arkadaşı

listen to the pronunciation of arkadaşı
Türkçe - İngilizce
friend
his friend
arkadaş
{i} friend

My university friend is against terror. - Üniversite arkadaşım terör karşıtı.

My friend studies Korean. - Arkadaşım Korece çalışıyor.

arkadaşı olmak
be friends with
arkadaş
buddy

If you buddy up to everybody and anybody, pretty soon people will think you're just a people-pleaser. - Eğer herkesle ve herhangi biriyle arkadaş olursan, çok geçmeden insanlar senin insanları memnun eden biri olduğunu düşünecekler.

He's my old drinking buddy. - O benim eski içki arkadaşım.

arkadaş
mate

They want to choose their mates by their own will. - Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar.

Tom and I are soul mates. - Tom ve ben ruh arkadaşlarıyız.

arkadaş
bud

Tom and I are drinking buddies. - Tom ve ben içki arkadaşlarıyız.

They're buddies from my technical school. - Onlar benim teknik okuldan arkadaş.

arkadaş
pal

I would like to be your pen pal. - Mektup arkadaşın olmak istiyorum.

Jiro communicates with his pen pal in Australia. - Jiro Avustralya'daki mektup arkadaşı ile haberleşiyor.

arkadaş
companion

Being very clever and gentle, this dog is a good companion to me. - Çok zeki ve nazik olduğu için, bu köpek benim için iyi bir arkadaştır.

Ondoy and his companion go downtown. - Ondoy ve arkadaşı kent merkezine gidiyorlar.

arkadaş
chap
arkadaş
comrade

He was angered by the murder of their comrades. - O, arkadaşlarının cinayetiyle kızdırıldı.

The young man bade farewell to his comrades and relatives. - Genç adam arkadaşlarını ve akrabalarını uğurladı.

arkadaş
fellow

He was a good fellow at heart. - Kallben iyi bir arkadaştır.

He seems to be a nice fellow. - O, güzel bir arkadaş gibi görünüyor.

arkadaş
associate

I don't associate with people like Tom. - Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem.

arkadaş
bedfellow
sınıf arkadaşı
classmate

Did you recognize your old classmate? - Eski sınıf arkadaşını tanıdın mı?

My sister married her high school classmate. - Kız kardeşim lise sınıf arkadaşıyla evlendi.

arkadaş
chum
arkadaş
brother

He's a friend of my brother's. - O, erkek kardeşimin bir arkadaşıdır.

Tom was my younger brother's roommate in college. - Tom kolejde küçük erkek kardeşimin oda arkadaşıydı.

arkadaş
{i} familiar

My parents are familiar with her friend. - Ebeveynlerim onun arkadaşını tanıyorlar.

arkadaş
intimate

We're intimate friends. - Biz samimi arkadaşlarız.

arkadaş
(Argo) homeboy
arkadaş
cohort
arkadaş
(Argo) bloke
arkadaş
fella
arkadaş
(Argo) mellow
arkadaş
spouse
arkadaş
connection
askerlik arkadaşı
army friend
hayat arkadaşı
husband
hayat arkadaşı
wife
hayat arkadaşı
fere
mektup arkadaşı
pen-friend
mektup arkadaşı
correspondent
okul arkadaşı
schoolfriend
okul arkadaşı
classmate
sınıf arkadaşı
schoolfellow
sınıf arkadaşı
schoolmate
arkadaş
partner

Who is your dance partner? - Dans arkadaşınız kim?

Tom doesn't have a partner. - Tom'un bir hayat arkadaşı yok.

arkadaş
ally
arkadaş
date

Tom discovered that Mary had dated his best friend. - Tom Mary'nin onun en iyi arkadaşıyla flört ettiğini keşfetti.

My boyfriend and I had sex on the first date. - Erkek arkadaşım ve ben ilk buluşmamızda seks yaptık.

arkadaş
company

I advise you not to keep company with Tom. - Tom'la arkadaşlık etmemeni tavsiye ederim.

I just came along to keep Tom company. - Sadece Tom'a arkadaşlık etmek için geldim.

arkadaş
sidekick
arkadaş
helpmeet
arkadaş
pard

I pardoned my friend for his poor manners. - Kötü davranışları için arkadaşımı affettim.

arkadaş
comate
arkadaş
colleague

Her novel ideas are time and again getting her into trouble with her more conservative colleagues. - Onun yeni fikirleri daha tutucu iş arkadaşlarıyla sık sık başını derde sokuyor.

He made the plan along with his colleagues. - Planı iş arkadaşlarıyla birlikte yaptı.

Arkadaş
matey
can yoldaşı, hayat arkadaşı
dear companion, life partner
iş arkadaşı
Co-worker, colleague, workfellow, yokefellow, yokemate
iş arkadaşı
Colleague

Both are my colleagues. - İkisi benim iş arkadaşımdır.

This is Tom, my colleague. - Bu Tom, iş arkadaşım.

mektup arkadaşı
Pen pal
oda arkadaşı
chum
oda arkadaşı olmak
chum
çalışma arkadaşı
colleague
arkadaş
feller

He's a smart little feller. - O zeki küçük bir arkadaştır.

You're a mighty good feller. - Sen güçlü iyi bir arkadaşsın.

arkadaş
{i} helpmate
arkadaş
socius
arkadaş
compeer
arkadaş
consociate
arkadaş
friend, fellow, mate, crony, pal, chap; companion
arkadaş
sidekick; helpmate
arkadaş
luv
arkadaş
confrere
arkadaş
mac

Mac is my friend. He likes dogs very much. - Mac, benim arkadaşım. O, köpekleri çok sever.

Macedonia and Bulgaria are not friends. - Macedonya ve Bulgaristan arkadaş değildir.

arkadaş
amigo
arkadaş
cobber
arkadaş
pardner
arkadaş
kamerad
askerlik arkadaşı
companion-in-arms
can arkadaşı
close companion, intimate friend
ekip arkadaşı
team-mate
en iyi çalışma arkadaşı
(Konuşma Dili) someone's right hand
ev arkadaşı
housemate

I'm excited for my housemate's birthday party tomorrow. - Ev arkadaşımın doğum günü partisi yarın olduğu için heyecanlıyım.

eğlence arkadaşı
boon companion
gangsterin kız arkadaşı
gun moll
hayat arkadaşı
yokefellow
hayat arkadaşı
spouse, wife, husband
hayat arkadaşı
partner

Mary's life partner is a man of few words. - Mary'nin hayat arkadaşı az konuşan bir adamdır.

Tom doesn't have a partner. - Tom'un bir hayat arkadaşı yok.

hayat arkadaşı
goodwife
hayat arkadaşı
spouse
hayat arkadaşı
yokemate
hayat arkadaşı
better half

Where's your better half? - Senin hayat arkadaşın nerede?

internet arkadaşı
e-friend
internet arkadaşı
(Bilgisayar) keypal
iş arkadaşı
cooperator
iş arkadaşı
collaborator

They are collaborators. - Onlar iş arkadaşıdırlar.

iş arkadaşı
yokemate
iş arkadaşı
yokefellow
iş arkadaşı
workfellow
iş arkadaşı
co worker
kalem arkadaşı
penpal
mektup arkadaşı
pen-friend, pen pal
mesai arkadaşı
(Askeri) work comrade
mesai arkadaşı
fellow worker
mesai arkadaşı
(Askeri) work friend
oda arkadaşı
roommate

My roommate is prodigal when it comes to spending money on movies; he buys them the day they're released, regardless of price. - Oda arkadaşım, filmlere para harcama söz konusu olduğunda, müsriftir; o fiyatı ne olursa olsun, onları piyasaya çıktığı gün alıyor.

Tom was John's roommate. - Tom John'ın oda arkadaşı idi.

oda arkadaşı olmak
room together
okul arkadaşı
schoolfellow, schoolmate
okul arkadaşı
schoolmate
okul arkadaşı
schoolfellow
okul arkadaşı
fellow student
okul arkadaşı
brother student
oyun arkadaşı
playfellow, playmate
oyun arkadaşı
playmate

The boy doesn't have very many playmates. - Çocuğun çok oyun arkadaşı yok.

oyun arkadaşı
playfellow
silâh arkadaşı
comrade in arms
silâh arkadaşı
brother in arms
sofra arkadaşı
messmate
sohbet arkadaşı
chatmate
takım arkadaşı
teammate

Tom was a great teammate. - Tom harika bir takım arkadaşıydı.

Tom is a great teammate. - Tom harika bir takım arkadaşı.

yatak arkadaşı
screw
yatak arkadaşı
bedfellow
yol arkadaşı
bear leader
arkadaşı