benzetmek

listen to the pronunciation of benzetmek
Türkçe - İngilizce
liken
bash up
mistake for
ruin
liken to
beat
emulate
draw a parallel between
trash
parallel
smash
break
to ruin, break, smash
simulate
to mistake (something) for (something else)
clobber
sort smb. out
to beat, thrash
imitate
compare; assimilate
associate
belabour [Brit.]
to mistake (for), to mix sb up (with sb); to compare to, to liken; to ruin, to break, to smash; to beat, to trash
to compare (something) with (something else)
belabor
{f} compare
pretend
compare to
{f} belabour
do one's job for one
knock galley west
mistake
{f} assimilate
benzetmek gibi olmasın
(Konuşma Dili) In making this comparison I don't want to wish on the one person the troubles that have befallen the other
benzetme
{i} similitude
benzetme
(Dilbilim) accommadation
benzetme
likening
benzetme
approximating
benzetme
assimilation
benzetme
emulating
benzetme
(Ticaret) simulation
iyice benzetmek
clobber
benze
resemble

Do you think he resembles his father? - Onun babasına benzediğini düşünüyor musun?

He resembles his father very much. - O, babasına çok benzemektedir.

benze
{f} resembling

Programming languages have gradually started resembling natural languages. - Programlama dilleri giderek doğal dillere benzemeye başladı.

benzetme
mimesis
benzetme
simile
birine benzetmek
Take someone for
Benze
(Tıp) homeo
benzetme
image
benzetme
imitation; simile
benzetme
{i} comparison
benzetme
imitation, act of imitating
benzetme
lit. figure of speech
fena halde benzetmek
to beat sb to a pulp
kuşa benzetmek
to spoil (something) by trying to improve it
kuşa benzetmek
to spoil sth while trying to improve, to change into worse
maymuna benzetmek/çevirmek
to make (someone, something) look ridiculous
tıpatıp benzetmek
hit off
yüne benzetmek
to animalize
Türkçe - Türkçe
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak: "Onu ceylana benzetiyorum."- R. H. Karay
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak
Dövmek
Kötü bir duruma getirmek, bozmak
Benzer duruma getirmek
(Osmanlı Dönemi) İMALE
(Osmanlı Dönemi) TAKAYYUZ
Benzetme
tanzir
benzetme
Bir şeyin niteliğini anlatmak için, o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme işi, benzeti, teşbih: "Bütün tumturaklı sözleri, bütün az rastlanır benzetmeleri tekrarladı."- A. İlhan
benzetme
Bir şeyin niteliğini anlatmak için, o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme işi, teşbih
benzetme
Benzetmek işi
benzetmek