last

listen to the pronunciation of last
İngilizce - Türkçe
sonuncu

Fakat büyük olasılıkla sonuncu olacağım, bu acınacak bir durum. - But probably I'll be the last, which is a pity.

Tom yarışta sonuncu geldi. - Tom came in last in the race.

son

Bu sayfanın son güncellenme tarihi: 2010.11.03 - Date of last revision of this page: 2010-11-03

Devenin belini kıran son saman çöpü. - The last straw breaks the camel's back.

{f} sürmek

Tom son dört yılda iki kez alkollü araba sürmekten mahkûm edildi. - Tom has been convicted of drunken driving twice in the last four years.

{s} önceki

Geçen yıl bir önceki işini kaybettiğinden beri, Tom bir iş aramaktadır. - Tom has been hunting for a job since he lost his previous job last year.

Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu... sondan bir önceki, son. - First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth... penultimate, last.

{s} geçen

Geçen yıl Londra'ya gittik. - We went to London last year.

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

{i} sonuncu kimse
{f} dayanmak
{f} devam etmek
bitmemek
tutunmak
sürmek (süre vb)
en düşük (fiyat)
lasta
(Bilgisayar) soyadı

Soyadını nasıl hecelersin? - How do you spell your last name?

Soyadını nasıl yazarsın? - How do you write your last name?

son olarak

Onu son olarak ne zaman gördün? - When did you see her last?

Tom son olarak vardı. - Tom was the last to arrive.

herkesten sonra
en son

Tom'u en son ne zaman gördün? - When did you last see Tom?

Eylemciler en son Brezilya'nın uzak, ormanlık bir köşesinde görüldüler. - The activists were last seen in a remote, forested corner of Brazil.

herşeyden sonra
{f} sür

Sürücü ehliyetimi geçen ay yenilettim. - I had my driver's license renewed last month.

Konuşma otuz dakika sürdü. - The speech lasted thirty minutes.

bozulmamak
sonuncu olarak
{i} ölüm

Dün gece babam huzurlu bir ölümle öldü. - My father died a peaceful death last night.

Sadece ölüm kaldığında, son çare yiyecek için yalvarmaktır. - When only death remains, the last resort is to beg for food.

en sonra
{i} kundura kalıbı
en nihayet
gayet
son kez

Mağazaya gidiyorum ve kimi görüyorum? Onunla son kez buluştuğumuzdan beri kendisinde neler gittiğini bana hemen anlatmaya başlayan bir Amerikan arkadaşımı. - I go into the store, and who do I see? An American friend, who immediately begins to tell me what has been going on with him since we last met.

Onu son kez gördüğümden beri Shelly gerçekten büyümüş. - Shelly's really filled out since the last time I saw her.

son mudafaa
nihayet

Nihayet, onlar kanla özgürlüğü satın aldı. - At last, they purchased freedom with blood.

Nihayet, iki Kızılderili kabilenin şefleri savaş baltalarını gömmeye karar verdiler ve barış çubuğu tüttürdüler. - At long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to bury the hatchet and smoke the peace pipe.

herkes

Herkesin bildiği gibi Christopher Columbus, Amerika'yı en son keşfeden olduğu için sonraki kuşaklar tarafından onurlandırıldı. - Christopher Columbus, as everyone knows, is honored by posterity because he was the last to discover America.

Herkes onun sözünden dönecek son adam olduğunu bilir. - Everybody knows that he is the last man to break his promise.

{i} ayakkabı kalıbı
{f} yetmek
sonuç olarak
{s} geçen, önceki, evvelki: last week
sonunda

Açlıktan ve yorgunluktan dolayı, köpek sonunda öldü. - With hunger and fatigue, the dog died at last.

Sonunda, dikkatlice geri saymaya başladılar. - At last, they began to count down cautiously.

{i} son şey

Tom'un her gece yatmaya gitmeden önce yaptığı son şey çalar saatini ayarlamaktır. - The last thing Tom does every night before going to sleep is set his alarm clock.

İhtiyacımız olan son şey savaş. - The last thing we need is a war.

last but not least son fakat aynı derecede ehemmiyetli
{s} son derece

Son birkaç gün ikimiz içinde son derece yoğundu - The last few days have been terribly busy for both of us.

Ben son derece hızlı yürüdüğüm için son treni yakaladım. - I caught the last train because I walked extremely quickly.

{s} son, en sonraki, en gerideki, sonuncu: When does the last boat leave? Son vapur ne zaman kalkıyor?
last ditch son çare
tutmak
herşeyden önce
çekmek
gitmek
Last Name
soyadı

Ben senin soyadını anlamadım. - I didn't get your last name.

Soyadını nasıl hecelersin? - How do you spell your last name?

lasting
kalıcı

Bu kitap onun üzerinde kalıcı bir izlenim bıraktı. - This book left a lasting impression on her.

İlk izlenimler kalıcıdır. - First impressions are lasting.

last resort
(Askeri) SON MÜRACAAT MERCİİ: En son baş vurulacak makam
last resort
(Kanun) son başvurma yeri
last act
son perde
last breath
(deyim) son nefes

O son nefesini çekti. - He has drawn his last breath.

Son nefesinde, ona evlat edinildiğini söyledi. - With his last breath, he told him that he was adopted.

last but not least
son ama çok önemli
last call
son çağrı
last cell
(Bilgisayar) son hücre
last chance
son şans
last change
(Bilgisayar) son değişiklik
last error
(Bilgisayar) son hata
last event
(Bilgisayar) son olay
last letter
son mektup
last minute
son dakika

Tom son dakikada cesaret edemedi. - Tom chickened out at the last minute.

Son dakikaya kadar bekledim. - I waited until the last minute.

last month
geçtiğimiz ay
last month
son ay
last name
soyad

Soyadını nasıl yazarsın? - How do you write your last name?

Soyadınızı nasıl telaffuz edersiniz? - How do you pronounce your last name?

last night
akşamdan

Tom dün gece çok içti ve bu sabah biraz akşamdan kalma. - Tom drank a lot last night and is a bit hung over this morning.

last page
(Bilgisayar) son sayfa
last place
(Bilgisayar) sonuncu
last price
(Ticaret) son fiyat
last prophet
son peygamber
last quarter
son çeyrek
last record
(Bilgisayar) son kayıt
last reset
(Bilgisayar) son sıfırlama
last resort
(Ticaret) son başvuru makamı
last resort
(Askeri) son müracaat mercii
last row
(Bilgisayar) son satır
last saved
(Bilgisayar) son kayıt tarihi
last saved
(Bilgisayar) son kayıt
last saved
(Bilgisayar) kaydetme tarihi
last slide
(Bilgisayar) son slayda
last until evening
akşamı bulmak
last user
(Bilgisayar) son kullanıcı
last value
(Bilgisayar) son değer
last week
(Bilgisayar) son hafta

Haziran ayının son haftasında, geçen hafta babanla tanıştım. - I met your father last week, so in the last week of June.

ABD'nin ilk başkanı 1790'ların son yılının , son ayının, son haftasının, son gününün, son saatinde öldü. - The first president of the USA died on the last hour, of the last day, of the last week, of the last month, of the last year of the seventeen nineties.

last week
geçtiğimiz hafta
last will
(Kanun) vasiyet
last year
geçtiğimiz sene
last years
son yıllar
last come first served
son gelen önce sunulur
last ditch
son çare
last element
son eleman
last in first out
son gelen önce çıkar
last in last out
son giren son çıkar
last judgement
kıyamet günü
last night
geçen gece

Geçen gece çok eğlendim. - I enjoyed myself very much last night.

Geçen gece televizyon açıkken uyumuşum. - Last night I fell asleep with television on.

last quarter
dolunayın 7. günü
last quarter
son dördün
last semester
geçen dönem

Tom geçen dönem Fransızcadan başarısız oldu. - Tom failed French last semester.

last week
geçen hafta

Tom geçen hafta işini bıraktı. - Tom quit his job last week.

O, geçen haftadan beri meşgul. - She has been busy since last week.

last wish
son arzu
last-in
first-out
last-in
son giren ilk çıkar
last 2 million years
son 2 milyon yıl
last but not least
(Konuşma Sanatı) Son fakat aynı derecede önemli
last but two
sondan iki önceki
last days
son gün

O, ona yardım ettiğim için son günlerinde minnettardı. - He was grateful in his last days because I helped him.

last extreme
son sınır
last gasp
Son anda yapılan
last holiday
son tatil
last hour
son saat
last judgement
son karar
last known
bilinen son
last line
son satır
last longer
daha uzun dayanır

This battery lasts longer - Bu pil daha uzun dayanır.

last mile
son mile
last moment
son anda
last names
soyadı
last not least
en azından son
last of
son
last one
son bir
last payment amount
En son ödenen para miktarı
last payment date
En son ödemene yapılan tarih
last request
son isteği
last stand
Son çare
last touch
son dokunuş
last up to
-e kadar sürmek
last update
bi konu hakkındaki en son gelişme
last year
geçtiğimiz yıl

Geçtiğimiz yılın bu zamanında Filipinler'de geziyordu. - He was traveling in the Philippines this time of last year.

Geçtiğimiz yıl bu zamanda Filipinler'de geziyordu. - He was traveling in the Philippines this time last year.

last-ditch
son çare
last-minute
Önemli bir hadise evveli son dakika
lasting
lastingly devamlı surette
lasting
sürekli
last night
dün akşam
last resort
(Ticaret) nihai makam
last resort
(Kanun) nihai merci
last year
önceki sene
last year
önceki yıl
lasting
sürerek
lasting
uzun zaman dayanan
lasting
bozulmayan
lasting
sürme (süre vb)
lasting
süreklilik
lasting
tahammül gücü
lasting
süregelen
lasting
istikrar
lasting
sabit
lastingly
sürekli
the last
son

Cumartesi, haftanın son günüdür. - Saturday is the last day of the week.

Dün okulun son günüydü. - Yesterday was the last day of school.

lasting
tükenmeyen
lasting
dayanıklı
lasting
sağlam
lasting
bitmeyen
lasting
{f} sür

Yıllar süren savaş ülkeyi fakirleştirdi. - The war lasting for years impoverished the country.

lastly
son olarak

Son olarak, o Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. - Lastly, she went to the United States.

Son olarak o Amerika'ya gitti. - Lastly, she went to America.

most recently
çok yakında
to the last
sonuna kadar
Last year
bildir
last name
Soyadı, soyisim
last name
soy isim
last time
son zaman
lasting
Sürekli devam eden
lasting
(isim) dayanma, beka, bozulmayış, sürme; kadın iskarpini için dayanıklı yünlü kumaş
to the last
için son
last forever
sonsuza kadar sürmek
last night
son gece
last night
dün gece

Dün gece ne zaman yattın? - What time did you go to bed last night?

Dün gece arabam çalındı. - I had my car stolen last night.

last resort
son çare

O, son çare olarak ilaca güvendi. - She relied on the medicine as a last resort.

O, son çare olarak babasından ödünç para aldı. - He borrowed some money from his father as a last resort.

last time
geçen sefer
last year
geçen sene

Geçen sene kurulan lunapark sağolsun şehir popüler oldu. - Thanks to the amusement park built last year, the city has become popular.

Bu, bizim geçen sene kaldığımız oteldir. - This is the hotel where we stayed last year.

last year
geçen yıl

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

Japon ekonomisi geçen yıl %4 büyüdü. - The Japanese economy grew by 4% last year.

lasting
beka
lasting
daimi olarak
lasting
yet/devam et
lasting
(isim) sağlam ayakkabılık kumaş
lasting
sürme
lasting
{s} uzun süren
lasting
bitmez
lasting
bozulmayış
lasting
devam eden
lasting
kadın iskarpini için dayanıklı yunlü kumaş
lasting
devamlı olan
lasting
lastingness devamlılık
lasting
{i} sağlam ayakkabılık kumaş
lasting
dayanma
lasting
daim
lasting
devamlı
lastly
z. son olarak
lastly
nihayet
İngilizce - İngilizce
An old English (and Dutch) measure of the carrying capacity of a ship, equal to two tons

The tonnage of the Duyfken of Harmensz's fleet is given as 25 and 30 lasten.

Least preferable

More rain is the last thing we need right now.

most recently

When we last met, he was based in Toronto.

To endure, continue over time

Summer seems to last longer each year.

after everything else; finally

last but not least.

Final, ultimate, coming after all others of its kind
Closest to seven days (one week) ago

The party was last Tuesday; that is, not this yesterday, but eight days ago.

A measure of weight or quantity, varying in designation depending on the goods concerned

The last of wool is twelve sacks.

Most recent, latest, last so far
The one immediately past

Last time we talked about this was in January.

To hold out, continue undefeated or entire

I don't know how much longer we can last without reinforcements.

a tool for shaping or preserving the shape of shoes

How is an in-your-face black leather thigh-high lace-up boot with a four-inch spike heel like a man's black calf lace-up oxford? They are both made on a last, the wood or plastic foot-shaped form that leather is stretched over and shaped to make a shoe.

To perform, carry out
{a} in the last time or place
{n} a mold, load, end
{a} latest, hindmost, following the rest, next
{v} to continue
If you are the last to do or know something, everyone else does or knows it before you. She was the last to go to bed Riccardo and I are always the last to know what's going on
a person's dying act; the last thing a person can do; "he breathed his last" holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes a unit of capacity for grain equal to 80 bushels a unit of weight equal to 4,000 pounds the last or lowest in an ordering or series; "he was the last to leave"; "he finished an inglorious last" persist or be long; in time; "The bad weather lasted for three days" occurring at the time of death; "his last words"; "the last rites" lowest in rank or importance; "last prize"; "in last place" coming after all others in time or space or degree or being the only one remaining; "the last time I saw Paris"; "the last day of the month"; "had the last word"; "waited until the last minute"; "he raised his voice in a last supreme call"; "the last game of the season"; "down to his last nickel" highest in extent or degree; "to the last measure of human endurance"; "whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was
the price of the most recent trade in a market
nIII: flowering, in flower
The last you see of someone or the last you hear of them is the final time that you see them or talk to them. She disappeared shouting, `To the river, to the river!' And that was the last we saw of her I had a feeling it would be the last I heard of him. first
In England, a last of codfish, white herrings, meal, or ashes, is twelve barrels; a last of corn, ten quarters, or eighty bushels, in some parts of England, twenty-one quarters; of gunpowder, twenty-four barrels, each containing 100 lbs; of red herrings, twenty cades, or 20,000; of hides, twelve dozen; of leather, twenty dickers; of pitch and tar, fourteen barrels; of wool, twelve sacks; of flax or feathers, 1,700 lbs
The current trading price of one unit of a particular security (Prices are delayed by at least 20 minutes )
the item at the end; "last, I'll discuss family values
but varying for different articles and in different countries
to keep doing it -- " and lasted for thirteen hours and forty-five minutes " (230)
final in a series or the one before the current one, as in: I went to the theater last week
holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes a unit of capacity for grain equal to 80 bushels a unit of weight equal to 4,000 pounds the last or lowest in an ordering or series; "he was the last to leave"; "he finished an inglorious last"
The last event, person, thing, or period of time is the most recent one. Much has changed since my last visit At the last count inflation was 10.9 per cent I split up with my last boyfriend three years ago The last few weeks have been hectic. Last is also a pronoun. The next tide, it was announced, would be even higher than the last
more recently than any other time; "I saw him last in London"
continue to live; endure or last; "We went without water and food for 3 days"; "These superstitions survive in the backwaters of America"; "The racecar driver lived through several very serious accidents"
If an event, situation, or problem lasts for a particular length of time, it continues to exist or happen for that length of time. The marriage had lasted for less than two years The games lasted only half the normal time Enjoy it because it won't last
If something lasts for a particular length of time, it continues to be able to be used for that time, for example because there is some of it left or because it is in good enough condition. You only need a very small blob of glue, so one tube lasts for ages The repaired sail lasted less than 24 hours The implication is that this battery lasts twice as long as other batteries see also lasting
Lowest in rank or degree; as, the last prize
If you leave something or someone until last, you delay using, choosing, or dealing with them until you have used, chosen, or dealt with all the others. I have left my best wine until last I picked first all the people who usually were left till last
{s} coming after all others; most recent, latest before the present; final, ultimate; newest; most authoritative, definitive; least wanted; least expected; least important; single
not to be altered or undone; "the judge's decision is final"; "the arbiter will have the last say"
If something last happened on a particular occasion, that is the most recent occasion on which it happened. When were you there last? The house is a little more dilapidated than when I last saw it Hunting on the trust's 625,000 acres was last debated two years ago
A last is a shaped piece of wood or metal on which the shoe is built The shape of the last determines the shape of the shoe Shoes are made in three basic shapes: straight, curved and semi-curved but all three shapes vary from company to company as each company has its own lasts
The burden of a ship; a cargo
To shape with a last; to fasten or fit to a last; to place smoothly on a last; as, to last a boot
A wooden block shaped like the human foot, on which boots and shoes are formed
You use last before numbers to refer to a position that someone has reached in a competition after other competitors have been knocked out. Sampras reached the last four at Wimbledon. the only woman among the authors making it through to the last six
persist or be long; in time; "The bad weather lasted for three days"
immediately past; "last Thursday"; "the last chapter we read"
The last thing, person, event, or period of time is the one that happens or comes after all the others of the same kind. This is his last chance as prime minister. the last three pages of the chapter She said it was the very last house on the road They didn't come last in their league. first Last is also a pronoun. It wasn't the first time that this particular difference had divided them and it wouldn't be the last The trickiest bits are the last on the list
Last is used to refer to the only thing, person, or part of something that remains. Jed nodded, finishing off the last piece of pizza. the freeing of the last hostage. Last is also a noun. He finished off the last of the wine The last of the ten inmates gave themselves up after twenty eight hours on the roof of the prison
Farthest of all from a given quality, character, or condition; most unlikely; having least fitness; as, he is the last person to be accused of theft
You use expressions such as the night before last, the election before last and the leader before last to refer to the period of time, event, or person that came immediately before the most recent one in a series. It was the dog he'd heard the night before last In the budget before last a tax penalty on the mobile phone was introduced
a person's dying act; the last thing a person can do; "he breathed his last"
{i} person or thing which comes at the end; end, conclusion; final appearance; shoemaker's model, form on which shoes are shaped or repaired; power of endurance, vitality; unit of weight
Being after all the others, similarly classed or considered, in time, place, or order of succession; following all the rest; final; hindmost; farthest; as, the last year of a century; the last man in a line of soldiers; the last page in a book; his last chance
At a time or on an occasion which is the latest of all those spoken of or which have occurred; the last time; as, I saw him last in New York
the "last" is a cobbler's term used to describe the main precut shape of the shoe Look at the bottom of your pointe shoe-see the the shape of the leatherboard on the bottom? That shape is the "last" of your model Capezio uses this term a lot to describe several models of theirs that are "built on the same last as -but with a tapered toe " or a dozen other variations Meaning: the shoe they are describing is built in the same cut out shape as another model of theirs-but with a slight variation And in the example above, the shoe has a "tapered toe "
to have the last laugh: see laugh last-minute: see minute the last straw: see straw last thing: see thing. A unit of volume or weight varying for different commodities and in different districts, equal to about 80 bushels, 640 gallons, or 2 tons. Fermat's last theorem Last Mountain Lake Custer's Last Stand
lowest in rank or importance; "last prize"; "in last place"
a unit of capacity for grain equal to 80 bushels
in accord with the most fashionable ideas or style; "wears only the latest style"; "the last thing in swimwear"; "knows the newest dances"; "cutting-edge technology"; "a with-it boutique"
This indicates the most recent trade of a security
to be determined individually" most unlikely or unsuitable; "the last person we would have suspected"; "the last man they would have chosen for the job" more recently than any other time; "I saw him last in London" the item at the end; "last, I'll discuss family values
highest in extent or degree; "to the last measure of human endurance"; "whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was
Also called a form or forma, it is the mold of a human foot (from just above the ankle down) around which a shoe is built The last determines how a shoe fits; whether high volume, narrow, wide, for women's feet, or men's feet A well-designed last is necessary for a good fitting boot and truly reflects the art of shoemaking
conclusive in a process or progression; "the final answer"; "a last resort"; "the net result"
If you do something last, you do it after everyone else does, or after you do everything else. I testified last I was always picked last for the football team at school The foreground, nearest the viewer, is painted last
Wooden model of a human foot, used to construct finer shoes either wholly or partially by hand
holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes
{f} continue; suffice, be enough; remain alive, survive; endure; persist
Enables direct paging to the last page of browse information in the Status of Requisitions, Cosignature Requisitions, and Templates screens Brings up the Item Information Screen of the last item specified in a Purchase Request when accessed from the Item Information Screen
m: track, footprint, trace 97
Last Judgment
The judgment day; apocalypse

Do not wait for the Last Judgment. It takes place every day - Albert Camus.

Last Supper
The Passover meal that Jesus ate with his disciples on the night before his death
Last Supper
An artistic representation of this event
Last Thursdayism
the proposition that the universe began to exist last Thursday, with the appearance of age and history
last burst of fire
A final effort, a final attempt before stopping

Getting ready for my last burst of fire for the project during the next 2 weeks. After that I will take my much needed rest.

last bursts of fire
plural form of last burst of fire
last but not least
An expression to start the last item of a list, emphasising that while it is listed last, it is just as important as the rest of the items
last ditch
a final attempt before quitting, often desperate

He stayed up all night in a last ditch effort to finish on time.

last in first out
Of or pertaining to any situation where the last to arrive is the first to go
last legs
about to die
last legs
about to lose viability or become defunct
last mile
The portion of the infrastructure that carries communication signals from the main system to the end users' home or business

The problem getting to all these remote customers is still the last mile, no matter how far they live from the switch.

last minute
An arbitrary (non-specific) point in time, too close to a deadline to reasonably begin a critical task

I like to do everything at the last minute. It does tend to make me late for things, though.

last minute
Very close to a deadline

That last minute revision really paid off in the exam!.

last names
plural form of last name
last night
During the previous day’s nighttime. During the night before today

“We partied last night.”.

last night
The nighttime pertaining to the day before today. The night before the current day. Yesterday night. Yesternight
last of the big spenders
Someone who doesn't spend much money

He bought you a sandwich? / Yeah, you know him, the last of the big spenders..

last orders
A short period of time, which is usually announced by ringing a bell and is about 5 minutes long, just before a public house is no longer allowed to serve alcoholic beverages due to licensing laws

A pint of lager, plase. - Sorry, mate, you missed last orders.

last post
The sounding of a bugle, signalling the evening hour to bed down, also used at military funerals and remembrance services

Twenty minutes is allowed for the duration of the roll-call, the commencement and finish of which are sounded on the bugle, and are called the first and last ‘posts.’.

last posts
plural form of last post
last quarter
the waning lunar phase half way between full moon and new moon
last resort
The only remaining, unwanted, option or choice

I wouldn't recommend doing surgery on yourself, unless it is a last resort.

last respects
Final visit to a person nearing death, or to a person who has just died

I went to pay my last respects to my aunt, who has cancer.

last rites
The catholic sacrament of Anointing of the Sick
last straw
A small addition to a burden which causes it to exceed the capacity

That’s the last straw; it’s a petty demand but I’m already under too much work. I quit!.

last time
The previous occurrence

We haven't caught any fish the last few times.

last time
In the past; formerly
last time
The ultimate occurrence

I'll excuse your absence, but this is the last time!.

last trump
forever

We could wait until the last trump and no-one will turn up.

last trump
The moment of God's final judgement on Earth
last word
The finest, highest, or ultimate representative of some class of objects

Michaelis was the last word in what was caddish and bounderish.

last word
A final decision, or the right to make such a decision

An Afghan Olympic official said the team holds the right to substitute Andyar with another female athlete, though the IOC would have the last word.

last word
Concluding remarks or comments; (often pluralized) the final statement uttered by a person before death

This account I am transmitting down the river by canoe, and it may be our last word to those who are interested in our fate.

last words
plural form of last word
last words
The final remarks uttered by a person before death
last-ditch
final, as a last resort; done in desperation

He sent flowers in a last-ditch effort to keep her from leaving.

last-gasp
Happening at the very end of an event

United won thanks to a last-gasp goal by their captain.

last-minute
Just before too late, in the nick of time

He got there at the last-minute, but he arrived before they closed.

last-name
Attributive form of last name, noun

I need last-name information from the database.

last but not least
in addition to all the foregoing; "last not least he plays the saxophone
last in the series
A season finale (British English "last in the series"; Australian English "season final") is the final episode of a season of a television program. This is often the final episode to be produced for a few months or longer, and, as such, will try to attract viewers to continue watching when the series begins again
last update
the last modified date
last update
the last modification
last update
latest info about the status
Last In Last Out
LILO, method for arranging a line so that the first to arrive is the first to leave (as opposed to the First In Last Out method in which the first to arrive is the last to leave)
laster
A workman whose business it is to shape boots or shoes, or place leather smoothly, on lasts
lastly
Used to mark the beginning of the last in a list of items or propositions

Firstly, that's illegal; secondly, it has serious disadvantages; thirdly, it's not necessary; and lastly, did I mention that it's illegal?.

lastly
Used to signal that the speaker is about to yield control of the conversation
to the last
to the end, especially to the last survivor in a conflict
lasting
{a} continuing, durable, strong
lastly
{a} in the last time or place
Last night
yesternight
Last Name
family name, surname
Last Name
first name
Lasting
dureful
last name
LN 25
last name
a surname
last name
the name used to identify the members of a family (as distinguished from each member's given name)
last name
Your last name

What is your last name? - What's your last name?

What's your last name? - What is your last name?

last name
Patient's last name (Can be selected from a list in the Patient Select screen) Clinical (Patient)
last name
surname

My surname is 'Wang.' - My last name is Wang.

How is your surname pronounced? - How do you pronounce your last name?

last night
yesterday at night
last resort
French for `worst going'
last resort
final escape; last plan, final resource
last time
most recent time, time closest to now
last week
last week last week 1, 5
last year
last year last year 1, 5
last year
year that passed, most recent year
laster
A workman whose business it is to shape boots or shoes, or place leather smoothly, on lasts; a tool for stretching leather on a last
laster
A tool for stretching leather on a last
laster
{i} survivor; one who endures; one who is persistent
lasting
Existing or continuing a long while; enduring; as, a lasting good or evil; a lasting color
lasting
lasting for an indefinitely long period of time
lasting
One of the most important operations in shoemaking It is the shaping or molding of the upper tightly to the contours of the last
lasting
The act or process of shaping on a last
lasting
{s} continuing, enduring, remaining for a long time, durable
lasting
existing for a long time; "hopes for a durable peace"; "a long-lasting friendship"
lasting
continuing or enduring without marked change in status or condition or place; "permanent secretary to the president"; "permanent address"; "literature of permanent value"
lasting
A species of very durable woolen stuff, used for women's shoes; everlasting
lasting
lasting a long time without change; "a lasting relationship
lasting
lasting a long time without change; "a lasting relationship"
lasting
A water-forming process in which the damp leather is forced over a mold and clamped or nailed in place until dry When dry, the leather retains the molded shape
lasting
Persisting for an extended period of time
lasting
retained; not shed; "persistent leaves remain attached past maturity"; "the persistent gills of fishes"
lasting
Continuance; endurance
lasting
You can use lasting to describe a situation, result, or agreement that continues to exist or have an effect for a very long time. We are well on our way to a lasting peace She left a lasting impression on him. see also last. strong enough, well enough planned etc to continue for a very long time = long-lasting
lasting
{i} strong durable fabric; persistence, durability (Archaic)
lasting
The operation of tacking a shoe upper and insole to a last or of turning down and sticking together the upper and sole of rubber footwear by hand or machine
lastingly
In a lasting manner, in a way that persists
lastingly
In a lasting manner
lastingly
for an extended period of time
lastingly
in an enduring or permanent manner
lastly
finally, in conclusion
lastly
the item at the end; "last, I'll discuss family values"
lastly
In the last place; in conclusion
lastly
at last; finally
lastly
You use lastly when you are saying what happens after everything else in a series of actions or events. They wash their hands, arms and faces, and lastly, they wash their feet. = finally. used when telling someone the last thing at the end of a list or a series of statements   firstly
lastly
In a last or final manner
lastly
You use lastly when you want to make a final point, ask a final question, or mention a final item that is connected with the other ones you have already asked or mentioned. Lastly, I would like to ask about your future plans = finally
lasts
third-person singular of last
last