push

listen to the pronunciation of push
İngilizce - Türkçe
{f} itelemek
itmek

Öğrenciler arabayı itmek için yardım etmemizi istedi. - The students wanted us to help push the car.

Arabayı sırayla itmek zorunda kaldılar. - They had to take turns pushing the car.

{i} itme

Arabayı sırayla itmek zorunda kaldılar. - They had to take turns pushing the car.

Kelimeleri cümlenin başına doğru geri itme sayesinde, sonda sadece onlardan ikisi kaldı: Mary, Tom. - By dint of pushing the words back to the beginning of the sentence, there only remained the two of them at the end: Mary, Tom.

{f} yürütmek
{f} çaba harcamak
basmak

Bir resim çekmek için yapmanız gereken bütün şey bu düğmeye basmaktır. - All you have to do to take a picture is push this button.

Yapmanız gereken tek şey bu butona basmaktır. - All you have to do is to push this button.

{f} uğraşmak
{f} merdiven dayamak
bastırmak
sürme
dürtme
dürtüşmek
gayret
yaşına merdiven dayamak
{f} reklâmla satmak
ilerleme

Engellere rağmen ilerlemeye devam ettik. - We pushed ahead despite the obstacles.

atılma
destek
yardım

Arabam çamura saplanmış. Onu dışarı itmem için bana yardımcı olabilir misin? - My car is stuck in the mud. Could you help me push it out?

Tom arabayı itmemize yardımcı oldu. - Tom helped us push the car.

girişkenlik
itiş
girginlik
enerji
kakma
{f} zorlamak

Kendini çok zorlamak istemiyorsun. - You don't want to push yourself too hard.

Şansımı zorlamak istemedim. - I didn't want to push my luck.

sıkıştırmak
işten kovulma
çaba
güç
{f} baskı yapmak
reklamını yapmak
uyuşturucu satmak
hücum
it
ıkınmak

I need you to push now. (Doğum esnasında doktorların söylediği bir lafdır.).

{i} topluluk
kakışm
{f} (düğme v.b.'ne) basmak
{f} devam etmek
{i} zor durum
{f} zorla kabul ettirmek
sevketmek
{i} sıkıştırma
dili kanunsuz yoldan uyuşturucu madde satmak
{i} zorlama

Onlar güneyi zorlamaya devam etti. - They continued to push south.

Şansımı zorlamak istemedim. - I didn't want to push my luck.

sürmek
{f} yaklaşmak (yaş)
push about öteye beriye kakmak
{i} kitle
tazyik etmek
üzerine hücum etmek
{f} kakmak
{i} atak
{f} itmek, dürtmek
boynuz ile vurmak
{i} çete
{i} sıkışık durum
{f} özellikle -i sattırmaya/kabul
{i} grup
ile

Kalabalığı yararak ilerledik. - We had to push our way through the crowd.

Modern yöntemler endüstriyi ilerletti. - Modern methods have pushed industry forward.

arkasını bırakmamak
{i} hamle
{i} arka çıkan kimse
{i} torpil
(Bilgisayar) zorla

Şansınızı zorlamayın. - Don't push your luck.

Anne babam beni beyzbol klübünden ayrılmaya zorladı. - My parents pushed me to quit the baseball club.

kampanya
dayanmak
push the edge
Sınırları zorlamak
push weight
Yüklü miktarda uyuşturucuyu elden çıkarmak, satmak
push-up bra
Destekli südyen
push for
-i ısrarla istemek
push for
(deyim) push for sth. istemek
push into
sokuşturmak
push s.o. around
{k} birine amir gibi davranmak
push against
abanmak
push along
gitmek
push along
kaçmak
push and shove
itip kakmak
push button
basmalı buton
push button
basmalı anahtar
push button
(Bilgisayar) basma düğmesi
push button
basmalı düğme
push button
(Bilgisayar) basılabilir düğme
push for
ısrarla istemek
push one's luck
şansını zorlamak
push out
başından atmak
push rod
(Otomotiv) supap iticisi
push something through
bir şeyi kabul ettirmek
push the button
düğmeye basmak
push to talk
bas-konuş
push up
yukarı sürmek
push up
artırmak
push up
(Spor) şınav çekmek
push up
fiyatları yukarı çekmek
push about
zorluk çıkar
push about
öteye beriye bakmak
push along
yaylanmak
push along
devam etmek
push around
şamar oğlanına çevirmek
push around
boyun eğmeye zorlamak
push back
geriye itmek
push bolt
sürgü
push button
çıngı düğmesi
push button
elektrik düğmesi
push down list
aşağı itmeli liste
push down stack
aşağı itmeli yığın
push for
can atmak
push for
arzulamak
push forward
ileri sürmek
push in
kabaca sözünü kesmek
push off
siktir olup gitmek
push off
defolmak
push on
ilerlemek
push on
cesaret vermek
push on
acele etmek
push one's luck
riske girmek
push out
defetmek
push out
kovmak
push pop stack
it çek yığın
push pull amplifier
it çek yükselteci
push rod
itme çubuğu
push rod
itici mil
push to the wall
köşeye sıkıştırmak
push up
şınav

Çavuş ere şınav çekmesini emretti. - The sergeant ordered the private to do push ups.

push up list
yukarı itmeli çizelge
push up the daisies
ölüp gömülmek
push up the daisies
Niyazi olmak
push-button switch
basmalı anahtar
push-button telephone
tuşlu alısün
push-pull
puşpul
push-pull
açma-kapama
push and pull factors
itme ve çekme faktörleri
push and pull factors
İtim ve çekim faktörleri
push arms
itme kolları
push at
at push
push bar
itme çubuğu
push bike
bisiklet
push broom
süpürge push
push button system
buton sistemi
push buttons
basmalı tus
push chair
sandalye push
push fit
uygun itme
push home
ev push
push ing
ıng push
push knees
push dizler
push luck
Push öneş luck: Şansını zorlamak
push luck
şans push
push of
ve itme
push on
(Mühendislik) İlerlemek, yoluna devam etmek
push operation
itme işlemi
push out
kovmak, başından atmak, defetmek
push package
Ben şahsen bu deyimi ''zorunlunlu ihtiyaç veya zorunlu yedek parça olarak tercüme ediyorum.SAygılarımla.Mustafa [email protected]
push pin
pin push
push plate
kapıya monte edilen metal plaka, kirlenmeyi engellemek için kullanılır
push pop stack
it-çek yığın
push sb to the wall
birini köşeye sıkıştırmak
push somebody
biri push
push the boat out
kesenin ağzını açmak
push the button
düğmeye
push the edge of the envelope
(deyim) Kendini aşmak, sınırlarını zorlamak
push the envelope
(deyim) Kendini aşmak, sınırlarını zorlamak
push the limit
limiti zorlamak
push the pram
çocuk arabası itme
push towards
doğru itmek
push ups
sınav
push way
push yol
push your luck
şansını zorlamak
push, thrust, drive; move forward
İtme itme, sürücü; taşımak ileri
push-off
(argo) gitmek, kaçmak
push-off
(denizcilik) avara etmek
push-off leg
Kaçış bacağı, kaçmayı sağlayan bacak; canlılarda gerektiğinde kaçmayı sağlayacak ivmeyi başlatan bacak;arka bacaklar

In nearly all animals rear legs are push off legs.

push-pull strategies
push-pull stratejileri
push-pull strategy
itme-çekme stratejisi
push-up
(Spor) Baskı, rakibi sıkıştırma
push-up
(Spor) sınav
push button
tuş
pushing
{s} girişken
push up
yukarı itmek
push back
geri itmek
push button
buton
pushed
itilmek

Etraftaki herkes tarafından itilmekten usandım. - I'm sick of being pushed around by everybody.

İtilmekten hoşlanmam. - I don't like being pushed.

pushing
itmek

Arabayı sırayla itmek zorunda kaldılar. - They had to take turns pushing the car.

pushing
girgin
pushed
sıkışık
pushed
parasız
pushed
meşgul
pushed
işi başından aşkın
pushed
kesik
pushing
{f} it
pushing
sıkılmaz
pushing
iten
if push comes to shove/if it comes to the push
k. dili çok gerekirse
pushed
iti
pushed
çıkardı
pushing
iterek
Push off
İng., k.dili. Defol!
push around
itip kakmak
push away
itip defetmek
push button
(Nükleer Bilimler) düğme

İtmeli düğmeler, çocuk kıyafetleri için pratik bir bağlayıcıdır. - Push buttons are a practical fastener for children's clothes.

push button
düğme ile çalışan
push button
tuşlu
push down
bastırmak
push down
(Fiili Deyim ) 1- bastırmak 2- itip yıkmak , devirmek
push down
aşağı itmek
push for
(Fiili Deyim ) teşvik etmek
push forward
ilerletmek
push forward
{k} bak. push ahead
push forward
(Fiili Deyim ) 1- ileri sürmek , ilerlemek
push in
itip içeri sokmak
push in
(Fiili Deyim ) 1- itip içeri sokmak 2- itip içeri girmek
push in
iterek sokmak
push off
satmak
push off
elden çıkarmak
push off
(Fiili Deyim ) 1- kıyıdan uzaklaş(tır)mak 2- çekip gitmek
push off
çekip gitmek
push off
k.dili. gitmek, kaçmak
push off
(Askeri) (kayık) avara etmek
push off
avara etmek
push off
defol
push off
den. avara etmek
İngilizce - İngilizce
To continue to attempt to persuade a person into a particular course of action
The situation where a server sends data to a client without waiting for a request, as in server push, push technology
A wager that results in no loss or gain for the bettor as a result of a tie or even score
A short, directed application of force; an act of pushing

Give the door a hard push if it sticks.

To make a higher bid at an auction
To make an all-in bet
To apply a force to an object such that it moves away from the person applying the force

You need to push quite hard to get this door open.

To tense the muscles in the abdomen in order to expel its contents

During childbirth, there are times when the obstetrician advises the woman not to push.

To apply a force to (an object) such that it moves away from the person or thing applying the force

In his anger he pushed me against the wall and threatened me.

To continually attempt to persuade (a person) into a particular course of action
To approach; to come close to

He's pushing sixty. (= he's nearly sixty years old).

A marching or drill maneuver/manoeuvre performed by moving a formation (especially a company front) forward or toward the audience, usually to accompany a dramatic climax or crescendo in the music
To promote a product with the intention of selling it

There were two men hanging around the school gates today, pushing drugs.

A great effort (to do something)

Let's give one last push on our advertising campaign.

An act of tensing the muscles of the abdomen in order to expel its contents

One more push and the baby will be out.

To continually attempt to promote (a point of view)

Stop pushing the issue — I'm not interested.

Moving the ball along the ground by a pushing movement of the stick Both the head of the stick and the ball are in contact with the ground
{n} a thrust, assault, trial, need, pimple, spot
{v} to thrust, press forward, go urge, teaze
The Internet and the Web started as communications media through which users could request data But it didn't take long for some enterprising souls to see the value in "pushing" data to users based on predefined preferences In the push model, users don't hunt their way through what the Web has to offer Instead, they simply enter a variety of interests and needs into a server-side database Then the server collects all the information it feels is relevant and pushes the data to the user's desktop via client software, which is sometimes a standard browser but is often a proprietary interface like PointCast or the Yahoo News Ticker
{i} act of shoving or thrusting; shove, thrust; application of pressure; assault, attack; initiative, enterprise; help
Is the delivery ("pushing of') of information that is initiated by the server rather than being requested ("pulled") by a user Pointcast is the most well known push service that pushes information based on the users profile
This is caused by the front tires loosing traction and creates a condition where it feels as if something is pushing the racecar and the driver can't turn the racecar enough to keep from going into the wall This can be caused by not having enough downforce on the front of the racecar Also known as "Understeer" or "Tight"
A crowd; a company or clique of associates; a gang
make publicity for; try to sell (a product); "The salesman is aggressively pushing the new computer model"; "The company is heavily advertizing their new laptops"
Adds one or more elements to the end of an array and returns the array's new length
To make an advance, attack, or effort; to be energetic; as, a man must push in order to succeed
A pustule; a pimple
enterprising or ambitious drive; "Europeans often laugh at American energy"
press against forcefully without being able to move; "she pushed against the wall with all her strength"
the act of applying force in order to move something away; "he gave the door a hard push"; "the pushing is good exercise"
the force used in pushing; "the push of the water on the walls of the tank"; "the thrust of the jet engines"
{f} shove, thrust; urge, prod; apply pressure; promote an initiative; sell drugs
If you get the push or are given the push, you are told that you are not wanted any more, either in your job or by someone you are having a relationship with. Two cabinet ministers also got the push
When someone pushes drugs, they sell them illegally. She was sent for trial yesterday accused of pushing drugs. = deal see also pushed, pushing
(noun) When a wrestler is given a higher spot on the card than the one he currently has, he is given a push Often a push will mean winning a title or being put in a program with a wrestler who is higher up on the card than the wrestler getting the push A 'negative push' works the opposite way - the wrestler is 'de-pushed'
approach a certain age or speed; "She is pushing fifty"
The technology that puts pre-selected content directly on your computer screen from the Internet without your need to browse for it With this technology, introduced by PointCast and Individual, Inc and added to 4th generation browsers, you can program your desktop, for example, to automatically receive such things as local weather, news headlines, selected stock reports, and sports scores for selected teams or events
Frequently used to describe data sent over the Internet; the act of sending data to a client computer without the client requesting it Example: a subscriptions service that delivers customized news to your desktop Contrast to browsing the World Wide Web which is based on "pull" technology; you must request a web page before it is sent to your computer
The technology that puts pre-selected content directly on your computer screen from the Internet without your need to search for it, such as local weather, news headlines, stock reports, and sports scores
If you push for something, you try very hard to achieve it or to persuade someone to do it. Britain's health experts are pushing for a ban on all cigarette advertising Germany is pushing for direct flights to be established. Push is also a noun. In its push for economic growth it has ignored projects that would improve living standards
If someone or something pushes an idea or project in a particular direction, they cause it to develop or progress in a particular way. We are continuing to push the business forward The government seemed intent on pushing local and central government in opposite directions
(aka: "shove", "block") a shot that goes to the right of the intended line for a right-handed player Opposite of 'pull' Example: I guess I was afraid of the water hazard next to the green on the left because I pushed my approach shot to the right
When you push something, you use force to make it move away from you or away from its previous position. The woman pushed back her chair and stood up They pushed him into the car. a woman pushing a pushchair He put both hands flat on the door and pushed as hard as he could When there was no reply, he pushed the door open. Push is also a noun. He gave me a sharp push Information is called up at the push of a button
If someone pushes an idea, a point, or a product, they try in a forceful way to convince people to accept it or buy it. Ministers will push the case for opening the plant
sell or promote the sale of (illegal goods such as drugs); "The guy hanging around the school is pushing drugs"
When the ball flies in an outward direction after being stuck Not the same as fade/slice as these are shots affected by spin
To expose film at a higher ASA rating than normal, then to compensate in part for the resulting underexposure by giving greater development than normal This permits shooting at a dimmer light level, a faster shutter speed or a samlller aperture than would otherwise be possible
the act of applying force in order to move something away; "he gave the door a hard push"; "the pushing is good exercise" an effort to advance; "the army made a push toward the sea" the force used in pushing; "the push of the water on the walls of the tank"; "the thrust of the jet engines" press, drive, or impel (someone) to action or completion of an action; "He pushed her to finish her doctorate" move with force, "He pushed the table into a corner" press against forcefully without being able to move; "she pushed against the wall with all her strength" move strenuously and with effort; "The crowd pushed forward" approach a certain age or speed; "She is pushing fifty" sell or promote the sale of (illegal goods such as drugs); "The guy hanging around the school is pushing drugs
Player and dealer tie The money bet is retained by the player
move with force, "He pushed the table into a corner"
A thrust with a pointed instrument, or with the end of a thing
A software program that retrieves information from web sites and deposits a copy on the user's computer to view offline This is in contrast to traditional pull technology, where the user must manually seek and find information on the World Wide Web See also channel
press, drive, or impel (someone) to action or completion of an action; "He pushed her to finish her doctorate"
What the dealer does with the pot when he or she figures out who the winner is Because of the nature of poker tables, the dealer can almost always orient him- or herself so as to be facing the winner of the pot From this position, pushing the pot (literally, the chips in the pot) will result in the movement of the pot towards the winner of the hand, so that the player can add the chips to his or her stacks Aren't you glad you asked?
If you push through things that are blocking your way or push your way through them, you use force in order to move past them. I pushed through the crowds and on to the escalator He pushed his way towards her, laughing
In client/server applications, to send data to a client without the client requesting it The World Wide Web is based on a pull technology where the client browser must request a Web page before it is sent Broadcast media, on the other hand, are push technologies because they send information out regardless of whether anyone is tuned in Increasingly, companies are using the Internet to deliver information push-style One of the most successful examples of this is PointCast, which delivers customised news to users' desktops Probably the oldest and most widely used push technology is e-mail This is a push technology because you receive mail whether you ask for it or not -- that is, the sender pushes the message to the receiver
exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person; be an advocate for; "The liberal party pushed for reforms"; "She is crusading for women's rights"; "The Dean is pushing for his favorite candidate"
To bear hard upon; to perplex; to embarrass
sell or promote the sale of (illegal goods such as drugs); "The guy hanging around the school is pushing drugs
A gentle shot with backspin, struck with an open paddle against the bottom of the ball and usually hit short and low
Is the delivery ("pushing of') of information that is initiated by the server rather than being requested ("pulled") by a user Pointcast is the most well known push service that pushes information based on the users profile
Any thrust
If you push someone to do something or push them into doing it, you encourage or force them to do it. She thanks her parents for keeping her in school and pushing her to study James did not push her into stealing the money I knew he was pushing himself to the limit and felt rather anxious There is no point in pushing them unless they are talented and they enjoy it. Push is also a noun. We need a push to take the first step
To push a value or amount up or down means to cause it to increase or decrease. Any shortage could push up grain prices Interest had pushed the loan up to $27,000
To burst pot, as a bud or shoot
An assault or attack; an effort; an attempt; hence, the time or occasion for action
Push is a special way of receiving information from the Web Rather that having to click around the Web for information, the information you want is sent to you automatically Netscape Netcaster uses push technology
move strenuously and with effort; "The crowd pushed forward"
an electrical switch operated by pressing a button; "the elevator was operated by push buttons"; "the push beside the bed operated a buzzer at the desk"
push around
To treat contemptuously and unfairly; to bully
push backs
plural form of push back
push bunt
to bunt while moving the bat towards the ball

Jones push bunted the pitch.

push bunt
The act of bunting with a bat that moves toward the ball

The push bunt is only used in certain situations.

push bunt
A ball that has been hit with a bat which moves forward by a batter who is in an arms spread stance, usually in an attempt to bunt the ball past a charging infielder

The push bunt went between the pitcher and the first baseman who was charging too hard.

push bunts
Third-person singular simple present indicative form of push bunt
push bunts
plural form of push bunt
push factor
A factor that leaves one with no choice but to leave one's current home (especially parental home), country, region, organization, or religion
push in
to jump the queue
push off
To go away
push off
A foul committed by pushing against an opponent to both accelerate more quickly and push the opponent in the opposite direction
push off
To delay, postpone, put off, push back

Senate Majority Leader Harry Reid today pushed off a planned vote on legislation to reform rules for off-shore oil drilling, because the bill lacked the votes to overcome Republican opposition.

push on
To persist; persevere
push one's luck
To take an excessive risk or to attempt some task unlikely to succeed, especially after having already been unexpectedly lucky

The jury had little choice but to free the killer. Sane enough at least not to push his luck, Sledge immediately left the state.

push poll
a campaign technique in which a fake poll is used to alter the views of respondents. Push polls are generally viewed as form of negative campaigning. The term is also sometimes used incorrectly to refer to actual polls which test political messages, some of which may be negative
push the boat out
to do something, especially spend money, more extravagantly than usual, particularly for a celebration
push the envelope
to go beyond established limits; to pioneer

They pushed the envelope on pricing derivatives.

push-bike
to travel by pedal cycle
push-bike
a pedal bicycle -- distinguished from a motor bicycle
push-button
Which can be initiated or activated at the push of a button

push-button warfare.

push-button
An electrical switch activated by pressing a button
push-pull
having two electronic devices in opposite phase
push-pull amplifier
An electronic circuit in which two transistors (one as current source, one as sink) are used to amplify a signal
push-start
To start a motor car by pushing it (in neutral) and engaging a gear when it has sufficient velocity
push-through
A narrow passageway through
push-through
A device for cleaning a rifle bore

Greener's ‘push through’ invention works well with very small bores.

push-through
That is pushed through; especially designating something that is operated by being pushed through (something else)

The push-through tab on canned drink was first sold in 1973.

push-up
An exercise done to improve upper body strength, performed by resting on one's toes and hands and pushing one's weight off the floor
push-up bra
A brassiere designed to elevate the breasts and enhance the cleavage
push-up bras
plural form of push-up bra
push out
push to thrust outward
push weight
Sell/get rid of multiple mass quantities of drugs ie. cocaine, weed, herion
push and pull factors
Push factors or pull factors are factors in which would make one individual want to move out of certain areas (called push factors) and factors that would make one person attracted to another area (called pull factors). Push and pull factors may vary from place to place, and may also depend on the individual's opinions. Common push factors may range from poverty, famine, bullying, discrimination, war, and even difficulty in finding courtship. Pull factors may range from high income, more food services, low crime rates, anti-discrimination laws, less bullying, and peace
push the edge of the envelope
Challenge yourself, innovate, take risks, think outside the box
push the envelope
Approach or extend the limits of what is possible. [orig. aviation sl., relating to graphs of aerodynamic performance
push the envelope
(deyim) Challenge yourself, innovate, take risks, think outside the box
push-pull strategy
The business terms push and pull originated in the marketing and advertising world, but are also applicable in the world of electronic content and supply chain management. The push/pull relationship is that between a product or piece of information and who is moving it. A customer "pulls" things towards themselves, while a producer "pushes" things toward customers
pushing
Present participle of push
pushing
Dealing illicit drugs, especially to minors
a push
{n} jog
a push
{n} joggle
pushing
{a} thrusting, enterprising, eager
pushing
marked by ambition, energy, enterprise, and initiative
pushing
(adj) impertinently self-assertive
pushing
marked by tactless forwardness or officious intrusiveness
pushing
(adj) enterprising, resourceful, or aggressively ambitious
push around
be bossy towards; "Her big brother always bullied her when she was young"
push around
If someone pushes you around, they give you orders in a rude and insulting way. We don't like somebody coming in with lots of money and trying to push people around
push away
push out of the way
push back
the act of forcing the enemy to withdraw
push back
cause to move back by force or influence; "repel the enemy"; "push back the urge to smoke"; "beat back the invaders"
push button
Describes a widget used to carry out a command or action when selected A push button is known as a command button in MS Windows parlance
push button
A form field that a site visitor can click to submit a form or reset a form to its initial state
push button
A button that is added to a form page that enables a user to submit a form or to reset a form; these options may be set when the button is created
push button
A form field that allows the user to submit a form or reset the form to its initial state
push button
A button the user clicks to do some action, such as submit a form
push button
A window field type that appears as a raised three dimensional rectangle with text on it describing the button activity
push button
A form field that lets the user submit the form or that resets the form to its initial state
push button
A simple device, resembling a button in form, so arranged that pushing it closes an electric circuit, as of an electric bell
push button
A form field that lets a user submit a form or reset a form to its initial state
push button
A form field that lets the user submit the form, or that resets the form to its initial state
push button
An electrical switch with a pushing action (as opposed to a toggle switch or slide switch) The doorbell button is an example of a push button See Also: Toggle switch Slide switch
push button
(n ) A control that immediately starts an action as soon as it is chosen; for example, OK, Cancel, and Help in dialog boxes
push button
A control that immediately starts an action as soon as it is chosen OK, Cancel, and Help are examples of push buttons commonly found in dialog boxes
push button
press button, electric switch that operates via a pressing
push button
A rounded rectangle with a text label on it, which the user clicks to perform an instantaneous action, such as saving a document, completing operations defined by a dialog, or acknowledging an error message
push button
an electrical switch operated by pressing a button; "the elevator was operated by push buttons"; "the push beside the bed operated a buzzer at the desk"
push down
press downward
push down
cause to come or go down; "The policeman downed the heavily armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after she refused to hand over her wallet"
push forward
push one's way; "she barged into the meeting room"
push forward
see push ahead
push off
pull boat away from the shore; leave
push on
continue on in spite of difficulties
push on
continue moving forward
push on
When you push on, you continue with a journey or task. Although the journey was a long and lonely one, Tumalo pushed on
push over
If you push someone or something over, you push them so that they fall onto the ground. People have damaged hedges and pushed over walls Anna is always attacking other children, pushing them over. see also pushover
push through
as of teeth, for example; "The tooth erupted and had to be extracted"
push through
If someone pushes through a law, they succeed in getting it accepted although some people oppose it. The vote will enable the Prime Minister to push through tough policies He tried to push the amendment through Parliament
push up
push upward; "The front of the trains that had collided head-on thrust up into the air"
push up
push upward
push up
{f} apply force in an upward direction, thrust
pushed
Past tense of to push
pushed
If you are hard pushed to do something, you find it very difficult to do it. I'd be hard pushed to teach him anything. = hard-pressed
pushed
{s} under pressure, pressed; in a difficult situation, in distress
pushed
If you are pushed for something such as time or money, you do not have enough of it. He's going to be a bit pushed for money
pushes
third-person singular of push
pushes
plural of push
pushing
the act of applying force in order to move something away; "he gave the door a hard push"; "the pushing is good exercise"
pushing
{i} act of pressing; act of placing pressure on; act of shoving, act of jostling, act of thrusting from behind
pushing
If you say that someone is pushing a particular age, you mean that they are nearly that age. Pushing 40, he was an ageing rock star. = almost, going on. be pushing 40/60 etc to be nearly 40, 60 etc years old - used only about older people
pushing
As in: "The kart is pushing in the corners" Another term for understeer
pushing
Present tense of to push
pushing
Giving a warrior an action on two consecutive turns
pushing
Not enough steering When a driver turns his steering wheel, and the car doesn't turn but keeps going forward, the driver feels as if something is pushing the car
pushing
a certificate revocation list (CRL) delivery model in which the certificate authority (CA) delivers users new CRLs as soon as it revokes a certificate A pushing problem is the computer time used just to receive and process revoked certificates even if there aren't any relevant revoked certificates on the CRL Also, since the CRL is pushed, the CA and the user must ensure BlackHat doesn't intercept and delete the pushed CRL even before it reaches the user
pushing
The final effort to get a ten-pound baby through an opening the size of a dime
pushing
A foul called when one player uses his hands or arms to shove a player on the other team The penalty for this foul is a direct free kick
pushing
{s} applying force, shoving
pushing
marked by aggressive ambition and energy and initiative; "an aggressive young exective"; "a pushful insurance agent"; "a pushing youth intent on getting on in the world"
pushing
Recreational Riding : Undesirable tendency of some ATVs to continue going straight when you turn the handlebars Quad Jump : Racing : 4 jumps at once
pushing
Pressing forward in business; enterprising; driving; energetic; also, forward; officious, intrusive
pushing
The car resists turning because of a lack of grip Also known as understeer
pushing
using normal promotion effort-personal selling, advertising, and sales promotion-to help sell the whole marketing mix to possible channel members
pushing
Handling characteristics of a car where its front end tends to "push" or "plow" toward the outside wall in a corner Also called "understeer"
push