thrust

listen to the pronunciation of thrust
İngilizce - Türkçe
{f} into (bir şeyi) (başka bir şeyin içine) sokmak: He thrust his right hand into his pocket. Sağ elini cebine soktu
{f} it
(Askeri) Taarruz, atak
batırmak
iğneli laf
sıkıştırmak
(Spor) vuruş
dayamak
tıkmak
zorla (bir duruma) sokmak
dürtüş
batırma
saplamak
itmek
sokmak
dürtmek
(Askeri) ÇEKİŞ: Çevre atmosfer basıncı üstündeki basınç kuvvetleri unsurlarından meydana gelen bir araç sevk sisteminin bütün iç yüzeyleri üzerinde, hareket istikametine paralel etkide bulunan, hareket istikametindeki mafsala kuvvet, uçakta, pervanenin meydana getirdiği çekiş
{i} saplama

Peynirin içine bıçak saplamayın. - Don't thrust your knife into the cheese.

{i} hücum
süngülemek
{i} itme

İtme bir roketin ne kadar itme verebileceğidir. - Thrust is how much push a rocket can give.

{f} saldırmak
{i} saldırı
itme kuvveti
hamle
{i} süngüleme
{i} baskı
thrust at someone kılıçla hamlede bulunmak
{i} basınç
{f} (thrust)
{i} itiş
{f} into -e
{f} hücum etmek
kemer veya kubbenin duvar üzerine tazyiki
dayanma
tepki
itki
bindirme
(Spor) eskrim dürtüş
(Askeri) itme gücü
(Askeri) tepki (mekanik)
gerilme
thrust bearing
basınç yatağı
thrust into
tutuşturmak
thrust into
saplamak
thrust at someone
kılıçla hamlede bulunmak
thrust bearing
sürtünmeyi yenme
thrust away
uzağa itme
thrust bearing
Büyük düşey hidrodinamik yükler için taşıyıcı yatak (kaymalı yatak)
thrust block
basınç yatağı, taban yatağı
thrust down
aşağı itme
thrust fault
bindirme fayı
thrust force
itme kuvveti
thrust forward
ileri itme
thrust horsepower
çekiş beygirgücü, tepki beygirgücü
thrust on
itme üzerinde
thrust one's way
ite kaka
thrust out
itme dışarı
thrust shaft
baskı mili
thrust upon
itme üzerine
thrust washer
baskı pulu, sirast pulu, eksenel yatak pulu
thrust aside
kenara itmek
thrust augmentation
(Mekanik) baskı yükseltme
thrust ball bearing
bilyalı eksenel yatak
thrust bearing
dip yatağı
thrust bearing plate
(İnşaat) gezinti yatağı
thrust block
(Mekanik) baskı yatağı
thrust block
taban yatağı
thrust buildup
(Askeri) ÇEKİŞ OLUŞUMU: Büyük bir sıvı yakıtlı roket güç kaynağının faaliyetiyle, ateşleme safhasında başlayan ön kademede gelişen ve tam çekiş elde edildiği zaman ana kademede tamamlanan olaylar serisi
thrust buildup
(Askeri) çekiş oluşumu
thrust chamber
(Askeri) çekiş odası
thrust chamber
(Askeri) ÇEKİŞ ODASI: Sevk yakıtlarının sıcak gaz haline gelmek üzere harekete geçtikleri, sıcak gaz haline geldikçe, büyük bir hızla dışarı atıldıkları, böylece, sisteme moment sağladıkları bir saha
thrust collar
istinat rondelası
thrust collar
basma bileziği
thrust collar
(Askeri) baskı bilezeği
thrust decay
(Askeri) ÇEKİŞ AZALMASI: Bir roket motorunda yakıt tükendiği veya yakıt faaliyeti kesildiği zaman sevkedici çekiş gücü birden sıfıra düşmez, saniyenin küsuru kadar bir süre yavaş yavaş azalır; çekiş gücününbu derece derece azalışı ve kaybına "çekiş azalması" denir
thrust decay
(Askeri) çekiş azalması
thrust effective vehicle
(Askeri) ÇEKİŞ ETKİLİ ARAÇ: Bir hava uzay aracı hareket istikametinde, çevre atmosfer basıncı üstündeki basınç kuvvetleri unsurlarından meydana gelen ve aracın bütün iç yüzeylerine hareket istikametine paralel olarak tesir eden muhassala kuvveti
thrust frontal area
(Askeri) ÇEKİŞ CEPHE SAHASI: Motor performansını kıymetlendirmede kullanılan ve çekiş takati motor kesit sahasına bölünerek elde edilen bir miktar
thrust frontal area
(Askeri) çekiş cephe sahası
thrust gauge
(Askeri) itme göstergesi
thrust horsepower
itme beygirgücü
thrust horsepower
çekiş beygirgücü
thrust in
araya sokmak (lâf)
thrust into
taarruz etmek
thrust into
hücum etmek
thrust level
(Havacılık) itme seviyesi
thrust line
(Askeri) özel koordinatlar hattı
thrust line
(Askeri) baz hattı
thrust line
(Askeri) ÖZEL KOORDİNATLAR HATTI, BAZ HATTI: Bir harita üzerindeki noktaların mevkiini kestirmede kullanılan özel koordinatlar sistemindeki bütün koordinatların bazını teşkil eden hat. Bu hat, komutan tarafından bildirilen ve iki müracaat noktası veya bir müracaat noktası ve bir istikametle harita üzerinde tespit edilen bir hattır. Özel koordinatlar hattının bir yerinde, komutan tarafından bildirilen bir esas istikamet noktası mevcut olup, bütün koordinatlar buradan itibaren ölçülür. Noktaların-mevkii bunların esas istikamet noktasına nazaran ileri veya geri istikamete mesafeleri ve özel koordinat hattına dikey mesafeleri verilerek bulunur
thrust link
basınçlı bağlantı
thrust nappe
bindirme/itki napı
thrust nappe
(Jeoloji) bindirme napı
thrust needle bearing
(Otomotiv) eksenel iğneli rulman
thrust o.s. forward
kendini öne çıkarmak
thrust o.s. on
(birine) kendini ısrarla kabul ettirmek
thrust one's hand into one's pocket
elini cebine sokmak
thrust one's nose in
karışmak
thrust one's nose into
karışmak
thrust one's nose into
burnunu sokmak
thrust one's way through
ite kaka geçmek
thrust oneself in
karışmak
thrust oneself in
burnunu sokmak
thrust oneself into
kendini zorla kabul ettirmeye çalışmak
thrust oneself into
davetsiz gelmek
thrust out hand
el uzatmak
thrust out one's hand
elini uzatmak
thrust pad
itme pedi
thrust pin
(Askeri) tazyik pimi
thrust pin
baskı pimi
thrust plate
baskı plakası
thrust reverse
(Askeri) YÖN DEĞİŞTİRME TERTİBATI: Bir roket motoru egzozunu karşıt yöne çeviren bir cihaz
thrust reverse
(Askeri) yön değiştirme tertibatı
thrust ring
(Otomotiv) boşluk ayar segmanı
thrust ring
(Askeri) itme çemberi
thrust ring
(Otomotiv) boşluk ayar halkası
thrust ring
baskı halkası
thrust ring kit
baskı bileziği kiti
thrust roller
basınç makarası
thrust runner
(Askeri) itme kolonu
thrust section
(Askeri) çekiş kısmı
thrust section
(Askeri) ÇEKİŞ KISMI: Genel olarak, bir sevk sistemi
thrust shoe
itme papucu
thrust sleeve
(Askeri) tazyik kovanı
thrust sleeve
baskı manşonu
thrust through
delip geçmek
thrust washer
(Otomotiv) eksenel gezinti pulu
thrust washer
süspansiyon baskı pulu
thrust washer
boşluk ayar pulu
thrust washer
eksenel yatak pulu
thrust washer
sırast pulu
thrust washer
baskı rondelası
thrust washer
baskı pulu
thrust washer
taşıyıcı parça
thrust washer kit
baskı rondelası kiti
thrust washer strip
baskı rondelası şeridi
thrust washers
gezi ayı
thrust weapon
saplama silahı
thrust weight ratio
(Askeri) ÇEKİŞ-AĞIRLIK NİSPETİ: Motor performansını kıymetlendirmede kullanılan ve çekiş takati yakıtsız motor ağırlığına bölünerek elde edilen bir miktar, çekiş ve ağırlık ölçü birimi olarak libre kullanılmışsa, sonuç libre motor başına libre çekiştir
thrust weight ratio
(Askeri) çekiş ağırlık nispeti
the cut and thrust
(deyim) 1. tartismada karsilikli soylenen sozler ,fikirler 2.iki rakip arasindaki cekismeler
development thrust
gelişim hamlesi
fold and thrust belt
(Jeoloji) kıvrım ve itki kuşağı
idle thrust
(Havacılık) boşta itme kuvveti
investment thrust
yatırım hamlesi
lateral thrust
yanal basınç
reverse thrust
ters tekpili
thrust into
sokmak
thrusting
vurgulayarak
thrusting
batırma
clutch thrust bearing
debriyaj baskı bilyası
lateral thrust
yanal itiş
rapier thrust
iğneli söz
rock thrust
yerey basıncı
rock thrust
arazi basıncı
jostle, thrust
itişmek, itme
push, thrust, drive; move forward
İtme itme, sürücü; taşımak ileri
rock thrust
arazi basıncı, yerey basıncı
apparent thrust
(Havacılık) şaft trastı
augmented thrust
(Havacılık) yükseltilmiş itme gücü
axial thrust
eksenel itme
cushion thrust
(Havacılık) hava yastığı tepkisi
dual thrust
(Askeri) ÇİFT ÇEKİŞ (HV. ): Bir füzenin aynı tahrik kısmından faydalanan iki tahrik maddesi danesinden aldığı bir roket çekiş gücü. Çift çekiş tekniği; gerçekte iki kademeli (katlı) tahrik sistemi sağlar. Fazla olarak, bunda, yardımcı cihazı fırlatıp atmak ya da takviye çekirdeğini sıralı ateşlemek gibi mahzurlar olmadığı gibi, ağırlığının daha az, boyunun daha kısa ve maliyetinin daha düşük olması gibi faydalar da vardır. Bak. "dual thrust motor"
dual thrust
(Askeri) çift çekiş
dual thrust motor
(Askeri) ÇİFT ÇEKİŞLİ MOTOR: Çift çekiş elde edilmek üzere imal edilmiş son bir roket motoru. Nozül egzoz memesi sahası mekanik olarak değiştirilerek veya değişik terkip veya şekilde dane kullanılarak çekiş seviyesini ayarlamakla, tutuşturucu sevk danesi, tek hücreli bir cihaz dahilinde (single chamber unit) takviye danesiyle eşleştirilebilir. Çift hücreli bir cihazda, ayrı hücreler arka arkaya veya bir merkez etrafında tertiplenmiş olabilir. Bak. "dual thrust"
dual thrust motor
(Askeri) çift çekişli motor
dual thrust rocket
(Havacılık) çift itmeli roket
earth thrust
toprak itkisi
frost thrust
(Meteoroloji) don kabarması itkisi
frost thrust
(Meteoroloji) don itkisi
jet thrust
jet tepki kuvveti
leveled thrust
(Askeri) UFKİLEŞTİRİLMİŞ ÇEKİŞ, EŞİTLEŞTİRİLMİŞ ÇEKİŞ: Tank basınçlarında, burun pompası giriş deliklerinde, türbinli pompa takatinde ve çekiş hücresi performansındaki değişikliklere mukabil takati nispeten sabit bir çekiş durumunda tutan, bir programcı (programmer) veya motor kontrol cihazı ile teçhiz edilmiş bir roket güç kaynağı
levelled thrust
(Askeri) ufkileştirilmiş çekiş
levelled thrust
(Askeri) eşitleştirilmiş çekiş
long thrust
(Askeri) UZUN HAMLE: Kolu uzatmak ve gövdeyi ileri, vücut ağırlığını hamle yapan ayak üzerine, vermek suretiyle yapılan süngü hamlesi. Buna (long lunge) da denir
main thrust
(Askeri) Asıl taarruz
passive thrust of earth
zeminin pasif itkisi
pound of thrust
(Askeri) ÇEKİŞ LİBRESİ: Bir jet veya roket motorunun meydana getirdiği ve sevk gücü olarak yararlanılan bir tepki kuvveti birimi
pound of thrust
(Askeri) çekiş libresi
propeller thrust
(Havacılık) pervane çekme kuvveti
propeller thrust
(Askeri) pervane çekişi
propeller thrust
pervane tepkisi
propeller thrust
(Askeri) pervane itişi
propeller thrust
(Askeri) PERVANE İTİŞİ; PERVANE ÇEKİŞİ: Dönen bir pervanenin; içinde döndüğü hava veya suyu geriye doğru çekmek suretiyle uçağı veya gemiyi ileri doğru itiş hareketi
propeller thrust bearing
(Mekanik) pervane baskı yatağı
propeller thrust ring
pervane baskı bileziği
reverse thrust
(Askeri) TERS ÇEKİŞ: Hareket halindeki bir cisme, hareket yönüne ters yönde uygulanan çekiş
rocket thrust
(Askeri) roket çekişi
rocket thrust
(Askeri) ROKET ÇEKİŞİ: Bir roket motorunun, genellikle, libre ile ifade edilen çekişi. Roket çekişi, motor tarafından harekete getirilen statik ağırlığı göstermek üzere, herbiri libre olarak ayarlanmış gerilme sayaçları, çekiş dengeleme pistonları, dinamo-metreler ve yaylı terazilerden faydalanılarak bir bremze üzerinde ölçülebilir
short thrust
(Askeri) KISA HAMLE: Kol uzanmış, vücut öne atılmış ve ağırlık öndeki ayağa verilmiş bir vaziyette yapılan süngü hamlesi. Kısa hamle, tahminen 1 m. mesafeden yapılır
shoulder thrust
kürek bindirmesi/itkisi
shoulder thrust
omuz bindirmesi/itkisi
strip thrust fold
örtü kıvrımı
thrusting
agresif
thrusting
saldırgan
turbine thrust bearing
(Mekanik) türbin baskı yatağı
İngilizce - İngilizce
The primary effort; the goal

Ostensibly, the class was about public health in general, but the main thrust was really sex education.

To force something upon someone

I asked her not to thrust the responsibility on me.

A push, stab, or lunge forward (the act thereof.)

The cutpurse tried to knock her satchel from her hands, but she avoided his thrust and yelled, Thief!.

To push out or extend rapidly or powerfully

He thrust his arm into the icy stream and grabbed a wriggling fish, astounding the observers.

An attack made by moving the sword parallel to its length and landing with the point

Pierre was a master swordsman, and could parry the thrusts of lesser men with barely a thought.

To make advance with force

We thrust at the enemy with our forces.

The force generated by propulsion, as in a jet engine

Spacecraft are engineering marvels, designed to resist the thrust of liftoff, as well as the reverse pressure of the void.

To push or drive with force; to drive, force, or impel; to shove; as, to thrust anything with the hand or foot, or with an instrument
{n} a shove, hostile attack, assault, thirst
{v} to push, shove, stab, compel, intrude
the force acting on a rocket or an airplane, produced by the action of its motor and pulling it forward In an airplane, thrust is one of the four forces sensed by an airplane, the others being lift, drag and weight
If something thrusts up or out of something else, it sticks up or sticks out in a noticeable way. An aerial thrust up from the grass verge A ray of sunlight thrust out through the clouds
The force or pressure of one part of a construction against other parts; especially Arch
An attack; an assault
is the unbalanced force developed in a turbojet engine that is caused by the difference in the momentum of the low-velocity air entering the engine and the high-velocity exhaust gases leaving the engine, and it is determined from Newton's second law is the unbalanced force developed in a turbojet engine that is caused by the difference in the momentum of the low-velocity air entering the engine and the high-velocity exhaust gases leaving the engine, and it is determined from Newton's second law
1 The pushing or pulling force developed by an aircraft engine or a rocket engine
the forward force produced in reaction to the gases escaping rearward from a jet or rocket engine
The pushing or pulling force developed by an aircraft engine or a rocket engine
push upward; "The front of the trains that had collided head-on thrust up into the air"
a thrusting blow with a knife or other sharp pointed instrument; "one strong stab to the heart killed him"
make a thrusting forward movement
a horizontal or diagonal outward pressure, as of an arch against its abutments, or of rafters against the wall which support them
verbal criticism; "he enlivened his editorials with barbed thrusts at politicians"
Thrist
To enter by pushing; to squeeze in
All types of facilities wherein the stage juts into the audience and is thereby surrounded on three sides A "modified thrust" or "modified proscenium" protrudes less, often utilizing a fan-shaped apron on which action can take place
The propulsive force of a rocket as a reaction to the rearward ejection of fuel gases at high velocities
The force produced by a jet engine or propeller It can also be defined as the forward reaction to the rearward movement of a jet exhaust
A lateral or inclined force resulting from the structural action of an arch; a pushing force
Thrust is the power or force that is required to make a vehicle move in a particular direction. It provides the thrust that makes the craft move forward
– The rig capacity to push the drill stem into the ground without rotating TOOL JOINT – A heavy bar with a rotary shouldered connections pin or box on one end The other end is attached to a joint of drill pipe Tool Joints provide a means for connecting drill pipe, a robust place to attach make-up wrenches
geology: thrust (molten rock) into pre-existing rock
longitudinal or other force, i e the direction should be specified Used as the term for the non rotary force (torque) exerted by a shaft, as the propulsion effect of a turbojet, or rocket engine, etc
Is merely a thrust and not considered to be an adjustment unless the thrust succeeds 100% in correcting the subluxation and removing the nerve interference
place or put with great energy; "She threw the blanket around the child"; "thrust the money in the hands of the beggar"
To make a push; to attack with a pointed weapon; as, a fencer thrusts at his antagonist
A violent push or driving, as with a pointed weapon moved in the direction of its length, or with the hand or foot, or with any instrument; a stab; a word much used as a term of fencing
the force used in pushing; "the push of the water on the walls of the tank"; "the thrust of the jet engines"
verbal criticism; "he enlivened his editorials with barbed thrusts at politicians" push forcefully; "He thrust his chin forward" press or force; "Stuff money into an envelope"; "She thrust the letter into his hand" push upward; "The front of the trains that had collided head-on thrust up into the air" geology: thrust (molten rock) into pre-existing rock
If you thrust something or someone somewhere, you push or move them there quickly with a lot of force. They thrust him into the back of a jeep = shove Thrust is also a noun. Two of the knife thrusts were fatal
1 The part of the trace in a compulsory figure where the blade engages ice to produce the impetus that propels the skater around the figure 2 The action of generating the impetus that propels the skater around the figure
The net reaction of a propeller or wheel tending to force the vessel through the water For a model propeller the thrust is generally measured in pounds, but for full sized vessels it is oftentimes reduced to pounds per ton of displacement
the act of applying force to propel something; "after reaching the desired velocity the drive is cut off"
press or force; "Stuff money into an envelope"; "She thrust the letter into his hand"
To push forward; to come with force; to press on; to intrude
The complete extension of the swordarm
The thrust of an activity or of an idea is the main or essential things it expresses. The main thrust of the research will be the study of the early Universe and galaxy formation
the force or push produced by a rocket in reaction to a high-speed jet of exhaust gas (the action)
A move in which the swimmer begins in the back pike position, with the legs perpendicular to the surface, then moves the legs and hips rapidly upward, unrolling the body to to assume the vertical position
The horizontal component of a reaction
impose or thrust urgently, importunately, or inexorably; "She forced her diet fads on him"
push forcefully; "He thrust his chin forward"
In a wind generator, wind forces pushing back against the rotor Wind generator bearings must be designed to handle thrust or else they will fail
The breaking down of the roof of a gallery under its superincumbent weight
To stab; to pierce; usually with through
{f} drive by applying pressure, push, shove
The pushing or pulling force developed by an aircraft engine
cut and thrust: see cut
If you thrust your way somewhere, you move there, pushing between people or things which are in your way. She thrust her way into the crowd = push
{i} push, boost, hit; thrust force, propelling force (as of an airplane)
a sharp hand gesture (resembling a blow); "he warned me with a jab with his finger"; "he made a thrusting motion with his fist"
The forward-directed force developed in a jet or rocket engine as a reaction to the rearward ejection of fuel gases
a reaction force in pounds
penetrate or cut through with a sharp instrument
thrust fault
A type of fault, with movement of the Earth's crust, in which a lower stratigraphic layer is pushed up and over a younger one as a result of compression forces
thrust load
A force that is applied along a bearing's axis
thrust out
Push to thrust outward, push out, obtrude
thrust bearing
bearing that is made to absorb thrusts parallel to the axis (Machinery)
thrust bearing
a bearing designed to take thrusts parallel to the axis of revolution
thrust chamber
combustion chamber, propulsion chamber (in rockets)
thrust fault
A fault caused by compressional forces
thrust fault
a fault on which the hanging wall appears to have moved up-ward, relative to the footwall, at an angle of 45o or less It is caused by horizontal compression It is a reverse fault with a shallowly dipping fault plane
thrust fault
A reverse fault in which the fault plane is inclined at an angle equal to or less than 45°
thrust fault
Break in the earth's crust from squeezing or compression; the overlying block moves up the dip of the fault plane and the underlying block moves down
thrust fault
A geologic fault where the hanging wall is forced over the foot wall
thrust fault
Reverse faults that dip at low angles (less than 15 degrees) and have stratigraphic displacements commonly measured in kilometers
thrust fault
n a low-angle reverse fault, where the hanging wall (overhanging wall) moves upward relative to the footwall
thrust fault
A reverse fault marked by a dip of 45º or less
thrust fault
a geological fault in which the upper side appears to have been pushed upward by compression
thrust fault
when a reverse fault has an angle of 45º or less
thrust fault
A reverse fault with a low angle of inclination
thrust force
pushing force, driving force
thrust one's way
pave one's way, make one's own way
thrust out
push to thrust outward
thrust stage
A stage that extends into the audience's portion of a theater beyond the usual location of the proscenium and often has seats facing it on three sides
thrust stage
a theater stage that extends out into the audience's part of a theater and has seats on three sides
thrust upon
If something is thrust upon you, you are forced to have it, deal with it, or experience it. Why has such sadness been thrust upon us? Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them
thrust washer
(Mechanics) metal disk placed between two moving parts
blind thrust fault
A type of thrust fault, which does not appear on the surface, being completely hidden underneath ductile surface rock layers
cut-and-thrust
A vehement argument

He never got used to the cut-and-thrust of political debate.

home thrust
A personal attack
home thrust
A well directed or effective thrust; one that wounds in a vital part
pelvic thrust
A general thrusting motion of the pelvic region, as in human sexual intercourse
specific thrust
the thrust per unit weight of a vehicle or engine
squat thrust
A physical exercise performed by thrusting the legs fully backwards from a squatting position with hands on the floor
thrusting
Present participle of thrust
thrusting
The motion by which someone or something thrusts
A thrust
stuck
A thrust
longe
Vectored Thrust
thrust force (in airplanes) that allows one to change the direction using different devices and therefore control the direction of the airplane
thrusting
The act of squeezing curd with the hand, to expel the whey
thrusting
a sharp hand gesture (resembling a blow); "he warned me with a jab with his finger"; "he made a thrusting motion with his fist"
thrusting
The act of pushing with force
thrusting
The white whey, or that which is last pressed out of the curd by the hand, and of which butter is sometimes made
thrusts
third-person singular of thrust
thrusts
plural of thrust
thrust