pal

listen to the pronunciation of pal
İngilizce - Türkçe
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

arkadaş

Parayı arkadaşımla yarı yarıya paylaştım. - I halved the money with my pal.

Mektup arkadaşın olmak istiyorum. - I would like to be your pen pal.

dost

Aynaya bir bak dostum. - Look in the mirror, pal.

Onlar eski dostlar gibi birbiriyle konuşuyorlardı. - They were talking together like old pals.

(Askeri) ateşlemeyi geciktirme düzeni; personel istihkak listesi; assembler programlama dili (permissive action link; personnel allowance list; program assembler language)
dili arkadaş dost
pal arkadaş ol
i., k.dili. arkadaş, dost
arkadaş olmak
individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual freedom is the foundation of democracy.

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

Guy
{i} adam

Bu adamın ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. - I have no idea what that guy is thinking.

İş yerindeki adamların karının seni başka bir kadın için terk ettiğini duyuncaya kadar bekle. - Wait till the guys at work hear that your wife left you for another woman.

guy
herif

Şu herifi tanımıyor musun? - Don't you recognize that guy?

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

person
kişi

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

Kilo almak, kişisel gelişimin en kolay metodudur. - Weight increase is the easiest method for personal development.

associate
birleştirmek
friend
dost

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

gentleman
centilmen

O hiç centilmen değil. - He is not at all a gentleman.

O, mükemmel bir centilmendir. - He is a perfect gentleman.

individual
birey

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

gentleman
beyefendi

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

partner
ortak

Bir ortaklık kurmayı kararlaştırdılar. - They agreed to form a joint partnership.

Biz rakibiz, ortak değil. - We're competitors, not partners.

dude
ahbap

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Lütfen onu diğer çocuklara uzat. - Please pass it to the other kids.

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

man
insan

Asya'da bir sürü insan vardır. - There are many people in Asia.

İnsan gülebilen tek hayvandır. - Man is the only animal that can laugh.

man
erkek

Kaç tane erkek kardeşin var? - How many brothers do you have?

Onun bir sürü erkek arkadaşı var. - She has too many boyfriends.

boy
{i} delikanlı

Karthik bir delikanlıdır.O iyi bir delikanlıdır. - Karthik is a boy. He is a good boy.

Bu, saatini bulan delikanlı. - This is the boy who found your watch.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Üniversite arkadaşım terör karşıtı. - My university friend is against terror.

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

boy
erkek çocuk

Tom ve arkadaşları sahilde oturdu ve erkek çocuklarının yüzmesini izledi. - Tom and his friends sat on the beach and watched the boys swimming.

Ben erkek çocukların şarkı söylediğini duydum. - I heard the boys singing.

partner

Tom asla benim eşim değildi. - Tom was never my partner.

Eşinizle nasıl tanıştınız? - How did you meet your partner?

pal e
dostum e
pal up
arkadaş olmak
pal up
ahbap olmak
pal up with
ahbap olmak
pal up with
arkadaş olmak
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

buddy
arkadaş

O benim eski içki arkadaşım. - He's my old drinking buddy.

Arkadaşım dikkatsizce sürmez. - Buddy doesn't drive carelessly.

associate
{i} ortak

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

mate
arkadaş

Tom ve ben ruh arkadaşlarıyız. - Tom and I are soul mates.

Tom ve arkadaşları alemlere akıp zil zurna sarhoş oldu. - Tom and his mates went on a pub crawl and all ended up pretty drunk.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Benim küçük erkek kardeşim on iki yaşında. - My kid brother is twelve.

Üç küçük çocuğum var. - I have three young kids.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

guy
{f} takılmak

Sanırım Tom siz arkadaşlarıyla iki gece peş peşe takılmak istemiyordu. - I think Tom didn't want to hang out with you guys two nights in a row.

Tüm yapmak istediğim siz çocuklarla takılmak. - All I want to do is hang out with you guys.

individual
fert
kid
{f} dalga geçmek
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

Kallben iyi bir arkadaştır. - He was a good fellow at heart.

individual
{s} özel
buddy
dili arkadaş
kid
{f} şaka yapmak
E-pal
Elektronik posta arkadaşı
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enise
Friend
(isim) Enis
associate
{s} birleşmiş
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

associate
bağlı olan
buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

Japonların tanıdıklarına karşı çok cana yakın oldukları ve tanımadıklarına çok ilgisiz oldukları söyleniyor. - It is said that the Japanese are very friendly to those that they know, and very indifferent to those they don't.

O bir arkadaştan daha çok bir tanıdık. - She is more an acquaintance than a friend.

individual
{i} şahıs
individual
{s} şahsi
pen pal
mektup arkadaşı

Mektup arkadaşın olmak istiyorum. - I would like to be your pen pal.

Onun birkaç mektup arkadaşı var. - She has a few pen pals.

guy
rezil etmek
man
yönetim

Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir. - Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels.

Sendika yönetimle pazarlık yaptı. - The union bargained with the management.

associate
tabi
associate
yarı/muhabir üye
associate
birlikte
associate
birliktelik kurmak
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
(Ticaret) meslektaş
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Ticaret) ortalı
associate
(Matematik) yandaş
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
iş ortağı

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

associate
ilişkilendirilmiş
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
(Ticaret) katılan
associate
(Ticaret) yasal ortak
boy
kızan
boy
çocuk garson
boy
erkek genç
boy
uşak
boy
ufaklık
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
emsal
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
(Argo) genç adam
fellow
(Argo) delikanlı
fellow
yakın arkadaş
fellow
herifçioğlu
friend
yakın

Konuşacak yakın arkadaşları yok. - He has no close friends to talk with.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

friend
can

Tom hâlâ tamamen eskisi kadar arkadaş canlısı. - Tom is still just as friendly as he used to be.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

friend
dostça davranmak
friend
yoldaş
friend
ayaktaş
guy
adamcık
guy
herifçioğlu
guy
alaya almak
guy
ip
guy
gergi kablosu
guy
vento
guy
halat
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

kid
delikanlı
kid
genç

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

Ben gençken, bir çocuğun sahip olabileceği en modern şey, bir transistör radyoydu. - When I was young, the hippest thing a kid could own was a transistor radio.

man
mide

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

Hiç kimse boş mideyle vatansever olamaz. - No man can be a patriot on an empty stomach.

man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
kent çapında ağ
man
koca

Rahip onları koca ve karı ilan etti. - The priest pronounced them man and wife.

Bu adam benim kocam değil. - This man is not my husband.

man
yeterince insan olmak
man
zevk

Bu vakitten sonra adam ve karısı birlikte o kadar mutlu yaşadılar ki onları görmek bir zevkti. - From this time the man and his wife lived so happily together that it was a pleasure to see them.

Bütün hayvanlar, insanın dışında, yaşamın asıl işinin ondan zevk almak olduğunu biliyor. - All animals, except man, know that the principal business of life is to enjoy it.

man
adam vermek
man
kimse

Mağazayı pek çok kişiye sordum, ancak kimse onu duymamıştı. - I asked many persons about the store, but no one had heard of it.

Hiç kimse adaylığı kazanmak için yeterli oy almadı. - No man received enough votes to win the nomination.

mate
(Tıp) mate
mate
birbirine geçirmek
mate
(Askeri) ikinci süvari
gentleman
{i} bay

Gerçek bir beyefendi bir bayanı bekletmemeli. - A true gentleman must not keep a lady waiting.

O bir bayan olduğu için, bu yüzden o bir beyefendi. - As she is a lady, so he is a gentleman.

person
adam

Tom sempatik bir adam. - Tom is an agreeable person.

Tom sempatik bir adam. - Tom is a likeable person.

associate
birleşmek
associate
{f} ortak ol
associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
düşünmek
associate
hakları sınırlı üye
boy
Üf!
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

boy
Vay canına!
buddy
ulan
buddy
lan
dude
züppe adam
fellow
adam

O, çok hoşgörülü bir adamdır. - He is a very decent fellow.

Şu adam doğruyu yanlıştan ayıramaz. - That fellow can't tell right from wrong.

fellow
benzer
fellow
kişi
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
hemcins
gentleman
{i} kibar kimse
gentleman
adam

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

guy
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

individual
individuallyayrı ayrı
individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
başlı başına
individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
kişi

Benzer simaları olduğu için polisin iki kişiyi birbiriyle karıştırmış olması muhtemel. - It is likely that the police confused the two individuals as they both had similar facial features.

Bugünlerde, müşteri hizmetlerinde deneyimi olan kişiler arıyoruz. - We are currently looking for individuals who have experience in customer service.

kid
(Aİ) (kardeş) genç olan
kid
oğlak
man
adam

O sağlam genç bir adam. - He is a robust young man.

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Guy
{i} tip

Barın önünde çok sayıda acayip kılıklı tipler takılıyordu. - Several guys were hanging around in front of the bar.

O, kadınları ciddiye almayan adam tipidir. - He's the type of guy who doesn't take women very seriously.

Man
Man
associate
ile görüşmek
associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

associate
benzetir
associate
{f} ilişkilendir

Asya'da Fransız dili genellikle romantizmle ilişkilendirilir. - In Asia, French language is often associated with romantism.

Biz özgürlük dediğimizde onu Lincoln ile ilişkilendiriyoruz. - When we say liberty, we associate it with Lincoln.

bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
buddy
Dostluk kurmak, arkadaş olmak
dude
adamın
dude
giyimine aşırı düşkün erkek
dude
Kanka
dude
Amerikalıların günlük konuşma dilinde birbirlerine hitap etmek için kullandıkları kelime
e-pal
e-arkadaşla
friend
arkadaşın
friend
arkadaşı
guy
gergi teli
guy
herifin
guy
acayip kılıklı tip
guy
bağlamak
guy
korkuluk
guy
gergi halatı
guy
halatla tutturmak
guy
germe halatı
guy
germe kablosu
guy
taklit et
guy
i., k.dili. adam
guy
acayip kıIıklı adam
guy
çıkarılan veya indirilen yükü yerinde tutan halat
guy
halat/adam
guy
gemi direklerini yerlerinde saptayan halat
individual
tek kişilik
individual
s. tek, yalnız, ayrı, başlı başına; hususiyeti olan; ferdi, bireyseli. fert, birey, kimse, şahıs; tane
individual
ayrık
kid
kid
man
adama
man
adamm
man
dostum
pen-pal
Mektup arkadaşı
associate
{f} -i hatırlatmak, -i akla getirmek: I associate that smell with the back streets of Warsaw. O
associate
ilişkilendirilmiş, ilişkilendirmek
associate
{f} ortak olmak
associate
ortakllk kurmak
associate
{f} ilişkilendir: adj.ortak
associate
serik olmak
associate
{f} çağrıştırmak
associate
{f} ile görüşmek, ile ilişkide bulunmak
associate
{i} dost
associate
{s} arkadaş olan
associate
yakıştırmak
associate
{f} işbirliği yapmak

O Bill ile işbirliği yapmak istemiyor. - She doesn't like to associate with Bill.

associate
{f} benzetmek
associate
serik
associate
arkadas olan
associate
ortak çıkar ve ilişkileri olan
associate
{f} with
Türkçe - Türkçe
Bir cins güvercin
boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
Son
nihayet

Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi. - Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı.

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Kumaş için ölçü
boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
İngilizce - İngilizce
Programmable Array Logic
Phase Alternating Line, or Phase Alternation Line. (TV standard)
A friend, buddy, mate, cobber, someone to hang around with
Be friends with, hang around with

John plans to pal around with Joe today.

standard for tv/video display which uses 625 scan lines per frame and twenty-five frames per second (popular in Europe and Australia)
Phase Alternate Lines: colour TV standard (50Hz, 625 lines) used in most European countries and widely throughout the world
A color television standard or timing format developed in West Germany and used by most other countries in Europe, including the United Kingdom but excluding France, as well as Australia and parts of the Far East PAL uses a total of 625 horizontal lines per frame Each field refreshes at 50 Hz PAL encodes color differently from NTSC PAL stands for Phase Alternation Line or Phase Alternated by Line, by which this system attempts to correct some of the color inaccuracies in NTSC See also NTSC
Phase Alternating Line PAL is the European standard for television transmission
(phase alternate line) (n ) A composite color standard similar to NTSC, except that the v-axis subcarrier reference signal inverts in phase at the horizontal line rate
A 625-line 50 Hz TV standard used in most of Europe and Australia (See NTSC)
Phase Alternate Line video standard used in Europe and other parts of the world for composite color encoding, using 625 lines at 50 fields per second with a 4 438 MHz color subcarrier, although other scanning systems may be used
{i} chum, buddy, an affectionate term for a friend
an accomplice or confederate
A colour television transmission system used in Australia
(Phase Alternate Line) Color TV system used by many Asian and European countries, including the UK - see CCIR
Phase Alternating Line
Phase Alternating Line A European conventional colour television standard, which evolved from the American NTSC standard The term "Phase Alternating Line" refers to the technique used to overcome the colour variations that can occur in the NTSC system
A mate; a partner; esp
Phase Alternate Line (TV standard)
Phase alternating line The current Australian analog transmission standard is PAL system B The PAL system consists of 625 lines per frame, only 576 of which are displayed
A 50 field video format used primarily in Europe, (abrv for Phase Alternating Line)
The European standard for color television transmission, calling for 625 lines of information, scanned at a rate of 25 frames per second (also see NTSC)
{f} make friends with, mingle with, fraternize, chum
The standard by which TV is broadcast in Europe It has a theoretical maximum resolution of 625 lines Also has an aspect ratio of 4: 3/1 33: 1, and in some places 16: 9/1 78: 1
Phased Alternate Line, analog standard for television transmission (mainly Europe), frame 4: 3, 625 lines
a close friend who accompanies his buddies in their activities
Your pals are your friends. palled palling pal around if you pal around with someone, you do things together as friends pal around with
Phase alternate line (European color TV standard)
A European video out standard to display images on a TV screen
(Phase Alternation Line) Standard broadcast signal received by Televisions in many European countries The main difference between NTSC, the television standard used in the United States, and PAL is that NTSC delivers 525 lines of resolution at 60 half-frames per second, whereas PAL delivers 625 lines at 50 half-frames per second
The Phase Alternate by Line colour TV format used in the UK and in most of Europe, where each frame has 625 lines comprised of two interlaced fields
Abbreviation for phase alternation by line A composite color standard used in many parts of the world for TV broadcast The phase alternation makes the signal relatively immune to certain distortions (compared to NTSC) Delivers 625 lines at 50 frames per second PAL-plus is an enhanced-definition version
Short for Phase Alternation Line, the dominant television standard in Europe delivering a resolution of 625 lines at 25 frames per second
Phase Alternating Line system A color television system used in Europe, Australia, parts of Africa and the Middle East It has 625 horizontal scan lines and 25 frames per second
Phase Alternate Line, a video format used in most parts of the world for television
An abbreviation for phase-alternating line, PAL is the color television system used throughout most of Europe and many places around the world pixel An individual picture element
become friends; act friendly towards
pal up
to become friends with
pal up
To form a small group
pal nut
ring that is is combined with a screw in order to prevent it from opening
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
A companion; a comrade
associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
To connect or join together; combine
associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

bro
a male who is preppy
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
To assign a buddy, or partner
dude
A tourist
dude
A man
dude
he

Dude don't know what's good for him.

fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
fellow
To suit with; to pair with; to match
friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

gentleman
Toilets intended for use by men
guy
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

guy
To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

guy
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
guy
To equip with a support cable
guy
A male

Jane considers that guy to be very good looking.

guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

guy
thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
kid
To make a fool of (someone)
kid
Of a goat, to give birth to kids
kid
Kidskin
pen pal
A person with whom one communicates using letters, usually over a long distance
guy
stay-rope
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
associate
{a} connected, influenced one by another
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
associate
{a} joined in league
associate
{v} to keep company, to unite
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
gentleman
{n} a term of complaisance
guy
{n} a rope to keep a heavy body steady while hoisting or lowering, or to confine a boom forward
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
E-pal
{i} e-mail penpal, friend who communicates with another by e-mails
Friend
mucker
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Guy
given name, male
Guy
{i} male first name
Man
auto
Man
nar
Partner
aite
Person
gentle
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
noun man
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
Enter keywords
associate
To accompany; to keep company with
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
To connect or place together in thought
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
To connect in the mind or imagination
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
boy
n anak laki-laki (anak) 2 n cowok
boy
A boy is a child who will grow up to be a man. I knew him when he was a little boy He was still just a boy
boy
To act as a boy; in allusion to the former practice of boys acting women's parts on the stage
boy
A young male, usually a child or adolescent
boy
chlopiec [HWAW-peets] Writer's block I know this word, but I can't offer an easy mnemonic for this word Hopefully, I don't need to because it's a very common word, and its common use gives ample opportunity to memorize it There is a similar word, however, chlop, which means "peasant " It might help remembering Date of entry: 4 April 2000
boy
feelings Some people say `boy' or `oh boy' in order to express feelings of excitement or admiration. Oh Boy! Just think what I could tell him
boy
A male African-American of any age
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy" a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys
boy
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys"
boy
n a young male person
boy
beginning of year
boy
in sailor language has no reference to age, but only to experience in seamanship A boy may be fifty or any other age A crew is divided into able seamen, ordinary seamen, and boys or greenhorns A “boy” is not required to know anything about the practical working of the vessel, but an “able seaman” must know all his duties and be able to perform them “A boy does not ship to know anything ”
boy
male child, as in: Is your new baby a boy or a girl?
boy
lit 'offering incense', a ceremony of offering sandalwood and frankincense to the consecrated fire during each of the five watches of the day (Var 'bui, nirang-i bui dadan, boy dadan')
boy
In various countries, a male servant, laborer, or slave of a native or inferior race; also, any man of such a race
boy
{ü} gosh! (cry of surprise, disappointment, or excitement)
boy
a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is"
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy"
boy
Male (usually adult) friends
boy
A proud parents son (of any age.)
boy
a youthful male person; "the baby was a boy"; "she made the boy brush his teeth every night"; "most soldiers are only boys in uniform"
boy
You can refer to a young man as a boy, especially when talking about relationships between boys and girls. the age when girls get interested in boys
boy
An adult male, particularly when used by straight women or gay men to refer to someone considered attractive
boy
{i} male child; son; young male; male servant (offensive)
boy
{i} nino
boy
Exclamation of surprise or pleasure
boy
A male servant, regardless of age, especially in a colonial context and in numerous compounds. (Compare French garçon; also adopted as such in various others languages, such as Dutch)
boy
Someone's boy is their son. Eric was my cousin Edward's boy I have two boys
boy
A male child, from birth to the age of puberty; a lad; hence, a son
boy
feelings You can refer to a man as a boy, especially when you are talking about him in an affectionate way. the local boy who made President `Come on boys', he shouted to the sailors. = lad see also backroom boy, blue-eyed boy, bully-boy, head boy, messenger boy, office boy, old boy, stable boy, Teddy boy
boy
A caring owners pet or working animal (of any age.)
boy
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys
bro
brother; a male sibling
bro
Personal greeting or nickname of endearing nature This term first originated in 1970's "Soul Train"
bro
brother; an African-American
Türkçe - İngilizce
A kind of pigeon
(Askeri,Teknik) blade
impeller
boy
length

Tom measured the length of the board. - Tom panonun boyunu ölçtü.

His horse won by three lengths. - Onun atı üç boy farkla kazandı.

son
ultimate

So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning. - Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz.

Such considerations ultimately had no effect on their final decision. - Bu tür düşüncelerin sonuçta onların nihai kararı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.

son
{s} latest

His motorcycle is the latest model. - Onun motosikleti en son model.

His latest novel is well worth reading. - Onun en son romanı okumaya değer.

son
last

The last straw breaks the camel's back. - Devenin belini kıran son saman çöpü.

Date of last revision of this page: 2010-11-03 - Bu sayfanın son güncellenme tarihi: 2010.11.03

boy
height

Tom and his brother are about the same height. - Tom ve erkek kardeşi yaklaşık aynı boyda.

Meg is about the same height as Ken. - Meg Ken ile yaklaşık aynı boydadır.

son
{s} final

Finally we have learned the truth. - Sonunda,gerçeği öğrendik.

The lioness finally gave chase to the gazelle. - Dişi aslan sonunda ceylanı kovaladı.

boy
tribe

Members of that tribe settled along the river. - O kabilenin üyeleri nehir boyunca yerleşti.

The Gauls are close to the Germanic tribes. - Galyalılar, Germen boylarına yakındır.

partner
{i} partner
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
boy
stature; clan
son
{i} close

The store is closed until further notice. - Bir sonraki duyuruya kadar mağaza kapalı.

It was clear to everyone that the vote would be close. - Seçim sonucunun yakın olacağı herkes tarafından biliniyordu.

Son
to
boy
dimension

Tom comes from another dimension. - Tom başka bir boyuttandır.

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları görselleştirmek zordur.

boy
taille
boy
(Tıp) body height
boy
elongation
individual
(Tıp) individual
man
inductive
pals
(Askeri) pulse
son
(Denizbilim) boundary
boy
full-length

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

boy
stature

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

boy
extent

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

Layla's letters revealed the extent of her racism. - Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı.

boy
figure

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

boy
size

A person's heart is approximately the same size as their fist. - Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

Do you have these shoes in my size? - Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı?

son
sequel
son
crucial

The first minutes after a heart attack are crucial. - Bir kalp krizinden sonra ilk dakikalar çok önemlidir.

son
conclusion

We came to the conclusion that we should help him. - Ona yardım etmemiz gerektiği sonucuna vardık.

Only after a long dispute did they come to a conclusion. - Ancak uzun bir tartışmadan sonra bir sonuca vardılar.

son
death

He took charge of the firm after his father's death. - Babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu o aldı.

He took care of the business after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi.

son
bottom

Tom found the wallet he thought he'd lost after searching the house from top to bottom. - Evi baştan aşağı aradıktan sonra Tom, kaybettiğini düşündüğü cüzdanı buldu.

I'll bet my bottom dollar he'll succeed. - Onun başaracağına dair son dolarımla bahse girerim.

son
finish

I will study abroad when I have finished school. - Okulu bitirdikten sonra yurtdışında eğitim yapacağım.

A few minutes after he finished his work, he went to bed. - İşini bitirdikten birkaç dakika sonra, o yatmaya gitti.

son
latter

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı.

The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method. - Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı.

son
expiration
Boy
(Tıp) colo r
boy
linear measurement
boy
{i} clan
boy
bulk
boy
phratry
boy
phrathy
son
{i} upshot
son
secundine
son
{s} nth
son
tail end
son
{i} fate

The last witness sealed the prisoner's fate. - Son tanık mahkûmun kaderini belirledi.

The fate of the hostages depends on the result of the negotiation. - Tutsakların kaderi görüşmenin sonucuna göre değişir.

son
{i} quietus
son
{i} kiss off
son
{s} bedrock
son
{i} expiry
son
{i} curtains

The room looks different after I've changed the curtains. - Perdeleri değiştirmemden sonra oda farklı görünüyor.

son
{i} ruination
son
epilogue
son
{i} omega
pal