beyefendi

listen to the pronunciation of beyefendi
Türkçe - İngilizce
gentleman

I met a certain gentleman at the station. - İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım.

Tom was every inch a gentleman. - Tom'un her inçi bir beyefendi idi.

sir

Please take your seat, sir. - Lütfen oturun, beyefendi.

A gentleman called in your absence, sir. - Siz yokken bir beyefendi aradı, efendim.

a polite honorific used after a man's first name
gentleman, sir
esquire
Mister

You're a creep, Mister! - Siz bir pisliksiniz, Beyefendi!

lord
Mr
don

Why don't you give your seat to that old gentleman? - Koltuğunu neden şu yaşlı beyefendiye vermiyorsun?

Why don't you try to behave like a gentleman? - Niçin bir beyefendi gibi davranmaya çalışmıyorsun?

asil beyefendi
grand seignior
asil beyefendi
grand seigneur
haza beyefendi
a perfect gentleman
Türkçe - Türkçe
Saygı belirtmek için erkek adlarının sonuna getirilen veya bu adların yerine kullanılan san: "Bak beyefendi seni tanımak istiyorlar."- Y. Z. Ortaç
Saygı belirtmek için erkek adlarının sonuna getirilen veya bu adların yerine kullanılan san
beyefendi