dude

listen to the pronunciation of dude
İngilizce - Türkçe
ahbap

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

şehirden gelen tatilci, turist
züppe adam
Kanka
giyimine aşırı düşkün erkek
Amerikalıların günlük konuşma dilinde birbirlerine hitap etmek için kullandıkları kelime
adamın
individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

Guy
{i} adam

O araba satıcısı oldukça acayip bir adam. - That car salesman was a pretty off the wall kind of guy.

Bu adamın ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. - I have no idea what that guy is thinking.

guy
herif

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

Şu herifi tanımıyor musun? - Don't you recognize that guy?

person
kişi

Japonya'ya gitmek istemeyi tercih etmemin sebebi onların çalışkan ve dürüst kişilikleridir. - The reason I prefer to go to Japan is that the people in Japan are hardworking and have honest personalities.

Dün yeni bir kişisel bilgisayar satın aldım. - I bought a new personal computer yesterday.

associate
birleştirmek
friend
dost

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

gentleman
centilmen

O hiç centilmen değil. - He is not at all a gentleman.

Bir centilmen böyle bir şey yapmazdı. - A gentleman wouldn't do such a thing.

individual
birey

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

gentleman
beyefendi

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

partner
ortak

Bir ortaklık kurmayı kararlaştırdılar. - They agreed to form a joint partnership.

İki adam iş ortaklarıydı. - The two men were business partners.

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

TV'nin çocuklar için kötü olduğunu düşünüyor musun? - You think that TV is bad for kids?

man
insan

İnsanın iki ayağı vardır. - The man has two feet.

Bir sürü insan faturalarını ödeme konusunda endişeleniyor. - Many people worry about paying their bills.

man
erkek

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

Michael bir erkek adıdır ama Michelle bir bayan adıdır. - Michael is a man's name but Michelle is a lady's name.

boy
{i} delikanlı

Bu, saatini bulan delikanlı. - This is the boy who found your watch.

Parkta bir sürü delikanlı çalışıyor. - A lot of boys are running in the park.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Arkadaşım Korece çalışıyor. - My friend studies Korean.

Süngerbob ve Patrick arkadaştır. - Spongebob and Patrick are friends.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

boy
erkek çocuk

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

İki erkek çocuk yemeklerini kendi aralarında pişirdi. - The two boys cooked their meal between them.

partner

Tom asla benim eşim değildi. - Tom was never my partner.

Güvercinler ömür boyu aynı eşle kalırlar. - Pigeons stay with the same partner for life.

dude ranch
büyük çiftlik
dude ranch
turist ağırlayan çiftlik
dude ranch
(Fiili Deyim ) turistlerin gelip kalabilecekleri şekilde düzenlenmiş büyük çiftlik
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

buddy
arkadaş

O benim eski içki arkadaşım. - He's my old drinking buddy.

Acını hissediyorum, arkadaş. - I feel your pain, buddy.

associate
{i} ortak

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

mate
arkadaş

Tom yirmi altı yaşındayken hayat arkadaşı Mary'yle tanıştı. - Tom met his life mate, Mary, at the age of twenty six.

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Tom'un Avustralya'da bir kalem arkadaşı var. - Tom has a pen pal in Australia.

Onun birkaç mektup arkadaşı var. - She has a few pen pals.

individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Bu çocuk küçük bir şeytan. - That kid is a little demon.

Küçükken, bulutları pamuk şekere benzetirdim. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

guy
{f} takılmak

Tüm yapmak istediğim siz çocuklarla takılmak. - All I want to do is hang out with you guys.

Sanırım Tom siz arkadaşlarıyla iki gece peş peşe takılmak istemiyordu. - I think Tom didn't want to hang out with you guys two nights in a row.

individual
fert
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

Kallben iyi bir arkadaştır. - He was a good fellow at heart.

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

he
erkek
individual
{s} özel
buddy
dili arkadaş
kid
{f} şaka yapmak
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enis
Friend
(isim) Enise
associate
bağlı olan
associate
{s} birleşmiş
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

Onun birçok tanıdıklar ancak birkaç arkadaşı var. - He has many acquaintances but few friends.

O gerçekten bir arkadaş değil, sadece bir tanıdık. - He is not really a friend, just an acquaintance.

individual
{i} şahıs
individual
{s} şahsi
guy
rezil etmek
man
yönetim

Mike yönetim kurulunda tek erkek. - Mike is the only man on the board.

Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir. - Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels.

associate
birlikte
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
birliktelik kurmak
associate
yarı/muhabir üye
associate
tabi
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
(Ticaret) meslektaş
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
iş ortağı

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
(Matematik) yandaş
associate
(Ticaret) ortalı
associate
(Ticaret) katılan
associate
ilişkilendirilmiş
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
boy
uşak
boy
erkek genç
boy
ufaklık
boy
kızan
boy
çocuk garson
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
(Argo) delikanlı
fellow
herifçioğlu
fellow
yakın arkadaş
fellow
(Argo) genç adam
fellow
emsal
friend
can

Tom hâlâ tamamen eskisi kadar arkadaş canlısı. - Tom is still just as friendly as he used to be.

Tom Mary'nin o kadar cana yakın olacağını ummuyordu. - Tom didn't expect Mary to be so friendly.

friend
ayaktaş
friend
yoldaş
friend
yakın

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

Biz onu en yakın arkadaşlarımız arasında sayıyoruz. - We number him among our closest friends.

friend
dostça davranmak
guy
ip
guy
herifçioğlu
guy
alaya almak
guy
vento
guy
halat
guy
adamcık
guy
gergi kablosu
he
{s} erkek: he-goat teke
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

kid
genç

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

Daha genç çocuklarla uğraşmayın. - Don't pick on younger kids.

kid
delikanlı
man
koca

Bu adam benim kocam değil. - This man is not my husband.

Onlar karı kocaymış gibi davranıyorlar. - They pretend to be man and wife.

man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
yeterince insan olmak
man
kent çapında ağ
man
zevk

Hayatım boyunca, tüm dünyada seyahat etmekten ve birçok farklı uluslarda çalışmaktan büyük zevk aldım. - Throughout my life, I've had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations.

Neden odun kesmekten büyük zevk alan bu kadar çok insan olduğunu biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında görürsünüz. -- Albert EINSTEIN - I know why there are so many people who love chopping wood. In this activity one immediately sees the results. -- Albert EINSTEIN

man
mide

Hiç kimse boş mideyle vatansever olamaz. - No man can be a patriot on an empty stomach.

Lütfen beni güldürme. Dün bir sürü mekik çektim ve mide kaslarım ağrıyor. - Please don't make me laugh. I did too many sit-ups yesterday and my stomach muscles hurt.

man
kimse

Hiç kimse hatasız değildir. - No man is without his faults.

Mağazayı pek çok kişiye sordum, ancak kimse onu duymamıştı. - I asked many persons about the store, but no one had heard of it.

man
adam vermek
mate
birbirine geçirmek
mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
(Tıp) mate
gentleman
{i} bay

Bay Hawk nazik bir beyefendidir. - Mr. Hawk is a kind gentleman.

Bay Hawk, kibar bir beyefendidir. - Mr Hawk is a kind gentleman.

person
adam

Yaşlı adam odasında öldü. - The old person died in their room.

Genç bir adam seni dışarıda bekliyor. - A young person is waiting for you outside.

associate
düşünmek
associate
birleşmek
associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
hakları sınırlı üye
associate
{f} ortak ol
boy
Üf!
boy
Vay canına!
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

buddy
lan
buddy
ulan
fellow
kişi
fellow
hemcins
fellow
adam

O, çok hoşgörülü bir adamdır. - He is a very decent fellow.

Böyle bir adamla tartışılmayacağını bilecek kadar akıllı olmalısın. - He ought to know better than to quarrel with such a fellow.

fellow
benzer
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

gentleman
adam

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

gentleman
{i} kibar kimse
guy
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

he
o (erkek)
he
o
individual
başlı başına
individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
individuallyayrı ayrı
individual
kişi

Benzer simaları olduğu için polisin iki kişiyi birbiriyle karıştırmış olması muhtemel. - It is likely that the police confused the two individuals as they both had similar facial features.

Her kişi bir bireydir. - Every person is an individual.

kid
(Aİ) (kardeş) genç olan
kid
oğlak
man
adam

O sağlam genç bir adam. - He is a robust young man.

Polis adamın peşinde. - The police are after the man.

Guy
{i} tip

Tom o tip bir adam değildir. - Tom isn't that type of guy.

Ben o tip adam değilim. - I'm not that type of guy.

Man
Man
associate
benzetir
associate
{f} ilişkilendir

Sık sık siyahı ölümle ilişkilendiririz. - We often associate black with death.

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
ile görüşmek
associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

awasome dude
harika/süper adamım/dostum/kanka
bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
buddy
Dostluk kurmak, arkadaş olmak
friend
arkadaşın
friend
arkadaşı
guy
acayip kılıklı tip
guy
bağlamak
guy
gergi halatı
guy
gergi teli
guy
halatla tutturmak
guy
halat/adam
guy
herifin
guy
gemi direklerini yerlerinde saptayan halat
guy
çıkarılan veya indirilen yükü yerinde tutan halat
guy
taklit et
guy
i., k.dili. adam
guy
acayip kıIıklı adam
guy
korkuluk
guy
germe halatı
guy
germe kablosu
individual
ayrık
individual
s. tek, yalnız, ayrı, başlı başına; hususiyeti olan; ferdi, bireyseli. fert, birey, kimse, şahıs; tane
individual
tek kişilik
kid
kid
man
dostum
man
adamm
man
adama
associate
{f} ile görüşmek, ile ilişkide bulunmak
associate
{f} çağrıştırmak
associate
ortakllk kurmak
associate
ortak etmek
associate
{f} ilişkilendir: adj.ortak
associate
tam üye
associate
{i} üye
associate
{s} ikinci derece statüsü olan
associate
{f} ortak olmak
associate
ilişkilendirilmiş, ilişkilendirmek
associate
{f} -i hatırlatmak, -i akla getirmek: I associate that smell with the back streets of Warsaw. O
associate
arkadas olan
associate
{i} dost
associate
serik olmak
associate
{f} benzetmek
associate
{f} işbirliği yapmak

O Bill ile işbirliği yapmak istemiyor. - She doesn't like to associate with Bill.

associate
serik
associate
ortak çıkar ve ilişkileri olan
associate
yakıştırmak
associate
{s} arkadaş olan
associate
{f} with
associate
anlaşık
boy
aşağ

Küçük çocuk yolun aşağısında kayboldu. - The little boy disappeared down the road.

Çocuk bir sal üstünde nehirden aşağıya doğru gitti. - The boy went down the river on a raft.

boy
boy scout erkek izci
boy
{i} genç uşak
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
Son
nihayet

Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi. - Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı.

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Kumaş için ölçü
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
İngilizce - İngilizce
An inexperienced cowboy
A tourist
A term of address for a man

Relax, dude.

A dandy, a man who is very concerned about his dress and appearance
A man
he

Dude don't know what's good for him.

A cat
Sweet
{i} (North American Slang) cool guy, dandy; fellow, guy; male friend; city-dweller from eastern United States who takes a vacation on a ranch in the West (Slang used in Western United States)
Hey you!
Something bad happened
City slicker acting like a cowboy
A cool person of either sex
I agree emphatically
A masher One who renders himself conspicuous by affectation of dress, manners, and speech The word was first familiarised in London in 1881, and is a revival of the old word dudes (clothes) We have several derivations, as dudder, one who sells dress-pieces; duddery, a rag-shop; duddle, to wrap up warmly (Halliwell), etc It is not of American origin "I should just as soon expect to see Mercutio smoke a cigarette, as to find him ambling about the stage with the mincing manners of a dude " - Jefferson: Century Magazine, January,1890, p 383 Dudeism (3 syl ) The tomfoolery of a dude (2 syl )
Be careful!
A kind of dandy; especially, one characterized by an ultrafashionable style of dress and other affectations
That was spectacular!
a man who is much concerned with his dress and appearance
A dude is a man. My doctor is a real cool dude
Im having a transcendent experience!
Back off!
I feel your pain
a male person
dude ranch
A ranch in which tourists may experience a romanticized version of the Wild West; features include camping, horseback riding and other outdoor pursuits
dude ranches
plural form of dude ranch
dude up
to dress up, to wear smart or special clothes
dude ranch
rural vacation ranch where guests can participate in ranch activities (horseback riding, cattle driving, rodeo, and other outdoor activities)
dude ranch
A dude ranch is an American ranch where people can have holidays during which they can do activities such as riding or camping. A resort patterned after a Western ranch, featuring camping, horseback riding, and other outdoor activities. a holiday place in the US where you can ride horses and live like a cowboy
dude ranch
a holiday resort offering ranch activities (riding and camping)
dude up
{f} dress up, put on fancy clothes
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
A companion; a comrade
associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
To connect or join together; combine
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
bro
a male who is preppy
buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
To assign a buddy, or partner
buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

dudes
(as a collective noun) Any group of people, regardless of gender
dudes
plural form of dude
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

gentleman
Toilets intended for use by men
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

guy
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

guy
thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

guy
To equip with a support cable
guy
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

guy
A male

Jane considers that guy to be very good looking.

guy
To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
kid
Kidskin
guy
stay-rope
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
associate
{a} connected, influenced one by another
associate
{v} to keep company, to unite
associate
{a} joined in league
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
gentleman
{n} a term of complaisance
guy
{n} a rope to keep a heavy body steady while hoisting or lowering, or to confine a boom forward
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
mucker
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Guy
given name, male
Guy
{i} male first name
Man
nar
Man
auto
Partner
aite
Person
gentle
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
To connect or place together in thought
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
noun man
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
To connect in the mind or imagination
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
To accompany; to keep company with
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
Enter keywords
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
boy
{i} nino
boy
An adult male, particularly when used by straight women or gay men to refer to someone considered attractive
boy
{i} male child; son; young male; male servant (offensive)
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy" a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys
boy
A caring owners pet or working animal (of any age.)
boy
n anak laki-laki (anak) 2 n cowok
boy
A young male, usually a child or adolescent
boy
To act as a boy; in allusion to the former practice of boys acting women's parts on the stage
boy
Male (usually adult) friends
boy
A boy is a child who will grow up to be a man. I knew him when he was a little boy He was still just a boy
boy
n a young male person
boy
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys"
boy
{ü} gosh! (cry of surprise, disappointment, or excitement)
boy
a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is"
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy"
boy
in sailor language has no reference to age, but only to experience in seamanship A boy may be fifty or any other age A crew is divided into able seamen, ordinary seamen, and boys or greenhorns A “boy” is not required to know anything about the practical working of the vessel, but an “able seaman” must know all his duties and be able to perform them “A boy does not ship to know anything ”
boy
lit 'offering incense', a ceremony of offering sandalwood and frankincense to the consecrated fire during each of the five watches of the day (Var 'bui, nirang-i bui dadan, boy dadan')
boy
male child, as in: Is your new baby a boy or a girl?
boy
Exclamation of surprise or pleasure
boy
a youthful male person; "the baby was a boy"; "she made the boy brush his teeth every night"; "most soldiers are only boys in uniform"
boy
Someone's boy is their son. Eric was my cousin Edward's boy I have two boys
boy
chlopiec [HWAW-peets] Writer's block I know this word, but I can't offer an easy mnemonic for this word Hopefully, I don't need to because it's a very common word, and its common use gives ample opportunity to memorize it There is a similar word, however, chlop, which means "peasant " It might help remembering Date of entry: 4 April 2000
boy
In various countries, a male servant, laborer, or slave of a native or inferior race; also, any man of such a race
boy
beginning of year
boy
A male servant, regardless of age, especially in a colonial context and in numerous compounds. (Compare French garçon; also adopted as such in various others languages, such as Dutch)
boy
A male child, from birth to the age of puberty; a lad; hence, a son
boy
A proud parents son (of any age.)
boy
feelings Some people say `boy' or `oh boy' in order to express feelings of excitement or admiration. Oh Boy! Just think what I could tell him
boy
A male African-American of any age
boy
feelings You can refer to a man as a boy, especially when you are talking about him in an affectionate way. the local boy who made President `Come on boys', he shouted to the sailors. = lad see also backroom boy, blue-eyed boy, bully-boy, head boy, messenger boy, office boy, old boy, stable boy, Teddy boy
boy
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys
boy
You can refer to a young man as a boy, especially when talking about relationships between boys and girls. the age when girls get interested in boys
bro
Personal greeting or nickname of endearing nature This term first originated in 1970's "Soul Train"
bro
brother; a male sibling
bro
brother; an African-American
bro
Widespread St-Leonardian version of the common "Brother" reference used in the black community "Bro, I'm telling you there was at least 100,000 people at the Grand Prix this weekend"
bro
brother
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one's ideals
buddy
An informal address to a stranger; a placeholder name for a person one does not know
buddy
puchito
dudes
plural of dude
dudes
Any group of people, regardless of gender
fellow
a member of a group having common characteristics; an associate; an equal in rank or power or character
fellow
(1) A senior member of Magdalene or other colleges who might supervise you, be your Tutor or your Director of Studies
fellow
n A W3C Team member employed by a W3C Member organization, on loan to W3C syn: Visiting Engineer
fellow
a person who is member of your class or profession; "the surgeon consulted his colleagues"; "he sent e-mail to his fellow hackers"
fellow
An equal in power, rank, character, etc
fellow
A physician who has already completed medical school and preliminary specialty training in pediatrics, medicine, surgery, anesthesiology, etc , and is eligible for board certification in that specialty Subspecialty training then takes place (for example, cardiothoracic surgery, pediatric cardiology) during which time, the physician is called a "fellow" Fellowships may last from 1-5 years after medical school (4 years) and primary specialty training (3-7 years)
fellow
These can take the form of a Professor, Reader, University lecturer, Research Fellow (e g a JRF) or a College appointee who sits on a College's Governing Body The Fellows are in effect the College's trustees [Oxbridge]
Türkçe - İngilizce

dude teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

boy
length

His horse won by three lengths. - Onun atı üç boy farkla kazandı.

Tom measured the length of the board. - Tom panonun boyunu ölçtü.

son
ultimate

Ultimately, he ended up going to school. - Sonuçta, okula gitmeye son verdi.

The argument is rigorous and coherent but ultimately unconvincing. - Bu tartışma titiz ve tutarlı ama sonuçta inandırıcı.

son
{s} latest

I just bought the latest version of this MP3 player. - Ben az önce bu MP3 çaların en son sürümünü satın aldım.

I found his latest novel interesting. - Onun en son romanını ilginç buldum.

son
last

Lastly, she went to America. - Son olarak o Amerika'ya gitti.

Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages. - Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi.

boy
height

Tom and Jim are the same height. - Tom ve Jim aynı boydalar.

What is the average height of the players? - Oyuncuların boy ortalaması nedir?

son
{s} final

He finally became the president of IBM. - O, sonunda IBM'in başkanı oldu.

Finally we have learned the truth. - Sonunda,gerçeği öğrendik.

boy
tribe

Members of that tribe settled along the river. - O kabilenin üyeleri nehir boyunca yerleşti.

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

partner
{i} partner
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
boy
stature; clan
son
{i} close

He went to the store at the last minute, just before it closed. - O, tam kapanmadan önce, o son dakikada dükkâna gitti.

Close the door after you. - Sizden sonra kapıyı kapatın.

son
{s} late

He returned home three hours later. - Üç saat sonra eve geri döndü.

I have not seen him lately. - Son zamanlarda onu görmedim

Son
to
boy
taille
boy
elongation
boy
dimension

That adds a new dimension to our problem. - O, sorunumuza yeni bir boyut kattı.

Tom comes from another dimension. - Tom başka bir boyuttandır.

boy
(Tıp) body height
individual
(Tıp) individual
man
inductive
pal
(Askeri,Teknik) blade
pal
impeller
son
(Denizbilim) boundary
boy
figure

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

boy
full-length

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

boy
size

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

Do you have these shoes in my size? - Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı?

boy
stature

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

boy
extent

Layla's letters revealed the extent of her racism. - Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı.

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

son
death

You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death. - Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir.

He was the only recourse for his family after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra ailesi için baş vurulacak tek kişiydi.

son
crucial

The first minutes after a heart attack are crucial. - Bir kalp krizinden sonra ilk dakikalar çok önemlidir.

son
sequel
son
conclusion

We came to the conclusion that we should help him. - Ona yardım etmemiz gerektiği sonucuna vardık.

Only after a long dispute did they come to a conclusion. - Ancak uzun bir tartışmadan sonra bir sonuca vardılar.

son
latter

Love is above money. The latter can't give as much happiness as the former. - Sevgi paranın üstündedir. Sonraki önceki kadar çok mutluluk veremez.

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı.

son
bottom

If your baby is prone to rashes, you may want to apply diaper cream, powder, or petroleum jelly after cleaning your baby's bottom. - Bebeğiniz pişiklere eğilimli ise, bebeğinizin altını temizledikten sonra bebek bezi kremi, toz veya vazelin uygulamak isteyebilirsiniz.

Tom found the wallet he thought he'd lost after searching the house from top to bottom. - Evi baştan aşağı aradıktan sonra Tom, kaybettiğini düşündüğü cüzdanı buldu.

son
finish

Apply two coats of the paint for a good finish. - İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula.

Having finished my work, I left the office. - İşimi bitirdikten sonra bürodan ayrıldım.

son
termination
son
expiration
son
terminal

Sami learned he had terminal cancer. - Sami son aşamada bir kanseri olduğunu öğrendi.

Boy
(Tıp) colo r
boy
bulk
boy
linear measurement
boy
phrathy
boy
{i} clan
boy
phratry
son
{i} omega
son
{s} full

There needs to be a full stop at the end of a sentence. - Bir cümlenin sonunda nokta olması gerekir.

Tom had pockets full of cash after a lucky night at the casino. - Kumarhanedeki şanslı bir geceden sonra, Tom'un cepler dolusu nakiti vardı.

son
{i} afterbirth
son
{s} supreme

It made me supremely happy. - Bu beni son derece mutlu etti.

son
secundine
son
tail end
son
{s} nth
son
epilogue
son
{i} upshot
son
{i} kiss off
son
{s} bedrock
son
{i} curtains

The room looks different after I've changed the curtains. - Perdeleri değiştirmemden sonra oda farklı görünüyor.

son
{i} ruination
son
{i} expiry
son
{i} quietus
son
{i} fate

In the end the two families accepted their fate. - Sonunda iki aile kaderini kabul etti.

The last witness sealed the prisoner's fate. - Son tanık mahkûmun kaderini belirledi.

dude

  Türkçe nasıl söylenir

  dud

  Telaffuz

  /ˈdo͞od/ /ˈduːd/

  Etimoloji

  [ düd also dyüd ] (noun.) 1883. 1883, New York slang for "fastidious man, fop", originally a term of contempt. Probably from a shortening of Low Saxon dudendop, dudenkop, dudeldop (“a lazy fellow”), related to Eastern Frisian dudkop, duddekop (“a blockhead or drowsy fellow”), German Dude (“a foolish fellow”), Eastern Frisian dudden (“to be drowsy”). See dawdle.

  Videolar

  ... PANTS. SERIOUSLY, DUDE, PUT 'EM ON. ...
  ... -COME ON, DUDE. -YOU GOT THIS. ...

  Günün kelimesi

  schmendrik