tekil

listen to the pronunciation of tekil
Türkçe - İngilizce
singular

To form the plural in Esperanto, add a j to the singular. - Esperantoda çoğul oluşturmak için tekil isme j ekle.

In English, we should use the pronouns a or an before singular nouns like house, dog, radio, computer, etc. - İngilizcede a ya da an gibi zamirleri house, dog, radio, computer, v.b. tekil isimlerin önünde kullanırız.

(İnşaat) monolithic
isolated
individual

Individual atoms can combine with other atoms to form molecules. - Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler.

(Bilgisayar) burst
monic
single
particular
singletons
tekil artı
(Bilgisayar) unary plus
tekil eksi
(Bilgisayar) unary minus
tekil matris
(Matematik) singular matrix
tekil yük
(İnşaat) point load
tekil bilanço
(Ticaret) unconsolidated balance sheet
tekil dağılımlı
(İnşaat) monodisperse
tekil devlet
(Hukuk) unitary state
tekil değer ayrışması
(Askeri) singular value decomposition
tekil ekleyici
(Dilbilim) singulative
tekil fonksiyon
(Matematik) singular function
tekil integral
(Matematik) singular integral
tekil isim
singular

In English, we should use the pronouns a or an before singular nouns like house, dog, radio, computer, etc. - İngilizcede a ya da an gibi zamirleri house, dog, radio, computer, v.b. tekil isimlerin önünde kullanırız.

tekil karşıtlık
(Dilbilim) isolated opposition
tekil kelime
(Dilbilim) individual word
tekil kristal
(İnşaat) single crystal
tekil nokta
singular point
tekil olmayan
(Bilgisayar) non-burst
tekil olmayan
(Matematik,Teknik) nonsingular
tekil olmayan dizey
(Matematik) nonsingular matrix
tekil olmayan dönüşüm
(Matematik) nonsingular transformation
tekil olmayan matris
(Matematik) non-singular matrix
tekil olmayan matris
(Matematik,Teknik) nonsingular matrix
tekil sayı
singular number
tekil sözcük
(Dilbilim) individual word
tekil temel
(İnşaat) column footing
tekil temsiller
(Pisikoloji, Ruhbilim) single representations
tekil veri
individual data
tekil çözüm
singular solution
tekil-dizge
unisystem
tekil-dönüşlü
(Dilbilim) mono-reflexive
Türkçe - Türkçe
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
Teklik, müfret Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
müfret
MU'TEKİL
(Osmanlı Dönemi) Güreşte rakibini sarmaya getirip yıkan
MU'TEKİL
(Osmanlı Dönemi) Devenin dizini büküp bağlıyan
MU'TEKİL
(Osmanlı Dönemi) Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına çekip alan
İngilizce - Türkçe

tekil teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tekil olarak
singularly
tekil