plural form of gentleman farmer

listen to the pronunciation of plural form of gentleman farmer
İngilizce - İngilizce
gentlemen farmers
gentleman farmers
plural of gentleman
gentlemen
plural form of gentleman farmer

  Heceleme

  plu·ral form of gen·tle·man farm·er

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv centılmın färmır

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈʤentəlmən ˈfärmər/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈʤɛntəlmən ˈfɑːrmɜr/

  Günün kelimesi

  analphabet