base

listen to the pronunciation of base
İngilizce - Türkçe
{f} dayandırmak
{i} üs

Yanlış yapmak yok: Biz birliklerimizi Afganistan'da tutmak istemiyoruz. Biz orada askeri üs aramıyoruz. - Make no mistake: we do not want to keep our troops in Afghanistan. We seek no military bases there.

Roger Miller Amerikan Birleşik Devletleri Ordusu'na on yedi yaşında katıldı. Atlanta, Georgia'ya yakın bir üsse gönderildi. - Roger Miller entered the United States Army at the age of seventeen. He was sent to an army base near Atlanta, Georgia.

baz

Onlar bazen beyzbol oynarlar. - They sometimes play baseball.

Bazı insanlar beyzbol sever, diğerleri futbol sever. - Some people like baseball, others like soccer.

{i} altlık
temel

Temelsiz spekülasyonlar. - Baseless speculations.

İnsanlara milliyet, cinsiyet veya meslek temelinde ayrımcılık yapmayın. - Don't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.

{i} kaide
esas
{i} dayanak
taban

Birçok biyometrik sistem parmak izi tarayıcısı tabanlıdır. - Many biometric systems are based on the fingerprint scanner.

Size istikrarlı bir taban maaş artı satış komisyonu ödenecektir. - You will be paid a stable base salary plus commissions on sale.

{i} alt

Simyagerler adi metalleri altına ve gümüşe dönüştürmeye çalıştılar. - Alchemists tried to transmute base metals into gold and silver.

Simyagerler kurşun gibi baz metalleri altına dönüştürmeye çalıştı. - Alchemists tried to turn base metals such as lead into gold.

{i} kök
aşağılık

Hiçbir şey korkuya dayalı saygıdan daha aşağılık değildir. - Nothing is more contemptible than respect that is based on fear.

Hiçbir şey korku temelli saygıdan daha aşağılık değil. - Nothing is more contemptible than respect based on fear.

alçak
adi

Simyagerler adi metalleri altına ve gümüşe dönüştürmeye çalıştılar. - Alchemists tried to transmute base metals into gold and silver.

{i} ask. üs
sütü bozuk
{i} saha kenarı
merkez şube
(Askeri) DAHİLİ HAVA ALANI, ESAS (ANA) UÇAK GEMİSİ: bkz: "emergency fleet operating base; establishment; island bases"
spor depart
üst tabaka
ciğeri beş para etmez
(Arkeoloji) sütun altlığı
karargah
altyapı
asıl
bağlamak
ana

Kar fırtınasında ana kampımıza geri dönmeyi çok zor bulduk. - We found it very hard going back to our base camp in the blizzard.

başlama sayısı
dayandığı
(Mimarlık) ayaklık
(Argo) uyuşturucu
değersiz
süfli
alt kısım
temellenmek
temel almak
sütsüz
(İnşaat) süpürgelik
merkez

Corsairfly, Paris merkezli bir havayoludur. - Corsairfly is an airline based in Paris.

Şirketimizin merkezi Tokyo'dadır. - Our company's base is in Tokyo.

düzlem

Geometri noktalar, çizgiler ve düzlemlere dayalıdır. - Geometry is based on points, lines and planes.

alçakça
öz

Spordan hoşlanır mısın? Evet, özellikle beyzboldan hoşlanırım. - Do you like sports? Yes, I especially like baseball.

Dachshund sosisleri ilk olarak New York'ta popüler oldu, özellikle beyzbol oyunlarında. - Dachshund sausages first became popular in New York, especially at baseball games.

{f} dayan

Onun fikirleri onun deneyimine dayanmaktadır. - His ideas are based on his experience.

Bu hikaye gerçek olaylara dayanmaktadır. - This story is based on actual events.

başlangıç çekidi
{i} kim. baz
bir şeyin üzerinde durduğu kısım
baş

Muhtemelen Başbakan, dinî değerlere dayalı siyaseti kast ediyordur. - Probably, the prime minister means 'politics based on religious values.'

Beyzbol sezonu başladı. - Baseball season has begun.

(on/upon ile) ...üzerine kurmak
doğru

Tom bodruma doğru yürüdü. - Tom walked down into the basement.

Doğrulama yöntemi Bowling'in raporlarına da dayanıyordu. - The validation methodology was based also on Bowling's reports.

-e dayandırmak
içerik
özül
{f} tesis etmek
baseboard süpürgelik
{s} kaba
baseburner yakıt
{i} dip
taban,v.dayan: n.esas
(Tekstil) 1. alt levha 2. baz
{i} başlangıç sayısı
bir uzvun gövdeye bitiştiği noktaya en yakın kısmı
{i} depart
{s} kalp
sap dibi
kim alkali
{f} kurmak
{s} sahte
{s} katışık
döşemenin kenar tahtalan
base arithmetic
Taban aritmetiği
base on
esas kabul etmek
base on
baz almak
base on
temele dayandırmak
base unit
(Askeri) esas birlik
base unit
(Bilgisayar,Gıda,Ticaret) temel birim
base bid
ana teklif
base circle
çark dişi taban dairesi
base colour
zemin rengi
base course
temel tabakası
base fitting
altlık parçası
base fuse
dip tapa
base hit
beysbol vuruşu
base language
taban dili
base line
kenar izgisi
base line
ana hat
base line
saha kenarı
base metal
baz metal
base metals
adi metaller
base moulding
kaide kornişi
base number
taban sayısı
base of a column
sütun tabanı
base of operations
hareket üssü
base of opertions
hareket üssü
base on
dayandırmak
base on
üzerine kurmak
base on
dayan
base plate
altlık
base plate spring
taban plakası yayı
base price
temel fiyat
base register
temel yazmaç
base resistant
bazlara dirençli
base spreading resistance
baz iç direnci
base time
taban zaman
base upon
dayan
base camp
(Dağcılık) Ana kamp: Dağın zirveye yakın bölgesinde zirve denemesine kadar dağcıların kaldığı kalıcı çadır bölgesi

Tipi artınca denemeyi iptal edip ana kampa geri indik.

base case
temel olgu
base circle
çark dışı taban dairesi
base circle
(Mühendislik) diş dibi dairesi (dişlide)
base coat
Asıl boya tabakasından önce atılan astar boya tabakası
base form
(Dilbilim) Kök biçim
base frame
Temel çerçeve
base material
taban malzeme
base metal
anametal
base on
üzerine temellendirmek, ...a dayandırmak, ...ya dayamak
base on
-e dayanmak
base on balls
hayalarımı baz
base pair
(Biyoloji) Baz çifti
base runner
baz runner
base shear
(İnşaat) Taban kesmesi
base year
temel yıllı
base altitude method
(Askeri) ANA İRTİFA BOMBARDIMAN USULÜ: Bir hava bombardıman usulü. Bu usulde; önden giden tayyare veya birkaç tayyareden müteşekkil kademe, bombalarını belirli bir yükseklikten (ana irtifadan), bunu takip eden tayyareler de daha yüksek irtifadan atar
base angle
(Askeri) TEVCİH AÇISI: Atış hattı (base point line) ile tevcih hattı (orienting line) arasında meydana gelen, saat ibresi istikametindeki yatay açı
base coin
sahte para
base complex
(Askeri) Bknz. "Air force base; Army base; Marine base; Naval base; Naval or marine (air) base". Ayrıca bakınız: "noncontiguous facility"
base development
(Askeri) ÜS GELİŞTİRME: Bir bölge veya mahalleye ait kaynakların ve tesislerin askeri harekatı desteklemek üzere ıslah veya genişletilmesi
base element
(Askeri) ESAS UNSUR: Esas birlik, irtibat birliği. Bknz. "base" ve "base unit"
base line
{i} kenar çizgisi
base line
(isim) kenar çizgisi, ölçü alınan çizgi
base locking spring
(Tekstil) alt emniyet yayı
base maintenance
(Askeri) ANA BAKIM: Buna depo bakımı (depot maintenance) de denir. Bak "maintenance category"
base map
(Askeri) ESAS HARİTA: Özel mahiyette ilave bilginin derlendiği veya üstüne tekrar basıldığı esas olarak kullanılan belirli temel bilgiyi gösteren bir harita veya şema. Aynı zamanda, özel bilgileri gösteren haritaların hazırlandığı tüm bilgileri ihtiva eden haritaya da denir. Ayrıca bakınız "chart base; map"
base of trajectory
(Askeri) NAMLU AĞZI YATAY HATTI, NAMLU AĞZI YATAYI: Bir silahın namlu ağzı merkezinden mermi yolu alçalış eğrisinde, namlu ağzı ile aynı seviyede bulunan noktaya uzatılmış düz yatay hat
base oneself on
güvenmek
base peak
referans pik
base piece
(Askeri) ESAS TOP: Bataryada, ilk atış esaslarının hesaplanmasında ve diğer topların buna göre tevcihinde esas olarak kullanılan top veya obüs. Buna "directing gun" da denir
base plate
(Tekstil) alt levha
base point
(Askeri) DÜZELTME TANZİM NOKTASI: Hedef bölgesindeki bir nokta. Bu noktanın yeri arazide, atış planında veya her ikisinde de bellidir. Bu nokta atış esaslarının hesaplanmasında esas ve müracaat noktası olarak kullanılır. Ayrıca bakınız: "registration point"
base rate of interest
(Ticaret) temel faiz oranı
base reserves
(Askeri) ESAS YEDEK İKMAL MADDELERİ: Bir harekat alanında genel yedek ikmal maddeleri (general reserves) olarak depolarda muhafaza edilen maddeler. Ayrıca bakınız: "reserve supplies"
base ring
(Askeri) döşeme çemberi
base rock
taban kayacı
base salary
temel ücret
base services
(Askeri) ÜS HİZMETLERİ: Taktik birliklerin faaliyette bulundukları bir askeri üs'de ve özellikle bir hava üssünde bulunan malzeme ve personelin genel ikmal ve bakımı
base shop
(Askeri) ANA TAMİR FABRİKASI: Bak. "depot maintenance shop"
base solution
(Kimya) baz çözelti
base upon
dayamak
base view
(Tıp) alttan görünüm
base wallah
üs görevlisi
based
{s} yerleşik

Tom, Boston'da yerleşik. - Tom is based in Boston.

based
{s} merkezli

Corsairfly, Paris merkezli bir havayoludur. - Corsairfly is an airline based in Paris.

Chicago Cubs, Chicago, Illinois merkezli bir profesyonel beyzbol takımıdır. - The Chicago Cubs are a professional baseball team based in Chicago, Illinois.

based
{s} kurulmuş
base on
dayanmak
base on
esas almak
base upon
dayanmak
based
temeli
based
esaslı
based
istinat etmek
bases
temel
based
dayalı

Görüşün gerçeğe dayalı değil. - Your argument is not based in fact.

Bu gerçeğe dayalıdır. - This is based on fact.

based
dayandırılmış
baseless
asılsız
baseless
temelsiz

Temelsiz spekülasyonlar. - Baseless speculations.

Senin suçlamalarının tümü temelsizdir. O masumdur ve biz bunu kanıtlayacağız. - All of your accusations are baseless. She is innocent, and we will prove that.

baseness
köpeklik
B.Sc.
(Bachelor of science) Fen fakültesi mezunu
base of
kaiden
based
{s} dayanmış
based
temel

Hiçbir şey korku temelli saygıdan daha aşağılık değil. - Nothing is more contemptible than respect based on fear.

İnsanlara milliyet, cinsiyet veya meslek temelinde ayrımcılık yapmayın. - Don't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.

baseless
Temelsiz, dayanaksız, asılsız
basely
alçakça
bases
esaslar
b.sc.
b, s
base on
dayamak
base upon
dayandırmak
based
tesis edilmiş
based
bulunan

Armonk, New York'ta bulunan IBM Şirketi dünyanın en büyük bilgisayar firmasıdır. - International Business Machines Corporation, based in Armonk, New York, is the world's largest computer firm.

baseless
esassız
baseless
yersiz

Suçlamalarınızın tümü yersizdir. O masumdur ve biz bunu kanıtlayacağız. - All of your accusations are baseless. She is innocent, and we are going to prove that.

baseless
baselessness asılsızlık
baseless
basielessly asılsızca
baseless
esası olmayan
baseness
rezillik
baseness
{i} aşağılık
baseness
adilik
baseness
{i} alçaklık; alçakça bir davranış
baseness
alçaklık
baseness
alçaklik
bases
esas
forward operating base; forward operations base
(Askeri) ileri çalışma üssü; ileri harekatlar üssü
Türkçe - Türkçe
İngilizce - İngilizce
low
The end of a leaf, petal or similar organ where it is attached to its support
A nucleotide's nucleobase in the context of a DNA or RNA biopolymer
Important areas in games and sports

A safe zone in the children's games of tag and hide-and-go-seek.

A number raised to the power of an exponent

The logarithm to base 2 of 8 is 3.

One of the three places that a runner can stand without being subject to being tagged out
A permanent structure for housing military personnel and material
The starting point of a logical deduction or thought; (Basis)
Something from which other things extend; a foundation

A supporting, lower or bottom component of a structure or object.

common
of low standing or rank
A topological space, looked at in relation to one of its covering spaces, fibrations, or bundles
nonprecious used to describe metals which are not precious; base metal
The name of the controlling terminal of a transistor
The lowest side of a in a triangle or other polygon, or the lowest face of a cone, pyramid or other polyhedron laid flat
immoral, cowardly
To be located (at a particular place)
The place where decisions for an organization are made; headquarters
A cheerleader who stays on the ground
inferior
The set of sets from which a topology is generated
The lowermost part of a column, between the shaft and the pedestal or pavement
To have as its foundation or starting point

Firstly, I continue to base most species treatments on personally collected material, rather than on herbarium plants.

Any of a class of generally water-soluble compounds, having bitter taste, that turn red litmus blue, and react with acids to form salts
{n} the bottom, foundation, pedestal, support, the gravest part in music, in chemistry, the chief ingredient, or that which fixes another
{a} mean, vile, worthless, cowardly, low
of low birth or station (`base' is archaic in this sense); "baseborn wretches with dirty faces"; "of humble (or lowly) birth"
The basal plane of a crystal
(numeration system) the positive integer that is equivalent to one in the next higher counting place; "10 is the radix of the decimal system"
any of various water-soluble compounds capable of turning litmus blue and reacting with an acid to form a salt and water; "bases include oxides and hydroxides of metals and ammonia"
A company's client base or customer base is the group of regular clients or customers that the company gets most of its income from. The company has been expanding its customer base using trade magazine advertising
illegitimate
The number on which the percentages in a table are calculated
the stock of basic facilities and capital equipment needed for the functioning of a country or area; "the industrial base of Japan"
A kind of skirt (often of velvet or brocade, but sometimes of mailed armor) which hung from the middle to about the knees, or lower
lowest support of a structure; "it was built on a base of solid rock"; "he stood at the foot of the tower"
The base is the proximal or end portion of a knife, tool or projectile point The base is usually designed for hafting or gripping, but not designed or intended for cutting, scraping or penetrating Oftentimes, base edges were ground so that sharp edges would not abrade the hafting materials and cause hafting failure with use The bottom part of a point or knife
The lower part of a wall, pier, or column, when treated as a separate feature, usually in projection, or especially ornamented
the bottom or lowest part; "the base of the mountain"
Fig
One of a set of nitrogenous compounds attached to the sugar-phosphate backbone in a nucleic acid In DNA, the purine bases are adenine (A) and guanine (G), while the pyrimidine bases are cytosine (C) and thymine (T) In RNA, the purine bases are adenine (A) and guanine (G), while the pyrimidine bases are cytosine (C) and uracil (U) See the Figure at NHGRI
That part of an organ by which it is attached to another more central organ
a lower limit; "the government established a wage floor"
(linguistics) the form of a word after all affixes are removed; "thematic vowels are part of the stem"
Low in place or position
(electronics) the part of a transistor that separates the emitter from the collector
(b) One who sings, or the instrument which plays, base
The fundamental or essential part of a thing; the essential principle; a groundwork
Of little, or less than the usual, height; of low growth; as, base shrubs
The end of a leaf,petal or similar organ where it is attached to its support
serving as or forming a base; "the painter applied a base coat followed by two finishing coats"
To abase; to let, or cast, down; to lower
{i} foundation; bottom layer; principal element, fundamental part; fortified area, place from which actions are carried out (Military); one of the four points of the baseball diamond; substance which forms a salt when mixed with an acid (Chemistry)
Of humble birth; or low degree; lowly; mean
One of the three places that a runner can stand in safety
The base of an object that has several sections and that rests on a surface is the lower section of it. The mattress is best on a solid bed base The clock stands on an oval marble base, enclosed by a glass dome
Many miniatures rules systems require figures to be mounted in groups on the same flat surface or Base Gamers may also desire to mount their individual models, to give players something to hold on to (and making players less likely to touch and bend delicate gun barrels) or to make figures more stable on the tabletop The Base may be made of cardboard or steel (steel Bases are available commercially)
) (a) The lowest part; the deepest male voice
The support onto which printing plates is fixed
the most important or necessary part of something; "the basis of this drink is orange juice"
immoral
To reduce the value of; to debase
A safe zone in the childrens games of tag and hide-and-go-seek
A Base is an Execution Environment supporting Operators which: Are scalable This means that the system should support many instances of the Operator running within the Base and many incoming Paths to those Operator instances Are fault-tolerant This means that faults in the Operators and in the Base hardware or software environment should be masked, recovered from, or otherwise handled gracefully by the Base Employ persistent state This means that the Operators may have need for state management which is persistent across multiple Operator instances as well as crashes and restart Are user customizable This means that the Operators themselves may have been programmed by end users; it cannot be assumed that the Operator code itself is "safe" The current prototype for the Base Execution Environment is iSpace (see below)
The positive, or non-acid component of a salt; a substance which, combined with an acid, neutralizes the latter and forms a salt; applied also to the hydroxides of the positive elements or radicals, and to certain organic bodies resembling them in their property of forming salts with acids
The lower part of a robe or petticoat
To put on a base or basis; to lay the foundation of; to found, as an argument or conclusion; used with on or upon
{f} establish, found; station, locate in a particular place (i.e. troops)
An alkali that releases hydroxyl ions when dissolved in water Bases react with acids to form a neutral salt and water In general they taste bitter rather than sour, and feel slippery and reverse the color changes produced by acids in indicators For example, they turn litmus paper blue
A substance that (1) liberates hydroxide (OH) ions when dissolved in water, (2) receives hydrogen ions from a strong acid to form a weaker acid, and (3) neutralizes an acid Bases react with acids to form salts and water Bases have a pH greater than 7 and turn litmus paper blue See Alkali
BASE jump
A parachute jump from a fixed point rather than from an aircraft; typically from a tall building, high bridge or rock formation
BASE jump
To make such a jump
BASE jumped
Simple past tense and past participle of BASE jump
BASE jumper
Someone who BASE jumps
BASE jumping
Present participle of BASE jump
BASE jumping
An extreme sport consisting of jumping from a fixed structure on land, using a parachute
BASE jumps
Third-person singular simple present indicative form of BASE jump
BASE jumps
plural form of BASE jump
base communications
Communications services, such as the installation, operation, maintenance, augmentation, modification, and rehabilitation of communications networks, systems, facilities, and equipment, including off-post extensions, provided for the operation of a military post, camp, installation, station, or activity
base flashing
Plies or strips of roof membrane material used to close-off and/or seal a roof at the horizonta-to-vertical intersections. Membrane base flashing covers the edge of the field membrane
base gas
A gas like ammonia that has basic properties
base hit
A successful hit in which the batter safely reaches base
base hits
plural form of base hit
base jumping
Alternative spelling of BASE jumping
base memory
The amount of RAM installed on a new PC (that may be upgraded by the user)
base memory
The first 640k of RAM on an IBM-compatible PC
base metal
The metal to be welded (rather than that used to weld)
base metal
A common or inexpensive metal; especially one that was hoped to be transmuted into a precious metal
base metal
Any metal at the lower end of the electrochemical series that oxidizes readily
base metals
plural form of base metal
base off of
To base on
base on balls
An instance where the batter is allowed to go directly to first base without the possibility of being put out, due to the opposing pitcher delivering four balls
base over apex
falling over in a jumbled heap
base pair
In molecular biology, two nucleotides on opposite complementary DNA or RNA strands that are connected via hydrogen bonds
base pairs
plural form of base pair
base rate fallacy
A common error in logical reasoning where an effect is attributed to an incorrect cause because the basic statistical ratios have not been taken into account
base rent
The amount of rent assessed before inclusion of additional expenses or other factors that increase the amount of rent to be paid
base runner
Alternative spelling of baserunner
base sheet
an impregnated, saturated, or coated felt placed as the first ply in some low-slope roof systems
base station subsystem
that section of a GSM network which is responsible for transmitting radio signals to and receiving radio signals from a mobile phone
base unit
A unit of measurement on which others are based

The SI unit of velocity is metres per second, derived from the base units of time and distance.

base unit
The main unit of a computer or hi-fi system

When upgrading her computer she bought a new base unit but kept the screen, keyboard and mouse.

base units
plural form of base unit
base-metal
Attributive form of base metal

base-metal sample.

base-on-balls
Alternative spelling of base on balls
base-pair breathing
The transient, lateral opening of a base pair in a nucleic acid molecule as a result of thermal motion or the presence of a defect
base camp
A camp from which mountaineering expeditions set out or from which a particular activity can be carried out
base curve radius
(Tıp, İlaç) Base curve radius, abbreviated BCR or BC, is a parameter of a contact lens. Typical values are from 8.0 to 10.0 mm. The base curve is the radius of the sphere that the back of the contact lens describes. Contact lenses must fit well to the wearer's cornea in order to be comfortable and to facilitate tear exchange and oxygen transmission
base oil
An oil to which other oils or substances are added to produce a lubricant
base pair
(Biyoloji) The pair of nitrogenous bases, consisting of a purine linked by hydrogen bonds to a pyrimidine, that connects the complementary strands of DNA or of hybrid molecules joining DNA and RNA. The base pairs are adenine-thymine and guanine-cytosine in DNA, and adenine-uracil and guanine-cytosine in RNA
base unit
(Bilgisayar) A system unit, also known as a base unit, is the main body of a desktop computer, typically consisting of a metal or (rarely) plastic enclosure containing the motherboard, power supply, cooling fans, internal disk drives, and the memory modules and expansion cards that are plugged into the motherboard, such as video and network cards
base unit
(Bilgisayar) Bilgisayar kasası
base case
the simplest case, usually the termination case for a recursive algorithm
base case
In a recursive definition, the case that does not rely on the thing being defined Contrast recursive case
base case
1) The study case that is most representative of the cases evaluated under a specific set of conditions 2) In power flow studies, the study case that represents a most probable generation pattern among available generation and assumes all facilities in service Variations to the base case are examined to assess performance for other- than-normal conditions
base case
The results of an economic evaluation using the projected most likely values against which the results of sensitivity analyses are compared
base case
a simple case (of a recursive problem) that can be solved directly without further recursion
base course
The layer, or layers of material of designed thickness placed on a subbase or a subgrade to support a surface course (4) See diagram
base hit
A hit by which the batter reaches base safely without incurring an error, fielder's choice, or force play
base line
One of a set of imaginary lines running east and west used by surveyors for reference in locating and describing land under the government survey method of property description
base line
A starting point to which future changes will be compared
base line
A vibration reading taken when a machine is in good operating condition that is used as a reference for monitoring and analysis
base line
an imaginary line passing through the base piece perpendicular to the azimuth of lay used to determine piece displacement relative to the base piece for use in computing hasty TMPCs
base load
an electric utility's minimum load of electricity over a certain time period
base load
The minimum quantity of electric power or gas delivered over a given period of time: minimum demand on the system Excludes peak usage
base load
The lowest level of power production needs during a season or year
base memory
memory up to 640K in DOS and Windows environments (Computers)
base metal
(1) Any metal other than a precious or noble metal (2) The principal metal of an alloy (3) The principal metal of a piece underlying a coating of another metal Example: Iron (Fe), aluminum (Al), magnesium (Mg), copper (Cu), nickel (Ni), zinc (Zn)
base metal
Any non-precious metal
base oil
a refined mineral oil, free of additives, used as a component in a lubricant blend
base on balls
(baseball) an advance to first base by a batter who receives four balls; "he worked the pitcher for a base on balls
base on balls
An advance to first base that is awarded to a batter who takes four pitches that are balls
base pair
Two nitrogeneous bases (adenine and thymine) or (guanine and cytosine) held together in DNA by weak bonds forming a double helix
base pair
Two nucleotide bases on different strands of the nucleic acid molecule that bond together The bases can pair in only one way: adenine with thymine (DNA) or uracil (RNA), and guanine with cytosine
base pair
The basic units of DNA and RNA, base pairs are chemical structures made up of the chemicals adenine, thymine, guanine and cytosine, which are designated by the letters A, T, G and C, respectively Adenine always pairs with thymine and guanine always pairs with cytosine, creating the pairs or nucleotides in which genetic information is found
base pair
Two complementary nucleotides which form a one rung of the DNA ladder
base pair
The basic units of DNA, base pairs are chemical structures made up of the chemicals adenine, thymine, guanine and cytosine, which are designated by the letters A, T, G and C, respectively Adenine always pairs with thymine and guanine always pairs with cytosine, creating the pairs or nucleotides in which genetic information is found In RNA, uracil (U) substitutes for thymine (CNN & BIO)
base pair
The two complementary, nitrogen-rich molecules held together by weak chemical bonds Two strands of DNA are held together in the shape of a double helix by the bonds between their base pairs (See chemical base )
base pair
= (1962): one of the pairs of chemical bases composed of a purine on one strand of DNA joined by hydrogen bonds to a pyrimidine on the other that hold together the two complementary strands much like the rungs of a ladder and include adenine linked to thymine or sometimes to uracil and guanine linked to cytosine See Base-Pair for more information and pictures
base pair
One unit of DNA composed of two complementary nucleic acid molecules (nucleotides) on opposing strands of DNA The base adenosine always pairs with thymidine; the base guanidine pairs with cytidine
base pair
A unit of nucleic acid length, based on the number of paired bases (adenine and thymine, guanine and cytosine) in a DNA double helix
base paper
The base stock for plain or decorated coated papers and boards It may be uncoated or precoated on the paper machine
base plate
– Substrate to which circuit components are mounted or, a metal plate to which the power supply is attached Normally used to draw heat away from critical circuit components Also see Heat Sink
base rate
When two or more hypotheses must be evaluated, the decision should take into consideration the prior likelihood, or base rate, of each hypothesis, as well as any other available information
base rate
The minimum pay rate within a pay grade which is normally paid to a minimally qualified staff member
base rate
The underlying interest rate used as a benchmark, or index for pricing variable rate mortgages
base rate
Amount of the total electric or gas rate covering the general expense of business without the fuel expense
base rate
This is the base lending rate, which is set by the Bank of England The lenders have no control over this, but their interest rates are set around the base rate
base rate
a rate used to determine pricing and chosen by lenders
base salary
often times is less than 1M due to “excessive” compensation imposed by the IRS
base salary
standard salary which an employee receives for doing a job It is used as the basis for calculating other allowances and benefits
base salary
refers to the annual salary component of the contract of employment exclusive of any additional allowances, payments or non-cash benefits
base station
Also called a reference station A receiver that is set up on a known location specifically to collect data for differentially correcting rover files The base station calculates the error for each satellite and, through differential correction, improves the accuracy of GPS positions collected at unknown locations by a roving GPS receiver
base station
The central radio transmitter/receiver that maintains communications with mobile radio telephone sets within a given range (typically a cell site)
base station
In mobile telecommunication, a base station is the central radio transmitter/ receiver that maintains communication with the mobile radio telephone sets within its range In cellular and personal communications applications, each cell or microcell has its own base station; each base station in turn is interconnected with other cells’ base stations
base station
A land station in the land mobile service For example, in cellular and PCS uses, each cell has its own base station; each base station is interconnected with other base stations and with the public switched network (PSTN)
base station
Also called cell station, a radio transceiver (transmitter/ receiver) that uses processing hardware/software and an antenna array to control and relay voice and data signals between the central office of a telephone network, or the internet transport provider, and the remote subscriber unit (fixed or mobile) or internet appliance; it connects wireless users to a phone network, or to an internet service provider
base station
Central radio transmitter/receiver in a cell
base station
The base station is a multicircuit transceiver located at the center of a cell whose primary purpose is to handle all incoming & outgoing calls within the cell The base station relays the mobile's signal to the MTSO via wireline
base station
The central radio transmitter/receiver that maintains communications with a mobile radiotelephone with a given range
base station
A transmitter/receiver unit located in a fixed location which can talk directly to mobiles or portables
base year
The twelve-month period ending on December 31 preceding the year in which a student will enroll Applicants seeking aid for 2000-2001 would have used 1999 as the base year
base year
the benchmark year from which a facility measures progress in reducing the byproducts and emissions attributable to the production unit In each succeeding reporting year the byproducts/emissions attributable to the production unit are compared to those in the base year, on a per unit of product basis
base year
Application Engines : In an anniversary entry, this allows the application to display a number of years between the base year and the current anniversary
base year
The twelve-month period ending on December 31 preceding the beginning of the student enrollment period For applicants for aid for 2002-2003, the base year is 2001
base-forming
yielding a base in aqueous solution
based
Simple past tense and past participle of base
based
founded on; having a basis; often used in combining forms

That was a soundly based argument.

based
Being derived from (usually followed by on or upon)

It's a new film based on a best-selling novel.

based
Having a base

The ladder is based on the even sidewalk for stability.

baseness
The quality or condition of being base
baseness
The quality of being unworthy to hold virtues or value
bases
plural of base
bases
Third person singular of to base
baseless
{a} without support, chimerical
basely
{a} meanly, dishonorably, viley, cowardly
baseness
{n} meaness, vileness, bastardy, deepness
Basely
degenerously
base on
{f} establish on, support on, found on (e.g., "He bases his theory on experience")
based
having a base of operations
based
being derived from (usually followed by `on' or `upon'); "a film based on a best-selling novel
based
founded on; having a basis; often used as combining terms
based
having a base; "firmly based ice" having a basis; often used as combining terms; "a soundly based argument"; "well-founded suspicions" being derived from (usually followed by `on' or `upon'); "a film based on a best-selling novel
based
past of base
based
Having a base, or having as a base; supported; as, broad-based
based
having a basis; often used as combining terms; "a soundly based argument"; "well-founded suspicions"
based
being derived from (usually followed by `on' or `upon'); "a film based on a best-selling novel"
based
{s} founded on, established on; having a foundation
based
having a base of operations; "a company based in Atlanta"
based
If you are based in a particular place, that is the place where you live or do most of your work. See also base. Both firms are based in Kent Based on the edge of Lake Matt, Sunbeam Yachts started boatbuilding in 1870. = located
based
Wearing, or protected by, bases
based
having a base; "firmly based ice"
baseless
If you describe an accusation, rumour, or report as baseless, you mean that it is not true and is not based on facts. The charges against her are baseless. baseless allegations of drug taking. = unfounded. not based on facts or good reasons - used to show disapproval = unfounded baseless rumours/charges/accusations
baseless
Of reasoning, that is based on something that is not true
baseless
Without a base; having no foundation or support
baseless
{s} without a base, without a foundation
baseless
without a basis in reason or fact; "baseless gossip"; "the allegations proved groundless"; "idle fears"; "unfounded suspicions"; "unwarranted jealousy"
basely
Illegitimately; in bastardy
basely
meanly, contemptibly, immorally, despicably
basely
In a base manner; with despicable meanness; dishonorably; shamefully
basely
In a base manner
baseness
The quality or condition of being base; degradation; vileness
baseness
{i} lowness, meanness, ignobility
baseness
unworthiness by virtue of lacking higher values
baser
More base
bases
gene determining subunits of nucleic acids; visualize a nucleic acid alphabet with 4 letters The letters are A, C, G, and T for DNA
bases
Substances that bond readily with hydrogen ions
bases
compounds that accept hydrogen ions in a solution
bases
The variable part of DNA The nitrogenous bases of DNA are divided into two groups: purines [adenine (A) and guanine (G)] and pyrimidines [thymine (T) and cytosine (C)] In RNA, thymine is replaced by uracil (U) Modified and unusual bases, such as pseudouridine, are found in tRNA molecules
bases
The 12 of the perceptual process: áyatana (q v )
bases
plural of basis
bases
1) Sixteenth-century cloth skirts worn over armor 2) Tonlet
bases
The chemical units (adenine, thymine, guanine and cytosine) in a DNA molecule that constitutes the genetic code
bases
Index Linked Notes issued by Lehman Brothers Holdings Inc
bases
Distinct chemical ingredients found in the genetic material of all life-forms
bases
One of four chemicals (Adenine, Cytosine, Guanine and Thymine) that make up DNA
bases
= A base is a chemical ingredient When two of these hook up together they make a base pair which is used by the body in building our genetic material (DNA)
bases
bases Pronounced for meaning 1.. Pronounced and hyphenated ba·ses for meaning 2..1. Bases is the plural of base
bases
Building blocks of DNA made up of nitrogen and carbon atoms in a ring structure There are two types of bases: purines (adenine and guanine, known as A and G) and pyrimidines (cytosine and thymine, known as C and T) The bases pair in the DNA double helix, and the order of bases determines the genetic code
bases
(1) plural of base, as in: The Army is closing down its bases in that country
Türkçe - İngilizce
basset hound
base