nihayet

listen to the pronunciation of nihayet
Türkçe - İngilizce
finally

He finally became the president of IBM. - O, nihayet IBM'in başkanı oldu.

Well, OK, Willie finally agreed. - Tamam, pekala, Willie nihayet kabul etti.

eventually

He eventually married her. - Nihayet evlendi onunla.

Tom eventually left Boston. - Tom nihayet Boston'dan ayrıldı.

time

Tom finally got here around lunch time. - Tom nihayet öğle yemeği sırasında buraya geldi.

Finally I have time to reply to the mail I received these three weeks. - Nihayet bu üç hafta içinde aldığım postayı yanıtlamak için zamanım var.

in time
at most
at long last

At long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to bury the hatchet and smoke the peace pipe. - Nihayet, iki Kızılderili kabilenin şefleri savaş baltalarını gömmeye karar verdiler ve barış çubuğu tüttürdüler.

close

When Tom finally decided to come out of the closet, everyone already knew that he was gay. - Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

tail
end; conclusion; finish; termination
in the upshot
nevertheless, nonetheless, yet
lastly
at last, finally; in the end
after all

The baby turned out to be a girl after all. - Nihayet bebeğin bir kız olduğu ortaya çıktı.

She is a child after all. - Nihayetinde o bir çocuk.

outcome, result
at the end
end " son; finally, at last, at long last, in the end, in the long run, at length" sonunda
at last

I've just signed the divorce papers; I'm free at last! - Boşanma kağıtlarını az önce imzaladım, nihayet özgürüm!

At last, Mario managed to win the princess's love. - Nihayet, Mario prensesin sevgisini kazanmayı başardı.

at full length
at best
in the long run
in the end
finis

Tom has finally finished doing that. - Tom nihayet onu yapmayı bitirdi.

At last he could finish the work. - Nihayet işi bitirebildi.

extremity
last

At last, they purchased freedom with blood. - Nihayet, onlar kanla özgürlüğü satın aldı.

At last, they ceased working. - Nihayet, çalışmayı sona erdirdiler.

terminal
ending
nihayet başlayabilmek
(deyim) come round to
nihayet bulmak
come to an end
nihayet direği
terminal post
nihayet anladım ki
at length it dawned on me that
nihayet bulmak
to come to an end, end
nihayet vermek
to put an end to; to bring (something) to an end, conclude, terminate
nihayet! sitem belirtir
it's about time!
Türkçe - Türkçe
Son

Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı. - Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi.

Son: "Ben nihayete doğru yanımdaki çocuğu dürterek kalktım."- Ö. Seyfettin. (ni'ha: yet) Sonunda: "Uzun bir münakaşadan sonra nihayet işi şakaya dökmek zorunda kaldı."- Y. K. Karaosmanoğlu. -den başka bir şey değil: "Ama bu, nihayet bir nüktedir."- Y. Z. Ortaç
Sonunda

Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı. - Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi.

Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

NİHAYET
(Osmanlı Dönemi) Çok
NİHAYET
(Osmanlı Dönemi) Son, uç, son derece
NİHAYET
(Hukuk) Son; bitiş
nihayet