adama

listen to the pronunciation of adama
Türkçe - İngilizce
dedication

Hard work and dedication will bring you success. - Sıkı çalışma ve kendini adama sana başarıyı getirecektir.

man
consecration
devotion
adam
{i} Guy

That car salesman was a pretty off the wall kind of guy. - O araba satıcısı oldukça acayip bir adam.

I have no idea what that guy is thinking. - Bu adamın ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok.

adamak
{f} devote

I want to devote my life to education. - Hayatımı eğitime adamak istiyorum.

He intends to devote his life to curing the sick in India. - O, hayatını Hindistan'daki hastaları tedavi etmeye adamak istiyor.

adama dönmek benzemek
to look presentable; to look like somebody; to look like something
adama çevirmek
to put (something) in good repair, put (something) in good shape
adam adama defans
sports man-to-man defense
adam adama savunma
sports man-to-man defense
adamak
commit
adam
men

Four armed men held up the bank and escaped with $4 million. - Dört kollu adam bankayı soydu ve 4 milyon dolar ile kaçtı.

Two men had their arms severed in Taiwan after a tug-of-war accident. - İki adam rekabet kazasından sonra Taiwan'da kollarını koparttılar.

adam
chap
adamak
consecrate
adam
{i} Jack

Jackson's men began to leave the next morning. - Jackson'ın adamları ertesi sabah gitmeye başladı.

Jackson was a rough man. - Jackson, kaba bir adamdı.

adam
bird

The old man opened the car window and aimed his gun at the bird. - Yaşlı adam araba penceresini açtı ve silahıyla kuşa nişan aldı.

The man shot three birds with a gun. - Adam bir silahla üç kuşu vurdu.

adamak
{f} dedicate

You have to dedicate yourself to the task. - Kendini göreve adamak zorundasın.

I'd like to dedicate this song to Tom. - Bu şarkıyı Tom'a adamak istiyorum.

adam
human being
adam
{i} Dick
adam
hired hand
adam
{i} employee
adam
dog

The guys are sleeping like dogs. - Adamlar köpekler gibi uyuyorlar.

A man with a big dog came in. - Büyük bir köpeği olan adam içeri girdi.

adam
feller
adam
homo
adam
worker
adam
hired man
adam
hand

The man was handed over to the police. - Adam polise teslim edildi.

Felicja is married to a handsome man called Lazarz. - Felicja, Łazarz adında yakışıklı bir adamla evli.

adam
one

There were two people in it, one of her girl students and a young man. - Onun içinde iki kişi vardı, onun kız öğrencilerinden birisi ve genç bir adam.

No one wanted to insult these men. - Hiç kimse bu adamlara hakaret etmek istemedi.

adamak
give up
adamak
consecrate to
adamak
establish
adamak
devote to
adam
person

Donald Trump is a famous business person. - Donald Trump ünlü bir iş adamıdır.

Tom is a likeable person. - Tom sempatik bir adam.

adam
man

He is a robust young man. - O sağlam genç bir adam.

The old man was hard of hearing. - Yaşlı adam duymakta zorlanıyor.

adam
fellow

He is a very decent fellow. - O, çok hoşgörülü bir adamdır.

For all his faults, he is a good fellow. - Tüm hatalarına rağmen, o iyi bir adam.

adam
hombre
adam
bloke
adam
bimbo
adam
bastard
adam
johnny
adam
cookie

Hope is when you suddenly run to the kitchen like a mad man to check if the empty chocolate cookie box you just finished an hour ago is magically full again. - Ümit; bir saat önce bitirdiğin çikolatalı çörek kutusunun sihirle tekrar dolup dolmadığını kontrol etmek için çılgın bir adam gibi birdenbire mutfağa doğru koştuğundadır.

adam
gentleman

He described the man as a model gentleman. - Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı.

You're a gentleman and a scholar. - Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın.

adamak
promise give
adam
cuss [(Konuşma Dili)]
adam
joker [(Konuşma Dili)]
adam
guy's
adam
fella
adam
of man
adam
man's
adam
fellow man
adam
feller [(Konuşma Dili)]
Adam
(isim) Prophet Adam
adam
{i} bozo
adam
{i} fucker
adam
{i} joker
adam
mug

Tom said he was mugged by three men. - Tom, üç adam tarafından gasp edildiğini söyledi.

adam
{i} bean

The man returned from his vacation full of beans. - Adam tatilinden çok enerjik döndü.

adam
gent

The gentle-looking old man got up and gave his hand to me. - Kibar görünüşlü yaşlı adam kalktı ve elini bana verdi.

He described the man as a model gentleman. - Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı.

adam
bod

It was almost the perfect crime: we arrived at the scene, opened the trunk, killed the man and cleaned up the prints, but we forgot to hide the body. - Neredeyse kusursuz cinayetti: Biz, olay yerine geldik, bagajı açtık, adamı öldürdük ve izleri temizledik, ama biz cesedi gizlemeyi unuttuk.

Is she a woman with a beard or a man with a woman's body? - O sakallı bir kadın mı yoksa kadın vücutlu bir adam mı?

adam
one, a person
adam
employee; servant; retainer; helper
adam
person, individual
adam
lad; Jack
adam
a good person
adam
bozo [sl.]
adam
manpower
adam
man, person, fellow, guy, chap, bloke, cookie, bastard; human being; employee, worker; manpower; hired man, hired hand
adam
follower, supporter, man
adam
{i} cooky
adam
agent, representative
adam
prov. husband, man. Adamım! (Konuşma Dili) My friend!
adam
joo
adam
{i} buster
adam
{i} cuss
adam
{i} lad

The two men competed for Lady Mary's heart. - İki adam Lady Mary'nin kalbi için yarıştı.

Once upon a time, in a place far away, lived an old man and an old lady. - Bir zamanlar, uzak bir yerde, yaşlı bir adam ve yaşlı bir bayan yaşardı.

adamak
to dedicate (oneself) to
adamak
(Fiili Deyim ) dedicate to
adamak
{f} wed
adamak
{f} offer
adamak
vow
adamak
wed with
adamak
to devote, vow, make a conditional vow
adamak
to devote, to vow; to dedicate, to devote, to consecrate
kendini adama
self commitment
kendini adama
self-commitment
sokaktaki adama göre
to the lay mind
İngilizce - İngilizce

adama teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Adam
The first man in the Bible and the Qur'an, said to be the progenitor of the human race

Say Goddess, what ensu’d when Raphael, / The affable Arch-Angel, had forewarn'd / Adam by dire example to beware / Apostasie,.

Adam
Original sin or human frailty
Adam
(with second or last) Jesus Christ, whose sacrifice, in Christian theology, makes possible the forgiveness of Adam's original sin

Second Adam from above,Reinstate us in thy love.

Adam
A male given name

What splendid names for boys there are! / There's Carol like a rolling car, / And Martin like a flying bird, / And Adam like the Lord's First Word,.

adam
{n} the first man created
Adam
Art, Design, Architecture & Media Information Gateway
Adam
earthborn
Adam
Arrestee Drug Abuse Monitoring System, formerly known as the Drug Use Forecasting (DUF) program
Adam
The style period from 1765-1790 The Adam brothers introduced the neoclassical style in furniture and architecture to England
Adam
O T see also Eve
Adam
A robo-demon created from other demon parts Click here for a full description
Adam
Area Denial Artillery Munition
Adam
street names for methylenedioxymethamphetamine
Adam
(Old Testament) in Judeo-Christian mythology; the first man and the husband of Eve and the progenitor of the human race
Adam
given name, male, from Hebrew
Adam
The first male God created; he and his mate Eve disobeyed God and were expelled from the garden of Eden See Chapter 1 Yahwist Creation Story The Hebrew term adam can variously designate humankind collectively (as in Genesis 1: 24, 27), the first man (when used with the definite article the as in Genesis 2-3), or the personal name Adam (when used without the definite article as in Genesis 5: 3) See Chapter 1
Adam
the first human creation
Adam
The first man in the Bible and the Quran, the mythological progenitor of the human race
Adam
derived from a Hebrew root which means both "earth/dirt" and "red" Adon : Lord
Adam
Name mean red, earth First man See Adam, Second
Adam
Adam, as first man, is the metaphorical representation of the collective entity who represents all people
Adam
The first man created and a Prophet of Islam
Adam
Robert Adam (1728-92): eminent architect who designed furniture for the houses he built or re-modelled; famous for his revival of the classical style, based on Ancient Greek and Roman taste, begun in England during the 1760's
Adam
Scottish brothers Robert and James Adam practiced as architects and designers, employing cabinetmakers, painters, and sculptors to execute their designs
Adam
{i} first man and the husband of Eve (Biblical); male first name
Adam
In Genesis, the name Adam literally means "ruddy," from the Hebrew for "red"; it possibly derives from an Akkadian word meaning "creature " In the older creation account (Gen 2: 4-4: 26), Adam is simply "the man [earthling]," which is not rendered as a proper name until the Septuagint version (c 250 b c e ) New Testament writers typically use Adam as a symbol of all humanity (as in 1 Cor 15: 21-49 and Rom 5: 12-21) See Fall, the
Adam
British architect who led the neoclassical movement in England and is noted for his elegant interior designs and for collaborations with his brother James (1730-1794). Adam and Eve Adam's Peak Adam Robert Elsheimer Adam Mickiewicz Adam Bernard Oehlenschläger Adam Gottlob Powell Adam Clayton Jr. Sedgwick Adam Sienkiewicz Henryk Adam Alexander Pius Smith Adam
Adam
First man mentioned in Genesis and thus the paradigm for the human being Adam features in many pseudepigraphic texts of the Second Temple period found at Qumran
Adam
(Hebrew for "human man") Name given to first created male (with Eve as female) in the creation story in Hebrew Scriptures (Bereishis [Genesis] 1) Has been interpreted over the centuries both literally (as an actual historical person) and symbolically (as a generic humankind)
Adam
Furniture designed by the 18th-Century English architects Robert and James Adam, in the same Pompeiian classicism which marked their houses Pieces are delicate and slim, and have simple straight lines and restrained ornamentation
Adam
Scottish architect who designed many public buildings in England and Scotland (1728-1792)
Adam
red, a Babylonian word, the generic name for man, having the same meaning in the Hebrew and the Assyrian languages It was the name given to the first man, whose creation, fall, and subsequent history and that of his descendants are detailed in the first book of Moses (Gen 1: 27-ch 5) "God created man [Heb , Adam] in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them "
Adam
Art Design Architecture and Media
Adam
Armywide Devices Automated Management System
adam
human frailty
adam
"Original sin;"
adam
"Original sin;" human frailty
adam
The name given in the Bible to the first man, the progenitor of the human race
adam
street names for methylenedioxymethamphetamine (Old Testament) in Judeo-Christian mythology; the first man and the husband of Eve and the progenitor of the human race Scottish architect who designed many public buildings in England and Scotland (1728-1792)
Türkçe - Türkçe
Adamak işi
ADAM
(Osmanlı Dönemi) İnsan
ADAM
(Osmanlı Dönemi) Erkek kişi
ADAM
(Osmanlı Dönemi) Birinin tarafını tutan kimse
ADAM
(Osmanlı Dönemi) İyi ve terbiyeli yetişmiş insan
Adam
herif
Adam
mer
Adamak
nezretmek
adam
Birinin yararlandığı, kullandığı kimse
adam
Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç
adam
Eş, koca
adam
Bir alanda derin bilgisi olan: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner
adam
Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı. İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin
adam
iyi yetişmiş, değerli kimse
adam
Bir alanı benimseyen
adam
Görevli kimse
adam
Herkes, kim olursa olsun
adam
Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir
adam
Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay
adam
Herkes, kim olursa olsun: "Ağzının, adamı deli eden kıvrak tebessümü sönmüş."- R. N. Güntekin
adam
İyi huylu, güvenilir kimse
adam
Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı
adam
Erkek kişi: "İyi bir adam isterse, babası da verirse, varacak."- M. Ş. Esendal
adam
Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz
adam
Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı benimseyen
adam
Birinin yanında ve işinde bulunan kimse
adamak
Zaman ayırmak, tahsis etmek: "Olumlu, verimli bir işe adayacağı zamanını, abur cubur işlere harcamak ağırlarına gider."- H. Taner
adamak
Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kurban kesip yoksullara dağıtmak veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak, nezretmek
adamak
Herhangi bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
adamak
Zaman ayırmak, tahsis etmek
adamak
Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak, nezretmek
adamak
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek: "Adamak kolay, ödemek güçtür."- Atasözü
İngilizce - Türkçe

adama teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

adam
(Anatomi) ademelması
adam
adem baba
Adam
(isim) Adem
Adam
{i} Âdem Baba, Âdem. Adam's apple (Anatomi) âdemelması
Adam
{i} Adem

Adem'in yasak meyveyi neden yedi? - Why did Adam eat the forbidden fruit?

Erkeklerde Adem'in elmaları var. - Men have Adam's apples.

adama