guy

listen to the pronunciation of guy
İngilizce - Türkçe
{i} adam

Bu adamın ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. - I have no idea what that guy is thinking.

O araba satıcısı oldukça acayip bir adam. - That car salesman was a pretty off the wall kind of guy.

{i} herif

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

{f} takılmak

Sanırım Tom siz arkadaşlarıyla iki gece peş peşe takılmak istemiyordu. - I think Tom didn't want to hang out with you guys two nights in a row.

Tüm yapmak istediğim siz çocuklarla takılmak. - All I want to do is hang out with you guys.

alaya almak
herifçioğlu
adamcık
ip
vento
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

{i} tip

O, kadınları ciddiye almayan adam tipidir. - He's the type of guy who doesn't take women very seriously.

Ben o tip adam değilim. - I'm not that type of guy.

i., k.dili. adam
taklit et
çıkarılan veya indirilen yükü yerinde tutan halat
gemi direklerini yerlerinde saptayan halat
halatla tutturmak
acayip kıIıklı adam
halat/adam
{i} germe kablosu
{i} korkuluk
{i} acayip kılıklı tip

Barın önünde çok sayıda acayip kılıklı tipler takılıyordu. - Several guys were hanging around in front of the bar.

{i} germe halatı
{f} alay etmek
{f} bağlamak
{f} rezil etmek
gergi kablosu
halat
herifin
gergi teli
gergi halatı
individual
(Hukuk) bireysel

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur. - Individual freedom is the soul of democracy.

person
kişi

Kilo almak, kişisel gelişimin en kolay metodudur. - Weight increase is the easiest method for personal development.

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

associate
birleştirmek
friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

gentleman
centilmen

O, mükemmel bir centilmendir. - He is a perfect gentleman.

O gerçek bir centilmen. - He is a real gentleman.

individual
birey

Birey ne kadar gururlu olursa, ceza o kadar sert olur. - The prouder the individual, the harsher the punishment.

Bir bireyin hakları ve sorumlulukları vardır. - An individual has rights and responsibilities.

people
millet

Almanlar tutumlu bir millettir. - Germans are a frugal people.

Çinliler cana yakın bir millettir. - The Chinese are a friendly people.

gentleman
beyefendi

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

partner
ortak

İki adam iş ortaklarıydı. - The two men were business partners.

Biz rakibiz, ortak değil. - We're competitors, not partners.

dude
ahbap

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

Parti harikaydı ahbap. - That party was great, Dude.

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Lütfen onu diğer çocuklara uzat. - Please pass it to the other kids.

Hiç çocukların var mı? - Do you have any kids?

man
insan

Asya'da bir sürü insan vardır. - There are many people in Asia.

Bir sürü insan faturalarını ödeme konusunda endişeleniyor. - Many people worry about paying their bills.

wise guy
ukalâ

Hiç kimse ukalayı sevmez. - Nobody likes a wise guy.

man
erkek

Michael bir erkek adıdır ama Michelle bir bayan adıdır. - Michael is a man's name but Michelle is a lady's name.

Kaç tane erkek kardeşin var? - How many brothers do you have?

boy
{i} delikanlı

Karthik bir delikanlıdır.O iyi bir delikanlıdır. - Karthik is a boy. He is a good boy.

Bazı delikanlılar tenis oynar diğerleri futbol. - Some boys play tennis and others play soccer.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
people
ulus

Bir ankete göre, insanların beşte üçü uluslararası konulara ilgisiz. - According to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.

Bu onların diğer uluslarla ortak neye sahip olduklarıdır. - This is what they have in common with other peoples.

friend
{i} arkadaş

Üniversite arkadaşım terör karşıtı. - My university friend is against terror.

Arkadaşım Korece çalışıyor. - My friend studies Korean.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

boy
erkek çocuk

Ağacın altında bazı erkek çocukları var. - There are some boys under the tree.

Ben erkek çocukların şarkı söylediğini duydum. - I heard the boys singing.

people
insanlar

Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar. - After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop.

Silahlar insanları öldürmez. İnsanlar insanları öldürür. - Guns don't kill people. People kill people.

partner

Eşinizle nasıl tanıştınız? - How did you meet your partner?

Güvercinler ömür boyu aynı eşle kalırlar. - Pigeons stay with the same partner for life.

guy rope
(Askeri) lente ipi
guy wire
takviye kablosu
guy cable
gemi direği halatı
guy fawkes day
05.Kas
guy rope
gemi direği halatı
guy rope
germe halatı
guy wire
germe teli
guy fawkes night
Guy Fawkes gece
guy line
adam çizgi
guy lombardo
adam Lombardo
guy's
adam
Guy Fawkes
(isim) guy fawkes
Guy Fawkes
{i} guy fawkes
guy derrick
(Askeri) halatlı dikme vinç
guy derrick crane
(İnşaat) gergili derik vinç
guy fawkes day
5 kasım
guy fawkes day
guy fawkes'in yakalanış günü
guy fawkes day
beş kasım günü
guy leg
(İnşaat) gergi ayağı
guy pin
tespit pini
guy pin
tespit çivisi
guy pin
(Askeri) GERGİ KAZIĞI, LENTE KAZIĞI: Gergi telini, gergi halat veya ipini germek için yere çakılan kazık
guy rope
(Askeri) GERGİ İPİ, GERGİ HALATI, LENTE İPİ: Bir çadırı tespit etmek üzere yere çakılmış kazığa başlanan ip, bir yapıyı tespit etmek için yere demirlenen halat
guy wire
(Askeri) LENTE KABLOSU
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

buddy
arkadaş

Eğer herkesle ve herhangi biriyle arkadaş olursan, çok geçmeden insanlar senin insanları memnun eden biri olduğunu düşünecekler. - If you buddy up to everybody and anybody, pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

Acını hissediyorum, arkadaş. - I feel your pain, buddy.

associate
{i} ortak

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

mate
arkadaş

Tom yirmi altı yaşındayken hayat arkadaşı Mary'yle tanıştı. - Tom met his life mate, Mary, at the age of twenty six.

Tom ve arkadaşları alemlere akıp zil zurna sarhoş oldu. - Tom and his mates went on a pub crawl and all ended up pretty drunk.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Mektup arkadaşın olmak istiyorum. - I would like to be your pen pal.

Tom'un Avustralya'da bir kalem arkadaşı var. - Tom has a pen pal in Australia.

individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Bu çocuk küçük bir şeytan. - That kid is a little demon.

Benim küçük erkek kardeşim on iki yaşında. - My kid brother is twelve.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

individual
fert
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

Kallben iyi bir arkadaştır. - He was a good fellow at heart.

O her zaman iş arkadaşlarından izole edilmiştir. - He is always isolated from his fellow workers.

individual
{s} özel
buddy
dili arkadaş
people
{i} 1. birileri: Be quiet! There are people in the next room. Sus! Yandaki odada birileri var. Are there people in the next room? Bitişikteki
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enis
Friend
(isim) Enise
associate
{s} birleşmiş
associate
bağlı olan
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

O, bir arkadaş değil ama bir tanıdıktır. - He is not a friend, but an acquaintance.

O bir arkadaştan daha çok bir tanıdık. - She is more an acquaintance than a friend.

individual
{s} şahsi
individual
{i} şahıs
people
{f} insan yerleştirmek
man
yönetim

Sendika yönetimle pazarlık yaptı. - The union bargained with the management.

Ben bir yönetim danışmanıyım. - I'm a management consultant.

associate
yarı/muhabir üye
associate
birlikte
associate
birliktelik kurmak
associate
tabi
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
(Ticaret) meslektaş
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
ilişkilendirilmiş
associate
iş ortağı

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

associate
(Ticaret) ortalı
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) katılan
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
(Matematik) yandaş
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

boy
çocuk garson
boy
erkek genç
boy
uşak
boy
ufaklık
boy
kızan
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
(Argo) genç adam
fellow
emsal
fellow
herifçioğlu
fellow
(Argo) delikanlı
fellow
yakın arkadaş
fellow
üniversite öğretmeni
friend
yakın

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

friend
dostça davranmak
friend
yoldaş
friend
can

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

Tom hâlâ tamamen eskisi kadar arkadaş canlısı. - Tom is still just as friendly as he used to be.

friend
ayaktaş
guys
beyler

Siz beyler niçin öyle öfkelisiniz? - Why are you guys so angry?

Hey beyler, lütfen biraz sakin olun. - Hey guys, please be quiet.

guys
çocuklar

Ben diğer çocuklarla konuşursam kıskanır. - He gets jealous when I talk to other guys.

Arabanda çalışan çocuklar ne yaptıklarını biliyor gibi görünmüyorlar. - The guys working on your car don't seem to know what they're doing.

guys
herifler

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

kid
genç

Daha genç çocuklarla uğraşmayın. - Don't pick on younger kids.

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

little guy
küçük adam
man
yeterince insan olmak
man
adam vermek
man
zevk

Neden odun kesmekten büyük zevk alan bu kadar çok insan olduğunu biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında görürsünüz. -- Albert EINSTEIN - I know why there are so many people who love chopping wood. In this activity one immediately sees the results. -- Albert EINSTEIN

Ben sadece Zürih'e taşındım ve birçok şeyi yapmaktan zevk alıyorum. - I have just moved to Zurich and enjoy doing many things.

man
kimse

Hiç kimse adaylığı kazanmak için yeterli oy almadı. - No man received enough votes to win the nomination.

Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi. - No one is sure how many people died.

man
kent çapında ağ
man
koca

Onlar karı kocaymış gibi davranıyorlar. - They pretend to be man and wife.

Onlar karı koca oldu. - They became man and wife.

man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
mide

Lütfen beni güldürme. Dün bir sürü mekik çektim ve mide kaslarım ağrıyor. - Please don't make me laugh. I did too many sit-ups yesterday and my stomach muscles hurt.

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

mate
birbirine geçirmek
mate
(Tıp) mate
mate
(Askeri) ikinci süvari
people
kişiler

Onun romanları genç kişiler arasında ünlüdür. - His novels are popular among young people.

Tom piyanosunu taşımak için ona yardım edecek bazı kişiler arıyordu. - Tom was looking for some people to help him move his piano.

people
beşer
people
kalabalık

Kalabalık bir insan grubu toplandı. - A large crowd of people gathered.

Yarış, bir milyona yakın bir kalabalık tarafından izlendi. - The race was watched by a crowd of nearly a quarter of a million people.

people
ümmet
people
el
people
dünya

Dünyada üç tip insan vardır: sayı sayabilenler, ve sayamayanlar. - There are three different types of people in the world: those who can count, and those who can't.

Dünyada birçok insan açtır. - Many people in the world are hungry.

people
insanoğlu
tough guy
kabadayı
tough guy
taş fırın erkeği
wise guy
(Bahis) tecrübeli bahisçi
gentleman
{i} bay

Gerçek bir beyefendi bir bayanı bekletmemeli. - A true gentleman must not keep a lady waiting.

Bay Hawk nazik bir beyefendidir. - Mr. Hawk is a kind gentleman.

person
adam

Genç bir adam seni dışarıda bekliyor. - A young person is waiting for you outside.

Yaşlı adam odasında öldü. - The old person died in their room.

associate
{f} ortak ol
associate
düşünmek
associate
birleşmek
associate
hakları sınırlı üye
associate
ortak çalışma arkadaşı
boy
Vay canına!
boy
Üf!
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

buddy
lan
buddy
ulan
dude
züppe adam
fall guy
keriz
fall guy
kurban
fall guy
abalı
fellow
benzer
fellow
kişi
fellow
hemcins
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
adam

Böyle bir adamla tartışılmayacağını bilecek kadar akıllı olmalısın. - He ought to know better than to quarrel with such a fellow.

Şu adam doğruyu yanlıştan ayıramaz. - That fellow can't tell right from wrong.

gentleman
adam

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

gentleman
{i} kibar kimse
individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
individuallyayrı ayrı
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
başlı başına
individual
kişi

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

Benzer simaları olduğu için polisin iki kişiyi birbiriyle karıştırmış olması muhtemel. - It is likely that the police confused the two individuals as they both had similar facial features.

individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
people
kimse

Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız. - We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain.

Hiç kimse tam olarak kaç kişinin kendilerini hippi kabul ettiklerini bilmez. - No one knows exactly how many people considered themselves hippies.

people
akrabalar
people
kodak üyeleri
people
kişi

Ailemde dört kişi var. - There are four people in my family.

Yalnızca birkaç kişi vaktinde geldi. - Only a few people showed up on time.

man
adam

Polis adamın peşinde. - The police are after the man.

Polis bir adamla sokakta konuştu. - The policeman spoke to a man on the street.

Man
Man
a wise guy
akıllı bir adam
associate
{f} ilişkilendir

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

Asya'da Fransız dili genellikle romantizmle ilişkilendirilir. - In Asia, French language is often associated with romantism.

associate
benzetir
associate
ile görüşmek
Türkçe - Türkçe
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
Son
nihayet

Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi. - Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı.

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Kumaş için ölçü
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
İngilizce - İngilizce
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

To equip with a support cable
A male

Jane considers that guy to be very good looking.

A support cable used to guide, steady or secure something
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

To exhibit an effigy of Guy Fawkes around the 5th November
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
stay-rope
{n} a rope to keep a heavy body steady while hoisting or lowering, or to confine a boom forward
{i} male first name
given name, male
To steady or guide with a guy
A guy is a man. I was working with a guy from Manchester. see also wise guy
a rope or cable that is used to brace something (especially a tent)
Guy (Guido) Fawkes was one of the Gunpowder Plotters Effigies in his likeness are destroyed on Bonfire Night, and have become known as "guys "
A grotesque effigy, like that of Guy Fawkes, dressed up in England on the fifth of November, the day of the Gunpowder Plot
Rope, chain, or rod attached to brace, steady, or guide
A cable for steadying, guiding or holding something, like an antenna
To fool; to baffle; to make (a person) an object of ridicule
Also called a brace A line used to control the movement of the object at the other end, such as a spar
A man (in plural, also people of either sex)
an informal term for a youth or man; "a nice guy"; "the guy's only doing it for some doll"
A steel wire used to support or strengthen a structure
A rope or wire used to control a spar or derrick
To make fun of to ridicule with wit or innuendo
Cables attached to a tripod or tower to increase stability Our 30 foot towers must be guyed Other towers and tripods may be guyed if increased stability is required
a rope or cable that is used to brace something (especially a tent) an effigy of Guy Fawkes that is burned on a bonfire on Guy Fawkes Day an informal term for a youth or man; "a nice guy"; "the guy's only doing it for some doll"
{i} fellow, chap (Slang); reinforcing rope; anchor, chain
A rope used to adjust the position of a spinnaker pole
steady or support with with a guy wire or cable; "The Italians guyed the Tower of Pisa to prevent it from collapsing"
you guys attempt to revive the distinction between a singular and plural you to avoid confusion between the two uses
{f} make fun of; secure with rope; secure with a chain
subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed the plans for a new opera house"; "The students poked fun at the inexperienced teacher"; "His former students roasted the professor at his 60th birthday"
a cable, chain, rod, or rope that checks and controls movement or holds a structure or part in fixed alignment or position
A rope, chain, or rod attached to anything to steady it; as: a rope to steady or guide an object which is being hoisted or lowered; a rope which holds in place the end of a boom, spar, or yard in a ship; a chain or wire rope connecting a suspension bridge with the land on either side to prevent lateral swaying; a rod or rope attached to the top of a structure, as of a derrick, and extending obliquely to the ground, where it is fastened
steady or support with with a guy wire or cable; "The Italians guyed the Tower of Pisa to prevent it from collapsing
A person of queer looks or dress
an effigy of Guy Fawkes that is burned on a bonfire on Guy Fawkes Day
A rope or wire used to steady or support
Americans sometimes address a group of people, whether they are male or female, as guys or you guys. Hi, guys. How are you doing? Mom wants to know if you guys still have that two-person tent. To steady, guide, or secure with a rope, cord, or cable. Bolton Guy Reginald Burgess Guy Francis de Moncy Dorchester of Dorchester Guy Carleton 1st Baron Fawkes Guy Guy Blaché Alice Alice Guy Lombardo Guy Albert Maupassant Henry René Albert Guy de Mollet Guy Tugwell Rexford Guy
The windward spinnaker sheet
Guy Fawkes night
a celebration, on the 5th of November, to remember the failure of the Gunpowder Plot of 1605
guy line
A rope or cable (a line) used to restrain the motion of something. As a cable used to prevent a mast from falling over
guy lines
plural form of guy line
guy rope
A rope or cable used to steady either a tall structure, or a thing being hoisted or lowered
guy-wire
A metal guy rope used to stabilize a tall structure (such as a radio mast)
Guy Albert Lombardo
born June 19, 1902, London, Ont., Can. died Nov. 5, 1977, Houston, Texas, U.S. Canadian-born U.S. bandleader. He trained as a violinist and in 1917 formed his band, the Royal Canadians. They began broadcasting nationally from Chicago in 1927, and from 1929 he was the winter attraction at New York City's Roosevelt Grill, a booking repeated for more than 30 years. He later moved to the Waldorf-Astoria Hotel, continuing the famous New Year's Eve broadcasts, begun in 1954, that climaxed with "Auld Lang Syne." Though derided by critics as the "king of corn," Lombardo gained long-lasting popularity by conducting what was billed as "the sweetest music this side of heaven
Guy Bolton
born Nov. 23, 1884, Broxbourne, Hertfordshire, Eng. died Sept. 5, 1979, London British-born U.S. playwright and librettist. The son of American parents, Bolton studied architecture before he began writing plays. His first play appeared on Broadway in 1911, but it was not until he began contributing to Broadway musicals that his fame spread. In collaboration with P.G. Wodehouse and others, he wrote dozens of scripts scored by composers such as Jerome Kern (Oh, Boy!, 1917), George Gershwin (Lady, Be Good!, 1924; Girl Crazy, 1930), and Cole Porter (Anything Goes, 1934)
Guy Burgess
a British man who worked for British Intelligence, but was secretly a spy for the former Soviet Union. In 1951 he escaped to the Soviet Union with another British spy, Donald MacLean (1911-1963). born 1911, Devonport, Devon, Eng. died Aug. 30, 1963, Moscow, Russia, U.S.S.R. British diplomat and Soviet spy. At the University of Cambridge in the 1930s, he became part of a group of young men, including Donald Maclean (1913-83), who shared a disdain for capitalist democracy. They were recruited by Soviet intelligence operatives and supplied information from their positions, mainly in the British foreign office (Maclean from 1934, Burgess from 1944). Maclean's post with the British embassy in Washington, D.C., enabled him to pass secret information about NATO to the Soviets; Burgess also served in Washington. In 1951 both men were warned by their colleague Kim Philby that an investigation was closing in on Maclean. With the aid of Anthony Blunt, they fled England and vanished, then surfaced in Moscow in 1956
Guy Carleton 1st Baron Dorchester
born Sept. 3, 1724, Strabane, County Tyrone, Ire. died Nov. 10, 1808, Stubbings, Berkshire, Eng. Irish soldier-statesman. In 1759 he was sent to Canada, where he fought in the Battle of Quebec. He served as lieutenant governor (1766-68) and governor (1768-78) of Quebec province. His conciliatory policies toward the French Canadians led to passage of the Quebec Act of 1774. He helped repel the attack on Quebec by American Revolutionary forces in 1775. He was appointed commander of British forces in North America in 1782 and then governor in chief of British North America (1786-96)
Guy Carleton 1st Baron Dorchester of Dorchester
born Sept. 3, 1724, Strabane, County Tyrone, Ire. died Nov. 10, 1808, Stubbings, Berkshire, Eng. Irish soldier-statesman. In 1759 he was sent to Canada, where he fought in the Battle of Quebec. He served as lieutenant governor (1766-68) and governor (1768-78) of Quebec province. His conciliatory policies toward the French Canadians led to passage of the Quebec Act of 1774. He helped repel the attack on Quebec by American Revolutionary forces in 1775. He was appointed commander of British forces in North America in 1782 and then governor in chief of British North America (1786-96)
Guy Fawkes
an English Roman Catholic who was killed as punishment for his part in a secret plan, known as the Gunpowder Plot, to destroy the Houses of Parliament by causing an explosion on November 5th, 1605. Guy Fawkes' Night is celebrated every year on November 5th in the UK (1570-1606). born 1570, York, Eng. died Jan. 31, 1606, London British conspirator. A convert to Roman Catholicism and a religious zealot, Fawkes joined the Spanish army in the Netherlands in 1593 and became noted for his military skill. In 1604 he returned to England and joined a group of Catholic zealots intent on blowing up the Parliament building. When details of this Gunpowder Plot were discovered Fawkes had planted and camouflaged at least 20 barrels of gunpowder in a cellar under the Parliament building Fawkes was arrested on Nov. 4, 1605. After being tortured to reveal the names of his accomplices, he was tried and executed opposite the Parliament building. England celebrates Guy Fawkes Day on November 5 with fireworks, masked children begging "a penny for the guy," and the burning of Fawkes in effigy
Guy Fawkes
{i} (1570-1606) English gunpowder plot conspirator who was executed for being part of the Gunpowder Plot (plot to to blow up the English Parliament and King James I of England on November 5th 1605)
Guy Fawkes Night
In Britain, Guy Fawkes Night is the evening of 5th November, when many people have parties with bonfires and fireworks. It began as a way of remembering the attempt by Guy Fawkes to blow up the Houses of Parliament in 1605. Guy Fawkes Night is often referred to as `Bonfire Night'. = Bonfire Night
Guy Fawkes' Night
November 5th, when people in Britain light fireworks and burn a guy on a fire = bonfire night (Guy Fawkes (1570-1606), one of the men who tried to blow up the English parliament in 1605)
Guy Francis de Moncy Burgess
born 1911, Devonport, Devon, Eng. died Aug. 30, 1963, Moscow, Russia, U.S.S.R. British diplomat and Soviet spy. At the University of Cambridge in the 1930s, he became part of a group of young men, including Donald Maclean (1913-83), who shared a disdain for capitalist democracy. They were recruited by Soviet intelligence operatives and supplied information from their positions, mainly in the British foreign office (Maclean from 1934, Burgess from 1944). Maclean's post with the British embassy in Washington, D.C., enabled him to pass secret information about NATO to the Soviets; Burgess also served in Washington. In 1951 both men were warned by their colleague Kim Philby that an investigation was closing in on Maclean. With the aid of Anthony Blunt, they fled England and vanished, then surfaced in Moscow in 1956
Guy Lombardo
born June 19, 1902, London, Ont., Can. died Nov. 5, 1977, Houston, Texas, U.S. Canadian-born U.S. bandleader. He trained as a violinist and in 1917 formed his band, the Royal Canadians. They began broadcasting nationally from Chicago in 1927, and from 1929 he was the winter attraction at New York City's Roosevelt Grill, a booking repeated for more than 30 years. He later moved to the Waldorf-Astoria Hotel, continuing the famous New Year's Eve broadcasts, begun in 1954, that climaxed with "Auld Lang Syne." Though derided by critics as the "king of corn," Lombardo gained long-lasting popularity by conducting what was billed as "the sweetest music this side of heaven
Guy Mollet
born Dec. 31, 1905, Flers-de-l'Orne, France died Oct. 3, 1975, Paris French politician. An English teacher in Arras, he joined the Socialist Party in 1921 and became head of the socialist teachers' union in 1939. After serving in World War II, he was elected to the Chamber of Deputies and became secretary-general of the Socialist Party (1946-69). With Pierre Mendès-France, he led the Republican Front to victory and became premier (1956-57). Failures in dealing with the Algerian rebellion and the Suez Crisis led to the government's defeat, but Mollet continued to serve as a deputy and as mayor of Arras
Guy Reginald Bolton
born Nov. 23, 1884, Broxbourne, Hertfordshire, Eng. died Sept. 5, 1979, London British-born U.S. playwright and librettist. The son of American parents, Bolton studied architecture before he began writing plays. His first play appeared on Broadway in 1911, but it was not until he began contributing to Broadway musicals that his fame spread. In collaboration with P.G. Wodehouse and others, he wrote dozens of scripts scored by composers such as Jerome Kern (Oh, Boy!, 1917), George Gershwin (Lady, Be Good!, 1924; Girl Crazy, 1930), and Cole Porter (Anything Goes, 1934)
Guy de Maupassant
(1850-1893) French novelist and short story writer
Guy de Maupassant
a French writer who wrote hundreds of short stories. He is one of the best short story writers ever (1850-93). born Aug. 5, 1850, Château de Miromesnil?, near Dieppe, France died July 6, 1893, Paris French writer of short stories. His law studies were interrupted by the Franco-Prussian War; his experience as a volunteer provided him with material for some of his best works. Later, as a civil-service employee, he became a protégé of Gustave Flaubert. He first gained attention with "Boule de Suif" (1880; "Ball of Fat"), probably his finest story. In the next 10 years he published some 300 short stories, six novels, and three travel books. Taken together, his stories present a broad, naturalistic picture of French life from 1870 to 1890. His subjects include war, the Norman peasantry, the bureaucracy, life on the banks of the Seine, the emotional problems of the different classes, and, ominously, hallucination. Maupassant was phenomenally promiscuous, and before he was 25 years old his health was being eroded by syphilis. He attempted suicide in 1892 and was committed to an asylum, where he died at age
Guy de Maupassant
He is generally considered France's greatest master of the short story
Guy's
Guy's Hospital an important hospital in London, for training doctors and nurses
Guy-in-back
GIB, (slang nickname for) copilot or navigator, (nickname for) radar operator
guy fawkes day
day for the celebration of the discovery of the Gunpowder Plot
guy rope
A guy rope is a rope or wire that has one end fastened to a tent or pole and the other end fixed to the ground, so that it keeps the tent or pole in position. = guy
guy rope
a rope or cable that is used to brace something (especially a tent)
guy thing
habit or interest that is typically of guys or boys as opposed to female
guy wire
A wire used for supporting a structure
guy wire
Attaches a tower to a Guy Anchor and the ground
guy wire
A wire used with support stakes to help support a newly planted tree
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

associate
A companion; a comrade
associate
To connect or join together; combine
associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
bad guy
a villain
big guy
A term of endearment, usually addressed toward an all-around good male person

How are you doing there, big guy? he asked.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

bro
a male who is preppy
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
To assign a buddy, or partner
cable guy
A man that works for the cable television service and installs cable television
dude
A man
dude
he

Dude don't know what's good for him.

dude
A tourist
fall guy
scapegoat
fall guy
one whom is gullible and easily duped
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

gentleman
Toilets intended for use by men
good guy
a hero
good guy
an all-around pleasant person; usually used in reference to a male

He was an all-around good guy to visit with and be around.

guyed
: Held upright by guylines or guys
guys
plural form of guy
individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
nice guy
An adult male who seeks sexual attraction and romantic intimacy, but only finds cordial friendship and platonic love

Nice guys are historically the grail of dating. ... As both Nora and I reminisced and compared how we were treated by the manwhore and by the nice guy, the manwhore always won out.

no more Mr Nice Guy
used to show that the speaker is not going to be pleasant anymore, and will resort to unpleasantness to get their way
stand-up guy
An honest and straightforward man of good character
wise guy
A member of the Mafia; a mobster
wise guy
One given to making clever jokes regarded as rude or disrespectful; smart; a wisecracker

Her reputation for being a wise guy made her new teachers hesitant about having her in their classes.

wise guy
A knowledgable or successful sports bettor
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
associate
{a} connected, influenced one by another
associate
{a} joined in league
associate
{v} to keep company, to unite
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
gentleman
{n} a term of complaisance
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
mucker
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Man
nar
Man
auto
Mr. Nice Guy
(Informal) pleasant and amiable person who avoids causing trouble or disagreement, nice and pleasant man who keeps away from causing problems
Partner
aite
Person
gentle
Rexford Guy Tugwell
born July 10, 1891, Sinclairville, N.Y., U.S. died July 21, 1979, Santa Barbara, Calif. U.S. economist. He joined the economics faculty of Columbia University in 1920, and in 1932 he became a member of the Brain Trust that advised Franklin D. Roosevelt. Appointed undersecretary of agriculture, he helped formulate farm policy and other New Deal economic reforms (1933-36). He chaired the New York City Planning Commission (1938-41), served as governor of Puerto Rico (1941-46), and taught at the University of Chicago (1946-57)
associate
noun man
associate
Enter keywords
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
To connect in the mind or imagination
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
To accompany; to keep company with
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
To connect or place together in thought
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
bad guy
mean guy, bad man
Türkçe - İngilizce

guy teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

boy
length

I like to wear my skirts knee length. - Eteklerimi diz boyu giymeyi severim.

Our boat won by two lengths. - Teknemiz iki boyla kazandı.

son
ultimate

So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning. - Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz.

Such considerations ultimately had no effect on their final decision. - Bu tür düşüncelerin sonuçta onların nihai kararı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.

son
{s} latest

I just bought the latest version of this MP3 player. - Ben az önce bu MP3 çaların en son sürümünü satın aldım.

His latest novel is well worth reading. - Onun en son romanı okumaya değer.

son
last

Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages. - Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi.

The last straw breaks the camel's back. - Devenin belini kıran son saman çöpü.

boy
height

What is the average height of the players? - Oyuncuların boy ortalaması nedir?

Meg is about the same height as Ken. - Meg Ken ile yaklaşık aynı boydadır.

son
{s} final

Because of hunger and fatigue, the dog finally died. - Açlıktan ve yorgunluktan dolayı, köpek sonunda öldü.

I haven't read the final page of the novel yet. - Romanın son sayfasını henüz okumadım.

Guy fawkes
Guy Fawkes
Guy fawkes'in yakalanış günü
Guy Fawkes day
boy
tribe

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

The Gauls are close to the Germanic tribes. - Galyalılar, Germen boylarına yakındır.

partner
{i} partner
boy
sociol. clan
boy
stature; clan
boy
tribe, clan
son
{i} close

Close the door after you. - Sizden sonra kapıyı kapatın.

The store is closed until further notice. - Bir sonraki duyuruya kadar mağaza kapalı.

son
{s} late

I have not seen him lately. - Son zamanlarda onu görmedim

Did the error occur right from the start or later on? - When? - Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman?

Son
to
boy
taille
boy
dimension

Tom comes from another dimension. - Tom başka bir boyuttandır.

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları görselleştirmek zordur.

boy
(Tıp) body height
boy
elongation
individual
(Tıp) individual
man
inductive
pal
impeller
pal
(Askeri,Teknik) blade
son
(Denizbilim) boundary
boy
size

Do you have these shoes in my size? - Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı?

A person's heart is approximately the same size as their fist. - Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

boy
figure

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

boy
extent

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

Layla's letters revealed the extent of her racism. - Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı.

boy
full-length

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

boy
stature

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

son
finish

A few minutes after he finished his work, he went to bed. - İşini bitirdikten birkaç dakika sonra, o yatmaya gitti.

Apply two coats of the paint for a good finish. - İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula.

son
death

He took care of the business after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi.

He took charge of the firm after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu üstüne aldı.

son
terminal

Sami learned he had terminal cancer. - Sami son aşamada bir kanseri olduğunu öğrendi.

son
expiration
son
sequel
son
bottom

Tom found the wallet he thought he'd lost after searching the house from top to bottom. - Evi baştan aşağı aradıktan sonra Tom, kaybettiğini düşündüğü cüzdanı buldu.

I'll bet my bottom dollar he'll succeed. - Onun başaracağına dair son dolarımla bahse girerim.

son
latter

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı.

Love is above money. The latter can't give as much happiness as the former. - Sevgi paranın üstündedir. Sonraki önceki kadar çok mutluluk veremez.

son
termination
son
crucial

The first minutes after a heart attack are crucial. - Bir kalp krizinden sonra ilk dakikalar çok önemlidir.

son
conclusion

The conclusion reached by a study is People who think their feet are smelly, have smelly feet; people who think they aren't, don't. - Bir çalışma ile ulaşılan sonuç ayaklarının pis koktuğunu düşünen insanların kötü kokan ayakları vardır; ayaklarının kötü kokmadığını düşünen insanların yoktur.

I came to the conclusion that I had been deceived. - Ben aldatılmış olduğum sonucuna vardım.

son
closure
Boy
(Tıp) colo r
boy
bulk
boy
phrathy
boy
phratry
boy
linear measurement
boy
{i} clan
son
{i} issue

The latest issue of the magazine will come out next Monday. - Derginin son basımı gelecek pazartesi yayınlanacak.

son
{s} full

There needs to be a full stop at the end of a sentence. - Bir cümlenin sonunda nokta olması gerekir.

Tom had pockets full of cash after a lucky night at the casino. - Kumarhanedeki şanslı bir geceden sonra, Tom'un cepler dolusu nakiti vardı.

son
{i} afterbirth
son
{s} supreme

It made me supremely happy. - Bu beni son derece mutlu etti.

son
{i} quietus
son
{i} ruination
son
secundine
son
{s} nth
son
{i} fate

The fate of the hostages depends on the result of the negotiation. - Tutsakların kaderi görüşmenin sonucuna göre değişir.

In the end the two families accepted their fate. - Sonunda iki aile kaderini kabul etti.

son
tail end
son
{i} upshot
son
{s} bedrock
son
{i} kiss off
son
epilogue
son
{i} omega
son
{i} curtains

The room looks different after I've changed the curtains. - Perdeleri değiştirmemden sonra oda farklı görünüyor.

son
{i} expiry
guy