push

listen to the pronunciation of push
İngilizce - Türkçe
{f} itelemek
itmek

Bisikletimi itmek zorunda kaldım çünkü lastiği patladı. - I had to push my bicycle because I had a flat tire.

Arabayı sırayla itmek zorunda kaldılar. - They had to take turns pushing the car.

{i} itme

Öğrenciler arabayı itmek için yardım etmemizi istedi. - The students wanted us to help push the car.

Kelimeleri cümlenin başına doğru geri itme sayesinde, sonda sadece onlardan ikisi kaldı: Mary, Tom. - By dint of pushing the words back to the beginning of the sentence, there only remained the two of them at the end: Mary, Tom.

{f} çaba harcamak
{f} yürütmek
{f} merdiven dayamak
{f} uğraşmak
basmak

Bütün yapman gereken, bu tuşa basmak. - All you have to do is push this button.

Yapmanız gereken tek şey bu butona basmaktır. - All you have to do is to push this button.

dürtüşmek
sürme
dürtme
bastırmak
{f} zorlamak

Şansımı zorlamak istemedim. - I didn't want to push my luck.

Kendini çok zorlamak istemiyorsun. - You don't want to push yourself too hard.

işten kovulma
güç
{f} baskı yapmak
kakma
uyuşturucu satmak
hücum
yardım

Tom arabayı itmemize yardımcı oldu. - Tom helped us push the car.

Arabam çamura saplanmış. Onu dışarı itmem için bana yardımcı olabilir misin? - My car is stuck in the mud. Could you help me push it out?

destek
atılma
{f} reklâmla satmak
ilerleme

Engellere rağmen ilerlemeye devam ettik. - We pushed ahead despite the obstacles.

enerji
yaşına merdiven dayamak
girişkenlik
girginlik
it
reklamını yapmak
sıkıştırmak
itiş
çaba
gayret
ıkınmak

I need you to push now. (Doğum esnasında doktorların söylediği bir lafdır.).

{i} kitle
tazyik etmek
üzerine hücum etmek
{f} kakmak
{i} atak
{f} itmek, dürtmek
{i} çete
push about öteye beriye kakmak
{i} sıkışık durum
{f} özellikle -i sattırmaya/kabul
{i} grup
ile

Tom kalabalığı yararak ilerledi. - Tom pushed through the crowd.

Kalabalığı yararak ilerledik. - We had to push our way through the crowd.

arkasını bırakmamak
{i} hamle
{i} torpil
sürmek
{i} arka çıkan kimse
boynuz ile vurmak
{f} yaklaşmak (yaş)
kakışm
{i} sıkıştırma
{f} zorla kabul ettirmek
{f} devam etmek
{f} (düğme v.b.'ne) basmak
{i} zor durum
dili kanunsuz yoldan uyuşturucu madde satmak
{i} zorlama

Şansımı zorlamak istemedim. - I didn't want to push my luck.

Şansınızı zorlamayın. - Don't push your luck.

sevketmek
{i} topluluk
(Bilgisayar) zorla

Kendini çok zorlamak istemiyorsun. - You don't want to push yourself too hard.

Onlar güneyi zorlamaya devam etti. - They continued to push south.

dayanmak
kampanya
push the edge
Sınırları zorlamak
push weight
Yüklü miktarda uyuşturucuyu elden çıkarmak, satmak
push-up bra
Destekli südyen
push for
(deyim) push for sth. istemek
push for
-i ısrarla istemek
push into
sokuşturmak
push s.o. around
{k} birine amir gibi davranmak
push against
abanmak
push along
gitmek
push along
kaçmak
push and shove
itip kakmak
push button
basmalı anahtar
push button
(Bilgisayar) basılabilir düğme
push button
basmalı düğme
push button
basmalı buton
push button
(Bilgisayar) basma düğmesi
push for
ısrarla istemek
push one's luck
şansını zorlamak
push out
başından atmak
push rod
(Otomotiv) supap iticisi
push something through
bir şeyi kabul ettirmek
push the button
düğmeye basmak
push to talk
bas-konuş
push up
artırmak
push up
(Spor) şınav çekmek
push up
fiyatları yukarı çekmek
push up
yukarı sürmek
push about
zorluk çıkar
push about
öteye beriye bakmak
push along
yaylanmak
push along
devam etmek
push around
şamar oğlanına çevirmek
push around
boyun eğmeye zorlamak
push back
geriye itmek
push bolt
sürgü
push button
çıngı düğmesi
push button
elektrik düğmesi
push down list
aşağı itmeli liste
push down stack
aşağı itmeli yığın
push for
can atmak
push for
arzulamak
push forward
ileri sürmek
push in
kabaca sözünü kesmek
push off
defolmak
push off
siktir olup gitmek
push on
acele etmek
push on
cesaret vermek
push on
ilerlemek
push one's luck
riske girmek
push out
defetmek
push out
kovmak
push pop stack
it çek yığın
push pull amplifier
it çek yükselteci
push rod
itici mil
push rod
itme çubuğu
push to the wall
köşeye sıkıştırmak
push up
şınav

Çavuş ere şınav çekmesini emretti. - The sergeant ordered the private to do push ups.

push up list
yukarı itmeli çizelge
push up the daisies
ölüp gömülmek
push up the daisies
Niyazi olmak
push-button switch
basmalı anahtar
push-button telephone
tuşlu alısün
push-pull
puşpul
push-pull
açma-kapama
push and pull factors
İtim ve çekim faktörleri
push and pull factors
itme ve çekme faktörleri
push arms
itme kolları
push aside
kenara itmek
push at
at push
push bar
itme çubuğu
push bike
bisiklet
push broom
süpürge push
push button system
buton sistemi
push buttons
basmalı tus
push chair
sandalye push
push fit
uygun itme
push home
ev push
push ing
ıng push
push knees
push dizler
push luck
Push öneş luck: Şansını zorlamak
push luck
şans push
push of
ve itme
push on
(Mühendislik) İlerlemek, yoluna devam etmek
push operation
itme işlemi
push out
kovmak, başından atmak, defetmek
push package
Ben şahsen bu deyimi ''zorunlunlu ihtiyaç veya zorunlu yedek parça olarak tercüme ediyorum.SAygılarımla.Mustafa [email protected]
push pin
pin push
push plate
kapıya monte edilen metal plaka, kirlenmeyi engellemek için kullanılır
push pop stack
it-çek yığın
push sb to the wall
birini köşeye sıkıştırmak
push somebody
biri push
push the boat out
kesenin ağzını açmak
push the button
düğmeye
push the edge of the envelope
(deyim) Kendini aşmak, sınırlarını zorlamak
push the envelope
(deyim) Kendini aşmak, sınırlarını zorlamak
push the limit
limiti zorlamak
push the pram
çocuk arabası itme
push towards
doğru itmek
push ups
sınav
push way
push yol
push your luck
şansını zorlamak
push, thrust, drive; move forward
İtme itme, sürücü; taşımak ileri
push-off
(denizcilik) avara etmek
push-off
(argo) gitmek, kaçmak
push-off leg
Kaçış bacağı, kaçmayı sağlayan bacak; canlılarda gerektiğinde kaçmayı sağlayacak ivmeyi başlatan bacak;arka bacaklar

In nearly all animals rear legs are push off legs.

push-pull strategies
push-pull stratejileri
push-pull strategy
itme-çekme stratejisi
push-up
(Spor) Baskı, rakibi sıkıştırma
push-up
(Spor) sınav
push button
tuş
pushing
{s} girişken
push up
yukarı itmek
push back
geri itmek
push button
buton
pushed
itilmek

İtilmekten hoşlanmıyorum. - I don't like to be pushed.

Etraftaki herkes tarafından itilmekten usandım. - I'm sick of being pushed around by everybody.

pushing
girgin
pushing
itmek

Arabayı sırayla itmek zorunda kaldılar. - They had to take turns pushing the car.

pushed
sıkışık
pushed
parasız
pushed
meşgul
pushed
işi başından aşkın
pushed
kesik
pushing
iten
pushing
{f} it
pushing
sıkılmaz
if push comes to shove/if it comes to the push
k. dili çok gerekirse
pushed
çıkardı
pushed
iti
pushing
iterek
Push off
İng., k.dili. Defol!
push around
itip kakmak
push away
itip defetmek
push button
(Nükleer Bilimler) düğme

İtmeli düğmeler, çocuk kıyafetleri için pratik bir bağlayıcıdır. - Push buttons are a practical fastener for children's clothes.

push button
tuşlu
push button
düğme ile çalışan
push down
(Fiili Deyim ) 1- bastırmak 2- itip yıkmak , devirmek
push down
aşağı itmek
push down
bastırmak
push for
(Fiili Deyim ) teşvik etmek
push forward
{k} bak. push ahead
push forward
(Fiili Deyim ) 1- ileri sürmek , ilerlemek
push forward
ilerletmek
push in
itip içeri sokmak
push in
(Fiili Deyim ) 1- itip içeri sokmak 2- itip içeri girmek
push in
iterek sokmak
push off
den. avara etmek
push off
avara etmek
push off
satmak
push off
elden çıkarmak
push off
(Fiili Deyim ) 1- kıyıdan uzaklaş(tır)mak 2- çekip gitmek
push off
çekip gitmek
push off
k.dili. gitmek, kaçmak
push off
(Askeri) (kayık) avara etmek
İngilizce - İngilizce
To continue to attempt to persuade a person into a particular course of action
To apply a force to (an object) such that it moves away from the person or thing applying the force

In his anger he pushed me against the wall and threatened me.

To tense the muscles in the abdomen in order to expel its contents

During childbirth, there are times when the obstetrician advises the woman not to push.

A short, directed application of force; an act of pushing

Give the door a hard push if it sticks.

To continually attempt to persuade (a person) into a particular course of action
A wager that results in no loss or gain for the bettor as a result of a tie or even score
To make a higher bid at an auction
To make an all-in bet
To apply a force to an object such that it moves away from the person applying the force

You need to push quite hard to get this door open.

The situation where a server sends data to a client without waiting for a request, as in server push, push technology
A marching or drill maneuver/manoeuvre performed by moving a formation (especially a company front) forward or toward the audience, usually to accompany a dramatic climax or crescendo in the music
An act of tensing the muscles of the abdomen in order to expel its contents

One more push and the baby will be out.

To continually attempt to promote (a point of view)

Stop pushing the issue — I'm not interested.

To approach; to come close to

He's pushing sixty. (= he's nearly sixty years old).

To promote a product with the intention of selling it

There were two men hanging around the school gates today, pushing drugs.

A great effort (to do something)

Let's give one last push on our advertising campaign.

Moving the ball along the ground by a pushing movement of the stick Both the head of the stick and the ball are in contact with the ground
{n} a thrust, assault, trial, need, pimple, spot
{v} to thrust, press forward, go urge, teaze
If someone pushes an idea, a point, or a product, they try in a forceful way to convince people to accept it or buy it. Ministers will push the case for opening the plant
Push is a special way of receiving information from the Web Rather that having to click around the Web for information, the information you want is sent to you automatically Netscape Netcaster uses push technology
An assault or attack; an effort; an attempt; hence, the time or occasion for action
To burst pot, as a bud or shoot
To push a value or amount up or down means to cause it to increase or decrease. Any shortage could push up grain prices Interest had pushed the loan up to $27,000
If you push someone to do something or push them into doing it, you encourage or force them to do it. She thanks her parents for keeping her in school and pushing her to study James did not push her into stealing the money I knew he was pushing himself to the limit and felt rather anxious There is no point in pushing them unless they are talented and they enjoy it. Push is also a noun. We need a push to take the first step
Any thrust
Is the delivery ("pushing of') of information that is initiated by the server rather than being requested ("pulled") by a user Pointcast is the most well known push service that pushes information based on the users profile
A gentle shot with backspin, struck with an open paddle against the bottom of the ball and usually hit short and low
an electrical switch operated by pressing a button; "the elevator was operated by push buttons"; "the push beside the bed operated a buzzer at the desk"
exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person; be an advocate for; "The liberal party pushed for reforms"; "She is crusading for women's rights"; "The Dean is pushing for his favorite candidate"
the act of applying force in order to move something away; "he gave the door a hard push"; "the pushing is good exercise" an effort to advance; "the army made a push toward the sea" the force used in pushing; "the push of the water on the walls of the tank"; "the thrust of the jet engines" press, drive, or impel (someone) to action or completion of an action; "He pushed her to finish her doctorate" move with force, "He pushed the table into a corner" press against forcefully without being able to move; "she pushed against the wall with all her strength" move strenuously and with effort; "The crowd pushed forward" approach a certain age or speed; "She is pushing fifty" sell or promote the sale of (illegal goods such as drugs); "The guy hanging around the school is pushing drugs
In client/server applications, to send data to a client without the client requesting it The World Wide Web is based on a pull technology where the client browser must request a Web page before it is sent Broadcast media, on the other hand, are push technologies because they send information out regardless of whether anyone is tuned in Increasingly, companies are using the Internet to deliver information push-style One of the most successful examples of this is PointCast, which delivers customised news to users' desktops Probably the oldest and most widely used push technology is e-mail This is a push technology because you receive mail whether you ask for it or not -- that is, the sender pushes the message to the receiver
If you push through things that are blocking your way or push your way through them, you use force in order to move past them. I pushed through the crowds and on to the escalator He pushed his way towards her, laughing
What the dealer does with the pot when he or she figures out who the winner is Because of the nature of poker tables, the dealer can almost always orient him- or herself so as to be facing the winner of the pot From this position, pushing the pot (literally, the chips in the pot) will result in the movement of the pot towards the winner of the hand, so that the player can add the chips to his or her stacks Aren't you glad you asked?
press, drive, or impel (someone) to action or completion of an action; "He pushed her to finish her doctorate"
A software program that retrieves information from web sites and deposits a copy on the user's computer to view offline This is in contrast to traditional pull technology, where the user must manually seek and find information on the World Wide Web See also channel
A thrust with a pointed instrument, or with the end of a thing
move with force, "He pushed the table into a corner"
Player and dealer tie The money bet is retained by the player
move strenuously and with effort; "The crowd pushed forward"
To bear hard upon; to perplex; to embarrass
Technology used to force information from a centralized server to another server or client
If an army pushes into a country or area that it is attacking or invading, it moves further into it. One detachment pushed into the eastern suburbs towards the airfield The army may push southwards into the Kurdish areas. = advance Push is also a noun. All that was needed was one final push, and the enemy would be vanquished once and for all
To press or urge forward; to drive; to push an objection too far
make strenuous pushing movements during birth to expel the baby; "`Now push hard,' said the doctor to the woman"
To make a thrust; to shove; as, to push with the horns or with a sword
to push the boat out: see boat to push your luck: see luck if push comes to shove: see shove
The faculty of overcoming obstacles; aggressive energy; as, he has push, or he has no push
The instruction used to deposit a word on top of a stack
To expose film at a higher film speed rating than normal, then to compensate in part for the resulting underexposure by giving greater development than normal This permits shooting at a dimmer light level, a faster shutter speed, or a smaller aperture than would otherwise be possible s
an effort to advance; "the army made a push toward the sea"
pressure, impulse, or force, or force applied; a shove; as, to give the ball the first push
1) In electronic marketing, to send data to another computer without a direct request from that computer 2) In networking, to send data from a server to a client in compliance with a previous request from the client, as soon as the data becomes available
To thrust the points of the horns against; to gore
To press against with force; to drive or impel by pressure; to endeavor to drive by steady pressure, without striking; opposed to draw
n to lengthen a set; an attack where the player pistons their arm rather than swinging, "pushing" the ball across the net; an illegal lift
To importune; to press with solicitation; to tease
strive and make an effort to reach a goal; "She tugged for years to make a decent living"; "We have to push a little to make the deadline!"; "She is driving away at her doctoral thesis"
sell or promote the sale of (illegal goods such as drugs); "The guy hanging around the school is pushing drugs
To expose film at a higher ASA rating than normal, then to compensate in part for the resulting underexposure by giving greater development than normal This permits shooting at a dimmer light level, a faster shutter speed or a samlller aperture than would otherwise be possible
The technology that puts pre-selected content directly on your computer screen from the Internet without your need to browse for it With this technology, introduced by PointCast and Individual, Inc and added to 4th generation browsers, you can program your desktop, for example, to automatically receive such things as local weather, news headlines, selected stock reports, and sports scores for selected teams or events
Adds one or more elements to the end of an array and returns the array's new length
A crowd; a company or clique of associates; a gang
Is the delivery ("pushing of') of information that is initiated by the server rather than being requested ("pulled") by a user Pointcast is the most well known push service that pushes information based on the users profile
{i} act of shoving or thrusting; shove, thrust; application of pressure; assault, attack; initiative, enterprise; help
This is caused by the front tires loosing traction and creates a condition where it feels as if something is pushing the racecar and the driver can't turn the racecar enough to keep from going into the wall This can be caused by not having enough downforce on the front of the racecar Also known as "Understeer" or "Tight"
make publicity for; try to sell (a product); "The salesman is aggressively pushing the new computer model"; "The company is heavily advertizing their new laptops"
When the ball flies in an outward direction after being stuck Not the same as fade/slice as these are shots affected by spin
To make an advance, attack, or effort; to be energetic; as, a man must push in order to succeed
A pustule; a pimple
push around
To treat contemptuously and unfairly; to bully
push backs
plural form of push back
push bunt
to bunt while moving the bat towards the ball

Jones push bunted the pitch.

push bunt
A ball that has been hit with a bat which moves forward by a batter who is in an arms spread stance, usually in an attempt to bunt the ball past a charging infielder

The push bunt went between the pitcher and the first baseman who was charging too hard.

push bunt
The act of bunting with a bat that moves toward the ball

The push bunt is only used in certain situations.

push bunts
plural form of push bunt
push bunts
Third-person singular simple present indicative form of push bunt
push factor
A factor that leaves one with no choice but to leave one's current home (especially parental home), country, region, organization, or religion
push in
to jump the queue
push off
To delay, postpone, put off, push back

Senate Majority Leader Harry Reid today pushed off a planned vote on legislation to reform rules for off-shore oil drilling, because the bill lacked the votes to overcome Republican opposition.

push off
A foul committed by pushing against an opponent to both accelerate more quickly and push the opponent in the opposite direction
push off
To go away
push on
To persist; persevere
push one's luck
To take an excessive risk or to attempt some task unlikely to succeed, especially after having already been unexpectedly lucky

The jury had little choice but to free the killer. Sane enough at least not to push his luck, Sledge immediately left the state.

push poll
a campaign technique in which a fake poll is used to alter the views of respondents. Push polls are generally viewed as form of negative campaigning. The term is also sometimes used incorrectly to refer to actual polls which test political messages, some of which may be negative
push the boat out
to do something, especially spend money, more extravagantly than usual, particularly for a celebration
push the envelope
to go beyond established limits; to pioneer

They pushed the envelope on pricing derivatives.

push-bike
to travel by pedal cycle
push-bike
a pedal bicycle -- distinguished from a motor bicycle
push-button
Which can be initiated or activated at the push of a button

push-button warfare.

push-button
An electrical switch activated by pressing a button
push-pull
having two electronic devices in opposite phase
push-pull amplifier
An electronic circuit in which two transistors (one as current source, one as sink) are used to amplify a signal
push-start
To start a motor car by pushing it (in neutral) and engaging a gear when it has sufficient velocity
push-through
A narrow passageway through
push-through
A device for cleaning a rifle bore

Greener's ‘push through’ invention works well with very small bores.

push-through
That is pushed through; especially designating something that is operated by being pushed through (something else)

The push-through tab on canned drink was first sold in 1973.

push-up
An exercise done to improve upper body strength, performed by resting on one's toes and hands and pushing one's weight off the floor
push-up bra
A brassiere designed to elevate the breasts and enhance the cleavage
push-up bras
plural form of push-up bra
push out
push to thrust outward
push weight
Sell/get rid of multiple mass quantities of drugs ie. cocaine, weed, herion
push and pull factors
Push factors or pull factors are factors in which would make one individual want to move out of certain areas (called push factors) and factors that would make one person attracted to another area (called pull factors). Push and pull factors may vary from place to place, and may also depend on the individual's opinions. Common push factors may range from poverty, famine, bullying, discrimination, war, and even difficulty in finding courtship. Pull factors may range from high income, more food services, low crime rates, anti-discrimination laws, less bullying, and peace
push the edge of the envelope
Challenge yourself, innovate, take risks, think outside the box
push the envelope
Approach or extend the limits of what is possible. [orig. aviation sl., relating to graphs of aerodynamic performance
push the envelope
(deyim) Challenge yourself, innovate, take risks, think outside the box
push-pull strategy
The business terms push and pull originated in the marketing and advertising world, but are also applicable in the world of electronic content and supply chain management. The push/pull relationship is that between a product or piece of information and who is moving it. A customer "pulls" things towards themselves, while a producer "pushes" things toward customers
pushing
Dealing illicit drugs, especially to minors
pushing
Present participle of push
a push
{n} joggle
a push
{n} jog
pushing
{a} thrusting, enterprising, eager
pushing
marked by ambition, energy, enterprise, and initiative
pushing
(adj) enterprising, resourceful, or aggressively ambitious
pushing
marked by tactless forwardness or officious intrusiveness
pushing
(adj) impertinently self-assertive
push around
If someone pushes you around, they give you orders in a rude and insulting way. We don't like somebody coming in with lots of money and trying to push people around
push around
be bossy towards; "Her big brother always bullied her when she was young"
push away
push out of the way
push back
the act of forcing the enemy to withdraw
push back
cause to move back by force or influence; "repel the enemy"; "push back the urge to smoke"; "beat back the invaders"
push button
Describes a widget used to carry out a command or action when selected A push button is known as a command button in MS Windows parlance
push button
press button, electric switch that operates via a pressing
push button
A control that immediately starts an action as soon as it is chosen OK, Cancel, and Help are examples of push buttons commonly found in dialog boxes
push button
A rounded rectangle with a text label on it, which the user clicks to perform an instantaneous action, such as saving a document, completing operations defined by a dialog, or acknowledging an error message
push button
(n ) A control that immediately starts an action as soon as it is chosen; for example, OK, Cancel, and Help in dialog boxes
push button
An electrical switch with a pushing action (as opposed to a toggle switch or slide switch) The doorbell button is an example of a push button See Also: Toggle switch Slide switch
push button
an electrical switch operated by pressing a button; "the elevator was operated by push buttons"; "the push beside the bed operated a buzzer at the desk"
push button
A form field that lets the user submit the form, or that resets the form to its initial state
push button
A form field that lets a user submit a form or reset a form to its initial state
push button
A form field that lets the user submit the form or that resets the form to its initial state
push button
A simple device, resembling a button in form, so arranged that pushing it closes an electric circuit, as of an electric bell
push button
A window field type that appears as a raised three dimensional rectangle with text on it describing the button activity
push button
A button the user clicks to do some action, such as submit a form
push button
A form field that allows the user to submit a form or reset the form to its initial state
push button
A button that is added to a form page that enables a user to submit a form or to reset a form; these options may be set when the button is created
push button
A form field that a site visitor can click to submit a form or reset a form to its initial state
push down
cause to come or go down; "The policeman downed the heavily armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after she refused to hand over her wallet"
push down
press downward
push forward
see push ahead
push forward
push one's way; "she barged into the meeting room"
push off
pull boat away from the shore; leave
push on
When you push on, you continue with a journey or task. Although the journey was a long and lonely one, Tumalo pushed on
push on
continue moving forward
push on
continue on in spite of difficulties
push over
If you push someone or something over, you push them so that they fall onto the ground. People have damaged hedges and pushed over walls Anna is always attacking other children, pushing them over. see also pushover
push through
If someone pushes through a law, they succeed in getting it accepted although some people oppose it. The vote will enable the Prime Minister to push through tough policies He tried to push the amendment through Parliament
push through
as of teeth, for example; "The tooth erupted and had to be extracted"
push up
push upward; "The front of the trains that had collided head-on thrust up into the air"
push up
push upward
push up
{f} apply force in an upward direction, thrust
pushed
Past tense of to push
pushed
If you are hard pushed to do something, you find it very difficult to do it. I'd be hard pushed to teach him anything. = hard-pressed
pushed
{s} under pressure, pressed; in a difficult situation, in distress
pushed
If you are pushed for something such as time or money, you do not have enough of it. He's going to be a bit pushed for money
pushes
third-person singular of push
pushes
plural of push
pushing
As in: "The kart is pushing in the corners" Another term for understeer
pushing
{i} act of pressing; act of placing pressure on; act of shoving, act of jostling, act of thrusting from behind
pushing
Present tense of to push
pushing
Not enough steering When a driver turns his steering wheel, and the car doesn't turn but keeps going forward, the driver feels as if something is pushing the car
pushing
a certificate revocation list (CRL) delivery model in which the certificate authority (CA) delivers users new CRLs as soon as it revokes a certificate A pushing problem is the computer time used just to receive and process revoked certificates even if there aren't any relevant revoked certificates on the CRL Also, since the CRL is pushed, the CA and the user must ensure BlackHat doesn't intercept and delete the pushed CRL even before it reaches the user
pushing
The final effort to get a ten-pound baby through an opening the size of a dime
pushing
A foul called when one player uses his hands or arms to shove a player on the other team The penalty for this foul is a direct free kick
pushing
Handling characteristics of a car where its front end tends to "push" or "plow" toward the outside wall in a corner Also called "understeer"
pushing
{s} applying force, shoving
pushing
marked by aggressive ambition and energy and initiative; "an aggressive young exective"; "a pushful insurance agent"; "a pushing youth intent on getting on in the world"
pushing
Recreational Riding : Undesirable tendency of some ATVs to continue going straight when you turn the handlebars Quad Jump : Racing : 4 jumps at once
pushing
Pressing forward in business; enterprising; driving; energetic; also, forward; officious, intrusive
pushing
The car resists turning because of a lack of grip Also known as understeer
pushing
using normal promotion effort-personal selling, advertising, and sales promotion-to help sell the whole marketing mix to possible channel members
pushing
Giving a warrior an action on two consecutive turns
pushing
the act of applying force in order to move something away; "he gave the door a hard push"; "the pushing is good exercise"
pushing
If you say that someone is pushing a particular age, you mean that they are nearly that age. Pushing 40, he was an ageing rock star. = almost, going on. be pushing 40/60 etc to be nearly 40, 60 etc years old - used only about older people
push