pooch

listen to the pronunciation of pooch
İngilizce - Türkçe
it
i., argo it
{i} köpek [amer.]
(Argo) indirmek (bir düşmanı)
{i} it [amer.]
köpek

Tom ve Mary köpek aşıklarıdır, ve köpeklerine ayda bir bakım yaptırırlar. - Tom and Mary are dog lovers, and have their pooch groomed once a month.

screw the pooch
(deyim) Bir işin içine etmek, bir işi berbat etmek
pooch