tersine

listen to the pronunciation of tersine
Türkçe - İngilizce
conversely
contrary to

Contrary to expectations, they won with ease. - Beklentilerin tersine onlar kolaylıkla kazandı.

to the contrary
rather

If you translate from your second language into your own native language, rather than the other way around, you're less likely to make mistakes. - Eğer ikinci dilinden anadiline çeviri yaparsan, bu durumun tersine tercihen, hata yapma olasılığın daha az olur.

-e kıyasla
viceversa
backwardly
far from it
counter to
contrary

He's not lazy. On the contrary, I think he's a hard worker. - O tembel değildir, tam tersine sıkı çalışan biri olduğunu düşünüyorum.

I thought he was busy, but on the contrary he was idle. - Onun meşgul olduğunu sanıyordum ama tam tersine boştaydı.

scoundrelly
backwards

Maybe we're doing this all backwards. - Belki bütün bunu tersine yapıyoruz.

crisscross
per contra
contrariwise
backward

Maybe we're doing this all backwards. - Belki bütün bunu tersine yapıyoruz.

inversely
over

Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose. - Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır.

on the contrary, counter to sth
retro
athwart
contrarily
which is the opposite of ...: Çocuk, öğretmeninin söylediğinin tersine arkadaşıyla konuşmaya devam etti. The child kept on talking with his friend, which was what his teacher had told him not to do
on the contrary

He's not lazy. On the contrary, I think he's a hard worker. - O tembel değildir, tam tersine sıkı çalışan biri olduğunu düşünüyorum.

I thought he was busy, but on the contrary he was idle. - Onun meşgul olduğunu sanıyordum ama tam tersine boştaydı.

adversely
in contrast
in contrast to
counter to sth
conversely to
counter

Turn the knob counterclockwise. - Tokmağı saat yönünün tersine çevirin.

against the grain
(Diş Hekimliği) inversion
tersine çevirme
reversal
tersine döndürmek
reverse
tersine dönme
reversal
tersine dönmüş şey
inversion
tersine dönüş
reserved
tersine çalış
(Muzik) inversion
tersine çevir
(Bilgisayar) revert
tersine çevirme
inversion
tersine çevirmek
turn inside out
tersine çevirmek
reserve
tersine çevrilemez
irreversible
tersine çevrilerek
reversibly
tersine çevrilmiş
inverse
tersine akım rölesi
(Otomotiv) reversing relay
tersine akış
back flow
tersine bölünme
(Ticaret) reverse split
tersine döndüren
evertor
tersine döndürme
everting
tersine döndürülmüş
everted
tersine dönebilen devir
(Meteoroloji) reversible cycle
tersine dönen arz eğrisi
(Ticaret) regressive supply curve
tersine dönmek
become reversed
tersine dönmek
(for something that's been going well) to take a bad turn, start going wrong
tersine eğim
adverse grade
tersine giden
retrograde
tersine giriş
(Ticaret) reversing entry
tersine gitmek
rub smb. up the wrong way
tersine göç
remigration
tersine iş görmek
put the cart before the horse
tersine kürek çekmek
backwater
tersine olarak
inversely
tersine olarak
in contradiction to
tersine piyasa
(Ticaret) inverted market
tersine sarkaç
(Çevre) inverted pendulum
tersine sıra
reverse order
tersine taramak (saçları)
backcomb
tersine çevirerek
obversely
tersine çevirme
disassemble
tersine çevirme mekanizması
reversing mechanism
tersine çevirmek
reverse
tersine çevirmek
to turn inside out, to invert
tersine çevirmek
1. to turn (something) inside out. 2. to invert. 3. to spoil (something that's been going well)
tersine çevrilebilir kumaş
(Tekstil) reversible fabric
tersine çevrilebilir sayaç
(Bilgisayar,Teknik) reversible counter
tersine çevrilebilme
reversibility
tam tersine
the other/opposite way round
tersine çevir
invert
tersine çevir
{f} inverted
tersine çevir
make an inversion
tersine çevir
made an inversion
tersine çevir
{f} reverse

Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose. - Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır.

How do we reverse the process? - Süreci nasıl tersine çeviririz?

Tersine Çevirmek
revert
beklenenin tersine
contrary to expectations
beklenilenin tersine
contrary to expectations
herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine
(Konuşma Dili) Something must be wrong, because we're out of step with everyone else
İngilizce - Türkçe

tersine teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tersine dönmek
Become reversed
yüzseksen derece tersine dönmek
(deyim) Be at the exact opposite end of the spectrum

If finding a beautiful girl for the first time was hard, this time it was at the exact opposite end of the spectrum.

tersine