edat

listen to the pronunciation of edat
Türkçe - İngilizce
{i} preposition

Prepositions generally cause problems for foreign language students. - Edatlar yabancı dil öğrencileri için genellikle sorunlara neden olurlar.

You can omit the preposition in this sentence. - Edatı bu cümleden çıkarabilirsin.

postpositive
particle, preposition ilgeç
postposition
particle

This particle turns a noun into a verb. - Bu edat bir ismi bir fiile dönüştürür.

from
on
under
over
up
cum
oer
atop
without
con

Nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, articles, prepositions, conjunctions, and interjections are the parts of speech in English. - İsimler, zamirler, fiiller, sıfatlar, zarflar, makaleler, edatlar, bağlaçlar, ve ünlemler İngilizcede konuşma parçalarıdır.

about
above
with
edat ile ilgili
postpositive
edat niteliğinde
prepositional
Türkçe - Türkçe
Edat veya ilgeç, farklı tür ve görevdeki sözcükler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan sözcük. Edatların tek başlarına anlamları yoktur; Ancak diğer sözcüklerle birlikte, cümle içinde görev kazanırlar
(Osmanlı Dönemi) Sebep. Âlet. Avadanlık
(Osmanlı Dönemi) Gr: Kendi başına mâna ifade etmeyip, kelime veya fiillerle birlikte mâna ifade eden kelime veya harf. İsim ile fiilden gayri kelime
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
ilgeç
edat grubu
Edat tümleci
edat tümleci
Genellikle bir zarf tümleci görevinde kullanılan ve ismin edatla oluşturduğu kelime grubu, edatlı tümleç
edat