nöbette

listen to the pronunciation of nöbette
Türkçe - İngilizce
on guard

Tom fell asleep on guard duty. - Tom nöbette uyuyakaldı.

Tom was accused of falling asleep on guard duty. - Tom nöbette uykuya dalmakla suçlandı.

on duty
nöbet
watch

I'll take the first watch. - İlk nöbeti ben alacağım.

Let one of us keep watch while another takes a nap. - Diğeri şekerleme yaparken bizden biri nöbet tutsun.

nöbet
{i} spell
nöbet
turn

We took care of our children by turns. - Nöbetleşe çocuklarımıza baktık.

We took turns driving. - Nöbetleşe arabayı sürdük.

nöbet
{i} invasion
nöbet
guard

Tom fell asleep on guard duty. - Tom nöbette uyuyakaldı.

Two soldiers kept guard at the gate. - İki asker kapıda nöbet tuttu.

nöbet
inning
nöbet
innings
nöbet
post
nöbet
fit

He is subject to fits of anger. - O, öfke nöbetlerine eğilimlidir.

I killed him in a fit of rage - it wasn't premeditated. - Onu bir öfke nöbetinde öldürdüm. Planlanmış değildi.

nöbet
shift
nöbet
{i} sentry

He was a brave sentry. - O cesur bir nöbetçiydi.

nöbet
{i} tour
nöbet
ictus
nöbet
time: iki nöbet twice
nöbet
police

The policeman was on duty on that day. - Polis o gün nöbetçiydi.

nöbet
guard duty

Tom was accused of falling asleep on guard duty. - Tom nöbette uykuya dalmakla suçlandı.

Tom fell asleep on guard duty. - Tom nöbette uyuyakaldı.

nöbet
bout

A bout lasts about five minutes. - Bir nöbet yaklaşık beş dakika sürer.

Cancer patients often have to deal with debilitating bouts of nausea. - Kanser hastaları sıklıkla bulantı nöbetlerini azaltmakla uğraşmak zorundadır.

nöbet
attack
nöbet
shift (scheduled period of work); watch (of a sentry)
nöbet
turn of work
nöbet
sentry go
nöbet
turn; guard, watch; attack, fit, bout
nöbet
attack, fit, paroxysm, or seizure (caused by a recurrent disease)
nöbet
turn of duty
nöbet
paroxysm
nöbet
turn (of duty)
nöbet
trick
nöbet
(Biyoloji) seizure

Sami still has occasional seizures. - Sami'nin arada sırada nöbet geçiriyor.

Tom is having another seizure. - Tom başka nöbet geçiriyor.

nöbet
acces
Türkçe - Türkçe

nöbette teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Nöbet
(Osmanlı Dönemi) ZER
Nöbet
(Osmanlı Dönemi) NİYABE
Nöbet
(Osmanlı Dönemi) UKBE
Nöbet
nevbet
Nöbet
(Osmanlı Dönemi) FURSA
Nöbet
kezik
nöbet
Resmî yerlerde veya önemli kimselerin kapısında belli vakitlerde çalınan mızıka
nöbet
Sıra, keşik
nöbet
Sıra ile yapılan görev, keşik
nöbet
Kez, defa
nöbet
Sıra ile yapılan görev: "Karlı dağlar başında nöbet geceleri, siper içlerindeki yağmurlu uzun günler."- Y. K. Karaosmanoğlu
nöbet
Vakit vakit ortaya çıkan aynı türden fizyolojik bozuklukların bütünü: "Bir sıtma nöbeti içinde titreyerek olduğu yere çöreklendi."- S. F. Abasıyanık
nöbet
Hastalık sebebiyle titreme, yüksek ateş: "Bir aralık nöbeti artmış olacak, kebenin altından arabacıya seslendi."- M. Ş. Esendal
nöbet
Hastalık sebebiyle titreme, yüksek ateş
nöbet
Vakit vakit ortaya çıkan aynı türden fizyolojik bozuklukların bütünü
nöbet
Kez, defa: "Akşamları gelince sofra kalktıktan sonra çocuklarla bir nöbet daha oyun oynanır."- R. N. Güntekin
nöbette