arkadaş olmak

listen to the pronunciation of arkadaş olmak
Türkçe - İngilizce
Make friends with someone
be friends with

I don't want to be friends with him. - Onunla arkadaş olmak istemiyorum.

Tom wants to be friends with Mary. - Tom Mary ile arkadaş olmak istiyor.

keep smb. company
to become friends, to make friends (with), to be friends (with)
make friends with

I want to make friends with Nancy. - Nancy ile arkadaş olmak istiyorum.

I want to make friends with your sister. - Kız kardeşinle arkadaş olmak istiyorum.

make friends

I want to make friends with Nancy. - Nancy ile arkadaş olmak istiyorum.

I did my best to make friends with Tom. - Ben Tom ile arkadaş olmak için elimden geleni yaptım.

to become friends

Children always find a reason to become friends. - Çocuklar her zaman arkadaş olmak için bir neden bulur.

pal up with
consociate
pal up
befriend
friends

Tom just wants to be friends with you. - Tom sadece sizinle arkadaş olmak istiyor.

Tom wanted to be just friends. However, Mary wanted much more. - Tom sadece arkadaş olmak istedi. Ancak, Mary çok daha fazlasını istedi.

(Argo) down
friends with

I want to make friends with your sister. - Kız kardeşinle arkadaş olmak istiyorum.

I don't want to be friends with you. - Seninle arkadaş olmak istemiyorum.

pal
biriyle arkadaş olmak
take up with
arkadaş ol
befriend

While in jail, Tom befriended John, an infamous car thief. - Tom, hapiste iken, kötü şöhretli bir araba hırsızı olan John'la arkadaş oldu.

Sami befriended dangerous people. - Sami tehlikeli insanlarla arkadaş olmuştu.

arkadaş ol
become friends with
arkadaş olma
make friends
yakın arkadaş olmak
chum
yakın arkadaş olmak
be great chums
Türkçe - Türkçe
Bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
(Osmanlı Dönemi) TEMALÜ'
Arkadaş olma
(Osmanlı Dönemi) TERAFUK
arkadaş olmak