make fun of; secure with rope; secure with a chain

listen to the pronunciation of make fun of; secure with rope; secure with a chain
İngilizce - Türkçe

make fun of; secure with rope; secure with a chain teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

guy
adam

Niçin adamları topluyorsunuz? - Why were you picking up guys?

O araba satıcısı oldukça acayip bir adam. - That car salesman was a pretty off the wall kind of guy.

guy
herif

Şu herifi tanımıyor musun? - Don't you recognize that guy?

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

guy
{f} takılmak

Tom tam olarak Mary'nin takılmak istediği adam türü. - Tom is exactly the sort of guy Mary wants to hang out with.

Tüm yapmak istediğim siz çocuklarla takılmak. - All I want to do is hang out with you guys.

guy
ip
guy
herifçioğlu
guy
alaya almak
guy
vento
guy
adamcık
guy
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

guy
halat/adam
guy
çıkarılan veya indirilen yükü yerinde tutan halat
guy
taklit et
guy
halatla tutturmak
guy
gemi direklerini yerlerinde saptayan halat
guy
i., k.dili. adam
guy
{f} bağlamak
guy
{f} alay etmek
guy
{f} rezil etmek
İngilizce - İngilizce
{f} guy
make fun of; secure with rope; secure with a chain