last

listen to the pronunciation of last
İngilizce - Türkçe
sonuncu

Fakat büyük olasılıkla sonuncu olacağım, bu acınacak bir durum. - But probably I'll be the last, which is a pity.

Tom yarışta sonuncu geldi. - Tom came in last in the race.

son

Çin'e gittiğim en son zaman, Şangay'ı ziyaret ettim. - The last time I went to China, I visited Shanghai.

Son olarak o Amerika'ya gitti. - Lastly, she went to America.

{f} sürmek

Tom son dört yılda iki kez alkollü araba sürmekten mahkûm edildi. - Tom has been convicted of drunken driving twice in the last four years.

{s} önceki

Bu kış öncekinden daha az kar var. - We had less snow this winter than last.

Esperantoda, sonuncusundan önceki hece daima vurgulanır. - In Esperanto, the syllable before the last one is always stressed.

{s} geçen

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

Onun geçen aydan beri hasta olduğunu duydum. - I hear he has been ill since last month.

{i} sonuncu kimse
{f} devam etmek
{f} dayanmak
tutunmak
lasta
(Bilgisayar) soyadı

Tom Mary'nin soyadını bilmiyor. - Tom doesn't know Mary's last name.

Soyadını nasıl yazarsın? - How do you write your last name?

sürmek (süre vb)
bitmemek
en düşük (fiyat)
{f} sür

Yağmur beş gün sürdü. - The rain lasted five days.

Sürücü ehliyetimi geçen ay yenilettim. - I had my driver's license renewed last month.

herşeyden sonra
son olarak

Tom son olarak vardı. - Tom was the last to arrive.

Son olarak ailemle birlikte Disneyland'a gittiğimden beri uzun zaman oldu. - It has been so long since I last went to Disneyland with my family.

sonuncu olarak
bozulmamak
en son

En sonunda hatasını anladı. - At last, he realized his error.

Eylemciler en son Brezilya'nın uzak, ormanlık bir köşesinde görüldüler. - The activists were last seen in a remote, forested corner of Brazil.

herkesten sonra
{i} ölüm

Geçen yıl Flipinlerde, depremler ve deprem dalgaları 6000'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. - Last year in the Philippines, earthquakes and tidal waves resulted in the deaths of more than 6,000 people.

Tom geçen yaz yakın bir ölüm deneyimi yaşadı. - Tom had a near death experience last summer.

last ditch son çare
{s} son, en sonraki, en gerideki, sonuncu: When does the last boat leave? Son vapur ne zaman kalkıyor?
{s} son derece

Ben son derece hızlı yürüdüğüm için son treni yakaladım. - I caught the last train because I walked extremely quickly.

Dün gece son derece soğuktu. - Last night was exceptionally cold.

last but not least son fakat aynı derecede ehemmiyetli
{i} son şey

Bu senin için yapabileceğim en son şeydir. - This is the very last thing I can do for you.

Yapmak istediğim son şey Tom'un canını yakmaktır. - The last thing I'd ever want to do is hurt Tom.

en sonra
sonunda

Sonunda aklıma güzel bir fikir geldi. - At last a good idea struck me.

Açlıktan ve yorgunluktan dolayı, köpek sonunda öldü. - With hunger and fatigue, the dog died at last.

en nihayet
sonuç olarak
{f} yetmek
{i} ayakkabı kalıbı
herkes

Herkesin bildiği gibi Christopher Columbus, Amerika'yı en son keşfeden olduğu için sonraki kuşaklar tarafından onurlandırıldı. - Christopher Columbus, as everyone knows, is honored by posterity because he was the last to discover America.

Komite herkesi memnun edecek önlemleri düzenlemek için dün gece geç saatlere kadar yatmadı. - The committee stayed up late last night trying to work out measures that would please everyone.

nihayet

Nihayet, çalışmayı sona erdirdiler. - At last, they ceased working.

Nihayet, Japonya'nın bu bölümüne bahar geldi. - At last, spring has come to this part of Japan.

{i} kundura kalıbı
son mudafaa
son kez

Son kez bir ağaca ne zaman tırmandığımı hatırlamıyorum. - I don't remember the last time I climbed a tree.

Sana borç para vereceğim, ama aklında bulunsun, bu son kez. - I'll lend you money, but mind you, this is the last time.

gayet
{s} geçen, önceki, evvelki: last week
tutmak
herşeyden önce
çekmek
gitmek
Last Name
soyadı

Ben senin soyadını anlamadım. - I didn't get your last name.

Soyadınızı nasıl telaffuz edersiniz? - How do you pronounce your last name?

lasting
kalıcı

Alplerin manzarası bende kalıcı bir izlenim bıraktı. - The scenery of the Alps left a lasting impression on me.

İlk izlenimler en kalıcı olanlardır. - First impressions are the most lasting.

last resort
(Kanun) son başvurma yeri
last resort
(Askeri) SON MÜRACAAT MERCİİ: En son baş vurulacak makam
last act
son perde
last breath
(deyim) son nefes

O son nefesini çekti. - He has drawn his last breath.

Son nefesinde, ona evlat edinildiğini söyledi. - With his last breath, he told him that he was adopted.

last but not least
son ama çok önemli
last call
son çağrı
last cell
(Bilgisayar) son hücre
last chance
son şans
last change
(Bilgisayar) son değişiklik
last error
(Bilgisayar) son hata
last event
(Bilgisayar) son olay
last letter
son mektup
last minute
son dakika

Tom son dakikada cesaret edemedi. - Tom chickened out at the last minute.

Tom faturasını ödemek için sıkı sık son dakikaya kadar bekler. - Tom frequently waits until the last minute to pay his bills.

last month
son ay
last month
geçtiğimiz ay
last name
soyad

Soyadını nasıl hecelersin? - How do you spell your last name?

Soyadını nasıl yazarsın? - How do you write your last name?

last night
akşamdan

Tom dün gece çok içti ve bu sabah biraz akşamdan kalma. - Tom drank a lot last night and is a bit hung over this morning.

last page
(Bilgisayar) son sayfa
last place
(Bilgisayar) sonuncu
last price
(Ticaret) son fiyat
last prophet
son peygamber
last quarter
son çeyrek
last record
(Bilgisayar) son kayıt
last reset
(Bilgisayar) son sıfırlama
last resort
(Askeri) son müracaat mercii
last resort
(Ticaret) son başvuru makamı
last row
(Bilgisayar) son satır
last saved
(Bilgisayar) kaydetme tarihi
last saved
(Bilgisayar) son kayıt
last saved
(Bilgisayar) son kayıt tarihi
last slide
(Bilgisayar) son slayda
last until evening
akşamı bulmak
last user
(Bilgisayar) son kullanıcı
last value
(Bilgisayar) son değer
last week
(Bilgisayar) son hafta

ABD'nin ilk başkanı 1790'ların son yılının , son ayının, son haftasının, son gününün, son saatinde öldü. - The first president of the USA died on the last hour, of the last day, of the last week, of the last month, of the last year of the seventeen nineties.

Bu son hafta acayipti. - This last week's been crazy.

last week
geçtiğimiz hafta
last will
(Kanun) vasiyet
last year
geçtiğimiz sene
last years
son yıllar
last come first served
son gelen önce sunulur
last ditch
son çare
last element
son eleman
last in first out
son gelen önce çıkar
last in last out
son giren son çıkar
last judgement
kıyamet günü
last night
geçen gece

Geçen gece çok eğlendim. - I enjoyed myself very much last night.

Geçen gece televizyon açıkken uyumuşum. - Last night I fell asleep with television on.

last quarter
son dördün
last quarter
dolunayın 7. günü
last semester
geçen dönem

Tom geçen dönem Fransızcadan başarısız oldu. - Tom failed French last semester.

last week
geçen hafta

Erkek kardeşim geçen hafta bana bir mektup gönderdi. - My brother sent me a letter last week.

Geçen hafta konserde altı kişi vardı. - There were six people at the concert last week.

last wish
son arzu
last-in
son giren ilk çıkar
last-in
first-out
last 2 million years
son 2 milyon yıl
last but not least
(Konuşma Sanatı) Son fakat aynı derecede önemli
last but two
sondan iki önceki
last days
son gün

O, ona yardım ettiğim için son günlerinde minnettardı. - He was grateful in his last days because I helped him.

last decade
Son on yılda
last extreme
son sınır
last gasp
Son anda yapılan
last holiday
son tatil
last hour
son saat
last in the series
serisinin son
last judgement
son karar
last known
bilinen son
last line
son satır
last longer
daha uzun dayanır

This battery lasts longer - Bu pil daha uzun dayanır.

last moment
son anda
last name
Soyadı, soyisim
last names
soyadı
last not least
en azından son
last of
son
last one
son bir
last payment amount
En son ödenen para miktarı
last payment date
En son ödemene yapılan tarih
last request
son isteği
last respects
son görevlerini
last stand
Son çare
last update
bi konu hakkındaki en son gelişme
last-ditch
son çare
last-minute
Önemli bir hadise evveli son dakika
lasting
sürekli
lasting
lastingly devamlı surette
last night
dün akşam
last resort
(Ticaret) nihai makam
last resort
(Kanun) nihai merci
last year
önceki sene
last year
önceki yıl
lasting
sürme (süre vb)
lasting
süreklilik
lasting
süregelen
lasting
tahammül gücü
lasting
bozulmayan
lasting
sürerek
lasting
istikrar
lasting
sabit
lasting
uzun zaman dayanan
lastingly
sürekli
the last
son

Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi. - Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages.

Cumartesi, haftanın son günüdür. - Saturday is the last day of the week.

lasting
tükenmeyen
lasting
dayanıklı
lasting
sağlam
lasting
{f} sür

Yıllar süren savaş ülkeyi fakirleştirdi. - The war lasting for years impoverished the country.

lasting
bitmeyen
lastly
son olarak

Son olarak, o Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. - Lastly, she went to the United States.

Son olarak o Amerika'ya gitti. - Lastly, she went to America.

most recently
çok yakında
to the last
sonuna kadar
Last year
bildir
last name
soy isim
last time
son zaman
last year
geçtiğimiz yıl

Geçtiğimiz yılın bu zamanında Filipinler'de geziyordu. - He was traveling in the Philippines this time of last year.

Geçtiğimiz yıl bu zamanda Filipinler'de geziyordu. - He was traveling in the Philippines this time last year.

lasting
(isim) dayanma, beka, bozulmayış, sürme; kadın iskarpini için dayanıklı yünlü kumaş
lasting
Sürekli devam eden
to the last
için son
last forever
sonsuza kadar sürmek
last night
son gece
last night
dün gece

Dün gece bisikletimi çaldırdım. - I had my bicycle stolen last night.

Dün gece arabam çalındı. - I had my car stolen last night.

last resort
son çare

O, son çare olarak dava açmayı düşünüyor. - She is thinking of suing as a last resort.

Sadece ölüm kaldığında, son çare yiyecek için yalvarmaktır. - When only death remains, the last resort is to beg for food.

last time
geçen sefer
last year
geçen yıl

Geçen yıl Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

Geçen yıl Londra'ya gittik. - We went to London last year.

last year
geçen sene

Geçen sene Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

Geçen sene kurulan lunapark sağolsun şehir popüler oldu. - Thanks to the amusement park built last year, the city has become popular.

lasting
devam eden
lasting
daimi olarak
lasting
sağlam ayakkabılık kumaş
lasting
daim
lasting
beka
lasting
yet/devam et
lasting
devamlı
lasting
bozulmayış
lasting
devamlı olan
lasting
kadın iskarpini için dayanıklı yunlü kumaş
lasting
sürme
lasting
dayanma
lasting
{s} uzun süren
lasting
lastingness devamlılık
lasting
bitmez
lasting
(isim) sağlam ayakkabılık kumaş
lastly
nihayet
lastly
z. son olarak
İngilizce - İngilizce
Most recent, latest, last so far
after everything else; finally

last but not least.

a tool for shaping or preserving the shape of shoes

How is an in-your-face black leather thigh-high lace-up boot with a four-inch spike heel like a man's black calf lace-up oxford? They are both made on a last, the wood or plastic foot-shaped form that leather is stretched over and shaped to make a shoe.

A measure of weight or quantity, varying in designation depending on the goods concerned

The last of wool is twelve sacks.

Final, ultimate, coming after all others of its kind
To endure, continue over time

Summer seems to last longer each year.

most recently

When we last met, he was based in Toronto.

To perform, carry out
Least preferable

More rain is the last thing we need right now.

Closest to seven days (one week) ago

The party was last Tuesday; that is, not this yesterday, but eight days ago.

The one immediately past

Last time we talked about this was in January.

To hold out, continue undefeated or entire

I don't know how much longer we can last without reinforcements.

An old English (and Dutch) measure of the carrying capacity of a ship, equal to two tons

The tonnage of the Duyfken of Harmensz's fleet is given as 25 and 30 lasten.

{v} to continue
{n} a mold, load, end
{a} latest, hindmost, following the rest, next
{a} in the last time or place
the time at which life ends; continuing until dead; "she stayed until his death"; "a struggle to the last"
You can use phrases such as the last but one, the last but two, or the last but three, to refer to the thing or person that is, for example, one, two, or three before the final person or thing in a group or series. It's the last but one day in the athletics programme The British team finished last but one
Foot shaped wooden form on which shoes are stretched and sewn
occurring at or forming an end or termination; "his concluding words came as a surprise"; "the final chapter"; "the last days of the dinosaurs"; "terminal leave"
Form over which shoes are shaped
the temporal end; the concluding time; "the stopping point of each round was signaled by a bell"; "the market was up at the finish"; "they were playing better at the close of the season"
A load; a heavy burden; hence, a certain weight or measure, generally estimated at 4,000 lbs
You can use expressions such as the last I heard and the last she heard to introduce a piece of information that is the most recent that you have on a particular subject. The last I heard, Joe and Irene were still happily married
a unit of weight equal to 4,000 pounds
Next before the present; as, I saw him last week
The interior shape of a boot shell or liner
m: track, footprint, trace 97
Enables direct paging to the last page of browse information in the Status of Requisitions, Cosignature Requisitions, and Templates screens Brings up the Item Information Screen of the last item specified in a Purchase Request when accessed from the Item Information Screen
{f} continue; suffice, be enough; remain alive, survive; endure; persist
holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes
Wooden model of a human foot, used to construct finer shoes either wholly or partially by hand
of Last, to endure, contracted from lasteth
If you are the last to do or know something, everyone else does or knows it before you. She was the last to go to bed Riccardo and I are always the last to know what's going on
You use last in expressions such as last Friday, last night, and last year to refer, for example, to the most recent Friday, night, or year. I got married last July He never made it home at all last night It is not surprising they did so badly in last year's elections
If you say that something has happened at last or at long last you mean it has happened after you have been hoping for it for a long time. I'm so glad that we've found you at last! Here, at long last, was the moment he had waited for At last the train arrived in the station = finally
a person's dying act; the last thing a person can do; "he breathed his last" holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes a unit of capacity for grain equal to 80 bushels a unit of weight equal to 4,000 pounds the last or lowest in an ordering or series; "he was the last to leave"; "he finished an inglorious last" persist or be long; in time; "The bad weather lasted for three days" occurring at the time of death; "his last words"; "the last rites" lowest in rank or importance; "last prize"; "in last place" coming after all others in time or space or degree or being the only one remaining; "the last time I saw Paris"; "the last day of the month"; "had the last word"; "waited until the last minute"; "he raised his voice in a last supreme call"; "the last game of the season"; "down to his last nickel" highest in extent or degree; "to the last measure of human endurance"; "whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was
Supreme; highest in degree; utmost
most unlikely or unsuitable; "the last person we would have suspected"; "the last man they would have chosen for the job"
Ironically, the "last" is the first thing that an athletic shoe manufacturer starts with during shoe assembly The last is a jig, the size and shape of a foot Sometimes, it's the foot of some alien being given how some sneakers fit! It serves as a central form for shoe construction After completing shoe assembly, the manufacturer removes the last
In conclusion; finally
At a time next preceding the present time
highest in extent or degree; "to the last measure of human endurance"; "whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was to be determined individually"
coming after all others in time or space or degree or being the only one remaining; "the last time I saw Paris"; "the last day of the month"; "had the last word"; "waited until the last minute"; "he raised his voice in a last supreme call"; "the last game of the season"; "down to his last nickel"
A shaped piece of wood or metal on which the shoe is built The shape of the last determines the shape of the shoe Shoes are made in three basic shapes: straight, curved and semi-curved, but all three shapes vary from company to company as each company has its own lasts
emphasis You can use last to indicate that something is extremely undesirable or unlikely. The last thing I wanted to do was teach He would be the last person who would do such a thing. Last is also a pronoun. I would be the last to say that science has explained everything
the concluding parts of an event or occurrence; "the end was exciting"; "I had to miss the last of the movie"
To endure use, or continue in existence, without impairment or exhaustion; as, this cloth lasts better than that; the fuel will last through the winter
occurring at the time of death; "his last words"; "the last rites"
To continue in time; to endure; to remain in existence
If you do something last, you do it after everyone else does, or after you do everything else. I testified last I was always picked last for the football team at school The foreground, nearest the viewer, is painted last
the last or lowest in an ordering or series; "he was the last to leave"; "he finished an inglorious last"
the item at the end; "last, I'll discuss family values"
to be determined individually"
This Takes you to the Last permit issued in the county / township
after all others; finally, at the end; most recently
conclusive in a process or progression; "the final answer"; "a last resort"; "the net result"
The last event, person, thing, or period of time is the most recent one. Much has changed since my last visit At the last count inflation was 10.9 per cent I split up with my last boyfriend three years ago The last few weeks have been hectic. Last is also a pronoun. The next tide, it was announced, would be even higher than the last
If something last happened on a particular occasion, that is the most recent occasion on which it happened. When were you there last? The house is a little more dilapidated than when I last saw it Hunting on the trust's 625,000 acres was last debated two years ago
not to be altered or undone; "the judge's decision is final"; "the arbiter will have the last say"
{s} coming after all others; most recent, latest before the present; final, ultimate; newest; most authoritative, definitive; least wanted; least expected; least important; single
If you leave something or someone until last, you delay using, choosing, or dealing with them until you have used, chosen, or dealt with all the others. I have left my best wine until last I picked first all the people who usually were left till last
Lowest in rank or degree; as, the last prize
If something lasts for a particular length of time, it continues to be able to be used for that time, for example because there is some of it left or because it is in good enough condition. You only need a very small blob of glue, so one tube lasts for ages The repaired sail lasted less than 24 hours The implication is that this battery lasts twice as long as other batteries see also lasting
If an event, situation, or problem lasts for a particular length of time, it continues to exist or happen for that length of time. The marriage had lasted for less than two years The games lasted only half the normal time Enjoy it because it won't last
continue to live; endure or last; "We went without water and food for 3 days"; "These superstitions survive in the backwaters of America"; "The racecar driver lived through several very serious accidents"
more recently than any other time; "I saw him last in London"
holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes a unit of capacity for grain equal to 80 bushels a unit of weight equal to 4,000 pounds the last or lowest in an ordering or series; "he was the last to leave"; "he finished an inglorious last"
The burden of a ship; a cargo
Last Judgment
The judgment day; apocalypse

Do not wait for the Last Judgment. It takes place every day - Albert Camus.

Last Supper
The Passover meal that Jesus ate with his disciples on the night before his death
Last Supper
An artistic representation of this event
Last Thursdayism
the proposition that the universe began to exist last Thursday, with the appearance of age and history
last burst of fire
A final effort, a final attempt before stopping

Getting ready for my last burst of fire for the project during the next 2 weeks. After that I will take my much needed rest.

last bursts of fire
plural form of last burst of fire
last but not least
An expression to start the last item of a list, emphasising that while it is listed last, it is just as important as the rest of the items
last ditch
a final attempt before quitting, often desperate

He stayed up all night in a last ditch effort to finish on time.

last in first out
Of or pertaining to any situation where the last to arrive is the first to go
last legs
about to lose viability or become defunct
last legs
about to die
last mile
The portion of the infrastructure that carries communication signals from the main system to the end users' home or business

The problem getting to all these remote customers is still the last mile, no matter how far they live from the switch.

last minute
Very close to a deadline

That last minute revision really paid off in the exam!.

last minute
An arbitrary (non-specific) point in time, too close to a deadline to reasonably begin a critical task

I like to do everything at the last minute. It does tend to make me late for things, though.

last names
plural form of last name
last night
During the previous day’s nighttime. During the night before today

“We partied last night.”.

last night
The nighttime pertaining to the day before today. The night before the current day. Yesterday night. Yesternight
last of the big spenders
Someone who doesn't spend much money

He bought you a sandwich? / Yeah, you know him, the last of the big spenders..

last orders
A short period of time, which is usually announced by ringing a bell and is about 5 minutes long, just before a public house is no longer allowed to serve alcoholic beverages due to licensing laws

A pint of lager, plase. - Sorry, mate, you missed last orders.

last post
The sounding of a bugle, signalling the evening hour to bed down, also used at military funerals and remembrance services

Twenty minutes is allowed for the duration of the roll-call, the commencement and finish of which are sounded on the bugle, and are called the first and last ‘posts.’.

last posts
plural form of last post
last quarter
the waning lunar phase half way between full moon and new moon
last resort
The only remaining, unwanted, option or choice

I wouldn't recommend doing surgery on yourself, unless it is a last resort.

last respects
Final visit to a person nearing death, or to a person who has just died

I went to pay my last respects to my aunt, who has cancer.

last rites
The catholic sacrament of Anointing of the Sick
last straw
A small addition to a burden which causes it to exceed the capacity

That’s the last straw; it’s a petty demand but I’m already under too much work. I quit!.

last time
The ultimate occurrence

I'll excuse your absence, but this is the last time!.

last time
The previous occurrence

We haven't caught any fish the last few times.

last time
In the past; formerly
last trump
The moment of God's final judgement on Earth
last trump
forever

We could wait until the last trump and no-one will turn up.

last word
Concluding remarks or comments; (often pluralized) the final statement uttered by a person before death

This account I am transmitting down the river by canoe, and it may be our last word to those who are interested in our fate.

last word
The finest, highest, or ultimate representative of some class of objects

Michaelis was the last word in what was caddish and bounderish.

last word
A final decision, or the right to make such a decision

An Afghan Olympic official said the team holds the right to substitute Andyar with another female athlete, though the IOC would have the last word.

last words
The final remarks uttered by a person before death
last words
plural form of last word
last-ditch
final, as a last resort; done in desperation

He sent flowers in a last-ditch effort to keep her from leaving.

last-gasp
Happening at the very end of an event

United won thanks to a last-gasp goal by their captain.

last-minute
Just before too late, in the nick of time

He got there at the last-minute, but he arrived before they closed.

last-name
Attributive form of last name, noun

I need last-name information from the database.

last but not least
in addition to all the foregoing; "last not least he plays the saxophone
last call
Last chance to buy a drink or come in for supper. "Dad stood on the back porch and shouted, "Last call for supper!""
last in the series
A season finale (British English "last in the series"; Australian English "season final") is the final episode of a season of a television program. This is often the final episode to be produced for a few months or longer, and, as such, will try to attract viewers to continue watching when the series begins again
last respects
Final tribute, last farewell (to the deceased)
last update
latest info about the status
last update
the last modification
last update
the last modified date
Last In Last Out
LILO, method for arranging a line so that the first to arrive is the first to leave (as opposed to the First In Last Out method in which the first to arrive is the last to leave)
laster
A workman whose business it is to shape boots or shoes, or place leather smoothly, on lasts
lastly
Used to mark the beginning of the last in a list of items or propositions

Firstly, that's illegal; secondly, it has serious disadvantages; thirdly, it's not necessary; and lastly, did I mention that it's illegal?.

lastly
Used to signal that the speaker is about to yield control of the conversation
to the last
to the end, especially to the last survivor in a conflict
lasting
{a} continuing, durable, strong
lastly
{a} in the last time or place
Last night
yesternight
Last Name
first name
Last Name
family name, surname
Lasting
dureful
last name
Your last name

What's your last name? - What is your last name?

What is your last name? - What's your last name?

last name
Patient's last name (Can be selected from a list in the Patient Select screen) Clinical (Patient)
last name
the name used to identify the members of a family (as distinguished from each member's given name)
last name
a surname
last name
surname

My surname is 'Wang.' - My last name is Wang.

How is your surname pronounced? - How do you pronounce your last name?

last name
LN 25
last night
yesterday at night
last resort
French for `worst going'
last resort
final escape; last plan, final resource
last time
most recent time, time closest to now
last week
last week last week 1, 5
last year
last year last year 1, 5
last year
year that passed, most recent year
laster
{i} survivor; one who endures; one who is persistent
laster
A workman whose business it is to shape boots or shoes, or place leather smoothly, on lasts; a tool for stretching leather on a last
laster
A tool for stretching leather on a last
lasting
One of the most important operations in shoemaking It is the shaping or molding of the upper tightly to the contours of the last
lasting
Existing or continuing a long while; enduring; as, a lasting good or evil; a lasting color
lasting
lasting for an indefinitely long period of time
lasting
Persisting for an extended period of time
lasting
The act or process of shaping on a last
lasting
retained; not shed; "persistent leaves remain attached past maturity"; "the persistent gills of fishes"
lasting
The operation of tacking a shoe upper and insole to a last or of turning down and sticking together the upper and sole of rubber footwear by hand or machine
lasting
{s} continuing, enduring, remaining for a long time, durable
lasting
You can use lasting to describe a situation, result, or agreement that continues to exist or have an effect for a very long time. We are well on our way to a lasting peace She left a lasting impression on him. see also last. strong enough, well enough planned etc to continue for a very long time = long-lasting
lasting
Continuance; endurance
lasting
{i} strong durable fabric; persistence, durability (Archaic)
lasting
A water-forming process in which the damp leather is forced over a mold and clamped or nailed in place until dry When dry, the leather retains the molded shape
lasting
lasting a long time without change; "a lasting relationship"
lasting
lasting a long time without change; "a lasting relationship
lasting
A species of very durable woolen stuff, used for women's shoes; everlasting
lasting
continuing or enduring without marked change in status or condition or place; "permanent secretary to the president"; "permanent address"; "literature of permanent value"
lasting
existing for a long time; "hopes for a durable peace"; "a long-lasting friendship"
lastingly
in an enduring or permanent manner
lastingly
for an extended period of time
lastingly
In a lasting manner
lastingly
In a lasting manner, in a way that persists
lastly
You use lastly when you want to make a final point, ask a final question, or mention a final item that is connected with the other ones you have already asked or mentioned. Lastly, I would like to ask about your future plans = finally
lastly
In a last or final manner
lastly
You use lastly when you are saying what happens after everything else in a series of actions or events. They wash their hands, arms and faces, and lastly, they wash their feet. = finally. used when telling someone the last thing at the end of a list or a series of statements   firstly
lastly
at last; finally
lastly
In the last place; in conclusion
lastly
the item at the end; "last, I'll discuss family values"
lastly
finally, in conclusion
lasts
third-person singular of last
last