endişeli

listen to the pronunciation of endişeli
Türkçe - İngilizce
anxious

She was anxious about his health. - O, onun sağlığı hakkında endişeliydi.

I have been anxious about my son's safety. - Ben oğlumun güvenliği hakkında endişeliyim.

concerned

Tom is concerned about Mary. - Tom Mary hakkında endişeli.

I'm concerned about Tom. - Tom hakkında endişeliyim.

worried

The teacher was worried by Tom's frequent absence from class. - Öğretmen Tom'un sık sık sınıfta bulunmamasından endişeliydi.

His mother is worried about him. - Annesi onun hakkında endişeli.

apprehensive

You look apprehensive. - Endişeli görünüyorsun.

Tom seems apprehensive. - Tom endişeli görünüyor.

obsessed
solicitous
fearful
weighty
overcast
on the downbeat
preoccupied

Tom seemed preoccupied. - Tom endişeli görünüyordu.

Tom is preoccupied with his studies. - Tom çalışmalarıyla endişeli.

uneasy
doubting
anxious, worried, uneasy, concerned, apprehensive, solicitous, thoughtful
on edge
perturbed
anxious, worried, concerned
windy
distressed
suspenseful
ill at ease
nervous

Tom looks somewhat nervous and apprehensive. - Tom biraz sinirli ve endişeli görünüyor.

pin
fraught
tense
keyed up
keyed-up
insecure
edge
endişe
apprehension

Our apprehensions were justified. - Bizim endişelerimiz haklı çıktı.

My apprehensions were justified. - Benim endişelerim haklı çıktı.

endişe
{i} anxiety

Her husband's illness caused her great anxiety. - Kocasının hastalığı ona büyük endişeye yol açtı.

Tom had an anxiety attack. - Tom bir endişe atağı yaşadı.

endişe
concern

I am concerned about his poor health. - Ben onun kötü sağlığı hakkında endişe duyuyorum.

I'm concerned about Tom. - Tom hakkında endişeliyim.

endişe
worry

Many people worry about paying their bills. - Bir sürü insan faturalarını ödeme konusunda endişeleniyor.

Don't worry. I'll stay with you. - Endişelenme. Ben seninle kalacağım.

endişeli bekleyiş
anxious suspense
endişeli görünüş
hunted look
endişeli olmak
be in doubt
endişeli olmak
moither
endişeli olmak
be worried
endişeli ve sabırsız
on tenterhooks
endişe
{i} suspense
endişe
{i} fret

Don't fret too much, okay? - Çok fazla endişelenme, tamam mı?

endişe
fears
endişe
anxiety, worry, concern, solicitude, care, apprehension; doubt; fear
endişe
perturbation
endişe
{i} stew
endişe
angst
endişe
distress
endişe
inquietude
endişe
solicitude
endişe
anxiousness
endişe
preoccupation
endişe
fear

The child's fear worried the parents. - Çocuğun korkusu ebeveynlerini endişelendirdi.

I fear for Tom's safety. - Tom'un güvenliği için endişe ediyorum.

endişe
qualm

Tom had no qualms at all about speaking in front of such a large audience. - Tom'un böylesine büyük bir izleyicinin önünde konuşma hakkında hiç endişesi yoktu.

endişe
apprehensiveness
endişe
{i} agitation
endişe
{i} care

Cares and worries were pervasive in her mind. - Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındı.

Don't worry about Tom. He can take care of himself. - Tom hakkında endişelenme. O kendine bakabilir.

endişe
uneasiness
endişe
disturbance
endişe
{i} scruple
endişe
disquiet

This is deeply disquieting. - Bu çok endişe verici.

endişe
{i} disquietude
endişe
doubt
endişe
bugbear
endişe
worriment
fazla endişeli
overanxious
Türkçe - Türkçe
Endişesi olan: "O zamanlar ezberi tam kıvırıp kıvıramayacağımızdan endişeli, kalp çarpıntıları içinde sıranın bize gelmemesi için dua ederdik."- Ç. Altan
Tasalı, kaygılı; kuşkulu, korkulu
ENDİŞE
(Osmanlı Dönemi) f. Korku. Düşünce. Merak, keder, kuruntu
endişe
Korku
endişe
Tasa, kaygı: "Bütün çehrelere hemen bir durgunluk, hüzün, endişe çökerdi."- R. H. Karay
endişe
Düşünce
endişe
Kuşku
endişe
Tasa, kaygı; kuşku, korku
endişeli