gentleman

listen to the pronunciation of gentleman
İngilizce - Türkçe
centilmen

Bir centilmen böyle bir şey yapmazdı. - A gentleman wouldn't do such a thing.

O gerçek bir centilmen. - He is a real gentleman.

beyefendi

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

{i} bey

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

{i} bay

Gerçek bir beyefendi bir bayanı bekletmemeli. - A true gentleman must not keep a lady waiting.

O bir bayan olduğu için, bu yüzden o bir beyefendi. - As she is a lady, so he is a gentleman.

adam

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

{i} kibar kimse
{i} centilmen, efendi. gentleman's/gentlemen's agreement centilmenlik anlaşması
{ç} gen.tle.men (cen'tılmîn)
{i} hazır yiyici adam
{i} soylu erkek

Soylu erkek isyanda bir köle tarafından öldürüldü. - The gentleman was killed by a slave in revolt.

individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual liberty is the essence of democracy.

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

Guy
{i} adam

Niçin adamları topluyorsunuz? - Why were you picking up guys?

O araba satıcısı oldukça acayip bir adam. - That car salesman was a pretty off the wall kind of guy.

guy
herif

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

Hadi yakalayalım şu herifi. - Come on let's catch that guy.

person
kişi

Kilo almak, kişisel gelişimin en kolay metodudur. - Weight increase is the easiest method for personal development.

Bilal bilgili bir kişidir. - Bilal is a person of knowledge.

associate
birleştirmek
friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

partner
ortak

Biz rakibiz, ortak değil. - We're competitors, not partners.

Bir ortaklık kurmayı kararlaştırdılar. - They agreed to form a joint partnership.

dude
ahbap

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Hiç çocukların var mı? - Do you have any kids?

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

man
insan

Bir sürü insan faturalarını ödeme konusunda endişeleniyor. - Many people worry about paying their bills.

Asya'da bir sürü insan vardır. - There are many people in Asia.

man
erkek

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

Onun bir sürü erkek arkadaşı var. - She has too many boyfriends.

boy
{i} delikanlı

Parkta bir sürü delikanlı çalışıyor. - A lot of boys are running in the park.

Nehirde yüzen delikanlı kimdir? - Who is the boy swimming in the river?

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

Üniversite arkadaşım terör karşıtı. - My university friend is against terror.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

boy
erkek çocuk

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

Ben erkek çocukların şarkı söylediğini duydum. - I heard the boys singing.

partner

Tom asla benim eşim değildi. - Tom was never my partner.

Eşinizle nasıl tanıştınız? - How did you meet your partner?

gentleman of fortune
maceraperest adam
gentleman's gentleman
centilmenlerin centilmeni
gentleman at arms
kral muhafızı
gentleman of colour
renk beyefendi
gentleman's walk
beyefendi yürüme mesafesinde
gentleman of the bedchamber
kralın hizmetlisi
gentleman's
erkeklere ait
gentleman's agreement
sözlü anlaşma
gentleman's agreement
(Ticaret) centilmen anlaşması
gentleman's agreement
centilmenlik anlaşması
gentleman's agreement
(deyim) a gentleman's agreement ( genellikle come to ...) karsilikli anlayisa dayanan ve yazili metni olmayan anlasma
individual
özgün
buddy
arkadaş

Arkadaşım dikkatsizce sürmez. - Buddy doesn't drive carelessly.

O benim eski içki arkadaşım. - He's my old drinking buddy.

associate
{i} ortak

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

mate
arkadaş

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

Tom yirmi altı yaşındayken hayat arkadaşı Mary'yle tanıştı. - Tom met his life mate, Mary, at the age of twenty six.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Onun birkaç mektup arkadaşı var. - She has a few pen pals.

Tom'un Avustralya'da bir kalem arkadaşı var. - Tom has a pen pal in Australia.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Üç küçük çocuğum var. - I have three young kids.

Benim küçük erkek kardeşim on iki yaşında. - My kid brother is twelve.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

guy
{f} takılmak

Sanırım Tom siz arkadaşlarıyla iki gece peş peşe takılmak istemiyordu. - I think Tom didn't want to hang out with you guys two nights in a row.

Tüm yapmak istediğim siz çocuklarla takılmak. - All I want to do is hang out with you guys.

individual
fert
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

O her zaman iş arkadaşlarından izole edilmiştir. - He is always isolated from his fellow workers.

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

individual
{s} özel
buddy
dili arkadaş
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enis
Friend
(isim) Enise
associate
bağlı olan
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

associate
{s} birleşmiş
buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

O bir arkadaştan daha çok bir tanıdık. - She is more an acquaintance than a friend.

O, bir arkadaş değil ama bir tanıdıktır. - He is not a friend, but an acquaintance.

individual
{i} şahıs
guy
rezil etmek
man
yönetim

Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir. - Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels.

Mike yönetim kurulunda tek erkek. - Mike is the only man on the board.

associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
birlikte
associate
yarı/muhabir üye
associate
tabi
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
(Ticaret) meslektaş
associate
birliktelik kurmak
associate
(Ticaret) katılan
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
ortaklık
associate
iş ortağı

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
(Matematik) yandaş
associate
(Ticaret) ortalı
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
ilişkilendirilmiş
boy
erkek genç
boy
çocuk garson
boy
ufaklık
boy
uşak
boy
kızan
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
(Argo) delikanlı
fellow
yakın arkadaş
fellow
emsal
fellow
(Argo) genç adam
fellow
herifçioğlu
friend
dostça davranmak
friend
yoldaş
friend
ayaktaş
friend
can

Tom Mary'nin o kadar cana yakın olacağını ummuyordu. - Tom didn't expect Mary to be so friendly.

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

friend
yakın

Konuşacak yakın arkadaşları yok. - He has no close friends to talk with.

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

gentlemen
(Turizm) erkekler tuvaleti
guy
gergi kablosu
guy
halat
guy
herifçioğlu
guy
vento
guy
alaya almak
guy
ip
guy
adamcık
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

kid
genç

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

Ben gençken, bir çocuğun sahip olabileceği en modern şey, bir transistör radyoydu. - When I was young, the hippest thing a kid could own was a transistor radio.

man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
koca

Onlar karı koca oldu. - They became man and wife.

Rahip onları koca ve karı ilan etti. - The priest pronounced them man and wife.

man
mide

Midesi dolu olan bir insan kimsenin aç olduğunu düşünmez. - A man with a full belly thinks no one is hungry.

Hiç kimse boş mideyle vatansever olamaz. - No man can be a patriot on an empty stomach.

man
zevk

Hayatım boyunca, tüm dünyada seyahat etmekten ve birçok farklı uluslarda çalışmaktan büyük zevk aldım. - Throughout my life, I've had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations.

Bütün hayvanlar, insanın dışında, yaşamın asıl işinin ondan zevk almak olduğunu biliyor. - All animals, except man, know that the principal business of life is to enjoy it.

man
adam vermek
man
kent çapında ağ
man
yeterince insan olmak
man
kimse

Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi. - No one is sure how many people died.

Hiç kimse hatasız değildir. - No man is without his faults.

mate
birbirine geçirmek
mate
(Tıp) mate
mate
(Askeri) ikinci süvari
person
adam

Tom sempatik bir adam. - Tom is a likeable person.

Tom sempatik bir adam. - Tom is an agreeable person.

associate
birleşmek
associate
hakları sınırlı üye
associate
{f} ortak ol
associate
düşünmek
associate
ortak çalışma arkadaşı
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

boy
Üf!
boy
Vay canına!
buddy
lan
buddy
ulan
dude
züppe adam
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
kişi
fellow
hemcins
fellow
adam

O, çok hoşgörülü bir adamdır. - He is a very decent fellow.

Böyle bir adamla tartışılmayacağını bilecek kadar akıllı olmalısın. - He ought to know better than to quarrel with such a fellow.

fellow
benzer
gentlemanlike
centilmen
gentlemen
bay

Bayanlar baylar, havaalanındaki bir kaza sebebiyle varışımız gecikecek. - Ladies and gentlemen, due to an accident at the airport, our arrival will be delayed.

Bayanlar ve Baylar, şu anda Tokyo Uluslararası Havaalanı'na inmiş bulunmaktayız. - Ladies and Gentlemen, we have now landed at Tokyo International Airport.

guy
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

individual
kişi

Toplumdaki değişiklikler kişilerden gelir. - Changes in society come from individuals.

Bugünlerde, müşteri hizmetlerinde deneyimi olan kişiler arıyoruz. - We are currently looking for individuals who have experience in customer service.

individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
başlı başına
individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
individuallyayrı ayrı
man
adam

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Polis bir adamla sokakta konuştu. - The policeman spoke to a man on the street.

Guy
{i} tip

Ben o tip adam değilim. - I'm not that type of guy.

O, kadınları ciddiye almayan adam tipidir. - He's the type of guy who doesn't take women very seriously.

Man
Man
associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

associate
benzetir
associate
ile görüşmek
associate
{f} ilişkilendir

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

Biz özgürlük dediğimizde onu Lincoln ile ilişkilendiriyoruz. - When we say liberty, we associate it with Lincoln.

bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
buddy
Dostluk kurmak, arkadaş olmak
dude
Kanka
dude
Amerikalıların günlük konuşma dilinde birbirlerine hitap etmek için kullandıkları kelime
dude
adamın
dude
giyimine aşırı düşkün erkek
first gentleman
İlk beyefendi
friend
arkadaşın
friend
arkadaşı
guy
acayip kılıklı tip
guy
gergi halatı
guy
çıkarılan veya indirilen yükü yerinde tutan halat
guy
germe kablosu
guy
bağlamak
guy
gemi direklerini yerlerinde saptayan halat
guy
halatla tutturmak
guy
korkuluk
guy
gergi teli
guy
halat/adam
guy
germe halatı
guy
taklit et
guy
i., k.dili. adam
guy
acayip kıIıklı adam
guy
herifin
individual
s. tek, yalnız, ayrı, başlı başına; hususiyeti olan; ferdi, bireyseli. fert, birey, kimse, şahıs; tane
individual
tek kişilik
kid
kid
man
adama
man
dostum
man
adamm
a gentleman
efendiden bir adam
associate
{f} ilişkilendir: adj.ortak
associate
serik olmak
associate
{f} benzetmek
associate
ilişkilendirilmiş, ilişkilendirmek
associate
ortak çıkar ve ilişkileri olan
associate
{f} -i hatırlatmak, -i akla getirmek: I associate that smell with the back streets of Warsaw. O
associate
ortakllk kurmak
associate
{f} with
associate
{f} ile görüşmek, ile ilişkide bulunmak
associate
yakıştırmak
associate
serik
associate
{f} ortak olmak
associate
çağrıştırmak
associate
{f} işbirliği yapmak

O Bill ile işbirliği yapmak istemiyor. - She doesn't like to associate with Bill.

associate
{i} üye
associate
ortak etmek
associate
anlaşık
associate
arkadas olan
associate
tam üye
associate
arkadaş olan
associate
{s} ikinci derece statüsü olan
associate
dost
boy
{i} erkek (genç)
boy
üf
Türkçe - Türkçe

gentleman teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
Son
nihayet

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi. - Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı.

boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Kumaş için ölçü
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
İngilizce - İngilizce
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

A man of breeding or higher class
Toilets intended for use by men
A polite term referring to a man

Please direct this gentleman to the menswear department.

A polite form of address to a group of men

Follow me, gentlemen.

{n} a term of complaisance
If you say that a man is a gentleman, you mean he is polite and educated, and can be trusted. He was always such a gentleman
The servant of a man of rank
pan [PAHN] pan is one of these marshmallow terms--a word that's squishy enough to encompass a lot of English words I've known pan to refer to "sir," "mister," and "gentleman", while my Polish-English dictionary also includes the meanings for "lord" and "master " Date of entry: 9 April 2000
a member of the gentry, a descendant from an aristocratic family whose income came from the rental of his land
in the plural (= citizens; people), in addressing men in popular assemblies, etc
A man, irrespective of condition; used esp
As democracy spreads across the planet, the world sinks further into corruption and chaos Democracy itself contains the seeds of corruption, chaos and catastrophe Civilization, however, has proceeded from the emergence of the gentleman in human society One of the prime characteristics of a gentleman is that he has enough intelligence and cultural integrity to recognize and acknowledge his obligations and enough character to invariably strive to discharge them High on any list of obligations for the civilized man is the obligation of loyalty to his native land and his duty to give honorable service to his country wherever his abilities are most needed when the vital interests of his nation require In short, a gentleman is always a patriot
el se?or (Sr )
{i} man of good breeding and manners; aristocrat, nobleman
politeness You can address men as gentlemen, or refer politely to them as gentlemen. This way, please, ladies and gentlemen It seems this gentleman was waiting for the doctor
A man well born; one of good family; one above the condition of a yeoman
a man of refinement
One who bears arms, but has no title
One of gentle or refined manners; a well- bred man
a manservant who acts as a personal attendant to his employer; "Jeeves was Bertie Wooster's man"
A member of the gentry, a descendent from an aristocratic family whose income came from the rental of his land See Also: Freeman, Goodman
A gentleman is a man who comes from a family of high social standing. this wonderful portrait of English gentleman Joseph Greenway
Gentleman Usher of the Black Rod
the sergeant-at-arms in the House of Lords
gentleman farmer
A man who farms his own land, but small-scale, not for a living
gentleman farmers
plural form of gentleman farmer
gentleman of leisure
A gentleman who is of independent means and so does not need employment, one who is free from duties and responsibilities, a dilettante
gentleman of the back door
A sodomite
gentleman's agreement
An agreement made between two parties, not bound by law but by honour
gentleman's bet
A bet in which no money is bet; only the honor of the two parties is at stake. Therefore, there is no need for proof that one party's side of the bet has been fulfilled; he or she is taken at their word
gentleman’s agreement
Alternative form of gentleman's agreement
gentleman at large
wealthy man with time on his hands
gentleman farmer
A man of independent means who farms chiefly for pleasure rather than income. a man belonging to a high social class who owns and runs a farm, but who usually hires people to do the work
gentleman farmer
man of high standing and wealth who farms mainly for pleasure
gentleman's agreement
an agreement that is not written down, made between people who trust each other
gentleman's agreement
verbal agreement or deal, agreement bound by honor rather than law
gentleman's gentleman
valet
gentleman's gentleman
A manservant; a valet
gentleman-at-arms
one of 40 gentlemen who attend the British sovereign on state occasions
April gentleman
a newly married man
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
a gentleman and a scholar
An admirable person
a scholar and a gentleman
an admirable person
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
A companion; a comrade
associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
To connect or join together; combine
boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

bro
a male who is preppy
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
To assign a buddy, or partner
dude
A man
dude
A tourist
dude
he

Dude don't know what's good for him.

fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
fellow
To suit with; to pair with; to match
friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
gentlemanlike
Of or pertaining to being a gentleman
gentlemanly
Of, being, pertaining to, or resembling a gentleman or gentlemen

Some schools bump up everyone’s grades, some just allow for more As and others all but eliminate the once-gentlemanly C.

guy
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
guy
To equip with a support cable
guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

guy
To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

guy
A male

Jane considers that guy to be very good looking.

guy
thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

guy
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
temporary gentleman
Someone who may be considered (through rank etc.) a gentleman for the duration of a war. Abbreviated as TG
guy
stay-rope
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
associate
{a} connected, influenced one by another
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
associate
{a} joined in league
associate
{v} to keep company, to unite
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
gentlemanlike
{a} like a gentleman
gentlemanly
{a} like a gentleman
guy
{n} a rope to keep a heavy body steady while hoisting or lowering, or to confine a boom forward
first gentleman
In situations where the head of state or government is a woman, the term First Gentleman is sometimes used to mirror the term First Lady. The title is usually chosen by the leader's husband
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
A gentleman
mentch
An Officer and a Gentleman
name of a popular 1982 American movie starring Richard Gere
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Friend
mucker
Guy
{i} male first name
Guy
given name, male
Man
auto
Man
nar
Partner
aite
Person
gentle
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
Enter keywords
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
To accompany; to keep company with
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
To connect in the mind or imagination
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
To connect or place together in thought
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
noun man
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
boy
feelings Some people say `boy' or `oh boy' in order to express feelings of excitement or admiration. Oh Boy! Just think what I could tell him
boy
{i} nino
boy
In various countries, a male servant, laborer, or slave of a native or inferior race; also, any man of such a race
boy
{i} male child; son; young male; male servant (offensive)
boy
{ü} gosh! (cry of surprise, disappointment, or excitement)
boy
An adult male, particularly when used by straight women or gay men to refer to someone considered attractive
boy
A caring owners pet or working animal (of any age.)
boy
You can refer to a young man as a boy, especially when talking about relationships between boys and girls. the age when girls get interested in boys
boy
Male (usually adult) friends
boy
A young male, usually a child or adolescent
boy
chlopiec [HWAW-peets] Writer's block I know this word, but I can't offer an easy mnemonic for this word Hopefully, I don't need to because it's a very common word, and its common use gives ample opportunity to memorize it There is a similar word, however, chlop, which means "peasant " It might help remembering Date of entry: 4 April 2000
boy
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys
boy
feelings You can refer to a man as a boy, especially when you are talking about him in an affectionate way. the local boy who made President `Come on boys', he shouted to the sailors. = lad see also backroom boy, blue-eyed boy, bully-boy, head boy, messenger boy, office boy, old boy, stable boy, Teddy boy
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy" a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys
boy
A boy is a child who will grow up to be a man. I knew him when he was a little boy He was still just a boy
boy
n a young male person
boy
A male child, from birth to the age of puberty; a lad; hence, a son
boy
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys"
boy
To act as a boy; in allusion to the former practice of boys acting women's parts on the stage
boy
a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is"
boy
in sailor language has no reference to age, but only to experience in seamanship A boy may be fifty or any other age A crew is divided into able seamen, ordinary seamen, and boys or greenhorns A “boy” is not required to know anything about the practical working of the vessel, but an “able seaman” must know all his duties and be able to perform them “A boy does not ship to know anything ”
boy
Someone's boy is their son. Eric was my cousin Edward's boy I have two boys
boy
lit 'offering incense', a ceremony of offering sandalwood and frankincense to the consecrated fire during each of the five watches of the day (Var 'bui, nirang-i bui dadan, boy dadan')
boy
male child, as in: Is your new baby a boy or a girl?
boy
A male African-American of any age
boy
Exclamation of surprise or pleasure
boy
A male servant, regardless of age, especially in a colonial context and in numerous compounds. (Compare French garçon; also adopted as such in various others languages, such as Dutch)
boy
a youthful male person; "the baby was a boy"; "she made the boy brush his teeth every night"; "most soldiers are only boys in uniform"
boy
n anak laki-laki (anak) 2 n cowok
boy
A proud parents son (of any age.)
boy
beginning of year
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy"
bro
brother
Türkçe - İngilizce

gentleman teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

boy
length

His horse won by three lengths. - Onun atı üç boy farkla kazandı.

I walked the length of the street. - Cadde boyunca yürüdüm.

son
ultimate

Such considerations ultimately had no effect on their final decision. - Bu tür düşüncelerin sonuçta onların nihai kararı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.

The argument is rigorous and coherent but ultimately unconvincing. - Bu tartışma titiz ve tutarlı ama sonuçta inandırıcı.

son
{s} latest

His latest novel is well worth reading. - Onun en son romanı okumaya değer.

I just bought the latest version of this MP3 player. - Ben az önce bu MP3 çaların en son sürümünü satın aldım.

son
last

Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages. - Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi.

The last time I went to China, I visited Shanghai. - Çin'e gittiğim en son zaman, Şangay'ı ziyaret ettim.

boy
height

Meg is about the same height as Ken. - Meg Ken ile yaklaşık aynı boydadır.

Tom and his brother are about the same height. - Tom ve erkek kardeşi yaklaşık aynı boyda.

son
{s} final

He finally became the president of IBM. - O, sonunda IBM'in başkanı oldu.

Because of hunger and fatigue, the dog finally died. - Açlıktan ve yorgunluktan dolayı, köpek sonunda öldü.

boy
tribe

Those tribes inhabit the desert all year round. - O kabileler tüm yıl boyunca çölde yaşarlar.

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

partner
{i} partner
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
boy
stature; clan
son
{i} close

It was clear to everyone that the vote would be close. - Seçim sonucunun yakın olacağı herkes tarafından biliniyordu.

The store is closed until further notice. - Bir sonraki duyuruya kadar mağaza kapalı.

Son
to
boy
taille
boy
dimension

Tom comes from another dimension. - Tom başka bir boyuttandır.

That adds a new dimension to our problem. - O, sorunumuza yeni bir boyut kattı.

boy
(Tıp) body height
boy
elongation
individual
(Tıp) individual
man
inductive
pal
(Askeri,Teknik) blade
pal
impeller
son
(Denizbilim) boundary
boy
size

Do you have these shoes in my size? - Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı?

My dog is almost half the size of yours. - Benim köpeğim neredeyse boyunuzun yarısı kadar.

boy
full-length

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

boy
figure

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

boy
stature

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

boy
extent

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

son
crucial

The first minutes after a heart attack are crucial. - Bir kalp krizinden sonra ilk dakikalar çok önemlidir.

son
conclusion

Only after a long dispute did they come to a conclusion. - Ancak uzun bir tartışmadan sonra bir sonuca vardılar.

I came to the conclusion that I had been deceived. - Ben aldatılmış olduğum sonucuna vardım.

son
sequel
son
death

He took charge of the firm after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu üstüne aldı.

He took charge of the firm after his father's death. - Babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu o aldı.

son
expiration
son
latter

Love is above money. The latter can't give as much happiness as the former. - Sevgi paranın üstündedir. Sonraki önceki kadar çok mutluluk veremez.

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı.

son
bottom

I'll bet my bottom dollar he'll succeed. - Onun başaracağına dair son dolarımla bahse girerim.

Tom sat at the bottom of the stairs wondering what he should do next. - Tom daha sonra ne yapması gerektiğini merak ederek merdivenlerin alt kısmında oturdu.

son
finish

Apply two coats of the paint for a good finish. - İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula.

Having finished my work, I left the office. - İşimi bitirdikten sonra bürodan ayrıldım.

Boy
(Tıp) colo r
boy
bulk
boy
linear measurement
boy
phrathy
boy
{i} clan
boy
phratry
son
{i} expiry
son
{s} supreme

It made me supremely happy. - Bu beni son derece mutlu etti.

son
secundine
son
{s} nth
son
tail end
son
{i} kiss off
son
{i} upshot
son
epilogue
son
{i} curtains

The room looks different after I've changed the curtains. - Perdeleri değiştirmemden sonra oda farklı görünüyor.

son
{i} ruination
son
{i} quietus
son
{i} fate

What will happen in the eternal future that seems to have no purpose, but clearly just manifested by fate? - Hiçbir amacı yokmuş gibi görünen ama var olmaktan başka bir kaderi olmadığı da açık olan bir sonsuzluktaki sonsuz gelecekte neler olacak?

The fate of the hostages depends on the result of the negotiation. - Tutsakların kaderi görüşmenin sonucuna göre değişir.

son
{s} bedrock
son
{i} omega
İstanbul efendisi a real gentleman
very polite man
gentleman