guy

listen to the pronunciation of guy
İngilizce - Türkçe
{i} adam

O araba satıcısı oldukça acayip bir adam. - That car salesman was a pretty off the wall kind of guy.

Ne! Sen hâlâ o adamla birlikte misin? ve biz cevaplarız: Ne yapabilirim! Onu seviyorum! - What! You're still with that guy? and we answer: What can I do! I LOVE him!

{i} herif

Hadi yakalayalım şu herifi. - Come on let's catch that guy.

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

{f} takılmak

Siz çocuklar takılmak istemez misiniz? - Don't you guys hang out?

Tüm yapmak istediğim siz çocuklarla takılmak. - All I want to do is hang out with you guys.

ip
herifçioğlu
alaya almak
vento
adamcık
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

{i} tip

Ben o tip adam değilim. - I'm not that type of guy.

Barın önünde çok sayıda acayip kılıklı tipler takılıyordu. - Several guys were hanging around in front of the bar.

halat/adam
halatla tutturmak
gemi direklerini yerlerinde saptayan halat
çıkarılan veya indirilen yükü yerinde tutan halat
taklit et
i., k.dili. adam
acayip kıIıklı adam
{i} korkuluk
{i} germe halatı
{i} germe kablosu
{i} acayip kılıklı tip

Barın önünde çok sayıda acayip kılıklı tipler takılıyordu. - Several guys were hanging around in front of the bar.

{f} alay etmek
{f} rezil etmek
{f} bağlamak
halat
gergi kablosu
gergi halatı
herifin
gergi teli
individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual freedom is the foundation of democracy.

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

person
kişi

Japonya'ya gitmek istemeyi tercih etmemin sebebi onların çalışkan ve dürüst kişilikleridir. - The reason I prefer to go to Japan is that the people in Japan are hardworking and have honest personalities.

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

associate
birleştirmek
friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

gentleman
centilmen

O gerçek bir centilmen. - He is a real gentleman.

Onun davranışları bir centilmen tavrı değildir. - His manners are not those of a gentleman.

individual
birey

Bir bireyin hakları ve sorumlulukları vardır. - An individual has rights and responsibilities.

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

people
millet

Tokyo'da her çeşit millet yaşar. - All sorts of people live in Tokyo.

Almanlar tutumlu bir millettir. - Germans are a frugal people.

gentleman
beyefendi

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

partner
ortak

İki adam iş ortaklarıydı. - The two men were business partners.

Bir ortaklık kurmayı kararlaştırdılar. - They agreed to form a joint partnership.

dude
ahbap

Parti harikaydı ahbap. - That party was great, Dude.

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

TV'nin çocuklar için kötü olduğunu düşünüyor musun? - You think that TV is bad for kids?

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

man
insan

İnsan gülebilen tek hayvandır. - Man is the only animal that can laugh.

Bugün, bir sürü insan işsiz kalma konusunda endişeleniyor. - Today, many people worry about losing their jobs.

wise guy
ukalâ

Hiç kimse ukalayı sevmez. - Nobody likes a wise guy.

man
erkek

Michael bir erkek adıdır ama Michelle bir bayan adıdır. - Michael is a man's name but Michelle is a lady's name.

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

boy
{i} delikanlı

Bazı delikanlılar tenis oynar diğerleri futbol. - Some boys play tennis and others play soccer.

Bu, saatini bulan delikanlı. - This is the boy who found your watch.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
people
ulus

Bu onların diğer uluslarla ortak neye sahip olduklarıdır. - This is what they have in common with other peoples.

Yahudiler Tanrı tarafından seçilmiş bir ulustur. - Jews are a people chosen by God.

friend
{i} arkadaş

Süngerbob ve Patrick arkadaştır. - Spongebob and Patrick are friends.

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

boy
erkek çocuk

İki erkek çocuk yemeklerini kendi aralarında pişirdi. - The two boys cooked their meal between them.

Ben erkek çocukların şarkı söylediğini duydum. - I heard the boys singing.

people
insanlar

Seyahat, insanları bilgili yapar. - Traveling makes people knowledgeable.

Sosyal ağ siteleri, 13 yaşından küçük insanlar için tehlikelidir. - Social networking sites are dangerous for people under 13.

partner

Güvercinler ömür boyu aynı eşle kalırlar. - Pigeons stay with the same partner for life.

Tom asla benim eşim değildi. - Tom was never my partner.

guy rope
(Askeri) lente ipi
guy wire
takviye kablosu
guy cable
gemi direği halatı
guy fawkes day
05.Kas
guy rope
germe halatı
guy rope
gemi direği halatı
guy wire
germe teli
guy fawkes night
Guy Fawkes gece
guy line
adam çizgi
guy lombardo
adam Lombardo
guy's
adam
Guy Fawkes
{i} guy fawkes
Guy Fawkes
(isim) guy fawkes
guy derrick
(Askeri) halatlı dikme vinç
guy derrick crane
(İnşaat) gergili derik vinç
guy fawkes day
beş kasım günü
guy fawkes day
guy fawkes'in yakalanış günü
guy fawkes day
5 kasım
guy leg
(İnşaat) gergi ayağı
guy pin
tespit çivisi
guy pin
(Askeri) GERGİ KAZIĞI, LENTE KAZIĞI: Gergi telini, gergi halat veya ipini germek için yere çakılan kazık
guy pin
tespit pini
guy rope
(Askeri) GERGİ İPİ, GERGİ HALATI, LENTE İPİ: Bir çadırı tespit etmek üzere yere çakılmış kazığa başlanan ip, bir yapıyı tespit etmek için yere demirlenen halat
guy wire
(Askeri) LENTE KABLOSU
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

buddy
arkadaş

O benim eski içki arkadaşım. - He's my old drinking buddy.

Eğer herkesle ve herhangi biriyle arkadaş olursan, çok geçmeden insanlar senin insanları memnun eden biri olduğunu düşünecekler. - If you buddy up to everybody and anybody, pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

associate
{i} ortak

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

mate
arkadaş

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

Tom yirmi altı yaşındayken hayat arkadaşı Mary'yle tanıştı. - Tom met his life mate, Mary, at the age of twenty six.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Mektup arkadaşın olmak istiyorum. - I would like to be your pen pal.

Tom'un Avustralya'da bir kalem arkadaşı var. - Tom has a pen pal in Australia.

individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Üç küçük çocuğum var. - I have three young kids.

Küçük çocukları kaçıran insanlar hakkında duymak kanımı kaynatıyor. - Hearing about people kidnapping little children just makes my blood boil.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

individual
fert
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

O, güzel bir arkadaş gibi görünüyor. - He seems to be a nice fellow.

O gerçekten hoş bir arkadaş fakat ondan hoşlanmıyorum. - He's quite a nice fellow but I don't like him.

individual
{s} özel
buddy
dili arkadaş
people
{i} 1. birileri: Be quiet! There are people in the next room. Sus! Yandaki odada birileri var. Are there people in the next room? Bitişikteki
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enise
Friend
(isim) Enis
associate
{s} birleşmiş
associate
bağlı olan
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

O gerçekten bir arkadaş değil, sadece bir tanıdık. - He is not really a friend, just an acquaintance.

O, bir arkadaş değil ama bir tanıdıktır. - He is not a friend, but an acquaintance.

individual
{i} şahıs
individual
{s} şahsi
people
{f} insan yerleştirmek
man
yönetim

Sendika yönetimle pazarlık yaptı. - The union bargained with the management.

Bay Johnson dikkatsiz yönetimi nedeniyle kaybedilen para miktarı hakkında endişe ediyordu. - Mr Johnson was concerned about the amount of money that was being lost because of careless management.

associate
(Ticaret) meslektaş
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
iş ortağı

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

associate
(Ticaret) ortalı
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
birliktelik kurmak
associate
ilişkilendirilmiş
associate
(Ticaret) katılan
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
(Matematik) yandaş
associate
birlikte
associate
yarı/muhabir üye
associate
tabi
boy
ufaklık
boy
uşak
boy
kızan
boy
erkek genç
boy
çocuk garson
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
emsal
fellow
herifçioğlu
fellow
(Argo) delikanlı
fellow
yakın arkadaş
fellow
(Argo) genç adam
fellow
üniversite öğretmeni
friend
can

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

Tom Mary'nin o kadar cana yakın olacağını ummuyordu. - Tom didn't expect Mary to be so friendly.

friend
ayaktaş
friend
yoldaş
friend
dostça davranmak
friend
yakın

Köpekler insanın en yakın arkadaşlarıdır. - Dogs are man's closest friends.

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

guys
çocuklar

Arabanda çalışan çocuklar ne yaptıklarını biliyor gibi görünmüyorlar. - The guys working on your car don't seem to know what they're doing.

Ben diğer çocuklarla konuşursam kıskanır. - He gets jealous when I talk to other guys.

guys
herifler

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

guys
beyler

Hey, beyler, beni bekleyin! - Hey, guys, wait for me!

Hey beyler, lütfen biraz sakin olun. - Hey guys, please be quiet.

individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

kid
genç

Ben gençken, bir çocuğun sahip olabileceği en modern şey, bir transistör radyoydu. - When I was young, the hippest thing a kid could own was a transistor radio.

Daha genç çocuklarla uğraşmayın. - Don't pick on younger kids.

little guy
küçük adam
man
mide

Lütfen beni güldürme. Dün bir sürü mekik çektim ve mide kaslarım ağrıyor. - Please don't make me laugh. I did too many sit-ups yesterday and my stomach muscles hurt.

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
koca

Onlar karı koca oldu. - They became man and wife.

Rahip onları koca ve karı ilan etti. - The priest pronounced them man and wife.

man
kent çapında ağ
man
yeterince insan olmak
man
adam vermek
man
kimse

Hiç kimse adaylığı kazanmak için yeterli oy almadı. - No man received enough votes to win the nomination.

Mağazayı pek çok kişiye sordum, ancak kimse onu duymamıştı. - I asked many persons about the store, but no one had heard of it.

man
zevk

Hayatım boyunca, tüm dünyada seyahat etmekten ve birçok farklı uluslarda çalışmaktan büyük zevk aldım. - Throughout my life, I've had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations.

Ben sadece Zürih'e taşındım ve birçok şeyi yapmaktan zevk alıyorum. - I have just moved to Zurich and enjoy doing many things.

mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
(Tıp) mate
mate
birbirine geçirmek
people
dünya

Dünyada bazı insanlar, açlıktan çeker. - Some people in the world suffer from hunger.

Dünyada üç tip insan vardır: sayı sayabilenler, ve sayamayanlar. - There are three different types of people in the world: those who can count, and those who can't.

people
beşer
people
kalabalık

Kalabalık bir insan grubu toplandı. - A large crowd of people gathered.

Caddede bir kalabalık var. - There is a crowd of people on the street.

people
el
people
insanoğlu
people
kişiler

Tom ünlü kişilerin taklitlerini yapar. - Tom does impersonations of famous people.

Onun romanları genç kişiler arasında ünlüdür. - His novels are popular among young people.

people
ümmet
tough guy
kabadayı
tough guy
taş fırın erkeği
wise guy
(Bahis) tecrübeli bahisçi
gentleman
{i} bay

Bay Hawk, kibar bir beyefendidir. - Mr Hawk is a kind gentleman.

Bay Hawk nazik bir beyefendidir. - Mr. Hawk is a kind gentleman.

person
adam

Tom sempatik bir adam. - Tom is an agreeable person.

Genç bir adam seni dışarıda bekliyor. - A young person is waiting for you outside.

associate
{f} ortak ol
associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
hakları sınırlı üye
associate
birleşmek
associate
düşünmek
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

boy
Vay canına!
boy
Üf!
buddy
ulan
buddy
lan
dude
züppe adam
fall guy
kurban
fall guy
keriz
fall guy
abalı
fellow
kişi
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
adam

Fred tembel bir adam. - Fred is a lazy fellow.

Şu adam doğruyu yanlıştan ayıramaz. - That fellow can't tell right from wrong.

fellow
hemcins
fellow
benzer
gentleman
adam

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

gentleman
{i} kibar kimse
individual
kişi

Her kişi bir bireydir. - Every person is an individual.

Bugünlerde, müşteri hizmetlerinde deneyimi olan kişiler arıyoruz. - We are currently looking for individuals who have experience in customer service.

individual
individuallyayrı ayrı
individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
başlı başına
individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
people
kimse

Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi. - No one is sure how many people died.

Hiç kimse tam olarak kaç kişinin kendilerini hippi kabul ettiklerini bilmez. - No one knows exactly how many people considered themselves hippies.

people
kişi

Sadece birkaç kişi beni anladı. - Only a few people understood me.

Yalnızca birkaç kişi vaktinde geldi. - Only a few people showed up on time.

people
kodak üyeleri
people
akrabalar
man
adam

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Polis adamın peşinde. - The police are after the man.

Man
Man
a wise guy
akıllı bir adam
associate
ile görüşmek
associate
{f} ilişkilendir

Asya'da Fransız dili genellikle romantizmle ilişkilendirilir. - In Asia, French language is often associated with romantism.

Biz özgürlük dediğimizde onu Lincoln ile ilişkilendiriyoruz. - When we say liberty, we associate it with Lincoln.

associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

Türkçe - Türkçe
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
boy
Uzunluk
Boy
kabile
Boy
kamet
Boy
anar
Boy
KLAN
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
Son
nihayet

Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi. - Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı.

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Destan
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Uzaklık
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Kumaş için ölçü
İngilizce - İngilizce
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

A male

Jane considers that guy to be very good looking.

To equip with a support cable
A support cable used to guide, steady or secure something
To exhibit an effigy of Guy Fawkes around the 5th November
stay-rope
{n} a rope to keep a heavy body steady while hoisting or lowering, or to confine a boom forward
given name, male
{i} male first name
an effigy of Guy Fawkes that is burned on a bonfire on Guy Fawkes Day
Americans sometimes address a group of people, whether they are male or female, as guys or you guys. Hi, guys. How are you doing? Mom wants to know if you guys still have that two-person tent. To steady, guide, or secure with a rope, cord, or cable. Bolton Guy Reginald Burgess Guy Francis de Moncy Dorchester of Dorchester Guy Carleton 1st Baron Fawkes Guy Guy Blaché Alice Alice Guy Lombardo Guy Albert Maupassant Henry René Albert Guy de Mollet Guy Tugwell Rexford Guy
A rope or wire used to steady or support
A person of queer looks or dress
steady or support with with a guy wire or cable; "The Italians guyed the Tower of Pisa to prevent it from collapsing
Cables attached to a tripod or tower to increase stability Our 30 foot towers must be guyed Other towers and tripods may be guyed if increased stability is required
subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed the plans for a new opera house"; "The students poked fun at the inexperienced teacher"; "His former students roasted the professor at his 60th birthday"
{f} make fun of; secure with rope; secure with a chain
you guys attempt to revive the distinction between a singular and plural you to avoid confusion between the two uses
steady or support with with a guy wire or cable; "The Italians guyed the Tower of Pisa to prevent it from collapsing"
a cable, chain, rod, or rope that checks and controls movement or holds a structure or part in fixed alignment or position
A rope used to adjust the position of a spinnaker pole
{i} fellow, chap (Slang); reinforcing rope; anchor, chain
Also called a brace A line used to control the movement of the object at the other end, such as a spar
The windward spinnaker sheet
A rope, chain, or rod attached to anything to steady it; as: a rope to steady or guide an object which is being hoisted or lowered; a rope which holds in place the end of a boom, spar, or yard in a ship; a chain or wire rope connecting a suspension bridge with the land on either side to prevent lateral swaying; a rod or rope attached to the top of a structure, as of a derrick, and extending obliquely to the ground, where it is fastened
a rope or cable that is used to brace something (especially a tent) an effigy of Guy Fawkes that is burned on a bonfire on Guy Fawkes Day an informal term for a youth or man; "a nice guy"; "the guy's only doing it for some doll"
To make fun of to ridicule with wit or innuendo
A man (in plural, also people of either sex)
A guy is a man. I was working with a guy from Manchester. see also wise guy
a rope or cable that is used to brace something (especially a tent)
To steady or guide with a guy
A grotesque effigy, like that of Guy Fawkes, dressed up in England on the fifth of November, the day of the Gunpowder Plot
A steel wire used to support or strengthen a structure
A cable for steadying, guiding or holding something, like an antenna
To fool; to baffle; to make (a person) an object of ridicule
A rope or wire used to control a spar or derrick
an informal term for a youth or man; "a nice guy"; "the guy's only doing it for some doll"
Guy (Guido) Fawkes was one of the Gunpowder Plotters Effigies in his likeness are destroyed on Bonfire Night, and have become known as "guys "
Rope, chain, or rod attached to brace, steady, or guide
Guy Fawkes night
a celebration, on the 5th of November, to remember the failure of the Gunpowder Plot of 1605
guy line
A rope or cable (a line) used to restrain the motion of something. As a cable used to prevent a mast from falling over
guy lines
plural form of guy line
guy rope
A rope or cable used to steady either a tall structure, or a thing being hoisted or lowered
guy-wire
A metal guy rope used to stabilize a tall structure (such as a radio mast)
Guy Albert Lombardo
born June 19, 1902, London, Ont., Can. died Nov. 5, 1977, Houston, Texas, U.S. Canadian-born U.S. bandleader. He trained as a violinist and in 1917 formed his band, the Royal Canadians. They began broadcasting nationally from Chicago in 1927, and from 1929 he was the winter attraction at New York City's Roosevelt Grill, a booking repeated for more than 30 years. He later moved to the Waldorf-Astoria Hotel, continuing the famous New Year's Eve broadcasts, begun in 1954, that climaxed with "Auld Lang Syne." Though derided by critics as the "king of corn," Lombardo gained long-lasting popularity by conducting what was billed as "the sweetest music this side of heaven
Guy Bolton
born Nov. 23, 1884, Broxbourne, Hertfordshire, Eng. died Sept. 5, 1979, London British-born U.S. playwright and librettist. The son of American parents, Bolton studied architecture before he began writing plays. His first play appeared on Broadway in 1911, but it was not until he began contributing to Broadway musicals that his fame spread. In collaboration with P.G. Wodehouse and others, he wrote dozens of scripts scored by composers such as Jerome Kern (Oh, Boy!, 1917), George Gershwin (Lady, Be Good!, 1924; Girl Crazy, 1930), and Cole Porter (Anything Goes, 1934)
Guy Burgess
a British man who worked for British Intelligence, but was secretly a spy for the former Soviet Union. In 1951 he escaped to the Soviet Union with another British spy, Donald MacLean (1911-1963). born 1911, Devonport, Devon, Eng. died Aug. 30, 1963, Moscow, Russia, U.S.S.R. British diplomat and Soviet spy. At the University of Cambridge in the 1930s, he became part of a group of young men, including Donald Maclean (1913-83), who shared a disdain for capitalist democracy. They were recruited by Soviet intelligence operatives and supplied information from their positions, mainly in the British foreign office (Maclean from 1934, Burgess from 1944). Maclean's post with the British embassy in Washington, D.C., enabled him to pass secret information about NATO to the Soviets; Burgess also served in Washington. In 1951 both men were warned by their colleague Kim Philby that an investigation was closing in on Maclean. With the aid of Anthony Blunt, they fled England and vanished, then surfaced in Moscow in 1956
Guy Carleton 1st Baron Dorchester
born Sept. 3, 1724, Strabane, County Tyrone, Ire. died Nov. 10, 1808, Stubbings, Berkshire, Eng. Irish soldier-statesman. In 1759 he was sent to Canada, where he fought in the Battle of Quebec. He served as lieutenant governor (1766-68) and governor (1768-78) of Quebec province. His conciliatory policies toward the French Canadians led to passage of the Quebec Act of 1774. He helped repel the attack on Quebec by American Revolutionary forces in 1775. He was appointed commander of British forces in North America in 1782 and then governor in chief of British North America (1786-96)
Guy Carleton 1st Baron Dorchester of Dorchester
born Sept. 3, 1724, Strabane, County Tyrone, Ire. died Nov. 10, 1808, Stubbings, Berkshire, Eng. Irish soldier-statesman. In 1759 he was sent to Canada, where he fought in the Battle of Quebec. He served as lieutenant governor (1766-68) and governor (1768-78) of Quebec province. His conciliatory policies toward the French Canadians led to passage of the Quebec Act of 1774. He helped repel the attack on Quebec by American Revolutionary forces in 1775. He was appointed commander of British forces in North America in 1782 and then governor in chief of British North America (1786-96)
Guy Fawkes
an English Roman Catholic who was killed as punishment for his part in a secret plan, known as the Gunpowder Plot, to destroy the Houses of Parliament by causing an explosion on November 5th, 1605. Guy Fawkes' Night is celebrated every year on November 5th in the UK (1570-1606). born 1570, York, Eng. died Jan. 31, 1606, London British conspirator. A convert to Roman Catholicism and a religious zealot, Fawkes joined the Spanish army in the Netherlands in 1593 and became noted for his military skill. In 1604 he returned to England and joined a group of Catholic zealots intent on blowing up the Parliament building. When details of this Gunpowder Plot were discovered Fawkes had planted and camouflaged at least 20 barrels of gunpowder in a cellar under the Parliament building Fawkes was arrested on Nov. 4, 1605. After being tortured to reveal the names of his accomplices, he was tried and executed opposite the Parliament building. England celebrates Guy Fawkes Day on November 5 with fireworks, masked children begging "a penny for the guy," and the burning of Fawkes in effigy
Guy Fawkes
{i} (1570-1606) English gunpowder plot conspirator who was executed for being part of the Gunpowder Plot (plot to to blow up the English Parliament and King James I of England on November 5th 1605)
Guy Fawkes Night
In Britain, Guy Fawkes Night is the evening of 5th November, when many people have parties with bonfires and fireworks. It began as a way of remembering the attempt by Guy Fawkes to blow up the Houses of Parliament in 1605. Guy Fawkes Night is often referred to as `Bonfire Night'. = Bonfire Night
Guy Fawkes' Night
November 5th, when people in Britain light fireworks and burn a guy on a fire = bonfire night (Guy Fawkes (1570-1606), one of the men who tried to blow up the English parliament in 1605)
Guy Francis de Moncy Burgess
born 1911, Devonport, Devon, Eng. died Aug. 30, 1963, Moscow, Russia, U.S.S.R. British diplomat and Soviet spy. At the University of Cambridge in the 1930s, he became part of a group of young men, including Donald Maclean (1913-83), who shared a disdain for capitalist democracy. They were recruited by Soviet intelligence operatives and supplied information from their positions, mainly in the British foreign office (Maclean from 1934, Burgess from 1944). Maclean's post with the British embassy in Washington, D.C., enabled him to pass secret information about NATO to the Soviets; Burgess also served in Washington. In 1951 both men were warned by their colleague Kim Philby that an investigation was closing in on Maclean. With the aid of Anthony Blunt, they fled England and vanished, then surfaced in Moscow in 1956
Guy Lombardo
born June 19, 1902, London, Ont., Can. died Nov. 5, 1977, Houston, Texas, U.S. Canadian-born U.S. bandleader. He trained as a violinist and in 1917 formed his band, the Royal Canadians. They began broadcasting nationally from Chicago in 1927, and from 1929 he was the winter attraction at New York City's Roosevelt Grill, a booking repeated for more than 30 years. He later moved to the Waldorf-Astoria Hotel, continuing the famous New Year's Eve broadcasts, begun in 1954, that climaxed with "Auld Lang Syne." Though derided by critics as the "king of corn," Lombardo gained long-lasting popularity by conducting what was billed as "the sweetest music this side of heaven
Guy Mollet
born Dec. 31, 1905, Flers-de-l'Orne, France died Oct. 3, 1975, Paris French politician. An English teacher in Arras, he joined the Socialist Party in 1921 and became head of the socialist teachers' union in 1939. After serving in World War II, he was elected to the Chamber of Deputies and became secretary-general of the Socialist Party (1946-69). With Pierre Mendès-France, he led the Republican Front to victory and became premier (1956-57). Failures in dealing with the Algerian rebellion and the Suez Crisis led to the government's defeat, but Mollet continued to serve as a deputy and as mayor of Arras
Guy Reginald Bolton
born Nov. 23, 1884, Broxbourne, Hertfordshire, Eng. died Sept. 5, 1979, London British-born U.S. playwright and librettist. The son of American parents, Bolton studied architecture before he began writing plays. His first play appeared on Broadway in 1911, but it was not until he began contributing to Broadway musicals that his fame spread. In collaboration with P.G. Wodehouse and others, he wrote dozens of scripts scored by composers such as Jerome Kern (Oh, Boy!, 1917), George Gershwin (Lady, Be Good!, 1924; Girl Crazy, 1930), and Cole Porter (Anything Goes, 1934)
Guy de Maupassant
(1850-1893) French novelist and short story writer
Guy de Maupassant
He is generally considered France's greatest master of the short story
Guy de Maupassant
a French writer who wrote hundreds of short stories. He is one of the best short story writers ever (1850-93). born Aug. 5, 1850, Château de Miromesnil?, near Dieppe, France died July 6, 1893, Paris French writer of short stories. His law studies were interrupted by the Franco-Prussian War; his experience as a volunteer provided him with material for some of his best works. Later, as a civil-service employee, he became a protégé of Gustave Flaubert. He first gained attention with "Boule de Suif" (1880; "Ball of Fat"), probably his finest story. In the next 10 years he published some 300 short stories, six novels, and three travel books. Taken together, his stories present a broad, naturalistic picture of French life from 1870 to 1890. His subjects include war, the Norman peasantry, the bureaucracy, life on the banks of the Seine, the emotional problems of the different classes, and, ominously, hallucination. Maupassant was phenomenally promiscuous, and before he was 25 years old his health was being eroded by syphilis. He attempted suicide in 1892 and was committed to an asylum, where he died at age
Guy's
Guy's Hospital an important hospital in London, for training doctors and nurses
Guy-in-back
GIB, (slang nickname for) copilot or navigator, (nickname for) radar operator
guy fawkes day
day for the celebration of the discovery of the Gunpowder Plot
guy rope
a rope or cable that is used to brace something (especially a tent)
guy rope
A guy rope is a rope or wire that has one end fastened to a tent or pole and the other end fixed to the ground, so that it keeps the tent or pole in position. = guy
guy thing
habit or interest that is typically of guys or boys as opposed to female
guy wire
Attaches a tower to a Guy Anchor and the ground
guy wire
A wire used for supporting a structure
guy wire
A wire used with support stakes to help support a newly planted tree
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

associate
A companion; a comrade
associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
associate
To connect or join together; combine
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
bad guy
a villain
big guy
A term of endearment, usually addressed toward an all-around good male person

How are you doing there, big guy? he asked.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

bro
a male who is preppy
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
To assign a buddy, or partner
cable guy
A man that works for the cable television service and installs cable television
dude
A man
dude
A tourist
dude
he

Dude don't know what's good for him.

fall guy
one whom is gullible and easily duped
fall guy
scapegoat
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

gentleman
Toilets intended for use by men
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

good guy
an all-around pleasant person; usually used in reference to a male

He was an all-around good guy to visit with and be around.

good guy
a hero
guyed
: Held upright by guylines or guys
guys
plural form of guy
individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

nice guy
An adult male who seeks sexual attraction and romantic intimacy, but only finds cordial friendship and platonic love

Nice guys are historically the grail of dating. ... As both Nora and I reminisced and compared how we were treated by the manwhore and by the nice guy, the manwhore always won out.

no more Mr Nice Guy
used to show that the speaker is not going to be pleasant anymore, and will resort to unpleasantness to get their way
stand-up guy
An honest and straightforward man of good character
wise guy
A knowledgable or successful sports bettor
wise guy
One given to making clever jokes regarded as rude or disrespectful; smart; a wisecracker

Her reputation for being a wise guy made her new teachers hesitant about having her in their classes.

wise guy
A member of the Mafia; a mobster
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
associate
{v} to keep company, to unite
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
associate
{a} connected, influenced one by another
associate
{a} joined in league
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
gentleman
{n} a term of complaisance
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Friend
mucker
Man
auto
Man
nar
Mr. Nice Guy
(Informal) pleasant and amiable person who avoids causing trouble or disagreement, nice and pleasant man who keeps away from causing problems
Partner
aite
Person
gentle
Rexford Guy Tugwell
born July 10, 1891, Sinclairville, N.Y., U.S. died July 21, 1979, Santa Barbara, Calif. U.S. economist. He joined the economics faculty of Columbia University in 1920, and in 1932 he became a member of the Brain Trust that advised Franklin D. Roosevelt. Appointed undersecretary of agriculture, he helped formulate farm policy and other New Deal economic reforms (1933-36). He chaired the New York City Planning Commission (1938-41), served as governor of Puerto Rico (1941-46), and taught at the University of Chicago (1946-57)
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
To connect in the mind or imagination
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
To connect or place together in thought
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
Enter keywords
associate
To accompany; to keep company with
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
noun man
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
bad guy
A bad guy is a person in a story or film who is considered to be evil or wicked, or who is fighting on the wrong side. You can also refer to the bad guys in a situation in real life. In the end the `bad guys' are caught and sent to jail. = baddy good guy. a man in a film, book etc who is evil or dangerous British Equivalent: baddie
Türkçe - İngilizce

guy teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

boy
length

His horse won by three lengths. - Onun atı üç boy farkla kazandı.

Tom measured the length of the board. - Tom panonun boyunu ölçtü.

son
ultimate

Who will ultimately decide? - Eninde sonunda kim karar verecek?

The argument is rigorous and coherent but ultimately unconvincing. - Bu tartışma titiz ve tutarlı ama sonuçta inandırıcı.

son
{s} latest

I found his latest novel interesting. - Onun en son romanını ilginç buldum.

Kelly's latest book appeared last week. - Kelly'nin son kitabı geçen hafta çıktı.

son
last

The last straw breaks the camel's back. - Devenin belini kıran son saman çöpü.

Lastly, she went to America. - Son olarak o Amerika'ya gitti.

boy
height

What is the average height of the players? - Oyuncuların boy ortalaması nedir?

Tom and his brother are about the same height. - Tom ve erkek kardeşi yaklaşık aynı boyda.

son
{s} final

Finally we have learned the truth. - Sonunda,gerçeği öğrendik.

The lioness finally gave chase to the gazelle. - Dişi aslan sonunda ceylanı kovaladı.

Guy fawkes
Guy Fawkes
Guy fawkes'in yakalanış günü
Guy Fawkes day
boy
tribe

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

The Gauls are close to the Germanic tribes. - Galyalılar, Germen boylarına yakındır.

partner
{i} partner
boy
stature; clan
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
son
{i} close

Tom closed his diary after writing about that day's events. - Tom, o günkü olaylar hakkında yazdıktan sonra günlüğü kapattı.

He went to the store at the last minute, just before it closed. - O, tam kapanmadan önce, o son dakikada dükkâna gitti.

son
{s} late

Did the error occur right from the start or later on? - When? - Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman?

In late August, the Allied forces captured Paris. - Ağustos ayı sonlarında İtilâf Devletleri, Paris'i ele geçirdi.

Son
to
boy
elongation
boy
(Tıp) body height
boy
taille
boy
dimension

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları hayal etmek zordur.

individual
(Tıp) individual
man
inductive
pal
impeller
pal
(Askeri,Teknik) blade
son
(Denizbilim) boundary
boy
extent

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

boy
stature

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

boy
full-length

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

boy
size

A person's heart is approximately the same size as their fist. - Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

boy
figure

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

son
conclusion

I came to the conclusion that I had been deceived. - Ben aldatılmış olduğum sonucuna vardım.

What led you to this conclusion? - Seni bu sonuca götüren nedir?

son
bottom

I bet my bottom dollar he is innocent. - Onun masum olduğuna son dolarıma bahse girerim.

Tom found the wallet he thought he'd lost after searching the house from top to bottom. - Evi baştan aşağı aradıktan sonra Tom, kaybettiğini düşündüğü cüzdanı buldu.

son
finish

I'll come over after I finish the work. - İşi bitirdikten sonra uğrayacağım.

I will study abroad when I have finished school. - Okulu bitirdikten sonra yurtdışında eğitim yapacağım.

son
expiration
son
death

He took charge of the firm after his father's death. - Babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu o aldı.

He took charge of the firm after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu üstüne aldı.

son
crucial

The first minutes after a heart attack are crucial. - Bir kalp krizinden sonra ilk dakikalar çok önemlidir.

son
sequel
son
latter

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı.

Love is above money. The latter can't give as much happiness as the former. - Sevgi paranın üstündedir. Sonraki önceki kadar çok mutluluk veremez.

son
termination
son
terminal

Sami learned he had terminal cancer. - Sami son aşamada bir kanseri olduğunu öğrendi.

son
closure
Boy
(Tıp) colo r
boy
bulk
boy
linear measurement
boy
{i} clan
boy
phratry
boy
phrathy
son
{i} fate

The last witness sealed the prisoner's fate. - Son tanık mahkûmun kaderini belirledi.

The fate of the hostages depends on the result of the negotiation. - Tutsakların kaderi görüşmenin sonucuna göre değişir.

son
{s} bedrock
son
{i} expiry
son
epilogue
son
{i} omega
son
{i} quietus
son
{i} ruination
son
{i} curtains

The room looks different after I've changed the curtains. - Perdeleri değiştirmemden sonra oda farklı görünüyor.

son
{i} kiss off
son
{i} upshot
son
tail end
son
{s} nth
son
secundine
son
{s} supreme

It made me supremely happy. - Bu beni son derece mutlu etti.

son
{i} afterbirth
son
{s} full

One should add a full stop at the end of the sentence. - Cümlenin sonunda nokta konulmalı.

The bus is full. You'll have to wait for the next one. - Otobüs dolu. Bir sonraki için beklemeniz gerekecek.

son
{i} issue

The latest issue of the magazine will come out next Monday. - Derginin son basımı gelecek pazartesi yayınlanacak.

guy

  Heceleme

  Guy

  Türkçe nasıl söylenir

  gay

  Zıt anlamlılar

  gal, girl

  Telaffuz

  /ˈgī/ /ˈɡaɪ/

  Etimoloji

  [ gI ] (noun.) 1623. Old French form of Germanic Wido, a short form of names beginning with the element witu "wood", such as Witold and Widukind.

  Zamanlar

  guys, guying, guyed

  Videolar

  ... be harvested and sent to a bad guy, or harvested and cached for a later retrieval, as can all ...
  ... better results than centralization. And then there was this guy, Marx, who believed in ...