once for all

listen to the pronunciation of once for all
İngilizce - Türkçe
en nihayet
son olarak

O ilk ve son olarak girişiminden vazgeçti. - He gave up his attempt once for all.

ilk ve son defa olarak
ilk ve son olarak

O ilk ve son olarak girişiminden vazgeçti. - He gave up his attempt once for all.

İngilizce - İngilizce
for now and forever, once for all times
once for all