man

listen to the pronunciation of man
İngilizce - Türkçe
insan

İnsanın iki ayağı vardır. - The man has two feet.

İnsan gülebilen tek hayvandır. - Man is the only animal that can laugh.

erkek

Kaç tane erkek kardeşin var? - How many brothers do you have?

Onun bir sürü erkek arkadaşı var. - She has too many boyfriends.

{i} adam

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

O sağlam genç bir adam. - He is a robust young man.

{ç} men (men)
{i} işçi

Onun ayrıca çok sayıda işçiye ihtiyacı var. - He also needs many workers.

Mümkün olduğunca çok sayıda işçiyi bir araya getirmek önemlidir. - It's important to unite as many workers as possible.

{ü} Bir erkeğe hitap ederken bir sözü vurgulamak için kullanılır: Man, what a game! Aman Allahım, ne harika bir maç!
erkek cinsi
{i} oyun taşı
adamla donatmak
insanlık

Şeytanın var olmadığını düşünüyorum, bence insanlık onu yarattı,kendi hayalinde ve tasvirinde - I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

adam vermek
kişi

Bir sürü kişi pandispanyayı fırınlanması zor sanmakta, ama yeterince yumurta kullanırsanız hiçbir şey sahiden ters gitmeyebilir. - Many people think that sponge cake is difficult to bake, but if you use enough eggs, nothing can really go wrong.

Konserde çok fazla kişi vardı. - There were too many people at the concert.

(satranç/vb.) taş
(isim) man
insan türü

Tom sevdiğim insan türüdür. - Tom is the kind of man I like.

Tom güvenebileceğiniz bir insan türü. - Tom is the kind of man you can trust.

{i} beyaz adam
{i} er
yönetim

Mike yönetim kurulunda tek erkek. - Mike is the only man on the board.

Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir. - Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels.

sistem

Bu fabrika parçalardan bitmiş ürünlere kadar ölçünlenmiş entegre üretim sistemi kullanmaktadır. - This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.

Birçok biyometrik sistem parmak izi tarayıcısı tabanlıdır. - Many biometric systems are based on the fingerprint scanner.

{i} uşak

Bir uşak özel bir evde bir hizmetçi olarak çalışan adamdır. - A manservant is a man who works as a servant in a private house.

man about town tiyatro ve gece kulübüne sıkça
satranç veya dama taşı
pul the Man
{i} biri, kimse, şahıs, kişi
{i} satranç, dama taş
{f} adam atamak
{f} adam yerleştirmek
{i} (erkek) hizmetkâr
{ü} Hitap
{i} insan, insanoğlu
{f} (belirli bir iş için) yeterince insan olmak: Do you have enough soldiers to man those defenses? O tahkimatı savunmak için
yeterince insan olmak
zevk

Ben sadece Zürih'e taşındım ve birçok şeyi yapmaktan zevk alıyorum. - I have just moved to Zurich and enjoy doing many things.

Hayatım boyunca, tüm dünyada seyahat etmekten ve birçok farklı uluslarda çalışmaktan büyük zevk aldım. - Throughout my life, I've had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations.

mide

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

Midesi dolu olan bir insan kimsenin aç olduğunu düşünmez. - A man with a full belly thinks no one is hungry.

el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

koca

Rahip onları koca ve karı ilan etti. - The priest pronounced them man and wife.

Onlar karı koca oldu. - They became man and wife.

kent çapında ağ
kimse

Mağazayı pek çok kişiye sordum, ancak kimse onu duymamıştı. - I asked many persons about the store, but no one had heard of it.

Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi. - No one is sure how many people died.

Man
adama
adamm
dostum
individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual freedom is the foundation of democracy.

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

Guy
{i} adam

İş yerindeki adamların karının seni başka bir kadın için terk ettiğini duyuncaya kadar bekle. - Wait till the guys at work hear that your wife left you for another woman.

Ne! Sen hâlâ o adamla birlikte misin? ve biz cevaplarız: Ne yapabilirim! Onu seviyorum! - What! You're still with that guy? and we answer: What can I do! I LOVE him!

guy
herif

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

associate
birleştirmek
friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

gentleman
centilmen

Bir centilmen böyle bir şey yapmazdı. - A gentleman wouldn't do such a thing.

Onun davranışları bir centilmen tavrı değildir. - His manners are not those of a gentleman.

individual
birey

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

Bir bireyin hakları ve sorumlulukları vardır. - An individual has rights and responsibilities.

gentleman
beyefendi

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

partner
ortak

Sadece Tom'la ortak oldum. - I just made Tom partner.

Biz rakibiz, ortak değil. - We're competitors, not partners.

dude
ahbap

Parti harikaydı ahbap. - That party was great, Dude.

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Hiç çocukların var mı? - Do you have any kids?

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

boy
{i} delikanlı

Bazı delikanlılar tenis oynar diğerleri futbol. - Some boys play tennis and others play soccer.

Bu, saatini bulan delikanlı. - This is the boy who found your watch.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Süngerbob ve Patrick arkadaştır. - Spongebob and Patrick are friends.

Beni seven bir arkadaşım var. - I have a friend who loves me.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

boy
erkek çocuk

Ağacın altında bazı erkek çocukları var. - There are some boys under the tree.

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

garbage man
çöpçü
partner

Eşinizle nasıl tanıştınız? - How did you meet your partner?

Güvercinler ömür boyu aynı eşle kalırlar. - Pigeons stay with the same partner for life.

man's history
İnsanlık tarihi
man at arms
asker
man about town
tiyatro ve gece kulübüne sıkça giden adam
man about town
eğlence yerlerinde sıkça görünen adam
man and boy
hayatı boyunca
Man alive!
Be adam!
man about town
sosyeteye üye adam
man about town
boşgezen
man and wife
karı koca
man eating shark
insan yiyen köpekbalığı
man friday
köle gibi sadık uşak
man in the street
sokaktaki adam
man in the street
herhangi bir adam
man in the street
vatandaş
man in the street
sıradan biri
man made
insan yapısı
man made fiber
insan yapısı lif
man made fibre
sentetik lif
man made noise
suni gürültü
man of business
vekilharç
man of honour
namuslu adam
man of letters
yazar
man of letters
edebiyatçı
man of property
mal mülk sahibi adam
man of straw
bostan korkuluğu
man of the war
savaş gemisi
man of the world
görmüş geçirmiş kimse
man of war
savaş gemisi
man to man
erkek erkeğe

Erkek erkeğe konuşalım. - Let's talk man to man.

man to man
samimi olarak
man vc control setting
manuel vc kontrol ayarı
man's body
erkek vücudu
man-hour
bir sögenlik çalışma
man-hour
adam-saat
man-hour
kişi-saat
man-made
sentetik
man-made
insan yapımı
man eating
adam yeme
man kind
erkek türünün
man machine symbiosis
adam makine sembiyoz
man of his word
Sözünün eri
man of learning
Bilim adamı, bilgili kimse
man of science
bilim adamı
man of substance
Madde adam
man power
insan gücü
man shaft
adam saftı
man to man
(spor) adam adama
man to man
erkek erkeğe, samimi olarak, açıkça
man's man
adamın adam
man-cub
erkek bebek
man-haul
insan tarafından çekilen
man to man
(deyim) man to man (talk...) samimi olarak ,acikca
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

buddy
arkadaş

Acını hissediyorum, arkadaş. - I feel your pain, buddy.

Eğer herkesle ve herhangi biriyle arkadaş olursan, çok geçmeden insanlar senin insanları memnun eden biri olduğunu düşünecekler. - If you buddy up to everybody and anybody, pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

associate
{i} ortak

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

mate
arkadaş

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

Tom yirmi altı yaşındayken hayat arkadaşı Mary'yle tanıştı. - Tom met his life mate, Mary, at the age of twenty six.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Jiro Avustralya'daki mektup arkadaşı ile haberleşiyor. - Jiro communicates with his pen pal in Australia.

Onun birkaç mektup arkadaşı var. - She has a few pen pals.

individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Küçük çocukları kaçıran insanlar hakkında duymak kanımı kaynatıyor. - Hearing about people kidnapping little children just makes my blood boil.

Küçükken, bulutları pamuk şekere benzetirdim. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

guy
{f} takılmak

Sanırım Tom siz arkadaşlarıyla iki gece peş peşe takılmak istemiyordu. - I think Tom didn't want to hang out with you guys two nights in a row.

Fransızca çalışıyor olmalıyım ama siz arkadaşlarla takılmak daha eğlenceli. - I should be studying French, but it's more fun hanging out with you guys.

individual
fert
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

O, güzel bir arkadaş gibi görünüyor. - He seems to be a nice fellow.

individual
{s} özel
buddy
dili arkadaş
kid
{f} şaka yapmak
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enise
Friend
(isim) Enis
associate
bağlı olan
associate
{s} birleşmiş
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

Japonların tanıdıklarına karşı çok cana yakın oldukları ve tanımadıklarına çok ilgisiz oldukları söyleniyor. - It is said that the Japanese are very friendly to those that they know, and very indifferent to those they don't.

O, bir arkadaş değil ama bir tanıdıktır. - He is not a friend, but an acquaintance.

individual
{i} şahıs
individual
{s} şahsi
manly
erkek

Çok güçlü, erkeksi ve tatlısın, sana nasıl direnebilirim? - You're so strong, manly and sweet, how could I resist you?

Tom çok erkeksi değil. - Tom isn't very manly.

manning
(Askeri) personel tahsisi
guy
rezil etmek
associate
birliktelik kurmak
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
yarı/muhabir üye
associate
tabi
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
birlikte
associate
(Ticaret) meslektaş
associate
(Matematik) yandaş
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
iş ortağı

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

associate
(Ticaret) ortalı
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
(Ticaret) katılan
associate
ortaklık
associate
ilişkilendirilmiş
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
boy
ufaklık
boy
kızan
boy
uşak
boy
çocuk garson
boy
erkek genç
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
(Argo) genç adam
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
herifçioğlu
fellow
yakın arkadaş
fellow
(Argo) delikanlı
fellow
emsal
friend
yoldaş
friend
ayaktaş
friend
dostça davranmak
friend
can

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

Tom hâlâ tamamen eskisi kadar arkadaş canlısı. - Tom is still just as friendly as he used to be.

friend
yakın

Köpekler insanın en yakın arkadaşlarıdır. - Dogs are man's closest friends.

Konuşacak yakın arkadaşları yok. - He has no close friends to talk with.

guy
adamcık
guy
ip
guy
gergi kablosu
guy
vento
guy
alaya almak
guy
halat
guy
herifçioğlu
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

kid
genç

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

Ben gençken, bir çocuğun sahip olabileceği en modern şey, bir transistör radyoydu. - When I was young, the hippest thing a kid could own was a transistor radio.

kid
delikanlı
man made
insan yapımı
mate
birbirine geçirmek
mate
(Tıp) mate
mate
(Askeri) ikinci süvari
men
erkekler

Futbol zorunlu olarak erkeklerle sınırlı değildir. - Soccer is not necessarily confined to men.

Bu yapı erkekleri ve kadınları konaklayan kapsül bir oteldir. - This building is a capsule hotel lodging men and women.

gentleman
{i} bay

Gerçek bir beyefendi bir bayanı bekletmemeli. - A true gentleman must not keep a lady waiting.

O bir bayan olduğu için, bu yüzden o bir beyefendi. - As she is a lady, so he is a gentleman.

associate
birleşmek
associate
hakları sınırlı üye
associate
düşünmek
associate
{f} ortak ol
associate
ortak çalışma arkadaşı
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

boy
Vay canına!
boy
Üf!
buddy
ulan
buddy
lan
dude
züppe adam
fellow
benzer
Türkçe - Türkçe
Dünyanın tek kuyruksuz kedi cinsinin adı
irlanda denizinde bir ada
boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Kumaş için ölçü
boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
İngilizce - İngilizce
Metropolitan Area Network; a large computer network usually spanning a city
Manitoba, a province of Canada
The Isle of Man
The genus Homo
To take up position in order to operate something

Man the machine guns!.

An interjection used to place emphasis upon something or someone

Geordie Giv'is a bottle of dog man!.

An abstract person; a person of either gender, usually an adult

every man for himself.

A person, often male, with duties or skills associated with a specified thing

I always wanted to be a guitar man on a road tour, but instead I'm a flag man on a road crew.

An adult male human
A piece or token used in board games such as chess
A mensch; a person of integrity and honor

He's more a man than any pair of rats of you in this here house.

A person, usually male, who is extremely fond of or devoted to a specified type of thing

Some people prefer apple pie, but me, I'm a cherry pie man.

To supply with staff or crew (of either sex)

The shipped was manned with a small crew.

All humans collectively; mankind, humankind. Also Man

God created man male and female, after his own image, in knowledge, righteousness, and holiness, with dominion over the creatures.

{n} a human being, male, small bit of wood
{v} to furnish with men strengthen, tame
{i} Isle of Man, island between England and Ireland; town in West Virginia (USA); town in Ivory Coast
Metropolitan Area Network A data communications network that covers an area larger than a campus area network and smaller than a wide area network (WAN), interconnects two or more LANs, and usually covers an entire metropolitan area, such as a large city and its suburbs
If you man something such as a place or machine, you operate it or are in charge of it. the person manning the phone at the complaints department The station is seldom manned in the evening. see also manned, ladies' man, no-man's land
Municipal Area Network - a communications network that covers a geographical area such as a city
Metropolitan Area Network: A network designed to carry data over an area larger than a campus such as an entire city and its outlying area
take charge of a certain job; occupy a certain work place; "Mr
an adult male person who has a manly character (virile and courageous competent); "the army will make a man of you"
Metropolitan Area Network A term used to describe a network suitable for an area about the size of a city Cf LAN, RAN, and WAN
A man is an adult male human being. He had not expected the young man to reappear before evening I have always regarded him as a man of integrity. the thousands of men, women and children who are facing starvation
a male subordinate; "the chief stationed two men outside the building"; "he awaited word from his man in Havana"
Municipal Area Network or Metropolitan Area Network A medium-to high-speed network that spans an entire city or municipal area
If you refer to a particular company's or organization's man, you mean a man who works for or represents that company or organization. the Daily Telegraph's man in Abu Dhabi
An adult male servant; also, a vassal; a subject
game equipment consisting of an object used in playing certain board games; "he taught me to set up the men on the chess board"; "he sacrificed a piece to get a strategic advantage"
Metropolitan Area Network A network converting a cosmopolitan area which is outside the local exchange carrier’s system MANs often have very high bandwidth through optic-Fiber cabling
The human race; mankind
A Metropolitan Area Network
the generic use of the word to refer to any human being; "it was every man for himself"
{f} supply with men (as for service, defense, etc.); take one's place for service; strengthen, brace
(Metropolitan Area Network) LANs interconnected within approxi-mately a 50 mile radius
any living or extinct member of the family Hominidae
{i} adult male human; human being, person; human race, mankind; husband, boyfriend (Informal); game piece used in board games like checkers or chess
To furnish with strength for action; to prepare for efficiency; to fortify
Man and men are sometimes used to refer to all human beings, including both males and females. Some people dislike this use. The chick initially has no fear of man
Metropolitan Area Network A regional computer or communication network spanning the area covered by an average to large city
To wait on as a manservant
Especially: An adult male person; a grown- up male person, as distinguished from a woman or a child
Municipal Area Network or Metropolitan Area Network A medium- to high-speed network that spans an entire city or municipal area
See: Metropolitan Area Network
The male portion of the human race
take charge of a certain job; occupy a certain work place; "Mr Smith manned the reception desk in the morning"
emphasis If you say that a group of men are, do, or think something to a man, you are emphasizing that every one of them is, does, or thinks that thing. To a man, the surveyors blamed the government
If you say that a man is, for example, a London man or an Oxford man, you mean that he comes from London or Oxford, or went to university there. as the Stockport man collected his winnings
Metropolitain Area Network
To tame, as a hawk
Some people refer to a woman's husband, lover, or boyfriend as her man. if they see your man cuddle you in the kitchen or living room
(Metropolitan Area Network) - A network connecting computers over a large geographical area, such as a city or school district
A term of familiar address often implying on the part of the speaker some degree of authority, impatience, or haste; as, Come, man, we 've no time to lose! A married man; a husband; correlative to wife
A network designed to carry data over an area larger than a campus, such as an entire city and its outlying area
Metropolitan Area Network Strictly a term used to define a network throughout a metropolitan area Such a network would generally be PTO provided However the term is now commonly used to describe an extended LAN which serves a number of buildings in a restricted geographical area
abbr Metropolitan Area Network
Metropolitan Area Network A high-speed data intra-city network that links multiple locations within a campus, city or LATA
To supply with men; to furnish with a sufficient force or complement of men, as for management, service, defense, or the like; to guard; as, to man a ship, boat, or fort
A man-to-man conversation or meeting takes place between two men, especially two men who meet to discuss a serious personal matter. He called me to his office for a man-to-man talk Me and Ben should sort this out man to man
If you say that a man is man enough to do something, you mean that he has the necessary courage or ability to do it. I told him that he should be man enough to admit he had done wrong
An abstract person; any man or woman
a male person who plays a significant role (husband or lover or boyfriend) in the life of a particular woman; "she takes good care of her man"
Metropolitan Area Network On Interoute’s i-21 network, a MAN connects the network node with the key data centre sites within the city Click here for diagram
someone who serves in the armed forces; a member of a military force; "two men stood sentry duty"
{ü} expression or feeling that has no actual meaning (as in "Man, that was a hard task to do"; "Man, I am so tired")
an adult male person (as opposed to a woman); "there were two women and six men on the bus"
If you describe a man as a man's man, you mean that he has qualities which make him popular with other men rather than with women
Metropolitan Area Network - any network that encompasses a metropolitan area; typically larger than a LAN and smaller than a WAN UCN is part of a MAN called EMMAN (East Midlands MAN) that connects most Universities and FE Colleges in the East Midlands to JANET
one of the British Isles in the Irish Sea
Man U
Abbreviation of Manchester United Football Club
Man United
Manchester United Football Club
Man Upstairs
God

God can't be found in unsanctified imaginations or in the caricatures of pop culture. He is not The Man Upstairs. He does not help those who help themselves..

Man in Black
the country musician Johnny Cash
Man of the Match
A player chosen as having made the most outstanding achievement during a match; awarded a small prize
man Friday
A right-hand man
man about town
A worldly, social man who gets "about"

To Bertha this was a charm rather than a defect; his bashful candour touched her, and she compared it favourably with the foolish worldliness of the imaginary man about town whose dissipation she always opposed to her husband's virtues.

man alive
An expression of surprise
man alive
five
man boob
Large or womanly breasts on a man caused by pectoral fat, or sometimes a hormonal condition as gynecomastia
man boobs
plural form of man boob
man cave
A part of a home specifically reserved for adult male activities, such as drinking beer, playing games and watching TV; often a garage or den
man caves
plural form of man cave
man child
A male human being of a young age. A boy

Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, and born a man child: then she shall be unclean seven days; according to the days of the separation for her infirmity shall she be unclean.

man children
plural form of man child
man crush
A crush-like but non-sexual feeling of attraction toward and admiration for a man.“man crush” in Aaron Peckham (ed.), Urban Dictionary: Fularious Street Slang Defined, Andrews McMeel Publishing (2005), ISBN 0-7407-5143-3, page 217.“man crush” in KTCK's online “Ticktionary”: “One male being in awe of another male for any reason”, quoted in John Mark Dempsey, “KTCK, ‘The Ticket,’ Dallas-Fort Worth: ‘Radio by the Everyman, for the Everyman”, in John Mark Dempsey (ed.), Sports-talk Radio in America: Its Context And Culture, Haworth Press (2006), ISBN 0789025906, page 27

It's no secret that Texas has become my favorite college hoops team; my man-crush on Durant has reached the point that I should probably remain at least 100 yards away from him at all times.

man crush
A crush on (sexual attraction toward) a man

for a certain faction of American women, the accent is swoon-worthy on its own. I will confess that the Darcy accent I concocted in my head while reading Pride and Prejudice for the first time was a huge contributor to my fictional man crush.

man crushes
plural form of man crush
man day
The amount of work that one person can complete in one day, often considered to be equivalent to eight man hours
man flu
A cold or similar ailment as suffered by a male seen as wildly exaggerating the severity of his symptoms
man ho
A promiscuous man

Man, you crazy,” said Mikel. “ You just a straight up man ho, yo. You can’t be a playa for ever though.”.

man in the moon
A human face perceived in the full moon, comprising dark maria and light highlands
man in the street
A typical person, unversed in a given subject; an inexpert commoner
man magnet
A person, especially a woman, who is attractive to men
man of God
a minister or priest
man of God
any godly man
man of God
a prophet
man of few words
A man who doesn't speak much, or speaks only for a short period of time
man of means
A man who possesses sufficient wealth to be regarded as prosperous or well off
man of parts
A man that is talented in multiple areas of life. This includes but is not limited to the area of seduction. He puts very little emphasis on memorized scripts or "peacocking" and instead relies on individualized ways to charm a woman
man of straw
A tactic used in debates and arguments where a weaker thesis is substituted for the opponent's real proposition, this thesis then being refuted, thereby creating the illusion of winning the argument against the original proposition
man of straw
A weak person

When push came to shove he gave in almost immediately, showing that he was a man of straw after all.

man of the cloth
A male member of the clergy
man of the hour
A man who has recently caught the attention of, or is being admired or honoured by, a large number of people
man of war
man of war bird, the magnificent frigatebird
man of war
an armed naval vessel
man of war
a military man
man of war
Portuguese man-of-war, a type of jellyfish
man on
A cry warning a teammate of an incoming opponent
man on the Clapham omnibus
Any ordinary person; everyman
man on the street
Someone not an expert; a member of the general public

It is not only the man on the street who is characterized by taking one's own system of relevance for granted. This holds true for the expert,.

man overboard
A cry used to announce that one of the crew has fallen over the side of the vessel
man page
A helpfile in the Unix operating system
man pages
plural form of man page
man proposes, God disposes
Things don't always work out as they were planned
man talk
A discussion between male colleagues seen as inappropriate for female ears. Often involves dirty jokes and discussions about sports
man tit
Gynecomastia, large or womanly breasts on a male
man tits
plural form of man tit
man up
to assemble, each person manning (attending to) his station, prepared for departure of an aircraft, ship, etc
man up
to staff adequately; to staff up; to successfully fill all needed labor positions
man up
to vigorously guard the opponent to which one is assigned

I had to man up on their rover, and every time I went for the ball he tried to hit me.

man up
to "be a man about it"; to do the things a good man is traditionally expected to do, such as: taking responsibility for the consequences of one's actions; displaying bravery or toughness in the face of adversity; providing for one's family, etc

Hey son, man up, ok? There will be time for tears later.

man's man
A man who is popular among men
man'yōgana
A letter thereof
man'yōgana
The early Japanese syllabary using Chinese characters to represent Japanese sounds; the predecessor of hiragana and katakana
man-
Denoting a relation to men or masculinity
man-
Denoting a relation to humans or humanity
man-about-town
Alternative spelling of man about town. (A worldly, social man.)

The man-about-town began to follow her, but along the other side of the boulevard, keeping his eyes trained on her.

man-at-arms
A medieval heavily armed mounted member of the cavalry
man-bag
The equivalent of a woman's small handbag designed for use by men, having compartments for mobile phones etc

Unisex styling gave the ‘man-bag’ its brief moment and many rough hewn embroidered denim and handtooled leather shoulder bags were worn by both sexes.

man-boob
Alternative spelling of man boob
man-child
Alternative spelling of man child
man-day
One person's working time for a day, or the equivalent, used as a measure of how much work or labor is required or consumed to perform some task
man-eater
An animal that has a reputation for eating humans, such as the tiger or shark
man-eater
A cannibal
man-eater
A woman with a threatening attitude, often readily taking and discarding male romantic partners
man-hour
The amount of work that can be done by one person in an hour

Since 1950 our agricultural output per man-hour has actually doubled!.

man-in-the-middle
An adversary that intercepts, and often modifies, communications
man-killer
Someone who habitually seduces men
man-killer
An animal that kills humans
man-killer
A murderer
man-machine
A state of "oneness", between a programmer and his computer. When the observer cannot readily identify the transition between the human programmer (usually some form of system engineer) and the computer
man-machine
Of or pertaining to a system that includes both human and machine and/or their interface

The man-machine system is a combination of people and equipment interacting to produce a desired result from given inputs. .

man-mark
To mark an opposition player closely
man-month
One person's working time for a month, or the equivalent, used as a measure of how much work or labor is required or consumed to perform some task
man-o'-war
an armed naval vessel
man-o'-war suit
A suit, especially worn in the 19th century, with long trousers and wide-brimmed straw sailor hat

She had an open book on her knees and was pointing out something in it to Constantine who, dressed in a man-o'-war suit, lay at her feet. - The Dead, from Dubliners, by James Joyce.

man-o-war
Portuguese man-of-war, a kind of jellyfish
man-of-letters
Attributive form of man of letters

Carlyle in his man-of-letters patronage missed the craft with which the angry Corn-Law rhymester rhymester of The Village Patriarch meant to reclaim the people’s half.

man-of-war
An armed naval vessel, primarily one armed with cannon and propelled by sails
man-of-war
The Portuguese man-of-war, a kind of jellyfish
man-portable
That can be transported on a person. Often used about military weapons systems; e.g. missiles

Man-portable missiles imperil both military, civilian aircraft.: An article from: National Defense by Sandra I. Erwin.

man-sized
That needs manly attributes, such as strength or endurance
man-sized
Of a size suitable for a man; larger than normal
man-tiger
mandrill
man-to-man
direct, forthright and honest
man-to-man
one-on-one
man-to-man defense
A defense in which each player guards a particular opposing player

They'll have trouble playing a man-to-man against such a fast guard and tall center.

man-witch
A male witch; a warlock
man-year
One person's working time for a year, or the equivalent, used as a measure of how much work or labor is required or consumed to perform some task
man-eater
an animal that devours human beings
man-trap
a place or structure dangerous to human life
man talk
A personal talk between two or more close male friends
man down
(deyim) The appropriate phrase to use in battle which means that a soldier in your group is lying on the ground. This has been twisted into Caribbean slang to signify the same thing in context but with literal meaning and sometimes physical. Usually as an answer or response to a situation where a person doesn’t overcome the obstacle in it’s path
man of straw
a person who is a sham
man of straw
a person undertaking a financial commitment without adequate means
man up
(deyim) Fulfill your responsibilites as a man, despite your insecurities and constant ability to place yourself in embarrasing and un-manly scenarios
man's man
A man noted or admired for traditionally masculine interests and activities

(Hypothetical:Sean Connery's eulogy) "Sean's characters represented the pinnacle of what every man inspires to be. Intelligent, courageous, persuasive, confident and the object of womens fantasies. Indeed Sean always played a true man's man.".

man to man
{s} forthright and intimate; (Sports) pairing players; of pertaing to sports game where each defensive player guards a specified opponent
man-to-man
a type of defense where each defender is assigned to mark a different forward from the other team; the most common type of defense for national-level teams
man-to-man
directly; "we must talk man-to-man"
man-to-man
forthright and honest; "had a man-to-man talk about the facts of life"
man-to-man
Form of defense in which each player is assigned to mark a player on the offensive team
man-to-man
directly; "we must talk man-to-man
man-to-man
Used as defensive tactic, whereby each player marks a single opposition player
man-to-man
being a system of play in which an individual defensive player guards an individual offensive player; "one-on-one defense"
man-to-man defence
act of closely guarding an opponent (Sports)
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
associate
A companion; a comrade
associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
To connect or join together; combine
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
bro
a male who is preppy
buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
To assign a buddy, or partner
buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

dude
A man
dude
he

Dude don't know what's good for him.

dude
A tourist
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
Türkçe - İngilizce
Man
Manx
inductive
boy
length

I like to wear my skirts knee length. - Eteklerimi diz boyu giymeyi severim.

His horse won by three lengths. - Onun atı üç boy farkla kazandı.

boy
height

Tom and his brother are about the same height. - Tom ve erkek kardeşi yaklaşık aynı boyda.

Tom and Jim are the same height. - Tom ve Jim aynı boydalar.

boy
tribe

Those tribes inhabit the desert all year round. - O kabileler tüm yıl boyunca çölde yaşarlar.

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

partner
{i} partner
boy
tribe, clan
boy
sociol. clan
boy
stature; clan
boy
dimension

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

Tom comes from another dimension. - Tom başka bir boyuttandır.

boy
taille
boy
(Tıp) body height
boy
elongation
individual
(Tıp) individual
men
(Ticaret) injunction
pal
(Askeri,Teknik) blade
pal
impeller
boy
size

My dog is almost half the size of yours. - Benim köpeğim neredeyse boyunuzun yarısı kadar.

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

boy
figure

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

boy
stature

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

boy
full-length

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

boy
extent

Layla's letters revealed the extent of her racism. - Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı.

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

Boy
(Tıp) colo r
boy
phratry
boy
phrathy
boy
{i} bulk
boy
linear measurement
boy
{i} clan
man