a rope used to adjust the position of a spinnaker pole

listen to the pronunciation of a rope used to adjust the position of a spinnaker pole
İngilizce - Türkçe

a rope used to adjust the position of a spinnaker pole teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

guy
adam

Ne! Sen hâlâ o adamla birlikte misin? ve biz cevaplarız: Ne yapabilirim! Onu seviyorum! - What! You're still with that guy? and we answer: What can I do! I LOVE him!

Bu adamın ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. - I have no idea what that guy is thinking.

guy
herif

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

guy
{f} takılmak

Tüm yapmak istediğim siz çocuklarla takılmak. - All I want to do is hang out with you guys.

Siz çocuklar takılmak istemez misiniz? - Don't you guys hang out?

guy
ip
guy
herifçioğlu
guy
alaya almak
guy
vento
guy
adamcık
guy
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

guy
halat/adam
guy
çıkarılan veya indirilen yükü yerinde tutan halat
guy
taklit et
guy
halatla tutturmak
guy
gemi direklerini yerlerinde saptayan halat
guy
i., k.dili. adam
guy
{f} bağlamak
guy
{f} alay etmek
guy
{f} rezil etmek
İngilizce - İngilizce
guy
a rope used to adjust the position of a spinnaker pole