şahıs

listen to the pronunciation of şahıs
Türkçe - Türkçe
Kişi
Kimse, kişi, zat: "Yazılarınız da, şahıslarınız da birbirine benzemez."- P. Safa
(Osmanlı Dönemi) UTLE
(Osmanlı Dönemi) TALA'
(Osmanlı Dönemi) ŞEBEH
ŞAHIS
(Osmanlı Dönemi) Belirten
ŞAHIS
(Osmanlı Dönemi) (şahs. dan) Ölçmek için dikilen ve işaret tutulan nişan
ŞAHIS ZAMİRİ
(Osmanlı Dönemi) İsim yerine kullanılan ve insanlara işaret eden kelimeler.Farsçada: $ (Men: ben), $ (Tu: sen), $ (U: o), $ (Mâ: biz), $ (Şümâ: siz), (İşân: onlar). Bunlar gayr-ı muttasıl (bitişik olmayan) zamirlerdir.Arapçada; gayr-ı muttasıl zamirler: $ (Ene: ben), $ (Ente-sen), $(Entümâ: ikiniz), $ (Hu: O), $ (Entüm: siz), (Entünne: siz) (Müennes), $ (Nahnu: biz), $ (Hüm: Onlar) (müzekker) $ (Hünne: Onlar) (müennes)
HÜKMÎ ŞAHIS
(Osmanlı Dönemi) Şahıs gibi muamele gören cemiyet, şirket gibi birlik teşkil eden müessese
şahıslar
(Osmanlı Dönemi) eşhâs
şahıs