halinde

listen to the pronunciation of halinde
Türkçe - İngilizce
in case of

Push this button in case of fire! - Yangın olması halinde bu butona bas!

In case of a fire, use the stairs. - Yangın halinde, merdivenleri kullan.

under

My house is under construction. - Benim evim inşaat halinde.

Our new school building is under construction. - Yeni okul binamız inşaat halinde.

at
in a condition of
(Konuşma Dili) in the case of
in the act of
on
accusative
event
hal
{i} situation

Tom often uses humor to defuse tense situations. - Tom genellikle gergin durumları etkisiz hale getirmek için mizah kullanır.

This makes the situation worse. - Bu, durumu daha kötü hale getirir.

hal
{i} status
halat halinde boyama
(Teknik,Tekstil) rope dyeing
hareket halinde
astir
hareket halinde
on the go
hareket halinde
in motion

Do not open while the train is in motion. - Tren hareket halindeyken açma.

Never open the door of a car that is in motion. - Hareket halindeyken arabanın kapısını asla açma.

hareket halinde
on the wing
hareket halinde
on the move

Tom is always on the move. - Tom her zaman hareket halinde.

This tank can shoot on the move. - Bu tank hareket halinde atış yapabilir.

hareket halinde olma
activity
hal
condition

Tom is still in critical condition. - Tom hâlâ kritik durumda.

Tom's condition is still critical. - Tom'un durum hâlâ kritik.

hal
{i} stand

The job offer still stands. - İş teklifi hâlâ duruyor.

He is still standing. - Halen ayakta duruyor.

hal
{i} state

Part of Hokkaido still remains in its natural state. - Hokkaido kısmı hâlâ doğal durumunda duruyor.

Even though the United States is a developed country, it still has some very poor people. - Gelişmiş bir ülke olsa bile Abd'de hala bazı çok yoksul insanlar var.

hal
{i} repair
hal
plight
hal
aspect
irtibat halinde olmak
keep in touch
seyir halinde
(Askeri) underway
özet halinde
compendious
hal
{i} lay

Layla became irresistible. - Leyla karşı konulmaz hale geldi.

The deep layers of the ocean is still almost unexplored. - Okyanusun derin katmanları hâlâ neredeyse keşfedilmemiş.

kendi halinde
simple
kendi halinde
composed
acil lüzum halinde
in case of emergency
bir bütün halinde
(Tıp) enblock
bütün halinde
bodily
cetvel halinde düzenlenmiş
tabular
dalgalar halinde yükselen şey
billow
devinim halinde
in motion
ekip halinde çalışma ruhu
team spirit
eylem halinde
in action
gereklilik halinde
in case of necessity
hal
demeanor
hal
melting
hal
port

Their ship is still in port. - Onların gemisi hâlâ limanda.

The storm will make it impossible for the ship to leave port. - Fırtına geminin limandan ayrılmasını imkansız hale getirdi.

hal
disposition
hal
dethronement
hal
instance
hal
strength
hal
order

I don't care who your father is. You still have to follow my orders. - Babanın kim olduğu umurumda değil. Hala benim emirlerime uymak zorundasın.

One of England's kings abdicated the throne in order to marry a commoner. - İngiltere krallarından biri, halktan biriyle evlenmek için tahttan çekildi.

hal
temper

She was in a bad temper. - O, kötü bir ruh hali içindeydi.

Matter changes its form according to temperature. - Madde sıcaklığa göre hal değiştirir.

hal
line of conduct
hal
pose
hal
behaviour
ismin -e halinde olan
datival
ismin -e halinde olan
(Dilbilim) dative
isyan halinde olmak
(deyim) be up in arms
kadro halinde teşkil etmek
(Askeri) constitute
kollektif birlik halinde
corporate
koro halinde
in unison
liste halinde
tabular
maddeler halinde sıralamak
specify
sefer halinde
under way
seyir halinde
under sail
sürü halinde hareket etmek
flock
tablo halinde
tabular
taslak halinde çizmek
sketch
topluluk halinde
gregarious
transit halinde
(Ticaret) in transit

I listen to the radio while in transit. - Transit halindeyken radyo dinlerim.

yaprak halinde
laminate
zorunluluk halinde
in case of emergency
özet halinde olan
summary
hal
posture
hal
position

My uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university. - Amcam geçen yıl öğretmenlikten emekli oldu, fakat üniversitede bir görevi hâlâ sürdürebiliyordu.

hal
case

In case of fire, call 119. - Yangın haline, 119'u ara.

The red lamp lights up in case of danger. - Kırmızı lamba tehlike halinde yanar.

hal
comportment
hal
occasion
tabaka halinde
stratified
sakin, kendi hâlinde yaşayan
residents, who live in their own state of
takım halinde
as a team
alay halinde yapılan
processional
artış halinde
on the increase
arıza halinde kullanılan yol
clearway
bedir halinde
at the full
beraberlik halinde oynanan el
rubber
bir bütün halinde toplamak
embody
buhar halinde
vaporish
bölümler halinde
fasciculate
bölümler halinde
fascicular
cam halinde
vitrescent
cürmü meşhut halinde
in flagrante delicto
cürmü meşhut halinde yakalamak
to catch sb red-handed, to catch sb in the act, to catch sb in flagrante delicto
cürmü meşhut halinde yakalanmak
to be caught red-handed
cürümü meşhut halinde law
(caught) in the act, in flagrante delicto
dalgalar halinde yükselmek
billow
demet halinde
bunchily
demet halinde
bunchy
demet halinde
corymbosely
den halinde isim fiil
supine
deneme halinde
on probation
değişim halinde
in flux

Everything is in flux. - Her şey değişim halinde.

dizi halinde çıkmak
appear in numbers
dizi hâlinde yayınlanan karikatür
cartoon
doygunluk halinde
saturation state
doğal halinde
in the raw
ekip halinde çalışma ruhu
esprit de corps
ereksiyon halinde
erect
eğri halinde
curvilinear
fasikül halinde
fascicular
fasikül halinde
fasciculate
forma halinde
in quire
gaz halinde
gasiform
gaz halinde
aeriform
genel kurul halinde toplanma
(Politika, Siyaset) sit in a plenary session
grup halinde
in batches
grup halinde
in groups
gruplar halinde
in groups
hal
fettle
hal
sight

There's still no end in sight. - Görünürde hâlâ bir son yok.

Our peoples have more in common than can be seen at first sight. - Bizim halkların ilk bakışta görülebilenden daha çok ortak yönleri var.

hal
(covered) marketplace
hal
estate
hal
covered wholesale food market
hal
set

The situation could only be settled by war. - Bu durum sadece savaşla halledilebilirdi.

The dispute was finally settled. - Tartışma sonunda halledildi.

hal
circs
hal
event

The event still remains vivid in my memory. - Olay belleğimde hâlâ canlı duruyor.

It's worth trying at all events. - Her halükarda denemeye değer.

hal
demeanour [Brit.]
hal
face

The victim's body was lying face down on the rug. - Kurbanın vücudu halı üzerinde yüzü aşağıya bakacak şekilde yatıyordu.

I can still see my mother's face. - Annemin yüzünü hâlâ görebiliyorum.

hal
footing
hal
form

Matter changes its form according to temperature. - Madde sıcaklığa göre hal değiştirir.

After her sickness, she's only a shadow of her former self. - O, hastalığından sonra, eski halinin sadece bir gölgesidir.

hal
conversion
hal
mood

He was in a bad mood, which was rare for him. - O kötü bir ruh hali içinde, bu onun için nadirdi.

She is in a bad mood. - O kötü bir ruh hali içinde.

hal
figure

I still can't figure out how it happened. - Onun nasıl olduğunu hâlâ anlayamıyorum.

Tom doesn't have it all figured out yet. - Tom henüz onun hepsini hallettirmiyor.

hal
{i} demeanour
hal
feature
hal
solution

We still haven't found the solution. - Hâlâ çözümü bulmadık.

hal
size

The size of the carpet is 120 by 160 centimeters. - Halının büyüklüğü 120'ye 160 santimetredir.

Tom can still wear the same size jeans he did when he was twenty years old. - Tom yirmi yaşındayken giydiği aynı beden pantolonu hâlâ giyebiliyor.

i halinde isim fiil
supine
iflas halinde alacaklılara ödenen pay
dividend
ihtiyaç halinde
at a push
ilerleme halinde
in progress
ince dilimler halinde
flaky
inşa halinde
under construction
inşa halinde
in process of construction
ismin e halinde
datively
ismin e halinde olan
dative
ismin e halinde olan
datival
katmanlar halinde
in layers
kaza halinde mesuliyet
(Kanun) responsibility for accident
kendi halinde
placid
kendi halinde
harmless, quiet
kendi halinde
unobtrusive
kendi halinde
simple-hearted
kendi halinde
inoffensive
kendi halinde
1. quiet and innoffensive, innocuous (person). 2. simple-minded
kendi halinde
simple minded
kendi halinde insanlar
simple folks
keyif halinde
tipsy, slightly drunk
kitle halinde ayaklanma
(Askeri) levée en masse
koma halinde
comatose, in a coma
kor halinde
in a glow
koro halinde
(speaking) in unison
koro halinde söylemek
chorus
koro halinde söylenilen bölüm
chorus
koşuşturma halinde
on the trot
kök halinde olan
radical
külçe halinde
chunky
külçe halinde olan
uncoined
kütük halinde
in the log
kıvrımlar halinde duran kumaş
drapery
lüzumunda/u halinde
if the necessity arises, if necessary, when necessary
mastar halinde
infinitively
met halinde olmak
flow
müsvedde halinde
roughcast
nakil halinde (bulunan bir malın, seyir halindeki taşıyıcı aracın belirli bir mu
(Askeri) in-transit visibility
olması halinde
in case of

In case of whatever difficulty, you may ask. - Zorluk olması halinde, sorabilirsin.

Push this button in case of fire! - Yangın olması halinde bu butona bas!

organik gliserit halinde bulunan
stearic
paket halinde atık
package waste
parti halinde
in batch
parça halinde
fractionary
parçacıklar halinde
in dribs and drabs
parçalar halinde
in pieces

Fadil's body was in pieces. - Fadıl'ın cesedi parçalar halindeydi.

The tree was sawn in pieces. - Ağaç parçalar halinde kesilmişti.

pelte halinde
gelatinous
rekabet halinde olmayan
noncompeting
saldırı halinde
on the offensive
salkım halinde yetişen
gregarious
saplantı halinde
one-track
savaş halinde
embattled
savaş halinde olmak
be at war with
seri halinde
serial
seri halinde
(Bilgisayar) nonparallel
seri halinde düzenlemek
seriate
seyir halinde olmak
(Askeri) to be under way
sürü halinde gitmek
run
sürü halinde yaşama
gregariousness
sıra halinde
in series
sıra halinde gitmek
string
sıra halinde olmak
range
takım halinde yapmak
team
tasfiye halinde bulunma
receivership
taslak halinde
schematical
taslak halinde
in draft
taslak halinde
in the rough
taslak halinde olan
rough
taslak halinde olma
sketchiness
tefrika halinde
(a literary work's coming out) in installments
tek parça halinde
in a single piece
tek parça halinde
massively
tek sıra halinde
in single file

Line up in single file. - Tek sıra halinde sıralan.

The children went upstairs in single file. - Çocuklar tek sıra halinde üst kata çıktı.

tek sıra halinde
in indian file
tek sıra halinde yürümek
defile
tek vücut halinde
bodily
tohum halinde olarak
germinally
toplantı halinde olmak
be in session
toz halinde
pulverulent
toz halinde
powdery
transit halinde olan mallar
(Ticaret) floating goods
uyku halinde
dormant
uyku halinde
lethargical
uyku halinde
lethargic
uyum halinde
in tune
vuku halinde
in case
vukuu halinde
in case of; in case (something happens)
yaprak halinde
leafy
İngilizce - İngilizce

halinde teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

HAL
hardware abstraction layer
HAL
a homicidal computer, an artificial intelligence that acts similarly to the HAL 9000 featured in 2001: A Space Odyssey
Hal
A diminutive of the male given names Henry, Harold and Harry

I prithee, good Prince Hal, help me to my horse, good king's son.

Hal
{i} male first name (form of Harold); family name; town in Belgium
Hal
pet form of Henry and Harry
hal
Holland America Line
hal
enables Windows NT to work with different types of hardware (serves like a mediator between two sides that can't get along)
hal
Hardware Abstraction Layer - The middle layer between Windows NT’s core operating system services and the actual hardware in use on the system The only hardware-specific code resides here HAL operates at the lowest level, translating low-level operating system functions into instructions understandable by the specific hardware used in the system HAL makes up a small percentage of the entire NT operating system, so developing new HALs to support additional CPU architectures is relatively easy This design is the reason NT supports a large and diverse array of hardware
hal
In Sufism, a state of mind reached from time to time by mystics during their journey toward God. The awl (plural of l) are God-given graces that appear when a soul is purified of its attachments to the material world. Unlike maqms, which are based on merit, awl cannot be acquired or retained through an individual's own efforts; the Sufi can only wait patiently for their arrival, which fills him with spiritual joy and renews his desire to seek God. The awl most often referred to are those of watching, nearness, ecstasy, intoxication, sobriety, and intimacy
hal
(Hardware Abstraction Layer) - firmware which provides a semi-or fully standardized interface between an SOC and code designed to exercise the SOC This code forms a layer between the hardware and software, allowing any software which uses a HAL to be more easily ported to operate with a different SOC This may or may not include boot code
hal
Hardware Abstraction Layer Windows NT Software layer linking hardware to the Windows NT kernel
hal
Hardware Adaptation Layer
hal
An acronym for hardware abstraction layer, a Windows NT DLL that links specific computer hardware implementations with the Windows NT kernel Windows NT 4 0 includes HALs for 80x86, Alpha, MIPS, and PowerPC hardware platforms
hal
nIII: voice; tune
hal
Hardware Abstraction Layer An executive component in Windows NT and later operating systems that provides support that is specific to a particular hardware platform HAL provides support for the Kernel, I/O Manager, kernel-mode debuggers, and device drivers that are the lowest level The HAL exports routines that extract hardware details that are platform-specific about caches, I/O buses, and interrupts HAL provides an interface between the hardware of the platform and the operating system software
hal
Hardware Abstraction Layer Used to provide a generic interface to the hardware and 'hide' hardware-specific functions
İngilizce - Türkçe

halinde teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hal
bk. Hardware Abstraction Layer
halinde