emsal

listen to the pronunciation of emsal
Türkçe - İngilizce
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) (Mesel. C.) Kıssalar, hikâyeler, romanlar, masallar, destanlar
(Osmanlı Dönemi) Mat: Kat sayı
(Osmanlı Dönemi) (Misâl. C.) Denk. Benzer. Yaşları birbiriyle aynı olanlar
Yaşıt, eş, denk
Kat sayı
Benzer
Örnek
Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzeri ile karşılaştırılması
Yaşıt, eş, denk: "Emsali bir üst derece maaş aldığı hâlde zavallı resim hocamız mağdur duruma düşmüş bulunuyordu."- H. Taner. Örnek
Benzer: "Tarihte o ana kadar emsali görülmedik bir ticari kepazelik devri açılmıştı."- E. E. Talu
(Osmanlı Dönemi) misâller, denk, benzer; atasözleri
emsal