birey

listen to the pronunciation of birey
Türkçe - İngilizce
individual

We must respect individual liberty. - Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız.

The prouder the individual, the harsher the punishment. - Birey ne kadar gururlu olursa, ceza o kadar sert olur.

individual fert
individuum
person

Accept a person's love. - Bir bireyin sevgisini kabul et.

AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it. - Yalnızca her birey ona karşı harekete geçmeye karar verirse, AIDS durdurulabilir.

(an) individual
individuals

Society has a great influence on individuals. - Toplumun bireyler üzerinde büyük bir etkisi vardır.

We're a team, not individuals! We need to work as a team. - Biz bir takımız, bireyler değil! Bir takım olarak çalışmamız gerekiyor.

birey olarak
as individuals
birey ayırdedilebilirliği
(Dilbilim) person discriminability
birey dil
(Dilbilim) idiolect
birey katsayısı
individual coefficient
birey olma durumu
personhood
birey olmak
individuate
bireyler
individuals

We're a team, not individuals! We need to work as a team. - Biz bir takımız, bireyler değil! Bir takım olarak çalışmamız gerekiyor.

Society has a great influence on individuals. - Toplumun bireyler üzerinde büyük bir etkisi vardır.

acil,ivedi; birey, bireysel
(Askeri) immediate; individual
Türkçe - Türkçe
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
Bir türün kapsamı içine giren somut varlık
İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert
Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert
Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri
Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert
fert
BİREY
(Hukuk) Fert, şahıs, kişi
birey oluş
Yumurtanın döllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdiği gelişim evrelerinin bütünü, ontogenez, soy oluş karşıtı
birey