halat

listen to the pronunciation of halat
Türkçe - İngilizce
rope

The rope broke under the strain. - Halat baskı altında kırıldı.

Tom decided that it wouldn't be sensible to try to cross the old rope bridge. - Tom eski halat köprüyü geçmeye çalışmanın mantıklı olmayacağına karar verdi.

(Denizbilim) ground cable
breast
guy
lanyard
cable

The bridge collapsed when one of the cables broke. - Halatlardan biri kopunca köprü çöktü.

The bridge collapsed when one of the cables snapped. - Halatlardan biri koptuğunda köprü çöktü.

lap
rope, hawser
hawser
line

The boat was tied with a short line. - Tekne kısa bir halatla bağlıydı.

lashing
(Denizbilim) sweep line
kink
manila rope
Manilla rope
backstay
halat takımı
tackling
halat bosa
(Askeri) stopper
halat donanımı
(Askeri) rigging
halat fırlatma tüfeği
(Askeri) line-throwing appliance
halat makarası
headwheel
halat makarası
pulley
halat makarası
rope pulley
halat çekme oyunu
tug of war
halat ucu
rope end
halat açıcı
rope opener, rope scutcher
halat açıcı
(Teknik,Tekstil) rope opener
halat açıcı
(Teknik,Tekstil) rope scutcher
halat babası
(Marangozluk) timberhead
halat bedeni
bight
halat bükümü
strand
halat dişli ekipman
rope threaded equipment
halat donam sistemi
rope reeving
halat emdirme makinesi
(Teknik,Tekstil) rope padding mangle
halat fabrikası
rope factory
halat gibi dolaşma
kinking
halat gibi dolaştırma
kinking
halat halinde boyama
(Teknik,Tekstil) rope dyeing
halat imalathanesi
ropery
halat ipi
rope yarn
halat ipliği
ropeyarn
halat kancası
rope hook
halat kasnağı
cable drum
halat kayması
rope slipping
halat kolu
strand
halat kopması
rope breakage
halat kuvveti
funicular force
halat kılavuzu
(Tekstil) rope guidcr
halat kılavuzu
rope guider
halat kıtığı
(Askeri) oakum
halat makarası
rope pulley, headwheel
halat matafyon
(Askeri) rope eyelet
halat matafyon
rope eyelet, cringle
halat matafyonu
cringle
halat oluğu
rope groove
halat sapma açısı
fleet angle
halat sarkması
rope sag
halat süngeri
swab, rope mop
halat sıkma makinesi
(Teknik,Tekstil) rope mangle
halat sıkma makinesi
(Teknik,Tekstil) rope squeezer
halat takımı
(Havacılık) cable loom
halat takımı
cordage
halat tamburu
rope reel
halat tamburu
hoisting drum
halat teli
rope wire
halat trol
(Denizbilim) rope trawl
halat trol
(Denizbilim) spaghetti trawl
halat tutucu
rope grabber
halat ve ip imalathanesi
ropeyard
halat volta etmek
belay
halat yoma bükümü
(Askeri) hawser laid
halat yıkama makinesi
(Teknik,Tekstil) rope soaper
halat yıkama makinesi
(Teknik,Tekstil) rope washer
halat yıkama makinesi
(Tekstil) rope washing device
halat çekme
sports tug of war
halat çekme yarışı
tug of war
halat örmeye özgü demir
(Askeri) heaver
halat ırgatı
warping machinery
kenevir halat
hemp rope
çelik halat
wire rope
çelik halat
steel cable
çelik halat
wire cable
halatlar
wire ropes
bükme halat
hawser laid
iki kollu ince halat
marline
kalafatsız halat
untarred rope
katranlı halat
tarred rope
tel halat
wire rope, cable
tel halat
wire rope
yassı halat
flat rope
çelik halat
steel rope, guy
Türkçe - Türkçe
halat