tail

listen to the pronunciation of tail
İngilizce - Türkçe
{i} kuyruk

Uluslararası Sun-Earth Explorer 3 uzay gemisi kuyruklu yıldız Giacobini-Zinner'in kuyruğu boyunca uçarken 11 Eylül 1985'te ilk doğrudan kuyruklu yıldız ölçümleri yaptı. - The International Sun-Earth Explorer 3 (ISEE-3) spacecraft made the first ever direct cometary measurements on September 11, 1985 as it flew through the tail of Comet Giacobini-Zinner.

Tavşanların uzun kulakları ve kısa kuyrukları vardır. - Rabbits have long ears and short tails.

{f} izlemek
{s} arka

Sağ arka lamban patlamış. - Your right taillight is busted.

Uçağın arkasındaki kuyruk denge sağlar. - The tail at the rear of the plane provides stability.

{f} peşine takılmak
yakından izlemek
kuyruk gibi peşine takılmak
göt
yazı

Turalar ben kazanırım, yazılar sen kaybedersin. - Heads I win, tails you lose.

bozuk paranın resimsiz tarafı
Bozuk paranın yazı yüzü
mahdut
{f} kuyruğu ile tutmak
{f} kuyrul yapmak
meşrut vakıf
tail kuyruğuna takıl
{f} gütmek
meşrut
{i}

Uçağın arkasındaki kuyruk denge sağlar. - The tail at the rear of the plane provides stability.

Uluslararası Sun-Earth Explorer 3 uzay gemisi kuyruklu yıldız Giacobini-Zinner'in kuyruğu boyunca uçarken 11 Eylül 1985'te ilk doğrudan kuyruklu yıldız ölçümleri yaptı. - The International Sun-Earth Explorer 3 (ISEE-3) spacecraft made the first ever direct cometary measurements on September 11, 1985 as it flew through the tail of Comet Giacobini-Zinner.

kuyruk,v.peşine takıl: n.kuyruk
{f} azalmak
{i} kıç
{i} şartlı tasarruf (miras)
şarta bağlı tasarruf
{i} arka kısım, kuyruk; son bölüm: in the tail of the procession kafilenin son bölümünde. the tail of the airplane
{f} sapını ayıklamak
koşullu
{i} peşine takılan kimse
(sıfat) arka
{f} kuyruk takmak
(Askeri) KOL SONU: Yürüyüş düzenindeki bir kolun son unsuru
uçağın kuyr
{i} sınırlı sahiplik (miras)
ceket ucu veya kuyruğu
(Tıp) Kuyruğa benzer herhangi bir oluşum veya organ parçası
frak
(Tıp) Bazı hayvanların vücutlarının arka kısmında yer alan hareket yeteneğine sahip uzantı, kuyruk
{i} (hayvana ait) kuyruk
son
(Askeri) kıç taraftan demirlemek
arka kısım
etek (giysiye ait)
popo
kuyruk yapmak
nihayet
son bölüm
taile
kuyruğa
tail light
arka lambası
tail assembly
son toplantı
tail assembly
kuyruk takımı
tail away
kötüye gitmek
tail away
azalmak
tail beam
bindirme kiriş
tail behind
birinin peşinden gitmek
tail bone
kuyruk kemiği
tail coat
frak
tail end
son uç
tail end
en son kısım
tail feather
kuyruk tüyü
tail fin
kuyruk stabilizörü
tail fuse
dip tapa
tail lamp
arka lambası
tail light
stop lambası
tail off
zayıflamak
tail off
azal
tail off
gittikçe azalmak
tail off
kötüye gitmek
tail parachute
kuyruk paraşütü
tail piece
yarım kiriş
tail piece
bindirme kiriş
tail pipe
kuyruk egzoz borusu
tail pipe
egzoz uç borusu
tail pipe
kuyruk borusu
tail rotor
kuyruk pervanesi
tail rotor
rotor
tail shaft
uskur şaft
tail shaft
kuyruk şaftı
tail spin
kuyruk virili
tail surface
kuyruk yüzeyi
tail unit
kuyruk takımı
tail wind
kuyruk rüzgârı
tail-heavy
kuyruğu ağır
tail after
kuyruk sonra
tail back
kuyruk oluşturmak
tail beam
bindirme kırış
tail edge
kuyruk kenar
tail in
kuyruk
tail lift
kuyruk asansör
tail of
kuyruk
tail of book
Kitabın kuyruk
tail of coin
Paranın yazı kısmı
tail off/away
kötüye gitmek, azalmak, düşmek, zayıflamak
tail ornament
kuyruk süsleme
tail piece
bindirme kırış, yarım kırış
tail rope
kuyruk halatı
tail shaft
uskur şaft, kuyruk saftı
tail skid
kuyruk mahmuzu/kızağı
tail slide
kuyruk üzerinde kaymak
tail wagging the dog
ayaklar baş, başlar ayak olmak
tail-light
stop lâmbası
tail assay
(Nükleer Bilimler) artık konsantrasyonu
tail assembly
(Askeri) KUYRUK TAKIMI: Bak "tail"
tail away
(Fiili Deyim ) gittikçe azalarak kaybolmak
tail away
yavaş yavaş kaybolmak
tail away
bak. tail off
tail away
azalarak bitmek
tail back
kuyruk oluşturmak (araba)
tail comb
saplı tarak
tail end
son
tail end
arka uç
tail end
kıç
tail fin
{i} kuyruk yüzgeci
tail fin
{i} kuyruk (uçak)
tail fly
olta sineği
tail fuze
(Askeri) DİP TAPA: Bir bomba veya merminin dip kısmına yerleştirilmiş olan tapa. Buna (base detonating füze) de denir. Ayrıca bak "füze"
tail gun
(Askeri) KUYRUK SİLAHI: Bir uçağın kuyruğuna yerleştirilen bir silah
tail heavy
(Askeri) KUYRUĞU AĞIR UÇAK: Kuyruğu aşağıya doğru basan uçaklar için kullanılan terim
tail hook
(Askeri) Bak. "aircraft arresting hook"
tail lamp
stop lâmbası
tail lamp
oto., bak. taillight
tail lamp
arka lâmba
tail light
arka lâmba
tail light
stop lâmbası
tail off
azalmak; azalarak kaybolmak; azalarak sona ermek; yavaş yavaş kaybolmak: The sound of their voices tailed off in the woods around them
tail plane
arka kanatçık
tail policy
(Ticaret) ek teminat poliçesi
tail spin
(Askeri) KUYRUKLU KAYIŞI: Bak "spın"
tail unit
kuyruk ünitesi
tail wheel
(Askeri) KUYRUK TEKERLEĞİ: Yerde, uçağın kuyruğunu taşıyan tekerlek
tail wind
hav. arka rüzgârı; den. pupa rüzgârı
dove tail
güvercin kuyruğu
pony tail
at kuyruğu
sword tail
(Hayvan Bilim, Zooloji) kılıçkuyruk
tail off
azalmak
tailer
takip eden
tailing
maden filizi ayıldıktan sonra kalan kir
tailing
kuyruk
tailing
(Jeoloji) artık
tailing
(Coğrafya) cevher artığı
tails
kuyruklu ceket
vertical tail
(Askeri) istikamet dümeni
without a tail
kuyruksuz
barometric tail pipe
barometrik boru
beet tail
pancar kuyruğu
fairy tail
peri masalı
fairy tail
palavra
fairy tail
uydurma
fairy tail
efsane
have one's tail between one's legs
kuyruğunu kısmak
horizontal tail
yatay kuyruk
horizontal tail surface
yatay kuyruk yüzeyi
in two shakes of a lamb's tail
kaşla göz arasında
kite tail
uçurtma kuyruğu
lobster tail
ıstakoz kuyruğu
long tail pair
uzun kuyruklu çift
mare's tail
at kuyruğu
not able to make head or tail of
anlayamamak
swallow tail
çatal kuyruk
tailed
kuyruklu
tailed
{f} peşine takıl
turn tail
yüz geri edip kaçmak
turn tail
kaç
twin tail
iki kuyruklu
vertical tail
dik kuyruk
white tail
beyaz kuyruk
I can´t make head or tail of it
Hiçbir şey anlayamıyorum./İşin içinden çıkamıyorum
Monkey tail tree
(Botanik, Bitkibilim) Maymun çıkmaz ağacı
banged tail
örgülü at kuyruğu
cant make head nor tail of it
(deyim) Hiçbir anlam verememek

I can´t make head nor tail of this letter I got from Ali this morning. I don´t know whether he means he is coming tomorrow or not.

cant make head or tail of it
(deyim) Hiçbir anlam verememek
dove tail
kuyruk güvercin
get/keep so.'s tail up
olsun / devam ediyorum. 'kadar kuyruk var
hammer tail
tokmak kolu
head or tail
Yazı mi tura mi?
in two shakes of a lamb's tail
(deyim) Göz açıp kapayıncaya kadar, bir lahzada, hemencecik
keep one's tail up
(deyim) Süklüm püklüm durmamak, kuyruğu dik tumak, cesaretini takınmak
keep so.'s tail up
devam ediyorum. 'kadar kuyruk var
make head or tail of
yapmak kafa veya kuyruk
make head or tail of something
(deyim) (Genellikle olumsuz cümlelerde) Anlamamak, anlam verememek
pin the tail on the bunny
(Oyunlar) Gözleri bağlı oyuncuların duvarda asılı bir tavşan resmi üzerinde tavşana kuyruk iğnelemeye çalıştığı bir oyun
plough tail
sabanın arka kısmı
rat tail
sıçan kuyruğu
tailed
peşine takıl(mak)
tailless
kuyruksuz
to drive nose to tail
burnundan kuyruğuna götürmek
with one´s tail between one´s legs
k. dili süklüm püklüm
with tail on
tail ile
yellow tail
Sarı kuyruk
tailed
peşine takıl
tailed
(sıfat) kuyruklu
tailing
(Tekstil) renk farklılığı (parti boyunca)
tailing
(isim) saplama tuğlanın duvarın içindeki kısmı
tailing
yarısı dışarıda yarısı içeride bulunan taş veya tuğlanın duvar içindeki kısmı
tailing
posa
tailing
harmandan kalan saman
tailing
{i} saplama tuğlanın duvarın içindeki kısmı
tailless
(sıfat) kuyruksuz
tails
frak
tails
tail kuyruğuna takıl
Türkçe - Türkçe

tail teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

TAİL
(Osmanlı Dönemi) Kudret ve gına
TAİL
(Osmanlı Dönemi) Fayda. Menfaat
TAİL
(Osmanlı Dönemi) Uzayan
İngilizce - İngilizce
One who surreptitiously follows another
The caudal appendage of an animal that is attached to its posterior and near the anus
Specifically, the visible stream of dust and gases blown from a comet by the solar wind
The side of a coin not bearing the head; normally the side on which the monetary value of the coin is indicated; the reverse
All the last terms of a sequence, from some term on
The lower loop of the letters in the Roman alphabet, as in g, q or y
The male member of a person or animal

After the burly macho nudists' polar bear dip, their tails were spectacularly shrunk, so they looked like an immature kid's innocent tail.

The rear structure of an aircraft, the empennage
The tail-end of a creature (buttocks, even if tailless) or an object, e.g. the rear of an aircraft's fuselage, containing the tailfin

When a grumpy client of the frat's annual carwash complained the tail of his menure-soiled tractor wasn't completely cleaned, the poor pledges had to drop trou and bend over to get their own tails paddled in public.

An object or part thereof resembling a tail in shape, such as the thongs on a cat-o'-nine-tails or other multi-tail whip
Sexual intercourse

I'm gonna get me some tail tonight.

To surreptitiously follow and observe
The last four or five batsmen in the batting order, usually specialist bowlers
The latter part of a time period or event, or (collectively) persons or objects represented in this part
The part of a distribution most distant from the mode; as, a long tail
{n} the hinder part
{v} to pull by the tail
the rear of the skateboard, from the back truck bolts to the end
Feathers extending from the rear of the bird
One of the strips at the end of a bandage formed by splitting the bandage one or more times
1) The end of a line 2) A line attached to the end of a wire to make it easier to use 3) To gather the unused end of a line neatly so that it does not become tangled
1 The very rearmost section of a ski 2 The entire rear section, from the back of the binding to the very end
A downy or feathery appendage to certain achenes
This term has been used to describe both the exposure that exists after expiration of a policy and the coverage that may be purchased to cover that exposure On "occurrence" forms a claims tail may extend for years after policy expiration, and the losses may be covered On "claims made" forms tail coverage may be purchased to extend the period for reporting covered claims beyond the normal policy period
{f} remove the tail of an animal; furnish with a tail; come after, follow behind; gradually stop or disappear; follow a person in order to observe his activities
To tail someone means to follow close behind them and watch where they go and what they do. Officers had tailed the gang from London during a major undercover inquiry He trusted her so little that he had her tailed. = shadow
A portion of an incision, at its beginning or end, which does not go through the whole thickness of the skin, and is more painful than a complete incision; called also tailing
The rear of a container
To swing with the stern in a certain direction; said of a vessel at anchor; as, this vessel tails down stream
In some forms of rope-laying machine, pieces of rope attached to the iron bar passing through the grooven wooden top containing the strands, for wrapping around the rope to be laid
The part of the dog that wags
If you toss a coin and it comes down tails, you can see the side of it that does not have a picture of a head on it
the rear part of an aircraft
go after with the intent to catch; "The policeman chased the mugger down the alley"; "the dog chased the rabbit"
remove or shorten the tail of an animal
To hold by the end; said of a timber when it rests upon a wall or other support; with in or into
The tail of an animal, bird, or fish is the part extending beyond the end of its body. a black dog with a long tail. + -tailed -tailed white-tailed deer
An object or part thereof resembling a tail in shape, such as the thongs on a cat-o-nine-tails or other multi-tail whip
A train or company of attendants; a retinue
The tail-end of a creature (buttocks, even if tailless) or object, e.g. the rear of an aircrafts fuselage, containing the tailfin
The part of a note which runs perpendicularly upward or downward from the head; the stem
The payment stream and/or balloon payment of an income stream subsequent to another party's right and interest in the income stream Usually the back half of the payment stream when another party has purchased the front half
Hence, the back, last, lower, or inferior part of anything, as opposed to the head, or the superior part
To pull or draw by the tail
You can use tail to refer to the end or back of something, especially something long and thin. the horizontal stabilizer bar on the plane's tail
cannot make head or tail of something: see head. Being in tail: a tail estate. to follow someone and watch what they do, where they go etc. Extension of the vertebral column beyond the trunk, or any slender projection resembling such a structure. In fishes and other animals living completely or partly in water, it is very important to movement through water. Many tree-dwelling animals (e.g., squirrels) use the tail for balance and as a rudder when leaping; in some (e.g., certain monkeys), it is adapted for grasping. Birds' tail feathers aid in flight maneuverability. Other animals use their tails for defense (e.g., porcupines), social signals (e.g., dogs and cats), warning signals (e.g., deer and rattlesnakes), and hunting (e.g., alligators). whip tailed ray free tailed bat white tailed deer
The lower loop of the letters g, q, and y in the roman alphabet
remove the stalk of fruits or berries
Limitation; abridgment
A thin, relatively short extension of the rear of the hindwing In some species, such as the Hairstreaks, it is thought to mimic insect antennae and thus mislead bird predators into biting at the wrong end and only getting a mouthful of wing while the butterfly escapes in the opposite direction
The side of a coin opposite to that which bears the head, effigy, or date; the reverse; rarely used except in the expression "heads or tails,"
The terminal, and usually flexible, posterior appendage of an animal
The side of a coin not bearing the head; the reverse
Commonly refers to the difference between the average and stop prices in Treasury cash auctions
If a man is wearing tails, he is wearing a formal jacket which has two long pieces hanging down at the back
Bottom edge of a leaf, board, or bound volume; that is, the surface on which a volume rests when shelved upright (LBI Standard, Glossary, p 17)
the rear part of a ship
The back end of the board, from the back two truck bolts, to the tip of the deck
In flying machines, a plane or group of planes used at the rear to confer stability
(usually plural) the reverse side of a coin that does not bear the representation of a person's head
any projection that resembles the tail of an animal
{i} rear appendage on some animals; longer section at the back of an evening dress or jacket; detective who follows a person and keeps track of his activities; woman as a sex object (Derogatory Slang); buttocks, derriere (Slang)
the time of the last part of something; "the fag end of this crisis-ridden century"; "the tail of the storm"
Any long, flexible terminal appendage; whatever resembles, in shape or position, the tail of an animal, as a catkin
output the last part of files
The bottom portion of the backbone of a bound volume
employed when a coin is thrown up for the purpose of deciding some point by its fall
noun The part of the skateboard intended to be the rear end when riding
A rope spliced to the strap of a block, by which it may be lashed to anything
The short piece of the case rim at the small end of the harpsichord
Tail End Charlie
The man guarding the rear of a patrol
Tail End Charlie
the last aircraft in a formation
Tail End Charlie
the rear gunner in a bomber
tail away
To gradually subside or diminish; to tail off
tail between one's legs
A reaction to a confrontation, specifically one with excessive shame and hurt pride
tail block
A block having a rope about it, and on an end hanging several feet from it. (FM 55-501)
tail dragger
one who delays or is constantly late
tail dragger
An alternative spelling of taildragger
tail draggers
plural form of tail dragger
tail end
The rear end of anything; of a person or animal, the butt, buttocks; hindquarters, rump
tail fins
plural form of tail fin
tail gunner
One who operates the gun or guns in in the tail of a military aircraft, usually a bomber
tail gunner
One whose function in an organization is to defend it from attackers, for example, in public relations or public affairs
tail lift
A mechanical device permanently fitted to the back of a vehicle, designed to facilitate the transfer of goods from ground level onto the vehicle
tail lifts
plural form of tail lift
tail off
to gradually subside or diminish; to tail away
tail pad
A deck grip pad at the rear (ie. tail) of a surfboard, for the surfer's back foot to stand on

2005: Gorilla grip uses high quality foam to make a tail pad that's lighter on your board and easier on your skin. — Tactics Board Shop advertisement.

tail pads
plural form of tail pad
tail recursion
The technique of writing a function so that recursive calls are only done immediately before function return, particularly when recursive control structures are used in place of iterative ones
tail recursive
A style of programming in which all functions are written so that recursive calls are made nowhere but immediately before function return
tail recursive
A program or function that is written or can be rewritten in a tail recursive style
tail rhyme
rhyme in which the rhyming lines in each verse are followed by a shorter line; these shorter lines sometimes rhyme with each other
tail rhymes
plural form of tail rhyme
tail wagging the dog
A minor or secondary part of something controlling the whole
tail assembly
the rear part of an aircraft
tail away
When a person's voice tails away or tails off, it gradually becomes quieter and then silent. His voice tailed away in the bitter cold air
tail away
tail off, diminish gradually, wane, subside gradually, fade
tail coat
evening suit with a tail in the back
tail cut
The plumb or square cut at the tail end of the rafter
tail end
The tail end of an event, situation, or period of time is the last part of it. Barry had obviously come in on the tail-end of the conversation
tail end
end, back end
tail fan
The fanlike posterior structure of a lobster, shrimp, or other crustacean, formed from the telson and the last pair of uropods and used for backward locomotion
tail feather
feather growing from the tail (uropygium) of a bird
tail fin
{i} fin attached to the fish's tail; decorative protrusion resembling a fin on a car's rear fender; stabilizer being a part of the upright tail structure of a plane
tail fin
the tail of fishes and some other aquatic vertebrates one of a pair of decorations projecting above the rear fenders of an automobile
tail gate
a gate downstream from a lock or canal that is used to control the flow of water at the lower end
tail lamp
lamp (usually red) mounted at the rear of a motor vehicle
tail light
one of the two red lights at the back of a vehicle
tail light
lamp located in the rear of an automobile
tail of an aircraft
rear part of an airplane, back of an airplane
tail off
When something tails off, it gradually becomes less in amount or value, often before coming to an end completely. Last year, economic growth tailed off to below four percent see also tail away
tail off
{f} tail away, diminish gradually, wane, subside gradually, fade
tail plane
horizontal part of a plane's tail intended to give equilibrium and stability
tail rotor
rotor consisting of a rotating airfoil on the tail of a single-rotor helicopter; keeps the helicopter from spinning in the direction opposite to the rotation of the main rotor
tail wheel
rear wheel, back wheel
tail wind
wind that comes from behind, wind on one's back
tail-light
The tail-lights on a car or other vehicle are the two red lights at the back. = rear light
chase tail
Be on hunt for a (mostly sexual) partner

Let's go out clubbing tonight and chase some tail.

fat tail
A tail of a probability distribution with significantly higher kurtosis than a normal distribution (which has kurtosis = 0)
fat tail
A tail of a probability distribution with infinite variance
fat tail
The relatively high probability of a relatively extreme outcome
fee tail
An estate in land at common law wherein the land is inherited, but can not be sold, devised by will, or otherwise alienated by the owner, but which passes by operation of law to the owner's heirs upon his death
heavy tail
Fat tail
in two shakes of a cow's tail
Alternative form of in two shakes
in two shakes of a dog's tail
Alternative form of in two shakes
in two shakes of a duck's tail
Alternative form of in two shakes
in two shakes of a lamb's tail
Alternative form of in two shakes
long tail
Sales made for less usual goods within a very large choice, which can return a profit through reduced marketing and distribution costs
long tail
The tail of a distribution that represents the rare occurrence of extreme values
long-tail boat
Alternative spelling of longtail boat
long-tail boats
plural form of long-tail boat (alternative spelling of longtail boats)
make head or tail of
To determine to be good or bad
make head or tail of
To understand even minimally

See if you can make head or tail of this chapter. I'm baffled.

nose to tail
Moving slowly in this manner
nose to tail
Close to each other, one behind the other
piece of tail
Alternative form of piece of ass
pin the tail on the donkey
A common children's game involving pinning a piece of material on a specified spot while blindfolded
pin the tail on the donkey
Any attempt to aim something somewhither while handicapped in doing so

Without it, you may as well be playing pin the tail on the donkey with your marketing efforts.

t-tail
Type of aircraft that has the horizontal stabilizer situated atop, or near the top of, the vertical stabilizer

The C-5 Galaxy is the mightiest of all t-tails.

tailed
Simple past tense and past participle of tail
tailed
having the specified form of tail

It is a species of long-tailed mouse.

tailing
the act of following someone
tails
The side of a coin that doesn't bear the picture of the head of state or similar

Tails, I win.

tails
Short for tailcoat
tails
Third-person singular simple present indicative form of tail
tails
plural form of tail
turn tail
To flee; to run away; to leave

He was the sort of man who, faced with the prospect of marriage, decided to turn tail and run rather than commit.

whale tail
An automotive spoiler
whale tail
An unintentional display of a thong etc above the waistband of trousers etc
whale tail
The tail of a whale
whale's tail
the distal bifurcation of the left anterior descending coronary artery

the distal birfucation, which is also known as the moustache, pitch fork, or whale's tail, in the left anterior descending coronary artery. , Eric J. Topol. Edition 4, illustrated. Elsevier Health Sciences, 2003. ISBN 0721694497.

whale's tail
The tail of a whale
work one's tail off
Work excessively or to the point of exhaustion
work someone's tail off
To cause someone to work hard, eg, as a supervisor
Monkey tail tree
(Botanik, Bitkibilim) Araucaria araucana (popularly called the monkey puzzle tree or monkey tail tree) is an evergreen tree growing to 40 metres (130 ft) tall with a 2 metres (7 ft) trunk diameter. The tree is native to central and southern Chile, western Argentina, and southern Brazil. Araucaria araucana is the hardiest species in the conifer genus Araucaria. Because of the species's great age it is sometimes described as a living fossil
can't make head nor tail of something
Not be able to understand something: "I can't make head nor tail of these instructions on the packet."
cant make head nor tail of it
(deyim) Not be able to understand something at all
e-tail
Retail business conducted online via the World Wide Web
having a tiger by the tail
Cope with an obsession; pursue an idea, a talent or even a vice obsessively; face a trying problem
make head or tail of
See the why of; finding a meaning in; understand. Used in negative, conditional, and interrogative sentences. "She could not make head or tail of the directions on the dress pattern. Can you make head or tail of the letter?"
pin the tail
(Oyunlar) Pin the Tail on the Donkey is a game played by groups of children. A picture of a donkey (or possibly another animal) is tacked to a wall within easy reach of the children (usually to a large cork bulletin board). Then each child in turn, one at a time, is blindfolded and handed a paper "tail" with a push pin or thumbtack poked through it. (The picture of the donkey is missing its tail). The blindfolded child is then spun around and around until he or she is probably disoriented (and possibly pleasantly dizzy). Then the child gropes around and tries to pin the tail on the donkey
pin the tail on the donkey
(Oyunlar) Pin the Tail on the Donkey is a game played by groups of children. A picture of a donkey (or possibly another animal) is tacked to a wall within easy reach of the children (usually to a large cork bulletin board). Then each child in turn, one at a time, is blindfolded and handed a paper "tail" with a push pin or thumbtack poked through it. (The picture of the donkey is missing its tail). The blindfolded child is then spun around and around until he or she is probably disoriented (and possibly pleasantly dizzy). Then the child gropes around and tries to pin the tail on the donkey
turn tail
(deyim) RUN AWAY, flee, bolt, make off, take to one's heels, cut and run, beat a (hasty) retreat; informal scram, scarper, skedaddle, vamoose
whale tail
Whale tail is a phrase describing the waistband of a thong or g-string when visible above the waistline of low-rise pants, shorts, or a skirt creating a shape resembling a whale's tail. The appearance of a whale tail is not always intentional
Tailless
acaudate
Tailless
ecaudate
tailed
{s} having a tail
tailed
Having a tail; having (such) a tail or (so many) tails; chiefly used in composition; as, bobtailed, longtailed, etc
tailer
{i} one who follows, follower, trailer
tailing
present participle of tail
tailing
Called also tails
tailing
  In facsimile systems, the excessive prolongation of the decay of the signal   (188) Synonym  hangover
tailing
8 (a)
tailing
Sexual intercourse
tailing
The refuse part of stamped ore, thrown behind the tail of the buddle or washing apparatus
tailing
A prolongation of current in a telegraph line, due to capacity in the line and causing signals to run together
tailing
following surreptitiously; keeping under surveillance; "always on guard against shadowing submarines"
tailing
Same as Tail, n
tailing
The part of a projecting stone or brick inserted in a wall
tailing
The lighter parts of grain separated from the seed threshing and winnowing; chaff
tailing
A reduction in the quantity of an asset held in order to offset future income received by the asset
tailing
It is dressed over again to secure whatever metal may exist in it
tailing
A term used to describe the asymmetrical shape of a peak, technically defined as having an asymmetry factor >1 -- Tee A T-shaped fitting used to connect three pieces of tubing [see graphic]
tailing
material rejected from a mill after the recoverable valuable minerals have been extracted
tailing
* A textile printing expression used when colors bleed or run into each other * A loose end left protruding at the base of a yarn cone or bobbin
tailing
Each drop of ink printed out of an ink jet printer has a tail or portion of the drop that is traveling slower than the main body As the drop travels farther from the print head, the tail gets longer If the tail gets too long or if the substrate is traveling too fast, the drop does not hit in just one spot but is spread out along the path of travel
tailing
the act of following someone secretly
tailing
{i} act of following
tailless
{s} lacking a tail
tailless
Having no tail
tailless
without a tail; not having a tail
tails
third-person singular of tail
tails
Formal dark suit with long dangly bits (the ``tails'') at the back of the jacket See `White Tie'
tails
Depleted uranium (cf enriched uranium), with about 0 3% U-235
tails
formalwear consisting of full evening dress for men
tails
plural of tail
tails
the last condensate collected from the still, also called the low wines
tails
That part of ore which contains minerals that are uneconomical to refine
tail