yanımda

listen to the pronunciation of yanımda
Türkçe - İngilizce
with me, on me
by my side

You're by my side; everything's fine now. - Yanımdasın; şimdi her şey iyi.

I want you to be by my side. - Senin benim yanımda olmanı istiyorum.

on me

The trouble is that I have no money on me now. - Sorun şu an yanımda paramın olmamasıdır.

I don't have any money on me. - Yanımda hiç param yok.

with me

I have hardly any money with me. - Yanımda neredeyse hiç param yok.

I had an umbrella with me but my friend did not. - Benim yanımda şemsiyem vardı fakat arkadaşımın yoktu.

by me

She passed right by me without noticing. - Farkında olmadan tam yanımdan geçti.

He stood by me whenever I was in trouble. - Ne zaman başım derde girse yanımda oldu.

next to me
on my side
yan
side

Wherever you go, you see a lot of bicycles left on sidewalks near stations. - Nereye giderseniz gidin, istasyonların yanında kaldırımlar üstünde bırakılmış çok sayıda bisiklet görürsünüz.

I took sides with them in the argument. - Ben, bu tartışmada onların yanında yer aldım.

yanımda bir ağrı var
I have a pain in my side
yanımda hangi bölgelerin bulunması gerekiyor
What papers do I need with me
yanımda iki parça eşya taşıyacağım
I have two carry on pieces
yanımda ne kadar valiz getirebilirim
How much baggage can I take
yan
side; direction; place; auxiliary, subsidiary; askew, sidelong
yan
{s} collateral
yan
lateral
yan
party

A party will be held next Saturday, that is to say, on August 25th. - Gelecek Cumartesi, yani 25 Ağustos'ta bir parti düzenlenecek.

I suggest we go over to Tom's and help him get ready for the party. - Tom'un yanına gitmemizi ve ona partiye hazırlanması için yardım etmemizi öneriyorum.

yan
place

The accident took place near his home. - Kaza onun evinin yanında gerçekleşti.

The darkest place is under the candlestick. - Çıra dibine kör yanar.

yan
sidewise
yan
subsidiary
yan
(Biyokimya) para

This paragraph is well written, but there is a mistake in the last sentence. - Bu paragraf iyi yazılmış ama son cümlede bir yanlışlık var.

yan
direction

The forest fire began to spread in all directions. - Orman yangını tüm yönlerde yayılmaya başladı.

By mistake I boarded a train going in the opposite direction. - Yanlışlıkla ters yöne giden bir trene bindim.

yan
(Biyokimya) neighbouring
yan
auxiliary
yan
awry
yan
skew
yan
cockeyed
yan
{f} glowing
yan
sideways

He edged sideways through the crowd. - O, kalabalığa yanlamasına sokuldu.

Mary tilted her head sideways. - Mary başını yana yatırdı.

yan
part

What is the hard part of learning Japanese? - Japonca öğrenmenin zor yanı nedir?

The house next door is a bit loud. I wonder if they're throwing a party. - Yandaki ev biraz gürültülü. Onların parti yapıp yapmadıklarını merak ediyorum.

yan
flank
yan
laterality
yan
{f} glow
yan
wall

His bed is next to the wall. - Onun yatağı duvarın yanında.

Some pickpocket stole my wallet on the train. - Bir yankesici trende cüzdanımı çaldı.

yan
(Biyokimya) neighbour

Last night there was a big fire in the neighbourhood. - Dün gece mahallede büyük bir yangın vardı.

The neighbours have been banging about next door all morning. - Yan komşular sabahtan beri gürültü yapıyor.

yan
burned

He was burned to death in the fire. - Yangında yanarak öldü.

The fire burned up brightly. - Ateş parlak bir şekilde yandı.

yan
by side

We walked along side by side. - Biz yan yana yürüdük.

They sat side by side. - Onlar yan yana oturdular.

yan
{s} parietal
yan
flanking
yan
astray
yan
bye
yan
sideward
yan
subordinate

The sentence has got too long again. Then just take out a few of the subordinate clauses. - Cümle tekrar uzun sürdü. O zaman birkaç yan cümleyi çokarın.

According to some experts the spoken language uses few subordinate clauses. - Bazı uzmanlara göre, konuşulan dil çok az sayıda yan cümleler kullanır.

yan
with; alongside, alongside of: Yanına hiç para alma! Don't take any money with you! Yanımda çalışıyor. He works alongside me
yan
asquint
yan
aspect, side (of a matter)
yan
sidelong
yan
by
yan
secondary
yan
part (of one's body): Her yanım ağrıyor. I ache all over
yan
ancillary
yan
aslant
yan
neighborhood, vicinity, diggings: O yanlarda oturuyor. He lives in that area
yan
in comparison with, alongside of: Hüsnü, Zühtü'nün yanında bir sıfırdır. Hüsnü's nothing compared to Zühtü
yan
lateral, side, located at or towards a side
yan
direction (line or course extending away from a given point)
yan
rakish
yan
(a) side
İngilizce - İngilizce

yanımda teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

yan
one in common dialect (from Cumbrian sheep counting)
yan
one in common dialect
Türkçe - Türkçe

yanımda teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

YAN
(Osmanlı Dönemi) f. Hastanın sayıklaması
Yan
nezt
Yan
kenar
Yan
(Osmanlı Dönemi) HİZVE
yan
İkinci derece olan
yan
Yer
yan
Bedenin bir bölümü
yan
Birlikte, beraberinde olma
yan
Üst
yan
Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü: "Yolcuların girdiği iskele yanından kendini denize attı."- M. Ş. Esendal
yan
Ciltlenecek bir kitabın başına ve sonuna yerleştirilen beyaz ya da renkli kağıda verilen ad
yan
Tali
yan
Yön, sağ ve solun ortak adı, taraf
yan
Bir yana yönelerek
yan
Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
yan
Yön, sağ ve solun ortak adı, taraf: "Yaşlı garson yanımıza geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu
yan
Tali: "Siyasi partiler kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremezler."- Anayasa
yan
Üstte, altta, arkada veya önde olmayan
yan
Birlikte, beraberinde olma: "Bir ara acıkıp yanlarında getirdikleri ekmek peyniri yediler."- N. Cumalı
yan
Bir denklemde "=" işaretiyle ayrılmış olan iki anlatımdan her biri
yan
Savaş düzenindeki ordunun iki kanadından her biri
yan
Hastanın sayıklaması
yan
İstekleri karşıt olan iki kişiden veya topluluktan biri
yan
Bedenin bir bölümü. Üstte, altta, arkada veya önde olmayan
yanımda