on a queue; waiting one's turn for something

listen to the pronunciation of on a queue; waiting one's turn for something
İngilizce - Türkçe

on a queue; waiting one's turn for something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in line
aynı eksenli
in line
bir hizada
in line
çizgisinde
on line
onlayn
on line
bağlantılı
on line
(Bilgisayar) hat üzerinde
on line
çevrimiçi
in line
sıralı
in line
sırada

Sırada bekleyin lütfen. - Wait in line, please.

Genç bir adam onu görmek için sırada bekledi. - A young man waited in line to see him.

in line
hizada
İngilizce - İngilizce
in line

I'm waiting in line at the bakery.

on line

I'm waiting on line at the bakery.

on a queue; waiting one's turn for something