on me

listen to the pronunciation of on me
İngilizce - Türkçe
yanımda

Yanımda çok param yok. - I don't have much money on me.

Yanımda hiç param yok. - I don't have any money on me.

ısmarlamak

beers on me - biralar benden.

üzerime
be on me
Benim olmak
on it
üzerinde

Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular. - After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.

Onun üzerinde adım var. - It has my name on it.

on that
bu konuda
on us
bize
İngilizce - İngilizce
on me

  Türkçe nasıl söylenir

  ôn mi

  Telaffuz

  /ˈôn ˈmē/ /ˈɔːn ˈmiː/

  Etimoloji

  [ 'on, 'än ] (preposition.) before 12th century. Middle English an, on, preposition & adverb, from Old English; akin to Old High German ana on, Greek ana up, on.

  Günün kelimesi

  redolent