an object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class

listen to the pronunciation of an object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
İngilizce - Türkçe

an object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

individual
birey

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
bireysel

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual freedom is the foundation of democracy.

individual
{s} özgün
individual
{s} özel
individual
{i} şahıs
individual
(sıfat) başlıbaşına, özel, tek, kişisel, bireysel, şahsi, özgün, birbirinden ayrı
individual
(isim) birey, fert, kişi, şahıs
individual
başlı başına
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
individuallyayrı ayrı
individual
kişi

Her kişi bir bireydir. - Every person is an individual.

Toplumdaki değişiklikler kişilerden gelir. - Changes in society come from individuals.

individual
tek kişilik
individual
s. tek, yalnız, ayrı, başlı başına; hususiyeti olan; ferdi, bireyseli. fert, birey, kimse, şahıs; tane
individual
(Tıp) Tek, ayrı, yalnız
individual
(Tıp) Kişi, fert
individual
(Tıp) Kişiye has, kişisel
individual
hususiyeti olan
İngilizce - İngilizce
individual
an object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class