kendine

listen to the pronunciation of kendine
Türkçe - İngilizce
him

He said NO to himself. He said YES aloud. - O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi.

Hasn't he looked at himself in a mirror? - O, aynada kendine bakmadı mı?

auto-
yourself

Behave yourself, and you'll get something nice. - Kendine gelirsen, hoş bir şey alırsın.

No matter how sneaky you are, you can never surprise yourself. - Ne kadar sinsi olursan ol, asla kendine sürpriz yapamazsın.

herself

Jane's dream was to find herself a sugar daddy. - Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı.

Emi ordered herself a new dress. - Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı.

self

Is it possible to pass the tax accountant exam by self study? - Kendi kendine çalışma ile, vergi muhasebecisi sınavını geçmek mümkün mü?

Tom doesn't seem to have any self-confidence. - Tom kendine güveni var gibi görünmüyor.

himself

Hasn't he looked at himself in a mirror? - O, aynada kendine bakmadı mı?

Sometimes my grandfather talks to himself when left alone. - Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur.

oneself

One ought to be true to oneself. - İnsan kendine karşı dürüst olmalı.

her

The girl fainted, but she came to when we threw water on her face. - Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi.

She kept the secret to herself. - O, sırrı kendine sakladı.

to oneself
kendi kendine
by herself

I didn't tell her. She found out by herself. - Ona söylemedim. O kendi kendine öğrendi.

kendi kendine
by himself
kendi kendine
on one's own
kendi kendine
by itself

Just pull the door shut. It'll lock by itself. - Sadece kapıyı kapamak için çekin. O kendi kendine kitlenecektir.

The sea will turn deep by itself. - Deniz kendi kendine derinleşecek.

kendi
own

This is a picture of her own painting. - Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir.

He saved the boy at the risk of his own life. - Kendi yaşamını riske atarak çocuğu kurtardı.

kendi
self

Tom doesn't seem to have any self-confidence. - Tom kendine güveni var gibi görünmüyor.

Is it possible to pass the tax accountant exam by self study? - Kendi kendine çalışma ile, vergi muhasebecisi sınavını geçmek mümkün mü?

kendine saygı
self esteem

The lower your self esteem, the more you tend to focus on negative things. - Kendine saygın ne kadar düşük olursa o kadar fazla olumsuz şeylere odaklanmaya niyet edersin.

kendine özgü
specific

You have to be more specific than that. - Bundan daha kendine özgü olmak zorundasın.

kendine gelmek
recover
kendine güvenen
self-confident
kendine saygı
(Ticaret) self-esteem
kendine güvenen
confident

Tom is a really confident kid. - Tom gerçekten kendine güvenen bir çocuk.

Mary is confident and independent. - Mary kendine güvenen ve bağımsızdır.

kendine iyi bak
take care of yourself
kendine güven
confidence

Tom lacks confidence. - Tom kendine güvenmiyor.

Self confidence is the key to success. - Kendine güven başarının anahtarıdır.

kendine dikkat et
take care of yourself
kendine gelmek
regain consciousness
kendine güveni olmayan
diffident
kendine hakim olmak
be poised
kendine yeten
self contained
kendine yeten
self-contained
kendine acıma
self-pity
kendine bağlamak
bewitch
kendine düşkün
self indulgent
kendine gelmek
behave oneself
kendine gelmek
come round
kendine gelmek
(deyim) come to oneself
kendine gelmek
(deyim) find oneself
kendine gelmek
get over
kendine getirme
(Bilgisayar) recovery
kendine getirmek
(deyim) bring home to
kendine güven
assurance
kendine güvenen
assertive
kendine güvenen
self-reliant
kendine güvenme
aplomb
kendine güvenmek
sure of oneself
kendine güvenmek
be sure of oneself
kendine hakim
collected
kendine hakim
phlegmatic
kendine hakim
restrained
kendine hakim olan
self contained
kendine hakim olma
self-restraint
kendine hakim olma
self-control
kendine hakim olma
owning
kendine hakimiyet
composure
kendine has
on one's part
kendine iyi bak!
take care!
kendine katma
absorption
kendine katmak
absorb
kendine mahsus
unique
kendine mal etmek
take over
kendine mal etmek
commandeer
kendine saygı
self-worth
kendine yardım
self help
kendine yeterlilik
(Politika, Siyaset) self sufficiency
kendine çok güvenen
self-assertive
kendine özgü
own

He doesn't have a mind of his own. - Onun kendine özgü bir düşünme tarzı yok.

kendine özgü
original
kendine özgü
(İnşaat) intrinsic
kendine bağlamak
Connect yourself
kendine gel
Behave yourself! Be yourself! Snap out of it!
kendine haksızlık etmek
being unfair/unjust to one's self. - "You are being unfair to yourself." "Kendine haksızlık ediyorsun."
kendine iyi bak
take caretake good care of yourself
kendine kıymak
to commit suicide
kendine mal etme
to own property
kendine müslüman olmak
Do things for your own benefits without thinkng anyone else
kendine özgü
distinctive

Sami decorated the place in his distinctive style. - Sami mekanı kendine özgü tarzıyla süsledi.

Kendine aşık olan adam
Narcissus
Kendine gel
Pull yourself together
kendine acıma
self pity
kendine acıyan
self-pitying
kendine acıyarak
self-pityingly
kendine ait
to one's name
kendine ayrılan süre
leisure time
kendine aşırı güvenen
overconfident

You're overconfident. - Sen kendine aşırı güvenensin.

You were overconfident. - Sen kendine aşırı güvenendin.

kendine aşırı güvenme
cockiness
kendine bakmak
look after oneself
kendine bağlama
enchaining
kendine bağlama
enthrallment
kendine bağlama
enamouring
kendine bağlama
enthralment
kendine bağlama
enchainment
kendine bağlama
enamoring
kendine bağlamak
to captivate
kendine başvuran
self referent
kendine başvurma
self reference
kendine dikkat etmek
to take care of oneself
kendine dönük zeka
(Eğitim) intrapersonal intelligence
kendine etmek
to harm oneself
kendine eziyet etmek
grill oneself
kendine fazla acıma
self pity
kendine fazla güvenme
overconfidence
kendine gel
snap out of it

Snap out of it! You haven't done a thing all week. - Kendine gel! Bütün hafta bir şey yapmadın.

kendine gel
get a hold of yourself
kendine gel
behave yourself

I want you to behave yourself. - Kendine gelmeni istiyorum.

Behave yourself, and you'll get something nice. - Kendine gelirsen, hoş bir şey alırsın.

kendine gel
(Konuşma Dili) 1. Come to your senses! 2. Pull yourself together!
kendine gel
be yourself!
kendine geldi
she is herself again
kendine gelmek
be oneself again
kendine gelmek
come to one's senses
kendine gelmek
pull round
kendine gelmek
collect oneself
kendine gelmek
come to
kendine gelmek
come to life
kendine gelmek
recover oneself
kendine gelmek
perk
kendine gelmek
a) to come round, to come to b) to pull oneself together c) to behave oneself
kendine gelmek
1. to regain consciousness, come to. 2. to pull oneself together, regain one's self-control
kendine gelmek
perk up
kendine gelmesini sağlamak
pull round
kendine getirmek
bring through
kendine getirmek
bring smb. to his senses
kendine getirmek
bring round
kendine güven
assertiveness
kendine güven
ego
kendine güven
self-sufficiency
kendine güven
self confidence

Self confidence is the key to success. - Kendine güven başarının anahtarıdır.

kendine güven
assurance, self-assurance
kendine güven
self-assurance
kendine güven
self-reliance
kendine güven
aplomb
kendine güven
assuredness
kendine güvenen
self reliant
kendine güvenen
self-assured
kendine güvenen
reliant
kendine güvenerek
confidently
kendine güvenerek
crousely
kendine güveni artmak
to take heart
kendine güveni kalmamak
lose one's self confidence
kendine güveni olmayan
distrustful of oneself
kendine güvenini yitirmek
lose one's self confidence
kendine güvenli
self-confident
kendine güvenme
self-confidence, self-reliance
kendine güvenmek
to be sure of oneself
kendine güvenmeyen
nonassertive
kendine güvenmeyiş
self distrust
kendine güvensiz
unassured
kendine güvensizlik
diffidence
kendine güvensizlik
lack of self confidence
kendine hakim
continent
kendine hakim
passionless
kendine hakim ol
snap out of it
kendine hakim olamama
incontinence
kendine hakim olamayan
unruled
kendine hakim olamayan
ungoverned
kendine hakim olan
self-contained
kendine hakim olma
self command
kendine hakim olma
self-possession
kendine hakim olma
poise
kendine hakim olma
sangfroid
kendine hakim olma
self control
kendine hakim olma
self restraint
kendine hakim olmak
get hold of oneself
kendine hakim olmak
possess oneself
kendine hakim olmak
be in possession of oneself
kendine hayranlık
narcissism
kendine hayranlık
egomania
kendine hayranlık
self love
kendine hayranlık
egotism
kendine hâkim
self-possessed
kendine hâkim olmak
control oneself
kendine hâkim olmak
to simmer down
kendine hâkimiyet
self-control
kendine iyi bakmak
do oneself proud
kendine iyi bakmak
do oneself well
kendine iş edinmek
(deyim) make a study of something
kendine iş edinmek
(deyim) make one's business
kendine işkence
self torment
kendine işkence
self torture
kendine kıyak yapmak
permit oneself smth
kendine mal etmek
to appropriate
kendine mâletme
seizin
kendine mâletme
arrogation
kendine mâletme
appropriation
kendine mâletme
seisin
kendine mâletmek
commandeer
kendine mâletmek
arrogate to oneself
kendine mâletmek
embezzle
kendine mâletmek
appropriate
kendine saklamak
keep in one's bosom
kendine saygı
self respect
kendine saygısı olmak
do oneself proud
kendine saygısı olmak
respect oneself
kendine sağlamak
sew up
kendine söz vermek
pledge oneself
kendine toz kondurmamak
think no small of oneself
kendine yedirememek
to be unable to bring oneself to
kendine yeten
self sufficient
kendine yeten
(Hukuk) self-sufficient
kendine yeterlik
(Hukuk) self sufficiency
kendine yetme
self-sufficiency
kendine yol açmak
worm one's way
kendine yükleme
self-attribution
kendine ziyafet çekmek
regale oneself on
kendine çeki düzen vermek
primp
kendine çeki düzen vermek
preen
kendine çeki düzen vermek
spruce oneself up
kendine çeki düzen vermek
freshen up
kendine çeki düzen vermek
tidy up
kendine çeki düzen vermek
1. to tidy oneself up. 2. to put one's life and affairs in order
kendine çeki düzen vermek
tidy oneself up
kendine çeki düzen vermek
straight oneself up
kendine çevirmek
introvert
kendine çok güvenen
presumptuous
kendine çok güvenen
overconfident

Tom was overconfident. - Tom kendine çok güvenendi.

kendine çok güvenen
self assertive
kendine çok güvenen
assertive
kendine çok güvenen
presuming
kendine çok güvenme
assurance
kendine özen göstermek
look after oneself
kendine özgü
unique
kendine özgü
typical
İngilizce - İngilizce

kendine teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

kendi
A container of Asian derivation, usually handleless, used to hold liquid with a broad opening on top for inserting liquid and usually only one spout for pouring
Türkçe - Türkçe

kendine teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

kendine müslüman
Bencil, kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden

Usta sen hep kendine müslüman yaşıyorsun.

kendine müslüman
İslâm dininin paylaşmak ve yardımlaşmaya verdiği önemi gözardı ederek sadece kendi menfaatini gözeten müslüman tipi
kendine has
Kendine özgü
kendine mahsus
Kendine özgü
kendine özgü
Bir kimse veya şeye özgü olan, kendine mahsus, kendine has
kendi kendine
Kendisine

Kendisine Fransızca öğretti. - Kendi kendine Fransızca öğrendi.

kendi kendine
Kendiliğinden
kendi kendine
Başkasının yardımı ve ortaklığı olmadan
kendi kendine
Yalnız başına
kendi kendine
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
kendi
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar: "Kendi ülkemizde kendimizi yok edeceklerdi."- R. E. Ünaydın
kendi
Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatır
kendi
Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirtir: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek. "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılır
kendi
Kişisel: "Bizim için ölüm, yani kendi dünyamızın ölümü kâinatın en mühim hadisesidir."- A. Ş. Hisar
Kendine çekmek
celp etmek
kendi
Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirtir
kendi
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
kendi
"Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılır
kendi
İyelik eki almış bulunan isimlerden önce eksiz olarak iyelik düşüncesini pekiştirir, kişisel