on

listen to the pronunciation of on
İngilizce - Türkçe
(İnşaat) üstünde
{e} üzerinde
{e} e doğru
üzerine
çalışır durumda
edat üzerinde
üzerinde, üstünde; üzerine, üstüne: on the end table sehpanın üstünde. on the wall duvarın üstünde. Don't write on the wall. Duvarın
edat
{e} esnasında
durmadan
makbul
{e} yönünde
-ince
{e} 1. üzerinde, üstünde; üzerine, üstüne: on the end table sehpanın üstünde. on the wall duvarın üstünde. Don't write on the wall. Duvarın
hakkında
{e} civarında
tarafında
kenarında
uyarınca
üzerindeki
hususunda
üstünde üstüne
{e} ile
beri
(Bilgisayar) bağlantı noktası
ile ilgili
ilerde
ileri
-da
sürekli
(Bilgisayar) gün
(Bilgisayar) eşittir
için
göre
boyuna
ileriye doğru
(Bilgisayar) yeri
-e
(Askeri) tamam! komutu
oynamak
giyilmiş
durumunda
giymiş
-e doğru
amacıyla
çalışır
içinde
(Bilgisayar) tarih
(Bilgisayar) bilgisayar açık
(Bilgisayar) etkin
(Bilgisayar) bu tarihte
(Bilgisayar) tarihinde
(Bilgisayar) açtı
yanmakta
yanmak
(edat) üstün(d)e
yanında
konusunda
ileriye
de
aralıksız
üzerin(d)e
kıyısında
halinde
üstüne
-de
(Askeri) THE JOB TRAINING ADVISORY SERVICE: B TİPİ OJT DANIŞMA HİZMETİ: Belirli Hava Kuvvetleri ihtisas veya meslek sahalarına ait OJT programlarının planlanmasında bütün kademelerdeki komutanlara yardımda bulunur
on the offensive hücum halinde
uyanık
{s} çakırkeyif
on the contrary
aksine

Mary fakir değildir. Aksine, o oldukça zengindir. - Mary is not poor. On the contrary, she is quite rich.

Jack'in müzikte iyi olmadığı doğru değil, aksine, o piyanoyu iyi çalar. - It isn't true that Jack is no good at music; on the contrary, he plays the piano well.

on purpose
kasten

Bunu kasten yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

Bunu kasten yaptın, değil mi? - You did this on purpose, didn't you?

on purpose
bilerek

Tom onu bilerek yaptı. - Tom did it on purpose.

Bilerek onun hislerini incittim. - I hurt her feelings on purpose.

on purpose
bile bile

Onu bile bile yaptın. - You did that on purpose.

Bunu bile bile yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

on purpose
mahsus

Bunu mahsus yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

on account of
-den dolayı
on foot
yürüyerek

Bazı öğrenciler otobüsle gitti, diğerleri de yürüyerek gitti. - Some of the students went by bus, and others on foot.

JR istasyonuna yürüyerek ulaşmak kaç dakika sürer? - How many minutes does it take to get to the JR station on foot?

on account of
bakımından
on account of
den dolayı
on behalf of
in adına
on duty
(Fiili Deyim ) görev beşında , nöbette
on loan
ödünç
on me
yanımda

Mektup şimdi yanımda değil. - I don't have the letter on me now.

Yanımdaki bütün parayı Tom'a verdim. - I gave Tom all the money I had on me.

on my own
kendi kendime

İşi kendi kendime bitirdim. - I finished the job on my own.

on my own
(Bilgisayar) tek başıma

Tek başıma çalışmayı tercih ederim. - I prefer to work on my own.

İşi tek başıma bitirmek istiyorum. - I want to finish the work on my own.

on request
istek üzerine
on the contrary
bilâkis
on the contrary
tam tersine
on the left
solda
on top of
ayrıca
be on
açık olmak
be on
(Konuşma Dili) televizyona çıkmak
be on
oynamak
be on
yanmak
be on
(Konuşma Dili) birisi
be on
(Konuşma Dili) ısmarlanmak
be on
(Konuşma Dili) -den olmak
on account of
sebebiyle yüzünden
on account of
sebebiyle, yüzünden
on behalf of
birinden yana
on behalf of
yerine tarafından
on behalf of
tarafından

Bay Simon tarafından arıyorum sizi. - I'm calling you on behalf of Mr. Simon.

on behalf of
yerine
on behalf of
lehine
on behalf of
-in yararına
on behalf of
-in namına
on behalf of
temsilen
on behalf of
onun adına
on duty
nöbetçi olmak
on duty
nöbetçi

Polis o gün nöbetçiydi. - The policeman was on duty on that day.

on edge
kılıcına
on fire
ateşli
on fire
yanan
on foot
ayakta
on foot
tabanvayla
on foot
(Konuşma Dili) tabanvay
on hold
(Televizyon) beklemede
on hold
beklemede (telefon)
on hold
telefona bağlanmayı bekleme
on line
onlayn
on line
bağlantılı
on line
(Bilgisayar) hat üzerinde
on loan
(Ticaret) kredi ile
on purpose
tasarlayarak
on request
istenildiği zaman
on site
işyerinde
on site
yerleşkesinde
on site
şantiyede
on strike
grevde olmak
on strike
(Ticaret) grevde

Otobüs sürücüleri bugün grevde. - The bus drivers are on strike today.

Air France çalışanları geçen yaz grevdeydiler. - The employees of Air France were on strike last summer.

on the
(Bilgisayar) üzerinde

Masanın üzerinde bir elma var. - There is an apple on the table.

Masanın üzerinde bir kitap var. - There is a book on the table.

on the contrary
tam aksi
on the contrary
buna karşılık
on the contrary
tümüyle tersi
on the fly
uçarken
on the fly
havada iken
on the go
gittikçe
on the go
harekette
on the go
faaliyette

Tom her zaman faaliyette. - Tom is always on the go.

on the go
iş başında

Tom sürekli olarak iş başındadır. - Tom is continually on the go.

on the ground
olay yerinde
on the run
(deyim) ayaküstü
on the spot
zor durumda

Tom zor durumda bırakıldı. - Tom was put on the spot.

on the spot
hemen oracıkta
on the spot
yerinde

Polisler hırsızı olay yerinde tutukladı. - The police arrested the burglar on the spot.

Polis olay yerinde Tom'un lisansını askıya aldı. - The police suspended Tom's licence on the spot.

on the way
bitmek üzere
on top of
tepesinde

Dağın tepesindeki hava çok inceydi. - The air on top of the mountain was very thin.

Tom bir terfi aldıktan sonra kendini dünyanın tepesindeymiş gibi hissediyordu. - Tom was feeling on top of the world after getting a promotion.

on your own
kendi kendine
to be on
yanmak
to be on
oynamak
on account of
için

O, hasta olduğu için okula gidemiyor. - She cannot attend school on account of illness.

Hasta olduğu için sınava giremedi. - He could not take examination on account of his illness.

on account of
ötürü
on behalf of
-in adına
on behalf of
yararına
on board
trende
on board
yerleşik
on board
uçakta

Uçaktaki herkes güvendeydi. - Everyone on board was safe.

Bütün yolcular uçakta mı? - Are all the passengers on board?

on board
gemiye

Onlar gemiye bindiler. - They went on board the ship.

Bayanlar ve baylar, gemiye hoş geldiniz. - Ladies and gentlemen, welcome on board.

on board
uçağa

Birkaç yolcu uçağa bindi. - A few passengers went on board the plane.

Onlar uçağa ayak bastılar. - They stepped on board the airplane.

on board
trene
on demand
ibrazında
on demand
görüldüğünde
on duty
iş başında
on duty
nöbette
on edge
stresli
on fire
alevler içinde
on foot
yayan

Oraya ister taksiyle gidin, ister yayan gidin, fazla bir farkı yoktur. - It will make little difference whether you go there by taxi or on foot.

O günlerde okula yayan giderdim. - I went to school on foot in those days.

on line
çevrimiçi
on loan
ödünç olarak
on request
istenildiğinde
on the contrary
bilakis
on the contrary
tersine

O tembel değildir, tam tersine sıkı çalışan biri olduğunu düşünüyorum. - He's not lazy. On the contrary, I think he's a hard worker.

Savaş, barış getirmez. Tam tersine, o acı ve keder getirir. - War doesn't bring on peace; on the contrary, it brings pains and grief on both sides.

on the contrary
tam tersi
on the fly
anında

Soğuk öyle ki kuşlar anında düştü. - The frost was such that the birds fell on the fly.

on the ground
yerde

Tom yerde bir şey gördü. - Tom saw something on the ground.

Asker yerde yaralı yatıyordu. - The soldier lay injured on the ground.

On the
on da
on account of
cihetiyle
on behalf
adına, birinin namına

şirket sözleşmelerinde ve bazı resmi işlemlerde sıkça rastanan bir terim. temsil durumunda, o kişi adına haraket ediliyor.

on behalf of
adına

İş arkadaşlarım adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. - I would like to express our thanks on behalf of my colleagues.

Başkan yardımcısı törene başkan adına katıldı. - The vice-president attended the ceremony on behalf of the president.

on board
gemide

Gemide epeyce yolcu vardı. - There were quite a few passengers on board the ship.

Gemide epeyce yolcu vardı. - There were quite a few passengers on board.

on demand
İstendiğinde, talep üzerine
on duty
görevde bulunmak

üniversite hayatım boyunca fakülte başkanlığı gibi görevlerde bulundum.

on for
için üzerinde
on hold
Beklemede, askıda
on hold
(Telefon) beklemede
on me
ısmarlamak

beers on me - biralar benden.

on me
üzerime
on of
Üzerine
on request
talebe göre
on strike
grev

Otobüs şoförleri yarın greve gidecekler. - The bus drivers are going on strike today.

Bugün greve karşı grevdeyim. - Today I'm on strike against the strike.

on the contrary
öte yandan. bilakis. aksine
on the fly
Bir iş yapıldığı/olduğu esnada
on the fly
(deyim) Bir şey yapılıyor olduğu esnada, bir iş sürerken
on the go
sürekli aktif ve meşgul
on the ground
Olayın gerçekleştiği yerde, işin yapıldığı yerde
be on
(makine/aygıt) çalışmak, açık olmak
be on
(deyim) you are on [kd] oneriyi,bahsi,teklifi kabul etmek
be on
(elektrik/su/gaz) açık olmak; (elektrik/ışık) açık olmak
be on
(deyim) olacak ,yapilacak
be on
(deyim) not be on [kd] kabul edilmez ,mantiksiz
be on
(deyim) bir filmin,oyunun, vb. gosterilmesi,oynamasi
on account of
dolayısıyla

Yağmur dolayısıyla maç iptal edilebilir. - The football game might be called off on account of rain.

Deprem dolayısıyla bazı uçuşlar ertelendi. - A couple of flights were delayed on account of the earthquake.

on account of
uğruna
on account of
yüzünden

O, hastalık yüzünden gelemedi. - She could not come on account of illness.

O, hastalığı yüzünden okula gidemiyor. - She cannot attend school on account of illness.

on account of
dolayı

Depremden dolayı birkaç uçuş ertelendi. - A couple of flights were delayed on account of the earthquake.

Hastalıktan dolayı gitmedim. - I didn't go on account of illness.

on account of
(Fiili Deyim ) 1- namına , hesabına 2- yüzünden
on behalf of
namına
on demand
talep üzerine
on demand
mal istenildiğinde
on duty
görevde

Sabah dokuzdan akşam beşe kadar görevdeyim. - I'm on duty from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

Bu pazar görevde olacağım. - I'll be on duty this Sunday.

on duty
görev başında

Görev başında sigara içmesen iyi olur. - You had better not smoke while on duty.

Polislerin görev başında içmelerine izin verilmez. - The police aren't allowed to drink on duty.

on duty
görevli

Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti. - The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him.

İsyan başladığında sadece görevli tek müdür vardı. - There was only one warden on duty when the riot started.

on duty
vazifeli
on edge
sinirli
on edge
endişeli
on edge
gergin

Sabahtan beri gerginim. - I've been on edge all day.

Biraz gergin görünüyorsun. - You do seem a little on edge.

on edge
(deyim) sinirli endiseli,sabirsiz
on edge
sabırsız
on edge
aşırı hassas
on fire
alevli
İngilizce - İngilizce
Ontario, a province of Canada
Generated by

the free group on four letters.

Paid for by

I paid for the airfare and meals for my family, but the hotel room was on the company.

Later

Ten years on nothing had changed in the village.

Having reached a base as a runner and being positioned there, awaiting further action from a subsequent batter
Indicating a means of subsistence

The dog survived three weeks on rainwater.

in the state of being active, functioning or operating
performing according to schedule

Is the show still on?.

Because of, or due to

To contact someone on a hunch.

Supported by (the specified part of itself)

After resting on his elbows, he stood on his toes, then walked on his heels.

Dealing with the subject of, about, or concerning something

The World Summit on the Information Society.

Some time during the day of

Can I see you on a different day? On Sunday I'm busy.

Having V^n as domain and V as codomain, for some set V and integer n

an operator on V.

In the possession of

I haven't got any money on me.

Having identical domain and codomain

a function on V.

Positioned at the upper surface of, touching from above

on the table; on the couch.

Regularly taking (a drug)

He's acting so strangely, I think he must be on something.

Away or occupied with (e.g. a scheduled activity)

on holiday.

Used to indicate a means or medium

Can't you see I'm on the phone?.

Immediately after

On Jack's entry, William got up to leave.

Touching; hanging from

The painting hangs on the wall.

in, or towards the half of the field on the same side as the batsman's legs; the left side for a right-handed batsman; leg
to an operating state

turn the television on.

{p} upon
{a} forward, in due progression
sul
You often use on after the adverbs `early', `late', `far', and their comparative forms, especially at the beginning or end of a sentence, or before a preposition. The market square is a riot of colour and animation from early on in the morning Later on I learned how to read music The pub where I had arranged to meet Nobby was a good five minutes walk further on
Toward; for; indicating the object of some passion; as, have pity or compassion on him
If someone or something is on a surface or object, the surface or object is immediately below them and is supporting their weight. He is sitting beside her on the sofa On top of the cupboards are vast straw baskets which Pat uses for dried flower arrangements On the table were dishes piled high with sweets
See At (synonym)
Denoting performance or action by contact with the surface, upper part, or outside of anything; hence, by means of; with; as, to play on a violin or piano
Dealing with the subject of about, or concerning something
Used in the context of general equities Conjunction that denotes trade execution /indication, usually during a pre-opening look "Looks 6 on 6000 shares at opening " See: for/at
with a forward motion; "we drove along admiring the view"; "the horse trotted along at a steady pace"; "the circus traveled on to the next city"; "move along"; "march on"
By virtue of; with the pledge of; denoting a pledge or engagement, and put before the thing pledged; as, he affirmed or promised on his word, or on his honor
At the peril of, or for the safety of
If someone has something on you, they have evidence that you have done something wrong or bad. If they have nothing on you, they cannot prove that you have done anything wrong or bad. He may have something on her. He may have supplied her with drugs, and then threatened to tell if she didn't do this You've got nothing on me and you know it. Your theory would never stand up in a court of law
You use on to introduce an activity that someone is doing, particularly travelling. I've always wanted to go on a cruise Students on the full-time course of study are usually sponsored
forth; ahead; while continuing
Having V as both domain and codomain
If you say that someone goes on at you, you mean that they continually criticize you, complain to you, or ask you to do something. She's been on at me for weeks to show her round the stables He used to keep on at me about the need to win
Slang: makeable; Slang: onside; favorably located
If something is done on an instrument or a machine, it is done using that instrument or machine. songs that I could just sit down and play on the piano I could do all my work on the computer
In continuance; without interruption or ceasing; as, sleep on, take your ease; say on; sing on
You use on to say what part of your body is supporting your weight. He continued to lie on his back and look at clouds He raised himself on his elbows, squinting into the sun She was on her hands and knees in the bathroom
prep on [OE on]
covering
along, forwards (continuing an action)
If you live on a particular kind of food, you eat it. If a machine runs on a particular kind of power or fuel, it uses it in order to function. The caterpillars feed on a wide range of trees, shrubs and plants He lived on a diet of water and tinned fish making and selling vehicles that run on batteries or fuel-cells. = off
in a state required for something to function or be effective; "turn the lights on"; "get a load on
Taxes or profits that are obtained from something are referred to as taxes or profits on it. a general strike to protest a tax on food and medicine last week The Church was to receive a cut of the profits on every record sold
Occupied with; in the performance of; as, only three officers are on duty; on a journey
When an activity is taking place, you can say that it is on. There's a marvellous match on at Wimbledon at the moment We in Berlin hardly knew a war was on during the early part of 1941
If you say that something happens on and on, you mean that it continues to happen for a very long time. designers, builders, fitters -- the list goes on and on Lobell drove on and on through the dense and blowing snow. a desert of ice stretching on and on
prep: on, in 4,6,6,7,8
You use on in expressions such as `have a lot on' and `not have very much on' to indicate how busy someone is. I have a lot on in the next week
If something is on a surface or object, it is stuck to it or attached to it. I admired the peeling paint on the ceiling The clock on the wall showed one minute to twelve There was a smear of gravy on his chin. On is also an adverb. I know how to darn, and how to sew a button on
in, or towards the half of the field on the same side as the batsmans legs; the left side for a right-handed batsman; leg
You use on to introduce the method, principle, or system which is used to do something. a television that we bought on credit two months ago. a levelling system which acts on the same principle as a spirit level They want all groups to be treated on an equal basis
If you are on a committee or council, you are a member of it. Claire and Beryl were on the organizing committee He was on the Council of Foreign Relations
Hence, figuratively, to work on one's feelings; to make an impression on the mind
At the date of
Adhering; not off; as in the phrase, "He is neither on nor off,"
To or against the surface of; used to indicate the motion of a thing as coming or falling to the surface of another; as, rain falls on the earth
Forward, in progression; onward; usually with a verb of motion; as, move on; go on
If you get on a bus, train, or plane, you go into it in order to travel somewhere. If you are on it, you are travelling in it. We waited till twelve and we finally got on the plane I never go on the bus into the town On is also an adverb. He showed his ticket to the conductor and got on
If you put, throw, or drop something on a surface, you move it or drop it so that it is then supported by the surface. He got his winter jacket from the closet and dropped it on the sofa He threw a folded dollar on the counter. = onto
that is, he is not steady, he is irresolute
When you put a piece of clothing on, you place it over part of your body in order to wear it. If you have it on, you are wearing it. He put his coat on while she opened the front door I had a hat on
Hence, in consequence of, or following; as, on the ratification of the treaty, the armies were disbanded
on account of
Because of, due to, owing to

and His Imperial Majesty further agrees to pay to the British Government the sum of Three Millions of dollars, on account of debts due to British subjects by some of the said Hong merchants (or Cohong), who have become insolvent, and who owe very large sums of money to subjects of Her Britannic Majesty.

on account of
[[#Preposition|On account of]] the fact that: because, since

I had a pretty good notion of the weather conditions generally, on account of I was out in them.

on account of
For the sake of
on behalf of
Speaking or acting for

On behalf of all those present, may I thank you for a well executed presentation.

on board
On or in a means of transportation

Even when I am on board the plane, I can never feel secure that my luggage is, too.

on board
Agreeing or supporting

It's a good idea, but let's see if we can get a few more of the management team on board.

on board
Joining in or participating

Is that new teammate properly on board yet?.

on board
On a vehicle or vessel; aboard
on demand
When needed or required

Our new on-demand software delivery system is cutting edge.

on duty
actively engaged in an assigned task, duty or occupation
on edge
Tense, nervous or irritable

Waiting to see who had been chosen, we were all on edge.

on fire
Achieving good results at a rapid rate

That striker has scored four goals so far - he's on fire!.

on fire
Being burned by fire
on foot
Walking, jogging or running but not in a vehicle or on the back of an animal

The pub's not far, let's go on foot.

on hold
On reserve; being held for someone

I have a book on hold for me at the library.

on hold
Delayed; postponed

This project is on hold until we can get more information.

on hold
Waiting on a telephone call

I have been on hold for 45 minutes listening to a recording about how important my call is to them.

on line
On a queue; waiting one's turn for something

I'm waiting on line at the bakery.

on loan
loaned or lent

You may only have four books on loan at any one time.

on purpose
Purposefully; with intention; deliberately

That wasn't an accident! You did it on purpose!.

on site
Occurring at the site of a job, or at the location of the customer of a product or service, as opposed to at the vendor's factory or office

If we can't figure out how to diagnose this problem remotely, we're going to have to go on site again.

on strike
The state of withholding labour to effect change in management or government
on strike
The state of a batsman being the striker
on the contrary
opposite of what had earlier been expected or assumed
on the fly
Spontaneously or extemporaneously; done as one goes, or during another activity

The software program has a table of values for some results, but calculates others on the fly.

on the go
Actively traveling; busy; moving often

A good suitcase is essential for someone who is on the go as much as he is.

on the go
To have started

The new initiative is now on the go.

on the ground
on the spot, in situ
on the run
At a disadvantage; forced to abandon a position

The corruption charges against her aides have her on the run.

on the run
In a very hurried manner, usually while doing another activity

I only had half an hour for lunch, and I had to go to the bank as well as collect the car from the garage. This meant I had to eat on the run today.

on the run
Constantly traveling or moving from place to place

She's a busy executive and always on the run.

on the run
Fleeing

The suspect in the robbery is still on the run.

on the contrary
{a} contrariously
on the contrary
{a} contrariwise
on the ground
{a} down
on account of
Because of, owing to, due to, as a consequence of, thanks to, by/in virtue of, in view of
on the contrary
In opposition to what has been stated or what is expected: I'm not sick; on the contrary, I'm in the peak of health.contrarily: contrary to expectations; "he didn't stay home; on the contrary, he went out with his friends"
on the fly
(deyim) 1. in motion, busy. 2. while still in the air.3. in a hurry and often without preparation, hastily.4. simultaneously with another task
on the fly
(deyim) [done] while something or someone is operating or moving
on the go
Constantly busy or active
on the ground
In a place where real, practical work is done
On Condition
oc
On fire
afire
On foot
afoot
On the
sul
be on
appear in a show, on T V , radio, etc ; "The news won't be on tonight"
on account of
for, because of, due to
on behalf of
under the auspices of, in the name of, with the knowledge of
on behalf of
in the name of
on board
An ambiguous term on a B/L On Board followed by a date usually means received for shipment, and not necessarily Laden On Board Vessel The fine print on the back of the B/L should explain
on board
Cargo has been loaded on board a combined transport mode of conveyance Used to satisfy the requirements of a letter of credit, in the absence of an express requirement to the contrary
on board
Used in the context of general equities Long
on board
on the boat, on the ship, on the airplane, on the train
on condition
if, provided that
on demand
On Demand is a method of document creation which streamlines production and distribution through the use of technology The goal is to decrease waste because of over-ordering or out of date content and a more useful, relevant document resulting from the ability to keep content current and dynamic
on demand
upon request, when claimed
on demand
as soon as requested
on duty
at work
on duty
performing or scheduled for duties; "I'm on from five to midnight"; "Naval personnel on duty in Alaska"; "her on-duty hours were 11p m to 7 a m "
on edge
pressured, tense, hurrying, on needles and pins
on fire
lighted up by or as by fire or flame; "forests set ablaze (or afire) by lightning"; "even the car's tires were aflame"; "a night aflare with fireworks"; "candles alight on the tables"; "blazing logs in the fireplace"; "a burning cigarette"; "a flaming crackling fire"; "houses on fire"
on fire
burning; angry; enthusiastic
on foot
walking, standing
on line
To be part of a network of computers
on line
1   In computer technology, the state or condition of a device or equipment that is under the direct control of another device   2   In computer technology, the status of a device that is functional and ready for service
on line
Accessible by computer For a computer sitting on a desk, only data on disks are on-line If the computer also has a modem, and can connect to a computer network, than anything on that network is on-line Any computer that accepts incoming modem connections can make information available to other computers (via modem) on-line
on line
Actually connected or linked with a DFU station
on line
A printer communicating with a computer is said to be "on line " "Off line" means the printer is communicating with itself Form and line feed only work when the printer is off line A printer cannot receive data from a computer unless it is "on line " Internet users are often said to be "on line," but it's bad terminology
on line
Connected to the computer system and ready to communicate  
on line
connected to the Internet, while hooked up to a computer network
on loan
loaned, borrowed
on me
my responsibility, I will pay the bill
on my own
alone, by myself
on purpose
with intention; in an intentional manner; "he used that word intentionally"; "I did this by choice"
on purpose
purposefully, intentionally
on request
on the occasion of a request; "advice was free for the asking"
on site
located on a particular premises, taking place at a particular location; (Construction) activities and objects that are on a building site
on strike
refusing to work in order to force an employer to agree to certain demands
on the contrary
contrary to expectations; "he didn't stay home; on the contrary, he went out with his friends"
on the contrary
opposite of what has been stated
on the fly
Washers that land directly in the cup, without first striking the pit, are said to have landed on the fly This term also refers to a style of throwing where one aims directly for the cup rather than in front
on the fly
To write on the fly means to write directly from source data to CD data without first writing a disc image Optimum Power Calibration Area (OPC Area) A special area near the center of the recordable disc Before writing a track on a disc, the CD recorder must adjust the amount of power applied to the writing laser to an optimum level for each individual disc The optimum calibration area is reserved for this purpose Orange Book The Philips/Sony specification for Compact Disc Magneto-Optical (CD-MO) and Write-Once (CD-WO) systems - in other words, the standard by which recordable CDs are recorded
on the fly
A Web page with dynamic content, or one where the content is frequently changed On the fly is the opposite of a static or hardwired page whose content seldom changes
on the fly
To write on-the-fly means to write to CD data referenced in a virtual image without first writing a real ISO 9660 image
on the fly
on the run or in a hurry; "she wrote those letters on the fly"
on the fly
OTF is a common term used to describe the technique of resolving differential carrier-phase integer ambiguities without requiring a global navigation satellite receiver to remain stationary
on the fly
on the go; while moving from one place to another; in the air; changing regularly (regarding web sites in which the content is changed frequently)
on the fly
on the run or in a hurry; "she wrote those letters on the fly
on the go
very busy; in motion, in action, constantly moving
on the go
(of a person) very busy and active; "is always on the go"
on the run
The most recently issued (and, therefore, typically the most liquid) government bond in a particular maturity range
on the run
The most recently issued (and typically the most liquid) government bond in a particular maturity range
on the run
in a rush; running away; in retreat
on which
whereon
Türkçe - İngilizce
ten
{f} smile
deca
catch up
{f} prey
on bir
eleven

Since 1990, eleven female students received the award. - 1990'dan beri, on bir bayan öğrenci ödülü aldı.

Since 1990, eleven female students received the award. - 1990'dan beri on bir kız öğrenci ödül aldı.

on yıl
{i} decade

A millennium is made up of a hundred decades. - Bir milenyum yüz tane on yıldan oluşur.

I lost my son about a decade ago. - Yaklaşık on yıl önce oğlumu kaybettim.

on üç
baker's dozen
on bin
myriad
on bin
ten thousand

Is ten thousand yen enough? - On bin yen yeterli mi?

This watch cost me ten thousand yen. - Bu saat bana on bin yene mal oldu.

on iki
twelve

The students' lunch period is from twelve to one. - Öğrencilerin öğlen yemeği zamanı saat on ikiden saat bire kadardır.

The twelve stars on the flag of the European Union do not symbolize the twelve founding members of the union. They symbolize the Twelve Apostles. - Avrupa Birliği bayrağındaki on iki yıldız, birliğin on iki kurucu üyesini sembolize etmemektedir. O, on iki havariyi sembolize etmektedir.

on üç
bakers dozen
on üç
long dozen
onlar
they

They declined our invitation. - Onlar davetimizi reddetti.

They have no more wine. - Onların başka şarapları yok.

onlar
those

They used tools similar to those used there. - Onlar orada kullanılanlara benzer aletler kullandılar.

Those are their books. - Onlar onların kitapları.

onlar
them

Dima slept with 25 men in one night and then killed them. - Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü.

Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents? - The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü?

onlar
thats
on dört
fourteen

I will be fourteen years old tomorrow. - Yarın on dört yaşında olacağım.

Two times seven is fourteen. - İki kere yedi on dörttür.

on foot
ten feet
on yedi
{i} Seventeen

Tomorrow is my birthday and I will be seventeen. - Yarın doğum günüm ve on yedi olacağım.

I'll be seventeen next year. - Ben gelecek yıl on yedi olacağım.

on üç
{i} thirteen

Thirteen Americans were killed. - On üç Amerikalı öldürüldü.

Magdalena and Lech are thirteen. - Magdalena ve Lech on üç yaşındadır.

onlar
those ones
on