ukalâ

listen to the pronunciation of ukalâ
Türkçe - İngilizce
know-it-all

Tom is just a know-it-all. - Tom sadece bir ukala.

wise guy

Nobody likes a wise guy. - Hiç kimse ukalayı sevmez.

smarty
pedant
prig
cocky
highbrow
(deyim) clever clogs
sophisticate
(deyim) smart alec
(deyim) smart ass
aleck
smart-alecky
smartass

Tatoeba is an interesting playing field for smartasses. - Tatoeba ukalalar için ilgi çekici bir oyun alanıdır.

smarty pants
wiseguy
(deyim) clever pants
(Argo) clever clog
smart

Tatoeba is an interesting playing field for smartasses. - Tatoeba ukalalar için ilgi çekici bir oyun alanıdır.

(Slang) Smartass
smart-alecky, cocky, cocksure, superior; smart aleck, clever Dick, pseud, wise guy, wiseacre, know-all, know-it-all
know-it-all, smart-alecky, smartass
stuffed shirt
know-it-all, smart aleck, wise guy, smarty pants, smartass, wiseacre
pedantic
bumptious
cavalier
clever dick
priggish
sapient
smart aleck
wise

Nobody likes a wise guy. - Hiç kimse ukalayı sevmez.

snappish
wiseacre
know it all
pseud
cocksure
officious
prig
arrogant
know-all
snappish
smarty pants
witling
bighead
ukala dümbeleği
wise guy
ukala dümbeleği
smart arse
ukala dümbeleği
(deyim) wiseacre
ukala dümbeleği
bighead
ukala bir şekilde
pedantically
ukala bir şekilde
donnishly
ukala bir şekilde
priggishly
ukala dümbeleği
real smart aleck, real wise guy
ukala dümbeleği
smart arse, wise guy, bighead, clever Dick, smart aleck
ukalâ dümbeleği
smart aleck
ukalâ dümbeleği
know-it-all
ukâla olmak
hear the grass grow
Türkçe - Türkçe
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse: "Bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner
(Osmanlı Dönemi) (Âkıl. C.) Akıllılar
(Osmanlı Dönemi) Halk dilinde: Akıllılık iddia edenler
Bilgiçlik taslayan
Bilecen
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
ukala dümbeleği
Aklı ermediği hâlde her konuda fikir yürüten, bilir bilmez her şeye karışan zevzek
ukala ukala
Ukalâ bir biçimde
ukalâ