dede korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük

listen to the pronunciation of dede korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
Türkçe - Türkçe
boy
dede korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük

    Heceleme

    de·de kor·kut ki·ta·bın·da des·tan, hi·ka·ye an·la·mın·da kul·la·nı·lan söz·cük

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    manitou