamama izin verin
Let me buy you a drink
size bir içki ısmarlayayım
I'll treat you to a drink
size de
same to you
size güvenebilir miyim
may i count on you
size içelim
Let's make a toast to you
size mutluluk dolu yıllar diliyorum
I wish you many years of happiness
size nasıl yardım edebilirim
How can I help you
size ne oldu
What happened to you
size telefon var
there is a call for you
size yardım etmeye hazırım
i remain at your disposal
size yol göstereyim
Let me be your guide
size çok minnettarım
I'm very much obliged to you
size çok teşekkür ederim
I'm really grateful to you
size çok yakıştı
It fits you well
size ısmarlayabilir miyim
May I treat you
bizden size
(Bilgisayar) from us to you
size