buddy

listen to the pronunciation of buddy
İngilizce - Türkçe
ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

lan/arkadaş
dili arkadaş
birader
lan
arkadaş

Arkadaşım dikkatsizce sürmez. - Buddy doesn't drive carelessly.

Eğer herkesle ve herhangi biriyle arkadaş olursan, çok geçmeden insanlar senin insanları memnun eden biri olduğunu düşünecekler. - If you buddy up to everybody and anybody, pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

ulan
kafadar
Dostluk kurmak, arkadaş olmak
{i} kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

individual
(Hukuk) bireysel

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

Guy
{i} adam

Ne! Sen hâlâ o adamla birlikte misin? ve biz cevaplarız: Ne yapabilirim! Onu seviyorum! - What! You're still with that guy? and we answer: What can I do! I LOVE him!

Niçin adamları topluyorsunuz? - Why were you picking up guys?

guy
herif

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

Şu herifi tanımıyor musun? - Don't you recognize that guy?

person
kişi

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

Dün yeni bir kişisel bilgisayar satın aldım. - I bought a new personal computer yesterday.

associate
birleştirmek
friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

gentleman
centilmen

O gerçek bir centilmen. - He is a real gentleman.

O, mükemmel bir centilmendir. - He is a perfect gentleman.

individual
birey

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

gentleman
beyefendi

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

partner
ortak

Bir ortaklık kurmayı kararlaştırdılar. - They agreed to form a joint partnership.

İki adam iş ortaklarıydı. - The two men were business partners.

dude
ahbap

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

kid
çocuk

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

Annem ben çocukken öldü. - My mother died when I was a kid.

man
insan

Bir sürü insan faturalarını ödeme konusunda endişeleniyor. - Many people worry about paying their bills.

Bugün, bir sürü insan işsiz kalma konusunda endişeleniyor. - Today, many people worry about losing their jobs.

man
erkek

Bir kadın erkeksiz bir şey değildir. - A woman without a man is nothing.

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

boy
{i} delikanlı

Bazı delikanlılar tenis oynar diğerleri futbol. - Some boys play tennis and others play soccer.

Parkta bir sürü delikanlı çalışıyor. - A lot of boys are running in the park.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

Süngerbob ve Patrick arkadaştır. - Spongebob and Patrick are friends.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

boy
erkek çocuk

Ağacın altında bazı erkek çocukları var. - There are some boys under the tree.

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

partner

Güvercinler ömür boyu aynı eşle kalırlar. - Pigeons stay with the same partner for life.

Tom asla benim eşim değildi. - Tom was never my partner.

buddy system
(Eğitim) eşleştirme sistemi
buddy!
be
buddy list
arkadaş liste
buddy up
Dostluk kurmak, arkadaş olmak
buddy aid
(Tıp) arkadaş yardımı
buddy aid
(Askeri) arkadaş ilk yardımı
buddy aid
(Askeri) ARKADAŞ İLK YARDIMI: Bir askere, bir başka asker tarafından yapılan ilk yardım. Ayrıca bakınız: "first aid" ve "self aid"
buddy buddy
{s} kafadar
buddy buddy
{s} sıkı fıkı dost
buddy system
(Askeri) KOORDİNE ÇALIŞMA: İki veya daha çok kişinin, belirli görevlerde, birbirlerini korumaları, birbirlerine yardımda bulunabilmeleri için birlikte çalışmalarını ve yakın bulunmalarını gerektiren bir çalışma
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

associate
{i} ortak

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

mate
arkadaş

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

O benim iş arkadaşımdır. - He is my working mate.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Mektup arkadaşın olmak istiyorum. - I would like to be your pen pal.

Onun birkaç mektup arkadaşı var. - She has a few pen pals.

individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

kid
küçük

Küçükken, bulutları pamuk şekere benzetirdim. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

Bu çocuk küçük bir şeytan. - That kid is a little demon.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
gentleman
bey

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

guy
{f} takılmak

Siz çocuklar takılmak istemez misiniz? - Don't you guys hang out?

Fransızca çalışıyor olmalıyım ama siz arkadaşlarla takılmak daha eğlenceli. - I should be studying French, but it's more fun hanging out with you guys.

individual
fert
fellow
arkadaş

O, güzel bir arkadaş gibi görünüyor. - He seems to be a nice fellow.

Kallben iyi bir arkadaştır. - He was a good fellow at heart.

individual
{s} özel
kid
{f} şaka yapmak
kid
kandırmak
Friend
(isim) Enis
Friend
(isim) Enise
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

associate
{s} birleşmiş
associate
bağlı olan
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

O, bir arkadaş değil ama bir tanıdıktır. - He is not a friend, but an acquaintance.

O gerçekten bir arkadaş değil, sadece bir tanıdık. - He is not really a friend, just an acquaintance.

individual
{s} şahsi
individual
{i} şahıs
guy
rezil etmek
man
yönetim

Mike yönetim kurulunda tek erkek. - Mike is the only man on the board.

Sendika yönetimle pazarlık yaptı. - The union bargained with the management.

associate
(Ticaret) meslektaş
associate
yarı/muhabir üye
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
iş ortağı

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

associate
(Ticaret) ortalı
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
birliktelik kurmak
associate
ilişkilendirilmiş
associate
(Ticaret) katılan
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
tabi
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
(Matematik) yandaş
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
birlikte
boy
erkek genç
boy
ufaklık
boy
çocuk garson
boy
uşak
boy
kızan
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
(Argo) genç adam
fellow
yakın arkadaş
fellow
herifçioğlu
fellow
emsal
fellow
(Argo) delikanlı
friend
ayaktaş
friend
dostça davranmak
friend
yoldaş
friend
can

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

friend
yakın

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

Konuşacak yakın arkadaşları yok. - He has no close friends to talk with.

guy
adamcık
guy
ip
guy
vento
guy
halat
guy
alaya almak
guy
herifçioğlu
guy
gergi kablosu
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

kid
delikanlı
kid
genç

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

Daha genç çocuklarla uğraşmayın. - Don't pick on younger kids.

man
kimse

Hiç kimse hatasız değildir. - No man is without his faults.

Hiç kimse adaylığı kazanmak için yeterli oy almadı. - No man received enough votes to win the nomination.

man
kent çapında ağ
man
zevk

Hayatım boyunca, tüm dünyada seyahat etmekten ve birçok farklı uluslarda çalışmaktan büyük zevk aldım. - Throughout my life, I've had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations.

Neden odun kesmekten büyük zevk alan bu kadar çok insan olduğunu biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında görürsünüz. -- Albert EINSTEIN - I know why there are so many people who love chopping wood. In this activity one immediately sees the results. -- Albert EINSTEIN

man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
koca

Bu adam benim kocam değil. - This man is not my husband.

Rahip onları koca ve karı ilan etti. - The priest pronounced them man and wife.

man
adam vermek
man
mide

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

Midesi dolu olan bir insan kimsenin aç olduğunu düşünmez. - A man with a full belly thinks no one is hungry.

man
yeterince insan olmak
mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
(Tıp) mate
mate
birbirine geçirmek
your buddy
(Bilgisayar) arkadaşınız
gentleman
{i} bay

O bir bayan olduğu için, bu yüzden o bir beyefendi. - As she is a lady, so he is a gentleman.

Gerçek bir beyefendi bir bayanı bekletmemeli. - A true gentleman must not keep a lady waiting.

person
adam

Tom sempatik bir adam. - Tom is a likeable person.

Genç bir adam seni dışarıda bekliyor. - A young person is waiting for you outside.

associate
birleşmek
associate
düşünmek
associate
{f} ortak ol
associate
hakları sınırlı üye
associate
ortak çalışma arkadaşı
boy
Vay canına!
boy
Üf!
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

bud
tomurcuklanmak
bud
gonca vermek
bud
tomurcuk

Çalı tomurcukları sonbahardan beri boyut olarak değişmedi. - The buds on the bush have not changed in size since fall.

Tomurcuklar açmaya başladı. - The buds began to open.

buddies
arkadaşlar

Tom ve ben içki arkadaşlarıyız. - Tom and I are drinking buddies.

Her hafta sonu Tom arkadaşlarıyla bir yerel barda bira içer. - Tom drinks beer with his buddies at the local bar every weekend.

dude
züppe adam
fellow
benzer
fellow
hemcins
fellow
kişi
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
adam

Böyle bir adamla tartışılmayacağını bilecek kadar akıllı olmalısın. - He ought to know better than to quarrel with such a fellow.

O, çok hoşgörülü bir adamdır. - He is a very decent fellow.

gentleman
adam

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

gentleman
{i} kibar kimse
guy
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
individuallyayrı ayrı
individual
başlı başına
individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
kişi

Toplumdaki değişiklikler kişilerden gelir. - Changes in society come from individuals.

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
kid
(Aİ) (kardeş) genç olan
man
adam

Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez. - A healthy man does not know the value of health.

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Guy
{i} tip

Tom o tip bir adam değildir. - Tom isn't that type of guy.

Barın önünde çok sayıda acayip kılıklı tipler takılıyordu. - Several guys were hanging around in front of the bar.

Man
Man
associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

associate
{f} ilişkilendir

Biz özgürlük dediğimizde onu Lincoln ile ilişkilendiriyoruz. - When we say liberty, we associate it with Lincoln.

Asya'da Fransız dili genellikle romantizmle ilişkilendirilir. - In Asia, French language is often associated with romantism.

associate
ile görüşmek
associate
benzetir
best buddy
en iyi dostum
bosom buddy
koynunda dostum
bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
dude
Kanka
dude
adamın
dude
giyimine aşırı düşkün erkek
dude
Amerikalıların günlük konuşma dilinde birbirlerine hitap etmek için kullandıkları kelime
friend
arkadaşı
friend
arkadaşın
fuck buddy
seks arkadaşı
guy
halatla tutturmak
guy
acayip kılıklı tip
guy
germe halatı
guy
gemi direklerini yerlerinde saptayan halat
guy
korkuluk
guy
halat/adam
guy
gergi teli
guy
taklit et
guy
i., k.dili. adam
guy
acayip kıIıklı adam
guy
germe kablosu
guy
bağlamak
guy
gergi halatı
guy
çıkarılan veya indirilen yükü yerinde tutan halat
guy
herifin
huggy buddy
Huggy dostum
individual
ayrık
individual
tek kişilik
individual
s. tek, yalnız, ayrı, başlı başına; hususiyeti olan; ferdi, bireyseli. fert, birey, kimse, şahıs; tane
kid
kid
man
adama
man
adamm
man
dostum
Cell Buddy
Cell Buddy : Internetten Cep telefonlarına kısa mesaj gönderin
associate
dost
associate
yakıştırmak
associate
{s} arkadaş olan
associate
{f} ortak olmak
associate
{f} ile görüşmek, ile ilişkide bulunmak
associate
ikinci derece statüsü olan
associate
çağrıştırmak
associate
üye
associate
serik olmak
associate
ilişkilendirilmiş, ilişkilendirmek
associate
ortak çıkar ve ilişkileri olan
associate
serik
associate
{f} işbirliği yapmak

O Bill ile işbirliği yapmak istemiyor. - She doesn't like to associate with Bill.

associate
{f} benzetmek
Türkçe - Türkçe

buddy teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
Son
nihayet

Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi. - Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı.

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Kumaş için ölçü
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
İngilizce - İngilizce
A partner for a particular activity

drinking buddies.

A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

To assign a buddy, or partner
a close friend who accompanies his buddies in their activities
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
An informal address to a stranger; a placeholder name for a person one does not know
bud
puchito
buddy store
An external fuel tank that is loaded on the bomb rack on military aircraft
buddy system
The practice of working or travelling together with at least one other person, especially when undertaking something potentially risky or hazardous

Use the buddy system so that you can look after each other on the trip.

buddy systems
plural form of buddy system
buddy up
To form small teams, especially pairs, to reduce the likelihood of an individual suffering harm without being noticed or because of the nature of the task to be accomplished
Buddy Holly
a US pop singer, guitar player, and songwriter who, with his band The Crickets, helped to make rock 'n' roll music popular in the 1950s. His songs include That'll be the Day and Peggy Sue. He was killed in a plane crash (1936-59). orig. Charles Hardin Holley born Sept. 7, 1936, Lubbock, Texas, U.S. died Feb. 3, 1959, near Clear Lake, Iowa U.S. singer and songwriter. He played in country music bands while in high school. Later switching to rock and roll (see rock music), Holly and his band, the Crickets, had hits in 1957 with songs such as "That'll Be the Day," "Peggy Sue," and "Oh, Boy!" Holly died at age 22 in a plane crash, along with the singers Richie Valens (b. 1941) and The Big Bopper (Jape Richardson, b. 1930). He left behind many recordings that were released posthumously, and he soon attained legendary stature; he was part of the first group inducted into the Rock and Roll Hall of Fame
Buddy Rich
orig. Bernard Rich born June 30/Sept. 30, 1917, Brooklyn, N.Y., U.S. died April 2, 1987, Los Angeles, Calif. U.S. bandleader and drummer. Rich was a child-prodigy vaudeville performer known as "Baby Traps, the Drum Wonder." He played with several of the great swing bands, notably those of Artie Shaw (1939) and Tommy Dorsey (1939-42, 1944-46), before forming his own big band. In small ensembles, he worked with many of the greatest jazz musicians in concerts and recordings during the 1950s. The clarity and speed of his drumming made him legendary
buddy buddy
{s} very friendly; showing outward friendship; associated for conniving purposes
buddy list
a place on a computer where you keep a list of the names of people that you regularly send instant messages to
buddy stores
Aircraft fuel tanks designed to transfer fuel from the host plane to another plane, such as a fighter, during flight
buddy system
a cooperative practice of pairing two or more people together for mutual assistance or safety (especially in recreational swimming)
buddy system
An arrangement in which persons are paired, as for mutual safety or assistance. a system in which two people in a group are put together to help each other or keep each other safe
buddy-buddy
be buddy-buddy (with sb) to be very friendly with someone
buddy-buddy
(used informally) associated on close terms; "a close friend"; "the bartender was chummy with the regular customers"; "the two were thick as thieves for months"
bus buddy
A person (either employed or volunteer) who helps aged or disabled people to use public transport
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
A companion; a comrade
associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
To connect or join together; combine
associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
bro
a male who is preppy
dude
A tourist
dude
he

Dude don't know what's good for him.

dude
A man
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

fuck buddy
A sex partner with whom one occasionally has sex, without any emotional attachment (no strings attached) ; a lover
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

gentleman
Toilets intended for use by men
guy
thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

guy
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

guy
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
guy
To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

guy
A male

Jane considers that guy to be very good looking.

guy
To equip with a support cable
guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

kid
Kidskin
study buddy
A schoolmate with whom schoolwork is completed, often somebody one sits next to in a classroom
guy
stay-rope
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
associate
{v} to keep company, to unite
associate
{a} joined in league
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
associate
{a} connected, influenced one by another
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
gentleman
{n} a term of complaisance
guy
{n} a rope to keep a heavy body steady while hoisting or lowering, or to confine a boom forward
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
huggy buddy
(Yeni Sözcükler) A very close friend who enjoys hugging, but does not have a sexual relationship with the person he likes
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Friend
mucker
Guy
{i} male first name
Guy
given name, male
Man
nar
Man
auto
Partner
aite
Person
gentle
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
To connect or place together in thought
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
associate
noun man
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
To accompany; to keep company with
associate
Enter keywords
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
To connect in the mind or imagination
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
best buddy
best friend, closest friend
boy
feelings Some people say `boy' or `oh boy' in order to express feelings of excitement or admiration. Oh Boy! Just think what I could tell him
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy"
boy
{ü} gosh! (cry of surprise, disappointment, or excitement)
boy
a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is"
boy
An adult male, particularly when used by straight women or gay men to refer to someone considered attractive
boy
{i} male child; son; young male; male servant (offensive)
boy
A caring owners pet or working animal (of any age.)
boy
You can refer to a young man as a boy, especially when talking about relationships between boys and girls. the age when girls get interested in boys
boy
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys
boy
feelings You can refer to a man as a boy, especially when you are talking about him in an affectionate way. the local boy who made President `Come on boys', he shouted to the sailors. = lad see also backroom boy, blue-eyed boy, bully-boy, head boy, messenger boy, office boy, old boy, stable boy, Teddy boy
boy
A male child, from birth to the age of puberty; a lad; hence, a son
boy
Someone's boy is their son. Eric was my cousin Edward's boy I have two boys
boy
lit 'offering incense', a ceremony of offering sandalwood and frankincense to the consecrated fire during each of the five watches of the day (Var 'bui, nirang-i bui dadan, boy dadan')
boy
A male servant, regardless of age, especially in a colonial context and in numerous compounds. (Compare French garçon; also adopted as such in various others languages, such as Dutch)
boy
A proud parents son (of any age.)
boy
In various countries, a male servant, laborer, or slave of a native or inferior race; also, any man of such a race
boy
in sailor language has no reference to age, but only to experience in seamanship A boy may be fifty or any other age A crew is divided into able seamen, ordinary seamen, and boys or greenhorns A “boy” is not required to know anything about the practical working of the vessel, but an “able seaman” must know all his duties and be able to perform them “A boy does not ship to know anything ”
boy
A male African-American of any age
boy
beginning of year
boy
n anak laki-laki (anak) 2 n cowok
boy
a youthful male person; "the baby was a boy"; "she made the boy brush his teeth every night"; "most soldiers are only boys in uniform"
boy
Exclamation of surprise or pleasure
boy
{i} nino
boy
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys"
boy
n a young male person
boy
A young male, usually a child or adolescent
boy
A boy is a child who will grow up to be a man. I knew him when he was a little boy He was still just a boy
boy
Male (usually adult) friends
boy
To act as a boy; in allusion to the former practice of boys acting women's parts on the stage
boy
male child, as in: Is your new baby a boy or a girl?
boy
chlopiec [HWAW-peets] Writer's block I know this word, but I can't offer an easy mnemonic for this word Hopefully, I don't need to because it's a very common word, and its common use gives ample opportunity to memorize it There is a similar word, however, chlop, which means "peasant " It might help remembering Date of entry: 4 April 2000
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy" a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys
bro
brother
bro
brother; a male sibling
bro
Personal greeting or nickname of endearing nature This term first originated in 1970's "Soul Train"
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one's ideals
bro
Widespread St-Leonardian version of the common "Brother" reference used in the black community "Bro, I'm telling you there was at least 100,000 people at the Grand Prix this weekend"
bro
brother; an African-American
buddies
plural of buddy
dude
a man who is much concerned with his dress and appearance
dude
Back off!
dude
A dude is a man. My doctor is a real cool dude
dude
I feel your pain
dude
a male person
dude
An inexperienced cowboy
dude
Be careful!
dude
A masher One who renders himself conspicuous by affectation of dress, manners, and speech The word was first familiarised in London in 1881, and is a revival of the old word dudes (clothes) We have several derivations, as dudder, one who sells dress-pieces; duddery, a rag-shop; duddle, to wrap up warmly (Halliwell), etc It is not of American origin "I should just as soon expect to see Mercutio smoke a cigarette, as to find him ambling about the stage with the mincing manners of a dude " - Jefferson: Century Magazine, January,1890, p 383 Dudeism (3 syl ) The tomfoolery of a dude (2 syl )
dude
Hey you!
dude
{i} (North American Slang) cool guy, dandy; fellow, guy; male friend; city-dweller from eastern United States who takes a vacation on a ranch in the West (Slang used in Western United States)
dude
A dandy, a man who is very concerned about his dress and appearance
dude
Im having a transcendent experience!
dude
A term of address for a man
dude
A cat
dude
Something bad happened
dude
A kind of dandy; especially, one characterized by an ultrafashionable style of dress and other affectations
dude
Sweet
dude
That was spectacular!
dude
I agree emphatically
dude
A cool person of either sex
Türkçe - İngilizce

buddy teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

boy
length

I like to wear my skirts knee length. - Eteklerimi diz boyu giymeyi severim.

I walked the length of the street. - Cadde boyunca yürüdüm.

son
ultimate

The argument is rigorous and coherent but ultimately unconvincing. - Bu tartışma titiz ve tutarlı ama sonuçta inandırıcı.

So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning. - Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz.

son
{s} latest

Kelly's latest book appeared last week. - Kelly'nin son kitabı geçen hafta çıktı.

I just bought the latest version of this MP3 player. - Ben az önce bu MP3 çaların en son sürümünü satın aldım.

son
last

The last time I went to China, I visited Shanghai. - Çin'e gittiğim en son zaman, Şangay'ı ziyaret ettim.

Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages. - Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi.

boy
height

Tom and his brother are about the same height. - Tom ve erkek kardeşi yaklaşık aynı boyda.

Tom and Mary are about the same height. - Tom ve Mary yaklaşık aynı boydalar.

son
{s} final

He finally became the president of IBM. - O, sonunda IBM'in başkanı oldu.

I haven't read the final page of the novel yet. - Romanın son sayfasını henüz okumadım.

boy
tribe

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

Those tribes inhabit the desert all year round. - O kabileler tüm yıl boyunca çölde yaşarlar.

partner
{i} partner
boy
stature; clan
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
son
{i} close

Close the door after you. - Sizden sonra kapıyı kapatın.

Tom closed his diary after writing about that day's events. - Tom, o günkü olaylar hakkında yazdıktan sonra günlüğü kapattı.

son
{s} late

He returned home three hours later. - Üç saat sonra eve geri döndü.

Did the error occur right from the start or later on? - When? - Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman?

son
{i} ending

The small car boom is ending. - Küçük araba artışı sona eriyor.

Most Hollywood movies have a happy ending. - Birçok Hollywood filmleri mutlu bir sona sahiptir.

Son
to
boy
elongation
boy
(Tıp) body height
boy
dimension

Tom comes from another dimension. - Tom başka bir boyuttandır.

That adds a new dimension to our problem. - O, sorunumuza yeni bir boyut kattı.

boy
taille
individual
(Tıp) individual
man
inductive
pal
impeller
pal
(Askeri,Teknik) blade
son
(Denizbilim) boundary
boy
size

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

A person's heart is approximately the same size as their fist. - Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

boy
full-length

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

boy
figure

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

boy
extent

Layla's letters revealed the extent of her racism. - Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı.

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

boy
stature

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

son
expiration
son
death

You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death. - Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir.

He took charge of the firm after his father's death. - Babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu o aldı.

son
culmination
son
finish

A few minutes after he finished his work, he went to bed. - İşini bitirdikten birkaç dakika sonra, o yatmaya gitti.

I'll come over after I finish the work. - İşi bitirdikten sonra uğrayacağım.

son
bottom

Tom found the wallet he thought he'd lost after searching the house from top to bottom. - Evi baştan aşağı aradıktan sonra Tom, kaybettiğini düşündüğü cüzdanı buldu.

Tom sat at the bottom of the stairs wondering what he should do next. - Tom daha sonra ne yapması gerektiğini merak ederek merdivenlerin alt kısmında oturdu.

son
closure
son
crucial

The first minutes after a heart attack are crucial. - Bir kalp krizinden sonra ilk dakikalar çok önemlidir.

son
sequel
son
conclusion

I came to the conclusion that I had been deceived. - Ben aldatılmış olduğum sonucuna vardım.

The conclusion reached by a study is People who think their feet are smelly, have smelly feet; people who think they aren't, don't. - Bir çalışma ile ulaşılan sonuç ayaklarının pis koktuğunu düşünen insanların kötü kokan ayakları vardır; ayaklarının kötü kokmadığını düşünen insanların yoktur.

son
latter

Love is above money. The latter can't give as much happiness as the former. - Sevgi paranın üstündedir. Sonraki önceki kadar çok mutluluk veremez.

The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method. - Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı.

son
top end
son
termination
son
terminal

Sami learned he had terminal cancer. - Sami son aşamada bir kanseri olduğunu öğrendi.

Boy
(Tıp) colo r
boy
bulk
boy
phrathy
boy
linear measurement
boy
{i} clan
boy
phratry
son
{s} supreme

It made me supremely happy. - Bu beni son derece mutlu etti.

son
{i} issue

The latest issue of the magazine will come out next Monday. - Derginin son basımı gelecek pazartesi yayınlanacak.

son
{s} full

I'm working full time in a bookshop until the end of September. - Eylül sonuna kadar bir kitapçıda tam gün çalışıyorum.

Tom had pockets full of cash after a lucky night at the casino. - Kumarhanedeki şanslı bir geceden sonra, Tom'un cepler dolusu nakiti vardı.

son
{i} afterbirth
son
{i} ruination
son
{i} curtains

The room looks different after I've changed the curtains. - Perdeleri değiştirmemden sonra oda farklı görünüyor.

son
{i} fate

What will happen in the eternal future that seems to have no purpose, but clearly just manifested by fate? - Hiçbir amacı yokmuş gibi görünen ama var olmaktan başka bir kaderi olmadığı da açık olan bir sonsuzluktaki sonsuz gelecekte neler olacak?

The fate of the hostages depends on the result of the negotiation. - Tutsakların kaderi görüşmenin sonucuna göre değişir.

son
secundine
son
{s} nth
son
{s} bedrock
son
tail end
son
{i} upshot
son
epilogue
son
{i} kiss off
son
{i} omega
son
{i} quietus
son
{i} expiry
buddy

  Heceleme

  Bud·dy

  Türkçe nasıl söylenir

  bʌdi

  Zıt anlamlılar

  enemy

  Telaffuz

  /ˈbədē/ /ˈbʌdiː/

  Etimoloji

  [ b&-dE ] (noun.) 1850. * Colloquial butty (1802), meaning companion, also the form of an older dialect term meaning workmate, associated with coalmining. Itself believed derived from booty fellow (1530), a partner with whom one shares booty or loot. * Sometimes referred to in North American dictionaries as an alteration of brother.

  Videolar

  ... buddy Advay +1'd it and some music and apps ...
  ... AH, THERE'S MY MAN. YAMAZAKI, MY BEACH BUDDY. ...

  Günün kelimesi

  doolally